Utskrift från www.yimby.se
....

Resultat från YIMBY Stockholms kartenkät - del ett

 
YIMBY Stockholm höll mellan 18 februari och 22 mars en kartenkät med verktyget Maptionnaire där folk som bor eller vill bo i Stockholm kunde tycka till om stadens utveckling. Totalt hade vi 808 svarande som tyckte till om allt från otrygga platser till behovet av nya broar. Här kommer en första redovisning av resultaten i form av kartsvaren. Enkäten innehöll också möjligheten att välja bland olika påstående om vilken typ av stadsutveckling man vill se. Resultatet från dem kommer i del två. Baserat på den respons vi får kommer vi även att lägga upp mer fördjupade redovisningar av vissa delar.

Du kan också ladda ner svarsfilerna här och analysera dem själv. Filerna kommer i formatet xlxs och kan öppnas i excell där man också kan omvandla dem till csv för att läsa dem i GIS-program.

Om de svarande
Ingen av frågorna besvarades av alla svarande utan som mest var det ca 790 svar per fråga. När procent för olika svar redovisas är det utifrån den totala antalet svarande för den frågan.Av de som svarade på enkäten hade 62% hittade den via Facebook, från Yimby Stockholms sida eller annan sida.  26% hittade den via yimby.se och resterande 13% från vän eller kollega och annan social media eller annat.
De flesta svarande bor i Stockholms kommun, 69% av dem, men en betydande andel bor i annan kommun inom Stockholms län 21% eller utanför Stockholms län 10%.

Var skulle du helst vilja bo?
Deltagarna kunde klicka i var de helst skulle vilja bo. De allra flesta pekade ut platser i innerstaden.
Punkterna är relativt jämnt spridda över kvartersstaden.

En plats eller område för bostadsbyggande

Deltagarna kunde pricka in olika sorters punkter på en karta. Den mest populära kategorin var En plats eller område för bostadsbyggande som fick 2099 prickar.Det finns relativ stor spridning av utpekade platser. Vi ser att vissa platser är extra populära: Bromma flygplats, trafikspagetting vid Västra skogen, Gärdet.


I söder finns det starkaste klustret på Årstafältet.

Det finns också ett antal vägar utpekade som vi kommer till längre ner.

En plats för kontor, tjänster eller affärslokaler
Det fanns också en kategori för kontor, tjänster eller affärslokaler, som fick 902 punkter.


Platserna utpekade är relativt lika de för bostadsbyggande.

.

Ett område som känns otryggt och borde förbättras
Otrygga områden pekades särskilt ut på Plattan och runt centralstation, på Medborgarplatsen, vid Gullmarsplan och runt centrum i Tensta och Rinkeby.

Trafikled som borde göras om till stadsgata
I kategorin En trafikled som borde göras om till stadsgata pekades ett antal leder särskilt ut.


Enköpingsvägen, Frösundaleden, Solnavägen, Roslagsvägen, Lidingövägen Drottningholmsvägen, Pampaslänken - Klarastrandsleden, centralbron och skeppsbron i norra Stockholm.

.
Stadsgårdsleden, Södertäljevägen, Nynäsvägen och Örbyleden i söder.

Grönområden

I enkäten fanns det möjlighet att visa olika grönområden som antingen inte är viktigt och kan bebyggas (orange, 967 prickar) är viktigt men kvalitén behöver förbättras (gul, 561) eller här finns unik stadsnatur (grön, 606). Vi kan zooma in på vissa områden som fått mest uppmärksamhet.

Hagaparken
Hagaparken fick mestadels röster för att bevara och rusta upp.

Lill-Jansskogen
I Lilll-Jansskogen vill många rusta upp och många bygga.

Gärdet
Gärdet fick absolut flest röster för att bebygga medan Djurgården fick framförallt röster att bevara.

Södermalm och närsöderort
På Södermalm pekades Drakenbergsparken ut som ett grönområde som bör rustas upp, Vitabergsparken som en park som skulle sparas och för Tantolunden var det blandade budskap. Årstaskogen pekades ut som ett område som bör bebyggas.

Årstafältet
Ingen av de svarande pekade ut Årstafältet som värdefull natur. Däremot fick det många röster för bebyggande och några för upprustning.

Nackareservatet
Spridda platser i Nacka naturreservat pekades ut för bebyggande, bevarande eller upprustning.

Nya eller förbättrade stråk
I enkäten fanns det möjlighet att rita ut förslag på nya eller förbättrade stråk i kategorin gång, cykel, kollektrivtrafik och bil.

Gångstråk
För gång ritades 468 streck ut. Mestadels i och till innerstan. Det syns efterfrågan på förbindelse mellan Årsta skog och Södermalm samt mellan Nacka och Djurgården respektive Värtan.

Cykelstråk
För cykel (380 streck) syns efterfrågan på radiella föbindelser till och från innerstaden, särskilt förbättrade nord sydliga förbindelser genom innerstaden. Samt även tvärförbindelser mellan olika närförorter.

Kollektivtrafikstråk
För kollektivtrafik (677 streck) syns en mängd tydliga trender i föreslagna dragningar. Strecken bildar en central ring med mycket fokus på centrala Nacka, Norra innerstaden och Liljeholmen. Älvsjö har också många streck, och bron mellan Ropsten och Lidingö.

Bilstråk
Allra flest streck fick kategorin bil (1 575) dock är majoriteten av dessa ritade av ett fåtal av de svarande, i form av förslag på nya gatunät. De allra flesta av linjerna (över 1000 stycken) ritades av svarande nr 1023.Utöver rutnät så ritades även här många östliga förbindelser förbi Saltsjön.

Representativitet
Svaren kan inte ses som representativa för invånare i Stockholm som helhet. De deltagande hittade primärt enkäten från YIMBY Stockholms facebooksida och från hemsidan och kan därför antas vara mest medlemmar i nätverket. Det finns också en obalans i kön och ålder (och säkerligen också många andra kategorier som inte mätts) i jämförelse med Stockholm som helhet.
Kanske kan vi få en mer representativ bild (om en med ett litet underlag) om vi exkluderar de svarande som kom till enkäten via gruppen Stockholm är Inte Bullerbyn och yimby.se? För att då bara visa svaren från de som kom till den via Annan facebooksida, Vän eller kollega, Annan social media eller Annat

Var vill du helst bo?
Vi ser att även för den här gruppen pekar de flesta ut innerstaden som föredraget boende.

En plats eller område för bostadsbyggande + förbindelser.

Vi kan visa till exempel utpekade platser för bostadsbyggande och de olika typerna av förbindelser intritade. Vi ser en viss trend för prickarna vid Bromma flygplats, City, Gärdet och Årstafältet. För förbindelser syns efterfrågan på bättre koppling mellan Södermalm och Liljeholmen samt östlig förbindelse mellan Nacka och Ropsten.

Dela med dig av dina tankar
Vad tyckte du om resultaten. Var det vad du förväntat dig? Är de användbara? Vad skulle du vilja se mer detaljerad redovisning av?  Tyck till i kommentarsfältet nedan.

Du kan själv analysera enkätdatan och dela egna kartor eller stapeldiagram som visar delar du tycker är intressant. Använd samma färger som i den här artikeln och redovisa siffrorna så att det går att kontrollera mot grunddatan.

En del två för redovisningen av enkäten kommer inom kort.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (2 Maj 2017 22:16):
Mycket intressant. Tack för sammanfattningen. Bebygg Gärdet nu!
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Vad händer med Rambergsparken
5 Juli 08:29 av Marsillpost Marsillpost
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter