Utskrift från www.yimby.se
....

Positivt utspel om Loudden från moderaterna

 

Illustration: Utopia arkitekter

Stockholmsmoderaterna har i ett utspel gått ut med ett förslag på tät och urban bebyggelse i ett framtida Loudden med 10.000 bostäder.

YIMBY stöder helhjärtat Moderaternas förslag för Loudden som är en avsevärt rimligare användning av mark jämfört med det förslag på 3-4000 bostäder som just nu ligger i planeringsfasen. Vi ser heller ingen anledning till att inte hela Värtastaden kan få motsvarande urbanitet och täthet, något som tyvärr är långt ifrån fallet i de orimliga planer som idag ligger för området.


Österbron

Det framtida Loudden moderaterna beskriver skulle utgöra en utmärkt plats för norra brofästet av vår föreslagna Österbro. Därmed skulle en stadsmässig broförbindelse för olika hållbara och effektiva trafikslag få knyta samman två levande och täta blandstadsdelar på respektive sida av Saltsjön. Detta till skillnad från den tunnellösning som diskuteras, en lösning som vare sig gångtrafikanter, cyklister eller mopedister kan använda.

Vi ser gärna att man också tar möjligheten till diskussion för kopplingen mellan Gärdet/Östermalm och Loudden och den möjlighet som finns att knyta ihop staden över en bit av Gärdet.
Illustration: Utopia arkitekter

Vi önskar också att man tar lärdom av problemen med de nya stadsdelar som kommit till de senaste åren och förbereder för kapacitetsstark spårburen kollektivtrafik för att undvika för låg exploatering och bilberoende. Läget intill Norra Länken och potentialen för en Österbro därtill gör att vi anser att kollektivtrafiken måste vara på plats skyndsamt för att undvika en negativ utveckling genom projektet och ett inbyggt bilberoende. Det faktum att kapacitetsstark spårburen kollektivtrafik till Norra Djurgårdsstaden fortfarande inte ens är byggstartad bådar inte gott.

Vi ställer oss helt bakom skrivelsen om slutna kvarter, men önskar också framföra behovet av ett stort antal lokaler i bottenvåningarna samt vikten av sammanhängande stråk i gatustrukturen. Önskvärt vore också att hålla andelen ytparkering till ett minimum.

Vi konstaterar att flera partier nyligen gjort väldigt positiva utspel i stadsbyggnadsfrågor. Som partipolitiskt obundet nätverk konstaterar YIMBY att det föreligger en historisk möjlighet till handslag över partigränserna som för decennier framåt skulle kunna lyfta upp stadsbyggnadsfrågorna och skapa förutsättningar för konstruktiva och omfattande överenskommelser för Stockholms utveckling.
Vi vill uppmana Roger Mogert att ta den utsträckta handen
.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Jan Wiklund (15 Mars 2017 10:14):
Att koppla ihop det med Gärdet och Östermalm är helt nödvändigt, vi kan inte fortsätta att bygga enklaver som antas leva sitt eget lilla avskilda liv. Om man menar allvar med "promenadstad" krävs det ju att man ska kunna gå till det mesta man behöver. Det kan man inte i en enklav.
+1
Martin Ekdahl (15 Mars 2017 15:47):
Bra utspel från moderaterna. Vore toppen med tätare och högre kvarterstad. Gärna med blandade aktiviteter så att stadsdelen blir levande både dag som natt.
 0
Sss (8 September 2017 11:24):
Detta är ingenting annat än vertikal sprawl.

Bättre förtäta Stockholms alla villamattor och områden med hus-i-park(ering).

YIMBY framstår som idioter som applåderar skyskrapor i en utglesad stad. Stockholms centrala delar, det som kan kallas stad, har vad då? Max 300 000 invånare? Behövs ett Manhattan med 300 000 invånare? Nej. Absolut nej.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter