Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Älvsjö - Kabelverket 11 m fl.

 
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Älvsjö - Kabelverket 11 m fl.
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här
.
Plandokumenten kan läsas här
.
 

Allmänt

YIMBY har blandade åsikter till det aktuella planförslaget. Vi är positivt inställda till att antalet bostäder har ökat och att bebyggelsen mot Älvsjövägen vänder sig mot gatan med lokaler i bottenplanet. Däremot är vi kritiska till gatustrukturen i det aktuella planförslaget. Vi anser att en mer småskalig kvartersindelning skulle skapa mer stadsmässighet än det enorma kvarter som planförslaget förordar.

SynpunkterI planbeskrivningen påstås det att målsättningen med planen är att skapa en tilltalande boendemiljö med stadsmässig karaktär. I praktiken har staden dock ett SCAFT-inspirerat gatunät med en stor ringväg kring området och mindre matargator med otydlig struktur inne i området. Tvärgator saknas och orienterbarheten är usel. De kulturhistoriskt värdefulla byggnader som sparas inom området är inget hinder för en mer urban kvartersstruktur.

Vi är dessutom mycket kritiska till utformningen av parken inom planområdet. Parken får ingen tydlig avgränsning mellan de privata bostäderna och parken kommer anses vara otilgänglig för folk som inte bor i området.

I och med valet av bygga punkthus i planområdet skapas mängder av semiprivata gräsplättar som inte är till någon användning. En smartare strukturering av gatunätet skulle frigöra mer ytor till privata innegårdar som faktiskt är användbara för boende i området.

Vi vill betona att både IPCC och UN-Habitat rekommenderar mindre kvarter på ungefär 100 meter för en hållbar stad, vilket kan jämföras med de drygt 250 meter stora kvarter som föreslås i planen. Rekommendationerna från IPCC och UN-Habitat bygger på främjande av tillgänglighet, sociala interaktioner och trygghet i det offentliga rummet.

Nedan följer ett exempel på hur området skulle kunna utformas mer stadsmässigt med ungefär samma antal bostäder och samma storlek på grönytorna. Vi föreslår småskaliga kvarter som är i snitt 90 meter långa. De nya gatorna inom området är fortfarande gångfartsvägar.

Parken behåller sin ursprungliga storlek och varje fastighet får en privat innegård. För att stärka de gröna sambanden mellan Solbergaskogen och Viktoriavägen kan tvärgatan mellan Älvsjövägen och Kabelverksvägen trädplanteras. Den ungefärliga placeringen av de befintliga byggnaderna med högt kulturhistoriskt värde är markerade med lila i figuren. 

 

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Jan Wiklund (23 Juni 2016 21:50):
Hur är det med exploateringsgraden i planen?
 0
Martin Ekdahl (28 Juni 2016 13:37):
Ännu mer bortkastade möjligheter. Stockholm är ett kaos av punkt- och lamellhus.
+1
Gabriel Gadd (29 Juni 2016 21:47):
Jag håller absolut med Martin Ekdahl om detta modernistiska kaos. Det är en styggelse som utgör det mest effektiva hindret mot utbyggnad av innerstadens täta kvartersstruktur.

Det vore bra att energi lades ner på en långsiktig strategi vilken skulle gå ut på att undan för undan bereda plats för stadsmässig utbyggnad, till att börja med inom och strax utanför innerstaden. Där punkt-och skivhus inte kan inkapslas inuti slutna kvarter måste de successivt rivas, det lär inte finnas någon annan lösning!

Detta, i första hand inom de förortslika delarna av innerstaden: de glesa halvorna av Södermalm och Kungsholmen, vidare Gärdet o.s.v..
 0
Gabriel Gadd (29 Juni 2016 21:48):
Jag håller absolut med Martin Ekdahl om detta modernistiska kaos. Det är en styggelse som utgör det mest effektiva hindret mot utbyggnad av innerstadens täta kvartersstruktur.

Det vore bra att energi lades ner på en långsiktig strategi vilken skulle gå ut på att undan för undan bereda plats för stadsmässig utbyggnad, till att börja med inom och strax utanför innerstaden. Där punkt-och skivhus inte kan inkapslas inuti slutna kvarter måste de successivt rivas, det lär inte finnas någon annan lösning!

Detta, i första hand inom de förortslika delarna av innerstaden: de glesa halvorna av Södermalm och Kungsholmen, vidare Gärdet o.s.v..
+1
Fredrik (30 Juni 2016 12:43):
Varför denna rädsla för slutna kvarter? Obegripligt. Är det för att minimera skuggiga partier? Kan någon förklara, jag förstår inte.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter