Utskrift från www.yimby.se
....

Start-PM för arbete med Enköpingsvägen

 
När Solnavägen och Enköpingsvägen togs bort som rekommenderade leder för farligt gods väcktes tanken hos YIMBY att göra planförslag för hur de två trafiklederna skulle kunna utvecklas till stadsgator. Möjligheten diskuterades på facebook och hemsidan och under april månad bjöds alla som uttryckt intresse av att delta i planprocessen in till ett planeringsmöte.

Den första slutsatsen på mötet var att planarbetet bör fokusera på Enköpingsvägen. Vi upplever att det redan finns ett stort tryck att utvidga innerstaden längs Solnavägen och att de komplicerade ägarförhållandena i södra delen av vägen inte lämnar mycket svängrum för hur man kan bygga. YIMBY kan troligtvis inte tillföra särskilt mycket med ett eget förslag. För Enköpingsvägen däremot finns det många olika alternativ för utveckling och mer outnyttjad yta. Eftersom vägen går genom två olika kommuner (och gränsar till en tredje), tror vi att ett oberoende förslag för hela området kan vara till nytta för att främja en gemensam dialog mellan alla som berörs. Med vår plan vill vi göra Enköpingsvägen till en del av en heltäckande gatustruktur, med många korsande tvärgator och mer plats för gående och cyklister. Bebyggelsen i anslutning till den bör vara yteffektiv och med varierande funktioner, där även samhällsservice är inkluderat.

  

Det finns många utmaningar med planen. Den största är att balansera ambitionerna för en urban bebyggelse med de faktiska förutsättningarna för genomförande. Målet är att planerare ska kunna titta på planen och säga “det här skulle kunna byggas”. En sådan omfattande exploatering innebär stora kostnader för infrastruktur, service, överdäckningar av spårområden och mycket annat. Planen måste ge förutsättningarna att täcka kostnaderna för detta.

En mer platsspecifik utmaning är den rätt rejäla höjdskillnader i den västra delen av planområdet. Mellan Rissne, Hallonbergen och Enköpingsvägen finns en mycket brant backe. Går det att bygga på ett sånt sätt att gatunätet blir väl integrerat trots höjdskillnaderna? Detta område är även problematiskt på grund av att det finns ett antal relativt nybyggda köplador som tar upp enorma mängder plats. Vissa av dem kanske går att “klä in” i urbana fasader, men många av dem är troligen intresserade av att ha kvar sina ytparkeringar och sitt lättillgängiga läge med bil.

Exempel på andra frågor vi kommer att diskutera är:

  • möjligheten att flytta Råsta bussdepå
  • hantering av tunnelbanedepån i Rissne och Hagalunds järnvägsdepå
  • gatunätets dimensionering
  • hur bebyggelsen ska utformas för att anknyta till befintliga områden


Vi kommer gå vidare med arbetet genom en dialog med medlemmar, närboende och allmänt intresserade. Främst kommer vi driva facebookgruppen YIMBY Enköpingsvägen dedikerad till planframtagandet. Där kommer de flesta diskussioner om arbetet hållas, och specifika detaljer kommer där behandlas. Det finns också en tråd för projektet här på hemsidan där vi kommer att lägga upp sammanfattningar av viktiga punkter. Vi kommer dessutom att ha en samlingstråd för projektet i “Stockholm är inte bullerbyn” där alla kan lämna input.

Så gå med nu direkt i

facebookgruppen

eller bidra på hemsidan! Vi tänkte börja med att diskutera hela områdets gatustruktur. Hur tycker du att detta borde se ut? Vi arrangerar dessutom en stadsvandring i området med utgångspunkt från Hallonbergen söndag den 15e maj kl 13:00.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (17 Maj 2016 19:45):
Kul initiativ!
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8646 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark

@yimbysthlm på Twitter