Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY påbörjar arbete med planförslag för Enköpingsvägen och Solnavägen

 


Nu när Enköpingsvägen och Solnavägen inte längre är rekommenderade leder för farligt gods har Sundbybergs och Solna stad goda möjligheter att göra om dessa till stadsgator. För att visa stöd för denna typ av omvandling kommer YIMBY att skapa förslag på planer för de två vägarna. Målet med detta är att inspirera politiker och planerare, och att ge medborgare tillfälle att visa sitt stöd för tät urban bebyggelse.

Planerna för de två vägarna kommer att arbetas fram genom olika moment där alla YIMBYs medlemmar kan vara med och bidra med information och idéer, i facebookgruppen och på hemsidan. Projektets struktur kommer att utvecklas allteftersom det pågår, beroende på vilka frågor det finns mest intresse för.

Låt oss börja med en allmän diskussion om stadsgator. Vad gör en bra stadsgata? Hur påverkar faktorer som utformning, fördelning av ytor, arkitektur, omgivningen och annat? Bidra med dina tankar:

här på hemsidan https://www.yimby.se/forum/thread/2911/?
eller på facebooksidan https://www.facebook.com/groups/yimbystockholm/
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Ekonomix (16 Februari 2016 11:02):
Det låter bra. Men faktum är ju att man redan börjat bygga om Enköpingsvägen med fler korsningar etc. Redan 1962, då planerna för Järvastaden presenterades var faktiskt tanken att bygga om Enköpingsvägen, sträckan via Rinkeby och Tensta försvann ju också. Men öster därom tänkte man sig en gaffel med ena anslutningen vid Tomteboda och den andra på Stora Essingen. Ramperna byggdes några år senare tillsammans med Essingeleden. Nu blev det ju istället en anslutning mot Uppsalavägen, men effekten blir den samma och omöjligt är det inte att även gaffelns andra ben byggs, men då som tritonlänken.

Även för järnvägen tänkte man sig en ny dragning från Barkarby till Solna med ett nytt centrum vid Ärvinge. Denna aktualiserades också för några år sedan, men då som tunnel under Kista. Nackdelen med tunneln var förstås att godstågen ändå inte hade kunnat gå den vägen och då är det kanske lika bra att lösa det med tunnelbana som det blir nu.

Om man skall vara elak är det alltså ett drygt halvsekel gammalt tänk att göra om Enköpingsvägen till stadsgata, men det hindrar ju inte att det kan bra!
 0
Ekonomix (16 Februari 2016 11:09):
Rättelse, det var faktiskt en tretungad gaffel man tänkte sig 1962. Dvs även den länk som man nu byggt mot Uppsalavägen fanns med i planen redan då.
+1
Jan Wiklund (17 Februari 2016 10:23):
Om man vill veta vad en bra stadsgata är kan man ju börja att kolla vad andra har kommit fram till. Och då vill jag peka särskilt på två som jag råkar känna till (jag är hemskt nyfiken på fler):

+ Jan Gehl, som har ägnat hela livet åt frågan. Hans erfarenheter finns summerade i boken Byer for mennesker, som finns recenserad på http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​11/​0​6/​promenadstader-​i-​praktike_​.​.​

I korthet handlar det om många människor, variation och inte alltför påträngande biltrafik, och några tips på hur man uppnår detta. Ett par tips som kan lyftas är att det är de två nedersta våningarna som betyder något, vad som finns därovan är ganska ointressant och följaktligen öppet för den exploatör som vill göra något. Samt att det räcker att det finns tillräckligt med plats för gående och att det är någorlunda ljuddämpat. Men fler tips finns i boken.

+ Spacescape, som har kollat vilka gator som "lever", och funnit att det krävs många korsande gator och många gator som korsar de korsande gatorna för att människor ska finna det mödan värt att komma dit och/eller etablera sig där, se t.ex. http:​/​/​www.​spacescape.​se/​teori/​sa-​mater-​vi-​stad/​natana.​.​

Kanske svårt att få till eftersom detta kräver rätt mastigt med bebyggelse runt de här gatorna. Och beträffande Solnavägen finns ju järnvägen, Norra begravningsplatsen och andra döda ytor som begränsar möjligheterna. Eller kanske det går att kompensera?
 0
Kalles Blogg (18 Februari 2016 15:43):
Trevligt
 0
Benkt Wangler (10 April 2016 18:08):
Solnavägen består av en rad avsnitt av vilka en del är färdigplanerade, -projekterade eller -byggda. Men i den här diskussionen bör man kanske se vägen i ett sammanhang med omgivande bebyggda eller obebyggda områden, t.ex Hagastaden,området mellan Fogdevreten och järnvägen och Hagalunds industriområde. Solnavägen själv utgör ju tillsammans med byggbar mark på ömse sidor ett ganska smalt band genom Solna. Möjligheten att lägga till ytterligare korsande gator är nog mycket begränsad, annat än korsande gång- och cykelvägar.
 0
Benkt Wangler (10 April 2016 18:12):
Solnavägen i avsnittet Torsplan - Karolinska vägen/Tomtebodavägen är planerat, projekterat och till stor del färdigbyggt. Inte så mycket att göra åt i dagsläget. Men bör kanske ändå ses i ett ett sammanhang med norra delen av Hagastaden där möjlighet finns att skapa attraktiv stadsmiljö som kanske kanske kan fås att spilla över mot Solnavägen. Möjligen kan man också göra något vid korsningen med Karolinska vägen, på Solnavägens östra sida.
 0
Benkt Wangler (10 April 2016 18:34):
Solnavägen från Karolinska vägen/Tomtebodavägen till Solna kyrkväg är i dag ett långt och mycket tråkigt avsnitt. Den sida som vätter mot Solna kyrkby är nog svår att göra något åt såvida man inte flyttar vägen något och smalar av den rätt väsentligt. På den andra sidan finns dels Karolinska Science Park och dels ett långt stycke nedanför Fogdevreten som ett av våra större byggbolag nyligen förvärvat och kommer att utveckla. Där kan finnas möjlighet att göra något bra. På andra sidan Fogdevreten tänker man bygga bostäder för forskare samt lokaler för kontors- och laboratorieändamål.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter