Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Klockstapeln i Ör, Ursviksvägen / Örsvängen.

 


YIMBY har lämnat in ett yttrande om Klockstapeln i Ör, Ursviksvägen / Örsvängen.
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här
.
Plandokumenten kan läsas här
.

Allmänt


Vi i YIMBY ser det som i huvudsak positivt att denna tomt bebyggs och att gaturummen tätas till. Det saknas idag en koppling mellan Hallonbergens centrum och Örs centrum. Som ett led i processen att läka ihop de båda stadsdelarna är det bra att det tillkommer mer bebyggelse här. 

Vad vi dock vänder oss emot är den totala avsaknaden av lokaler i bottenvåningarna. Detta är ett utmärkt läge för lokaler och skulle bli en bra länk till Ör verksamhetsmässigt. Det är olyckligt att man möjligen ser detta som ett konkurrerande läge till den nya bebyggelsen och stråkbildningen till kv Freden större. Dessa två stråk behöver inte konkurrera med varandra. Snarare kan de förstärka hela den sammantagna Hallonbergen/Ör-regionen och öka båda stadsdelarnas attraktivitet.

Synpunkter


Den mest oroande synpunkten vi vill framföra är bristen på levande bottenvåningar i båda förslagen. Det är förvånande då man i planprogrammet uttryckt att "i husen ges möjlighet för publika lokaler". Denna tomt är en portal in i Ör, det man bygger här kommer att synas som ett landmärke från Hallonbergen. Detta är en klockren plats för att införa mera verksamheter och service i området och det finns en obefogad rädsla för att det skulle stå tomma lokaler här. Vi pratade med ett par boende på workshoppen som uttryckte just en önskan om ett större utbud i sitt område, de ville gärna ha gym, café, shopping m.m. på nära avstånd. Som kommun måste Sundbyberg sätta ner foten och kräva av byggherrarna att ny bebyggelse också ger något tillbaka till staden. Att kräva nån slags procent av service är rimligt. Eftersom det nästan aldrig kommer "frivilligt" så behöver det vara en punkt som drivs av kommunen.

Det behövs lokaler även till småföretag. Kontor för småföretagare, samhällsservice, tandläkare, förskolor, föreningar, specialister, mm behöver inte A-lägen. Småföretag ger i sin tur bättre underlag för lunchrestauranger vilket i sin tur gör området mer attraktivt. Förs det in fler arbetsplatser i området gör det att området inte blir alltför ödsligt under dagtid vilket ökar trygghetskänslan och minskar risken för skadegörelse, vilket leder till attraktivare bostäder. Några boende på workshoppen 2015 uttryckte att Örsvängen kändes otrygg att promenera hem längs på kvällarna. Därför är det bra att det nu blir flera ögon på gatan från boende, men det är extremt viktigt med närvaro från verksamheter också.

Att det inte planeras in några verksamhetslokaler förstärker områdets sovstadskaraktär och bildar tyvärr mer av en mur mot Hallonbergens Centrum. Det blir inte heller särskilt trevliga lägenheter just i bottenplanet som möter gatan med sina uteplatser och förgårdsmark mot trottoaren. Det blir väldigt utsatt för insyn just för att det rör sig så mycket människor till och från tunnelbanan här. Man vill inte sitta på sin uteplats när det rör sig en strid ström av människor någon meter bort. Samtidigt kommer de som passerar att känna att de inkräktar på de boendes privata sfär, det blir en no-win-situation.

Som en sista utväg att åtminstånde få till någon form av vitalitet i bottenplanen borde man kunna titta på möjligheten till bokaler. Bokaler av Malmö-modell lika de som MKB Fastigheter byggt i Rosengård, där bostadsdel och verksamhetsdel är avskiljda, men avhängiga av varandra.

Vad som också är negativt är att strukturen omöjliggör framtida utökning av kvarteren. Det är minst sagt olyckligt att det inte tillkommit en enda ny lokalgata på tvären. Med den struktur som föreslagits fortsätter man, liksom när Ör byggdes på 60-talet och sedan knappt rördes på 50 år, att bortse från att staden kommer behöva fortsätta expandera även efter detta. Kan vi underlätta för framtida stadsplanerare och arkitekter att fortsätta bygga på Ör 20-100 år framöver? Var dockar de på och ritar vidare?

Gestaltning


Bottenplanen måste gestaltas med omsorg och ges en mänsklig skala som gör att promenaden längs Örsvängen eller nere på Ursviksvägen blir en varierad och intresseväckande upplevelse.

Bebyggelsen längs Ursviksvägen känns spännande i och med att man väljer byggnadsmaterialet trä, något som är mycket positivt med hänsyn till både miljöaspekter och ur estetisk synvinkel. De är intressanta i sitt arkitektoniska uttryck, men eftersom byggnadskropparna är så stora får de gärna varieras mer sinsemellan i det fortsatta planarbetet, så att de inte upplevs för monolitiska.

Längs Örsvängen känns bebyggelsen alltför blygsam i sin låga skala, med tanke på dess landmärkes-potential. Dock kan vi tycka att det saknas variation i gestaltningen. Några hus borde vara högre och avvika i gestaltning.

Sammanfattning


Positivt:
    


  • Överlag positiva till bebyggelse och att gaturummen tätas till
  • Att bebyggelsen anknyter till Örsvängen och Ursviksvägen och inte placeras längre in i planområdet
  • Trä som byggnadsmaterial
  • Att man går upp i höjd med husen mot Ursviksvägen


Negativt:
    


  • Avsaknaden av lokaler/aktiva bottenplan mot gatan
  • Avsaknaden av tvärgator som skapar mindre kvarter
  • Strukturen omöjliggör framtida utökning av kvarteren
  • Avsaknaden av variation i gestaltningen
  • Alltför blygsam exploatering
  • Har vissa drag från det allra sämsta av förslagen från idéverkstaden
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+2
Martin Ekdahl (22 Mars 2016 09:10):
Husen ser ganska fantasilösa ut. Men jag håller med om att trä är ett trevligt material. Hade definitivt mått bra av levande bottenplan. Och när skall man äntligen börja bygga i kvartersform med brandgavlar? Samtidigt som jag applåderar alla nya bostäder måste jag tyvärr poängtera att sån här bebyggelse är stadsfientlig. Stockholm blir en enorm förort. Om staden även skall fortsätta växa utåt är det dags att sluta förlita sig på såna här standardlösningar.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter