Utskrift från www.yimby.se
....

Epstein: "Sammanlänka Odenplan med Gustav Vasa"

Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Intressant förslag från Epstein.

Det går alltså ut på att Upplandsgatan ska stängas för trafik vid Odenplan, så att platsen länkas samman med Gustav Vasas kyrka.

Man kanske ska öppna Norrtullsgatan igen, för att säkra nord-sydlig passage?
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Idén är på något sätt tilltalande. Men det kräver att Norrtullsgatan öppnas upp och detta ger gissningsvis protester, även om inte någon själ idag befinner sig på Odenplans östspets så lär protester och röda skynken visa sig.

Buss 40 skulle kunna få denna sträckning medan 65 gick längs Västmannagatan. 2:an skulle svänga direkt in på Norrtullsgatan. Den gatan känns också mer naturlig som stråk än Upplandsgatan. Dels har den mer träd, men den fortsätter hela vägen till Norrtull och söderut så ingår den i det (förhoppningsvis) framtida stråket: Uppsalavägen - Norrtull - Norrtullsgatan - Drottninggatan - Västerlånggatan - Götgatan - Nynäsboulevarden - Sköndal
__________________
När får vi se Lindhagen II?

Senast ändrad 13 april 2011 19:25
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Jag kunde inte låta bli att titta på ett eventuellt förslag med idén som bas. Mitt intryck av Odenplan är att mittendelen inte är något annat än en gigantisk refug som omges av busshållplatslägen. Det är således inget riktigt torg, utan kollektivtrafikplats. Mitt förslag är stänga av Karlbergsvägen och göra det till torg. Å andra sidan breddas Odengatan med plats för cyklar, ett bilkörfält i vardera riktning, samt kollektivtrafikkörfält. Detta går bra eftersom trafikmängden på Karlbergsvägen är runt 8000 fordon per dygn (en fjärdedel av Sveavägen). Tillsammans blir det på Odengatan knappt 20000 fordon per dygn.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Grisrosa = torgyta
Vitt = övergångsställen
Grått = körfält för bilar. De yttre körfälten är för cyklar och de indre för spårvagn och buss.
Blått = plattform för spårvagn (de blåa plattformarna på Norrtullsgatan är även till buss 40 och 65, utöver spårvagn 2). Dessa plattformar har direkt nedgång till t-bana för smidigare omstigning.
Rött = plattform för buss (42, 53, 70, 72, 515)
Vinrött = Spårvagnsspår för 2:an och 4:an.

Som jämförelse finns här en bakgrundsbild:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Och en som visar nuvarande inklämda torgyta:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

__________________
När får vi se Lindhagen II?
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Vore kul om kyrkan gjordes om till stationsnedgång... pendelstationen ligger ju rakt under. Om man nu ska tänka utanför boxen.

Vad vinner man på att koppla ihop kyrkogården och torget egentligen? De ligger i olika plan och kyrkogården har inga direkta attraktioner plus att man säker låser grindarna på natten. De är så att säga separata entiteter oavsett om Upplandsgatan görs om till torgyta.

Gärna en bättre busslösning än dagens. Niklas' förslag ser rätt tilltalande ut förutom biltrafiken rakt igenom och den skulle bli mycket lättare att modifiera för spårvagn än dagens.
Daniel Andersson
62 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juni 2009
@Niklas:
Idén påminner om stängningen av Broadway för biltrafik vid Times square.
(NYT):Mayor Plans to Close Parts of Broadway to Traffic
Profilbild
Patric Nilsson
510 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Mycket bra Niklas.

Herbert, för att man skall kunna integrera kyrkan etc med torget, måste muren tas bort. Höjdskillnaderna kan säkert omformas (i varje fall mot själva torget) till grässluttningar.

Gillar pendeluppgång i kyrkan.
__________________
http://news.chictribute.com/#post103
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Jag tycker att man ska hantera nivåskillnaderna på samma sätt som man gjort vid Senatstorget och domkyrkan i Helsingfors:

http://kartat.eniro.fi/m/a9Gs5http://kartat.eniro.fi/m/a9G2O

Huvudpunkten med förslaget är dock inte gestaltningen, utan har man skapar en välintegrerad trafiklösning.

Herbert: Målet bör vara ett torg som är lätt att nå. Idag rör sig de flesta kring trottoarerna. Själva mitten av Odenplan är svåråtkomligt, vilket gör att man rör sig där enbart om man ska ta en buss eller bege sig ner i t-banan (eller till andra sidan). Det är bara en transportsträcka. Med denna lösning kan man tänka sig att uteserveringarna kan få ta lite mer plats och mer plats för torgförsäljning eller vad annat man nu gör på ett torg.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Odenplansgruppen, som tidigare kanske gjort sig mest kända som kritiker av Odenplansgallerian och placering av stationen har nu tagit ställning för att bygga ihop torget med kyrkan. Här är en namninsamling för att detta genomförs som del i Odenplans omdaning. Vi har fått en förfrågan om de kunde få "draghjälp" i denna fråga.

Vad säger ni? Själv gillar jag när initiativ tas för något man vill åstadkomma.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Patric Nilsson
510 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Vi i Vasastan har efterlyst förslag på Odenplans utformning. Jag är sen, men har precis skickat in detta från mig. Vad tycks?

TEXT:

Odenplan bör vara just det "Odens plan". Jag föreslår därför en omgestaltning i den andan. "Piazza" har jag använt enbart för att betona den atmosfär av mötesplats och uppehållsplats jag vill uppnå med detta förslag. Jag föreslår alltså att platsen fortsatt skall heta "enbart" Odenplan.

-Torgbeläggningen bör vara någon form av granit med konstnärlig utformning tagen från runstenar och liknande ristningar runt om i Sverige.

- Odenplan bör också i korslinjen av Norrtullsgatan och Odengatan förses med en obelisk i vikingastil, med runor. På basen mot Odenplan borde en staty av en sittande Oden placeras. Basen bör vidare utformas som sittbara trappavsteg så att förbipasserande kan ta en paus där, eller sitta där och vänta på en mötande. Obelisken kommer att tjäna som fokalpunkt i åtminstone tre siktlinjer och kan bli (med dess staty) en bra symbol för platsen. Under obelisken och med nedgångar bakom statyn (mot Sveavägen) bör två offentliga gratis! toaletter anläggas. Stockholm har en oförklarlig brist på bra gratis toaletter, och den ständigt förekommande kisslukten (speciellt i sommarsolen) är en olägenhet som förminskar intrycket av Stockholm.

-De många bänkarna för sittplatser bör vara riktade så att de tar tillvara eftermiddags och kvällsolen under sommarmånaderna. De bör också vara det senaste inom modern teknik, så att de kan vara uppvärmda under vintern (så att de går att sitta på utan att frysa), och något kylda under de varmaste sommarmånaderna. Vidare bör de inte ha ligghinder, så att de även kan användas att ta en tupplur på vid behov.

-Odenplan förstoras och införlivar Gustav Vasa Kyrkas område, och avlägsnar de trappor och barriärer som vänder sig mot torget, man bör istället eftersträva en mjuk gräsbevuxen sluttning. Murpartierna mot Västmannagatan och mot Odengatan behålls dock. Partiet av Upplandsgatan mellan Karlbergsvägen och Odengatan upphör alltså. Vidare utvidgas torget mot norr, och Karlbergsvägen från Västmannagatan till Nortullsgatan inkorporeras i torget. Detta för att möjliggöra en trevligare miljö för uteverksamheter i de solbelysta fastigheterna som vetter mot torget. Busstrafiken bör därefter gå via Västmannagatan och Odenplans södra sida. Biltrafiken underlättas genom att Västmannagatan norrut öppnas för trafik från Karlbergsvägen. På samma sätt gör man det möjligt för genomfart över Odenplan på Nortullsgatan.

-Torget omges med dubbla trädalléer (mot norra sidan tredubbla). Träden bör vara av åtminstone två sorter (helst tre) som alla har starka flammande höstfärger på löven för att Odenplan även på hösten skall upplevas som en vacker plats att vistas på. Det vore bra om man kan välja trädsorter som har så lång höstlövsbeständighet som möjligt. Alla trädkronor bör förses med LED dioder (gärna med möjlighet att skifta färg) så att de ger stämning till torget även under vintern och under mörka nätter/dagar.

-Inne på torget finns två upphöjda muromgärdade (muren bör vara tillräckligt hög och bred så att den kan användas som sittplatser) planteringar. Dessa planteringar bör innehålla både träd buskar och blommor (träden får gärna vara vårblommande (dock ej körsbärsträd, för det har Kungsträdgården)). Planteringen bör vara tät och vacker, och skall tjäna både som attraktionspunkt och som avskiljare samt inge intrycket för en person som sitter på en uteservering att han/hon är omgivna av vacker grönska.

-Två kiosker placeras på torget, båda bör vara i enhetlig stil och också korrespondera stilmässigt med de två restaurang/bar/kafé paviljongerna som ligger inne på torget. Båda kioskerna bör tillåtas ha begränsad uteserveringsplats. Studera den kiosk som finns utanför PK-huset på hamngatan, speciellt användandet av reflekterande silverplåt och blå neon ger ett modernt och stadsmässigt intryck utan att vara kallt och avvisande.

-Den kombinerade utgången för pendel och tunnelbanetåg och den vidhängande restaurang/bar/kafé paviljongen bör i mitt tycke utformas efter följande inspirationsidéer.

*Kiosken utanför PK-huset på hamngatan då främst reflekterande silverplåt, blå neon och glaspartier. Det är positivt om fasaden är reflekterande (utan att vara spegellik), då den både reflekterar solljuset och människors rörelser så att platsen upplevs som om den är i ständig rörelse.
*Art Deco stilens rundade former och inramade fönster och dörrpartier samt generella stil, med båtreferenser osv. Är det någon arkitektonisk stil vi har brist på i Stockholm så är det Art Deco.
*Art Deco stilens dekorativa element bör vara inspirerade av vikingatidens utsmyckningar som t.ex. skeppens drakhuvud, omgjorda till stiliserad Art Deco stil. Det finns exempel på denna stilisering av äldre stilar inom Art Deco, så det bör vara genomförbart även för detta. Dessutom så anknyter detta till torgets generella tema utan att bli alltför antikverande.

Paviljongen som är placerad nära kyrkan bör utformas på liknande sätt. Båda paviljongerna plus kioskerna bör dock inte vara kopior av varandra utan utformade som individer. Paviljongen mot kyrkan kan också vara, på baksidan, delvis nedsänkt i grässluttningen.

-Gatulampor och övrig belysning på själva torget får gärna vara speciellt framtagna för denna plats, och gärna vara inspirerade av de teman jag nämnt här.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

__________________
http://news.chictribute.com/#post103

Senast ändrad 30 maj 2013 10:11
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Jag är inte så ofta vid Odenplan att jag har några idér om den; däremot passerar jag ofta Bysistorget på Hornsgatan och efterlyser nån sorts envåningsbebyggelse mellan torget och Hornsgatan, för att skärma av bullret. Det skulle säkert räcka med bara en rad kiosker, typ Kungsan. Kanske något liknande kunde fungera mellan Odenplan och Odengatan?

Det kan tilläggas att redan Hjalmar Söderberg kallade kyrkan för Odenkyrkan, förmodligen i satiriskt syfte.
Senast ändrad 28 april 2013 18:38
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Så mycket bra idéer, så liten sannolikhet att de genomförs.

Gillar speciellt obelisken - nu när idén är framförd så känns det som en så total självklarhet. Naturligtvis ska det vara en obelisk där i stället för det idiotiska stenklotet.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Att knyta ihop kyrkan med Odenplan verkar som en utmärkt idé. Man borde försöka se till att få en ordentlig gräsmatta på området. Det är väldigt få bussar som stannar på den delen av Upplandsgatan idag. Det finns inga gravstenar eller liknande runt kyrkan mot Odenplan tror jag så det borde gå att öppna upp hela vägen. Höjdskillnaderna är också rätt små.

Däremot är det nog lite väl radikalt att stänga Karlbergsvägen. Jag tror man ska ha lite mer respekt för Karlbergsvägen och kvarterstrukturen i området, samt att det är svårt att se hur det skulle fungera med busstrafiken. Eventuellt skulle det kunna vara ett alternativ om 10-15 år när området förhoppningsvis ska göras om för spårvagn.
Senast ändrad 28 april 2013 22:47
Profilbild
Patric Nilsson
510 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Jan Wiklund, jag tänkte mig att den dubbla trädallén mot Odengatan skulle vara nog av skärm. Btw, Visste inte det där om "Odenkyrkan" kul!

Herbert Tingesten, Jag tänkte mig något som Vigeland Obelisken i Oslo, fast typ 3-4 gånger högre och istället för vridna kroppar vridna delvis uthuggna runor, gärna citerande något om Oden. http://i1.trekearth.com/photos/13735/dscn0120-vig..

Martin Kolk, jag tycker torget borde förankras mot kvartersbebyggelse, och eftersom Karlbergsvägen är den mest solbelysta delen av platsomgivningen, bör torget sträckas upp över den.
__________________
http://news.chictribute.com/#post103

Epstein: "Sammanlänka Odenplan med Gustav Vasa"

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8642 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Tumba Centrum
31 Oktober 11:25 av Mårten Landström
Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

@yimbysthlm på Twitter