Utskrift från www.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Eriksdalsbron - en ny bro över Årstaviken?

Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
I tråden om Årsta så har det talats en del om att anlägga en ny bro över Årstaviken, någonstans mellan Årstabroarna och Johanneshovsbron.

Jag tror att en sådan här bro är möjlig, och att den skulle hjälpa den oregelbundna funkisförorten Årsta att få tydligare stadskaraktär.

Ett krav är att inte hindra båtarna. Årstabroarnas segelfria höjd är 26 meter, och en ny bro bör alltså hålla sig över denna höjd.

Jag kallar mitt förslag "Eriksdalsbron". Den är en förlängning av Vickergatan från Ringvägen, längs Eriksdalshallen, och rakt ut över Årstaviken. Denna väg ligger ungefär 25 möh, så det kommer behövas en obetydlig uppförsbacke.

Eriksdalsbron har ett körfält i varje riktning, plus cykel- och gångfiler. Sundet är drygt 300 meter - det klarar man förhoppningsvis i ett spann med en enkel balkbro. (Annars får man bygga en dyrare, men stilig, bågbro.)

Från det sydliga fästet precis öster om Årsta IP ansluter bron till en gata (låt oss kalla den "Barnrikegatan", det är ett trevligt namn som anknyter till Årstas historia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Barnrikehus) som löper i sydsydvästlig riktning, ersätter Orrfjärdsgränd, korsar Sköntorpsvägen i rätvinkel, fortsätter parallellt med Hjalmarsvägen, ersätter Kolsnarsvägen, och ansluter Årstavägen i rät vinkel. Denna gata blir bitvis smal där den pressar sig fram mellan funkislängorna, men den skulle blir just det kontinuerliga stråk som behövs för att binda samman Årsta med innerstaden.

Körfält på bron är faktiskt berättigade - det finns idag ingen vägbro mellan Liljeholms- och Johanneshovsbron. Om trängselskatterna finns kvar så kommer Eriksdalsbron vara tullbelagd, så det kommer inte bli någon enorm ökning av biltrafik.

Dessutom möjliggör man busstrafik, och i ett senare skede även spårvagnstrafik. Det är önskvärt eftersom norra Årsta ligger bortom gångavstånd (>500 m) från Tvärbanans hållplatser. Förslagsvis kan busslinje 4 ta rutten Eriksdalshallen - Eriksdalsbron - Årsta IP - Gullmarsplan istället för att som idag passera Skanstull.

I samband med detta kan man förtäta bebyggelsen längs Gullmarsvägen, Sköntorpsvägen och Barnrikegatan enligt urbana principer. Årsta skog bör vara fortsatt fredad.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 11 augusti 2008 00:29
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Så här har jag tänkt mig bron (med slarvig frihandsteckning).

http://img206.imageshack.us/my.php?imag..
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 11 augusti 2008 00:14
Profilbild
Magnus Orest
53 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Oktober 2007
Jag är också för en ny bro över Årstaviken. Men jag tycker även fortsättningsvis att det räcker gott och väl med en bro för gång- och cykeltrafik. Däremot känns det inte som en vidare bra idé med en bro för biltrafik. Gatunätet i Årsta är inte är anpassat för någon större trafikmängd, och den genomfartstrafik som förekommer är redan idag ett problem.

Det vore dessutom svårt att ansluta en sådan bro i det läget. Den lilla bergsklacken precis öster om Årsta IP är (mig veterligen) den högsta punkten i Årsta, den ligger i alla fall högre än Gullmarsplan. Tyvärr syns inte det på de flesta kartor eller i Google Earth. Att bygga brofästet just där skulle kräva en del rivningar och ombyggnader i området. Den väg du ritat ut i din skiss passerar rakt över ett flertal nivåskillnader, som måste byggas bort. Och jag har svårt att se hur man skulle kunna bygga en genomfartsled mellan bostadshusen utan att det krävs rivningar - ett vägbygge tar en del plats i anspråk. Och jag vet som boende vid Skagersvägen hur många (dvs hur få) bilister som respekterar 30-gränserna, och hur det brukar busköras, med mängder med olyckor som följd. Sådan kommer situationen att bli på den nya vägen, och det tycker jag att de som bor i de aktuella husen gärna kan få slippa.

Jag har även svårt att se hur Årstaskogen skulle kunna vara fredad om man drar en genomfartsled rakt genom den, med de fundament och brofästen som krävs för att göra den plan nog för att fungera som bilväg. Om inte vägen ska bli rena bergodalbanan krävs det att en hel del berg sprängs bort för att jämna ut nivån.

Så en ny bro för biltrafik över Årstaviken? Tack, men nej tack.

Jag är som sagt för en bro för i första hand gående och cyklister, för en sådan skulle kunna byggas utan allt för mycket krångel. Gång- och cykelvägarna finns ju redan i området, och det vore lätt att ansluta dessa till en ny bro. Och det skulle verkligen binda samman Årsta med Södermalm, och få fler att ta cykeln eller apostlahästarna när de ska över viken - till skillnad från Årstabrons gång- och cykelbana, som leder från ingenting till ingenting, typ. Och ju fler som går eller cyklar, desto färre bilar på vägarna.

Angående brokonstruktionen skulle jag själv vilja se en hängbro av något slag. Årstaviken är visserligen inte mer än ca 300 meter bred på det stället, men jag skulle tippa på att brons totala längd ändå hamnar någonstans mellan 600 och 700 meter, om den ska koppla samman bebyggelsen i Årsta respektive på Södermalm. Det sluttar ju hela vägen från Årstaviken upp till idrottsplatsen, så där borde i så fall det södra brofästet hamna.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Antagligen är detta en pengafråga. Har någon uppgifter om vad körbroar resp gångbroar av den här dimensionen kostar?
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
Jag är inte så hemskt bevandrad i Årsta, men idén i sig gillar jag. En ny gång/cyckelbro (kanske med bussfil på också?) över därikring skulle skapa nya samband och möjliggöra att Årsta (med viss förtätning) ses som en förlängning av innerstan.
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
"Viss förtätning"?

Varför inte Årsta som en ny innerstadsdel? Och Liljeholmen som en, och Hammarby sjöstad som en med förlängning bortåt Nacka?
Senast ändrad 4 september 2008 13:05
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Jan Wiklund skrev:

"Viss förtätning"?

Varför inte Årsta som en ny innerstadsdel? Och Liljeholmen som en, och Hammarby sjöstad som en med förlängning bortåt Nacka?


Precis. Hela Årsta bör förtätas och inlemmas med innerstaden. Från Gullmarsplan hela vägen ner till Östberga och Enskede. Med delar av Årstafältet bevarade som ny stor stadspark.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Eriksdalsbron - en ny bro över Årstaviken?

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter