Printout from www.yimby.se
....

Dags för en stadsminister?

Map
Sammanfattning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera?

Beskrivning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? För det är i staden det händer. Nya idéer och kunskaper uppstår där människor möts. I staden sker utveckling och tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas som gynnar hela Sverige. I staden kan förutsättningar skapas för ett hållbart och tolerant samhälle. De städer som prövar, försöker, orkar och kan lyssna är framtidens vinnare! Men har politikerna och stadens aktörer verktygen, viljan eller kunskapen? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera? Möt Sveriges Arkitekter och aktörer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg i ett samtal om planering och arkitektur för framtidens städer!

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Byggande, Infrastruktur
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd för (S) i Stockholm vice ordförande för stadsbyggnadsnämnden, Stockholm stad. Ola Andersson, arkitekt författare och debattör. Kristoffer Nilsson, arkitekt med inriktning på samhällsplanering, Helsingborgs stad. Laila Strunke, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Catherina Fored, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9693

Date and time: July 5 2012 15:00 - 16:30
Location: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
City: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


If you support our ideas, join YIMBY Stockholm:s 8599 members. It only takes a minute and costs nothing.

Yttrande över Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12
Du kan t.ex. skriva: [quote]Ämne/Subject: Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12 (Diarienummer SBK: BN0459/12)

Hej,

Jag skriver angående Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12 (Diarienummer SBK: BN0459/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positivt till en utveckling av aktuellt kvarter men vi vill dock se att man tar större hänsyn till befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och bevarar fastigheten i hörnet Fredsgatan/Drottninggatan.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*[/quote]Yttrande över Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12
Diarienummer SBK: BN0459/12

Vi ställer oss positiva till en utveckling av aktuellt kvarter och ställer oss till stora dela bakom planerna. Dock vill vi tydligt markera att vi anser att byggnaden (Drottninggatan 50) i hörnet Fredsgatan/Drottningtorget helt eller delvis bör bevaras och inte rivas som enligt liggande förslag. Detta av två huvudanledningar.

Unik exteriör i originalutförande 

I planhandlingen "Stadsbild och kulturmiljö" av Norconsult kan man läsa om byggnaden på Drottninggatan 50: 

"Byggnaden på Drottninggatan 50 är uppförd 1930. Till stora delar är byggnadens exteriör bevarad i sitt originalutförande, med undantag för entréplan där en del ändringar skett genom åren. Byggnaden har ett ovanligt utförande då den så sent som 1930 uppfördes med tydliga inslag av 20-talsklassicism och med drag av Art deco vilket i sig är relativt ovanligt inslag i Göteborgs stadsbild. Byggnaden har höga arkitekturhistoriska värden som återspeglas i byggnadens utförande samt i kvalitén vad gäller material och hantverksmässigt utförande i fasaddetaljer. Arkitekten bakom byggnadens gestaltning var Nils Olsson, en för samtiden välkänd arkitekt. Byggnaden har också ett högt miljöskapande värde som en av få äldre byggnader bevarade på Fredsgatan."

I ett område som genomgått många förändringar och rivningar både i nutid och under de senaste årtioenderna är det extra viktigt att förvalta de äldre byggnader som finns kvar på ett ansvarsfullt sätt. Här är ett exempel på ett ovanligt utförande med sin 20-talsklassicism med inslag av Art deco. Precis som man är inne på i kulturmiljöutredningen har byggnaden ett högt miljöskapande värde på gatan och i närområdet.


Bostäder

En annan anledning till att vi motsätter sig en rivning av byggnaden på Drottninggatan 50 är att detta är kvarterets och närområdets enda byggnad med bostäder. I liggande plan finns ingen ambition att tillföra nya bostäder vilket alltså medför att en eventuell rivning minskar antalet bostäder i centrala staden ytterligare. Detta i ett läge där området inom Vallgraven tvärtom skulle behöva fler bostäder.


Slutsats

Yimby Göteborg motsätter sig alltså en rivning av byggnaden på Drottninggatan 50 med argumenten att den dels har en unik exteriör som är ovanlig i Göteborg och i närområdet. Dels på grund av att huset idag är delvis ett bostadshus, kvarterets och närområdets enda.

En lösning är att man bevarar den idag intakta originalfasaden och bygger om/till bakom. En om-/tillbyggnad som även skulle kunna vara högre och sticka upp bakom befintlig fasad.
Vi anser även att de bostäder som finns idag bör bevaras alternativt ersättas med nya. Bostäder bör vara en del kvarterets användning.

Yttrande över Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12
Du kan t.ex. skriva: [quote]Ämne/Subject: Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12 (Diarienummer SBK: BN0459/12)

Hej,

Jag skriver angående Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12 (Diarienummer SBK: BN0459/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positivt till en utveckling av aktuellt kvarter men vi vill dock se att man tar större hänsyn till befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och bevarar fastigheten i hörnet Fredsgatan/Drottninggatan.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*[/quote]Yttrande över Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12
Diarienummer SBK: BN0459/12

Vi ställer oss positiva till en utveckling av aktuellt kvarter och ställer oss till stora dela bakom planerna. Dock vill vi tydligt markera att vi anser att byggnaden (Drottninggatan 50) i hörnet Fredsgatan/Drottningtorget helt eller delvis bör bevaras och inte rivas som enligt liggande förslag. Detta av två huvudanledningar.

Unik exteriör i originalutförande 

I planhandlingen "Stadsbild och kulturmiljö" av Norconsult kan man läsa om byggnaden på Drottninggatan 50: 

"Byggnaden på Drottninggatan 50 är uppförd 1930. Till stora delar är byggnadens exteriör bevarad i sitt originalutförande, med undantag för entréplan där en del ändringar skett genom åren. Byggnaden har ett ovanligt utförande då den så sent som 1930 uppfördes med tydliga inslag av 20-talsklassicism och med drag av Art deco vilket i sig är relativt ovanligt inslag i Göteborgs stadsbild. Byggnaden har höga arkitekturhistoriska värden som återspeglas i byggnadens utförande samt i kvalitén vad gäller material och hantverksmässigt utförande i fasaddetaljer. Arkitekten bakom byggnadens gestaltning var Nils Olsson, en för samtiden välkänd arkitekt. Byggnaden har också ett högt miljöskapande värde som en av få äldre byggnader bevarade på Fredsgatan."

I ett område som genomgått många förändringar och rivningar både i nutid och under de senaste årtioenderna är det extra viktigt att förvalta de äldre byggnader som finns kvar på ett ansvarsfullt sätt. Här är ett exempel på ett ovanligt utförande med sin 20-talsklassicism med inslag av Art deco. Precis som man är inne på i kulturmiljöutredningen har byggnaden ett högt miljöskapande värde på gatan och i närområdet.


Bostäder

En annan anledning till att vi motsätter sig en rivning av byggnaden på Drottninggatan 50 är att detta är kvarterets och närområdets enda byggnad med bostäder. I liggande plan finns ingen ambition att tillföra nya bostäder vilket alltså medför att en eventuell rivning minskar antalet bostäder i centrala staden ytterligare. Detta i ett läge där området inom Vallgraven tvärtom skulle behöva fler bostäder.


Slutsats

Yimby Göteborg motsätter sig alltså en rivning av byggnaden på Drottninggatan 50 med argumenten att den dels har en unik exteriör som är ovanlig i Göteborg och i närområdet. Dels på grund av att huset idag är delvis ett bostadshus, kvarterets och närområdets enda.

En lösning är att man bevarar den idag intakta originalfasaden och bygger om/till bakom. En om-/tillbyggnad som även skulle kunna vara högre och sticka upp bakom befintlig fasad.
Vi anser även att de bostäder som finns idag bör bevaras alternativt ersättas med nya. Bostäder bör vara en del kvarterets användning.

Du kan t.ex. skriva: [quote]Ämne/Subject: Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12 (Diarienummer SBK: BN0459/12)

Hej,

Jag skriver angående Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12 (Diarienummer SBK: BN0459/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positivt till en utveckling av aktuellt kvarter men vi vill dock se att man tar större hänsyn till befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och bevarar fastigheten i hörnet Fredsgatan/Drottninggatan.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*[/quote]Yttrande över Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12
Diarienummer SBK: BN0459/12

Vi ställer oss positiva till en utveckling av aktuellt kvarter och ställer oss till stora dela bakom planerna. Dock vill vi tydligt markera att vi anser att byggnaden (Drottninggatan 50) i hörnet Fredsgatan/Drottningtorget helt eller delvis bör bevaras och inte rivas som enligt liggande förslag. Detta av två huvudanledningar.

Unik exteriör i originalutförande 

I planhandlingen "Stadsbild och kulturmiljö" av Norconsult kan man läsa om byggnaden på Drottninggatan 50: 

"Byggnaden på Drottninggatan 50 är uppförd 1930. Till stora delar är byggnadens exteriör bevarad i sitt originalutförande, med undantag för entréplan där en del ändringar skett genom åren. Byggnaden har ett ovanligt utförande då den så sent som 1930 uppfördes med tydliga inslag av 20-talsklassicism och med drag av Art deco vilket i sig är relativt ovanligt inslag i Göteborgs stadsbild. Byggnaden har höga arkitekturhistoriska värden som återspeglas i byggnadens utförande samt i kvalitén vad gäller material och hantverksmässigt utförande i fasaddetaljer. Arkitekten bakom byggnadens gestaltning var Nils Olsson, en för samtiden välkänd arkitekt. Byggnaden har också ett högt miljöskapande värde som en av få äldre byggnader bevarade på Fredsgatan."

I ett område som genomgått många förändringar och rivningar både i nutid och under de senaste årtioenderna är det extra viktigt att förvalta de äldre byggnader som finns kvar på ett ansvarsfullt sätt. Här är ett exempel på ett ovanligt utförande med sin 20-talsklassicism med inslag av Art deco. Precis som man är inne på i kulturmiljöutredningen har byggnaden ett högt miljöskapande värde på gatan och i närområdet.


Bostäder

En annan anledning till att vi motsätter sig en rivning av byggnaden på Drottninggatan 50 är att detta är kvarterets och närområdets enda byggnad med bostäder. I liggande plan finns ingen ambition att tillföra nya bostäder vilket alltså medför att en eventuell rivning minskar antalet bostäder i centrala staden ytterligare. Detta i ett läge där området inom Vallgraven tvärtom skulle behöva fler bostäder.


Slutsats

Yimby Göteborg motsätter sig alltså en rivning av byggnaden på Drottninggatan 50 med argumenten att den dels har en unik exteriör som är ovanlig i Göteborg och i närområdet. Dels på grund av att huset idag är delvis ett bostadshus, kvarterets och närområdets enda.

En lösning är att man bevarar den idag intakta originalfasaden och bygger om/till bakom. En om-/tillbyggnad som även skulle kunna vara högre och sticka upp bakom befintlig fasad.
Vi anser även att de bostäder som finns idag bör bevaras alternativt ersättas med nya. Bostäder bör vara en del kvarterets användning.