Utskrift från www.yimby.se
....

Promenadstaden är stendöd. Igen.

 
Stockholms stads senaste förslag för Årsta lämnar inte bara mycket att önska i arkitekturväg. Det är en dödförklaring av översiktsplanen om den utvidgade och levande innerstaden.

Byggnaderna inringade i röda cirklar motsvarar de planerade nybyggnationerna. Det finns iInga ambitioner att omvandla förorten till något som ens liknar stad. ?Årstastråket? blev till krokiga grusade gångvägar längs semipriata gårsdsmarker. Byggnaderna inringade i röda cirklar motsvarar de planerade nybyggnationerna. Det finns inga ambitioner att omvandla Årsta till något som ens liknar stad. “Årstastråket” blev till krokiga grusade gångvägar längs semiprivata gårsdsmarker.

Några av YIMBYs medlemmar besökte i mars samrådsmötet för den nya detaljplanen Sävlången i Årsta. Förhoppningarna var tidigare höga för denna del av Årstastråket, som enligt stadens utsago och reklamfilmer snart ska bli en del av den utvidgade innerstaden, och skulle länka ihop Årsta med en stadsväv. De som sett det liggande planförslaget inser dock att inget kunde vara längre från sanningen. Den mycket tidstypiskt separerade och monofunktionella 60-talsmiljön längs tvärbanan präglas av oattraktiva punkthus-i-parkeringsplats, och detaljplanen har medvetet kopierat detta koncept för att minimera konflikter med Skönhetsråd, stadsmuseum m.fl. Processen har alltså gått till likadant som för en annan del av Årstastråket, Glavsfjorden, som vi har skrivit om tidigare.

Ursprunglig plan från programmet från 2005. Området som berörs av detaljplanen ?Sävlången? är omringat av den röda streckade cirkeln. Här ser vi urbana stråk med hus längs gatorna med lokaler i bottenvåningen.
Ursprunglig plan från programmet från 2005. Området som berörs av detaljplanen “Sävlången” är omringat av den röda streckade cirkeln. Här ser vi urbana stråk med hus längs gatorna med lokaler i bottenvåningen.

Just det, två lameller blir det också och norr om tvärbanan uppförs ett antal lägre punkthus längs en ny återvändsgata. Stråkbildningen är reducerad till en grusad gångväg längs tvärbanan, utan verksamheter eller andra funktioner. Gatunätet ändras inte utan bygger på säckgator och vändplaner som dödar alla flöden. Det vill säga, alla de punkter som YIMBY kritiserar den befintliga modernistplaneringen för, förstärks här för gott.

Anmärkningsvärt är att befolkningstätheten trots allt enligt utsago ska vara högre än stora delar av innerstaden mätt i friyta per person, men när inga andra funktioner eller kvaliteter tillförs området blir förstås uppevelsen endast ökad trängsel. Denna ekvation kommer knappast göra Stockholms invånare mer välvilligt inställda till andra “förtätningsprojekt”.

Aktuell översikt över Årstastråket. Numera ska de bara vara stråk i den östra delen av Åstastråket. Den västra delen får nöja sig med utströsslade lameller och punkthus.
Aktuell översikt över Årstastråket. Numera ska de bara vara stråk i den östra delen av Åstastråket. Den västra delen får nöja sig med utströsslade lameller och punkthus.

Anledningarna, som sägs ligga bakom denna avvikelse från ursprunglig plan, är dels Södra länken-tunneln som inte får byggas ovanpå och dels tvärbanan, som enligt SL inte får störas med plankorsningar, vilket var en förutsättning för att kunna skapa integrerade gatunät tvärs över spåren. Varför detta förbjuder staden från att göra något åt de befintliga gatunäten bortom tvärbanan framgår inte.

Utöver det påstods det att de hade räknat på huruvida det skulle finnas ett underlag för butiker längs med stråket, varefter de hade kommit fram till att så inte är fallet. Men istället för att bygga samma urbana strukur som det ursprungligen var tänkt så ger man upp alla ambitioner om en utvidgad innerstad och bygger mer förort i förorten. Och vad de missar är att alla lokaler i en stad inte måste gå till stora butikskedjor. Lokaler i B-lägen är en mycket viktig komponent för en levande stad. Föreningar, mindre företag, second hand-butiker, dessa verksamheter är beroende av att det finns tillgängliga lokaler till överkomliga hyror i något sämre lägen. Dessutom kommer ett flöde av människor genereras med tiden om Årstastråket faktiskt hade utformats som det naturliga stråket mellan Gullmarsplan och Liljeholmen, vilket tyvärr inte verkar bli fallet.

Innerstad? Knappast. Trots höga ambitioner slutar det ändå med punkthus i park. Det som ska motsvara ?Årstastråket? är alltså gångvägen som går parallellt med Tvärbanan.
Sävlången är ett jävla skit, nu har vi baxat det ända hit

När YIMBYs representanter enskilt samtalade med representanter för staden och förslaget kunde ingen ärligt uttala sig positivt om detaljplanen och höll med om att den inte hade något med kvalitativ blandstad att göra. Tonen var på sina håll uppgiven och under den formella frågestunden förstärktes detta intryck. Efter 10-15 år av diskussioner med Trafikverket och SL kring Södra länken och tvärbanan har man nu gett upp ambitionerna, som vi alla trodde var tvingande i och med den blocköverskridande översiktsplanen från 2010. Översiktsplanen Promenadstaden som den är skriven kan därför helt dödförklaras, då ingen av dess riktlinjer är styrande för stadens stadsprojekt, inte ens detta högprofilerade läge i närförort.

Stadens styrande måste nu kraftigt ta avstånd från denna plan och ställa mycket högre krav på nästa revision och samtidigt tydligt offentligt markera att visionen om Promenadstaden fortfarande ska gälla. Det duger inte att tjänstemän hänvisar till gångvägar på bakgårdar! YIMBY kan i 9 fall av 10 verka ställa sig bakom nya förtätningar och bostäder, men Sävlångens anti-urbana och livlösa förvaringsutrymmen kan inte accepteras.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Kolk (23 Mars 2016 23:52):
Hela planen byggde på en konstig sammanblandning av idén att tvärbanan är "spårvagn" när den egentligen är en vanlig helt planskilt spår/järnväg. Det är väll delvis en illusion som politikerna skapat åt sig själva. Ingen skulle ju någonsin skapa ett stråk som går längs en planskild järnväg man inte kan korsa.

Det hade naturligtvis gott att göra två stycke mindre lokalgator, utan anknytning till varandra, på var sin sida av spåret, men det hade ju blivit ett riktigt uselt stråk. Tycker orginalplanen mest tyder på att det var någon som inte klarat av att få fram en genomtänkt idé, utan mest tänkt i ytliga plattityder.

Om det hade varit en bra idé att riva upp banvallen och göra stadsgata eller inte kan man ju diskutera men det var ju en förutsättning för planen. Om man inte hade förankrat de totalradikala planerna på att riva upp hela banvallen på tvärbanan så var det ju en vansinnig idé som aldrig kunde funka. Att kommunen och SL/landstinget överhuvudtaget inte kan samarbeta verkar ju dock inte vara något nytt.

Nog bättre att satsa på att få till riktiga stråk längs Årstavägen och Sandfjärdsgatan, även om jag håller med om att nuvarande plan är trist. Svårt att se vad man kan göra mer än att trycka in så mycket bostäder som möjligt dock, så ser inte varför man ska protestera mot detta.
 0
André (24 Mars 2016 19:46):
Det känns som många av planerarna tvingar in modeord i planen. De vill inte alls ändra sig men modeorden ska finnas med. Tät stad är inne så då tar man bort varenda grönyta i planen och bygger parkering->lämmelhus->parkering->lämmelhus->parkering. Titta nu är det tätt! Cykelbanor är häftigt. Då bygger vi massor av km cykelbanor men det spelar ingen roll ifall de är så pass smala att ingen vill använda dem. Att det står ett par stolpar mitt i cykelbanan spelar ingen roll. Nu kan man bocka av cykel på modeordslistan.

Man vill inte alls förändra sig och man är helfast i sitt älskade 60-tal. Samtidigt måste man följa trenden och kunna säga rätt saker när man åker på konferens.

De har helt enkelt ställt fel fråga, istället för att tänka hur får vi en bra stad har de tänkt hur får vi in värdegrund, cykel, tätbebyggt, portlandia, miljö etc i broschyren för ett 60-tals projekt.
+2
Martin Ekdahl (25 Mars 2016 22:58):
Ja, "promenadstad" kan man i alla fall inte kalla det.
+2
Mange L (30 Mars 2016 00:48):
Tack Dan för ett välskrivet och angeläget inlägg. Det här förslaget för Sävlången slår verkligen alla tänkbara bottenrekord. När man ser sånt här är det oerhört lätt att bara vilja resignera, men nu är det viktigare än på länge att Yimby lämnar in ett skarpt och välformulerat samrådsyttrande.
 0
Jan Wiklund (30 Mars 2016 11:32):
Martin Kolk: Det visar sig så sakta hur tvärspårvägen var ett feltänk från början. Alternativ Stad motsatte sig idén när den planerades och krävde t-bana (dvs planskildhet) istället - bland annat med motivet att detta skulle underlätta framtida förtätningar, men också för att tåg på planskild bana går dubbelt så fort. Nu betalar vi för den snållösning som valdes.

Frågan är vad som går att göra för att röja i efterhand. Åtminstone borde man lätt kunna få till gångpassager under spåret vid varje kvartersskiljande gata. Inte helt perfekt, men bättre än ingenting.
+2
Karl (30 Mars 2016 15:32):
Varför är det så viktigt för SL att Tvärbanan fortsätter vara planskild i Årsta, då? Den går ju redan på gatuspår (i Gröndal) och i gatans mittremsa (i Hammarby sjöstad) - varför inte riva upp spåren i Årsta och bygga förutsättningarna för ett stråk, om det är det politikerna vill? Banan verkar ju hursomhelst vara avstängd en längre period varje år för byte av signalsystem.
+1
Jan Wiklund (1 April 2016 15:28):
Det är alldeles utmärkt att banan är planskild. Då går det fortare att köra. Men en planskild bana borde ju gå i ett annat plan än marken, antingen under eller över (som t.ex gröna linjen gör söder om Skärmarbrink).

Tvärspårvägen är en halvmesyr, varken eller. Den borde antingen grävas ner eller lyftas upp, så att den inte blir ett kommunikationshinder.
+1
Köksblandare Mässing (13 Maj 2016 10:20):
Läsvärd sida
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter