Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Dåliga planer

Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Den här tråden ska ägnas åt att ta upp och diskutera diverse icke-urbana planer från SBK, för att se vad man kan göra åt dem. Det är viktigt att dem inte ännu har varit på samråd, annars blir det svårare att påvverka.

Som ledhund så kan jag förklara vad en OK plan bör innehålla:
*Byggnad som uppförs ska var direktansluten till en huvudgata, utan någon gräsbarriär därimellan.
*Aktiviteter för allmänheten måste finnas i området och hellst i byggnadens bottenlokaler.
*Densiteten bör vara så hög som möjligt. Det gynnar utvecklingen av verksamheterna och kollektivtrafiken i området.
*Inte ligga isolerat från övrig bebyggelse.
*Fotgängare ska hellst inte gömmas under skuggan av vägbroar och dyl. I Stockholm är det brist på sol under större delen av året, därför bör idéer härstammande från SCAFT förkastas.

Dvs, planer som vars verkställande inte bidrar till ett levande område, utan till mer förort.

Ok, jag börjar med att posta följande plan
Plats: Arvid Mörnersväg 44, Blackeberg
Huvvudsakliga problem:
1. Avsaknad av verksamheter
2. Öppna bortkastade ytor, som inte kommer att varken se bra ut eller användas till något vettigt.

Planbeskrivning: http://planer.sbk.stockholm.se/SBKPlanT..
Projektetsidan: http://planer.sbk.stockholm.se/SBKPlanT..

Och planerna kan man hitta här: http://planer.sbk.stockholm.se/SBKPlanT..
Senast ändrad 16 augusti 2008 18:05
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
"I Blackeberg har under senare år flera nybyggnadsprojekt genomförts där
parkeringsnormen varit 0,7 platser/lägenhet. Den aktuella beläggningen på
dessa parkerings-/garageplatser visar att det finns ett flertal outhyrda platser
kvar. Av denna anledning menar byggherren Svenska Bostäder att
parkeringstalet i nu aktuellt projekt bör vara 0,8 platser/lägenhet."

Konstig slutsats. Många outhyrda parkeringsplatser. Då höjer man parkeringsnormen .
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
Kistahöjden

Ett nytt radhusområde i Kista. P-norm på 2, endast en in/utväg, eget stort dagis, inga samband med resten av norra järva, inga möjligheter till K-trafik. Enda som saknas är en grind så har vi ett Gated Community. Detta i ett läge som regionplanen avser ska bli en ny regional kärna... yeah right.

Jag var på samrådet och påpekade alla dessa brister och var huvudförfattare till Yimby:s tyckande: http://www.yimby.se/material/kistahojd/inlaga/kistahojden.pdf
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Gustav, jo det är viktigt att man inte kastar bort viktig mark till radhusbebyggelse i just Kista. I Tumba bygger man ett nytt centralt kedjehusområde kallat Solhöjden. Inte heller så bra. Vi måste få ett slut på sådant vanvett!

Just därför finns denna tråd. Vi ska kunna upptäcka kritiska misstag och kunna rätta till dem via inlagor och dyl innan det är försent. Om det finns ett intresse för att opponera sig mot något specifikt som tas upp i denna tråd, så ska man starta en egen tråd om planen, vilket senare leder till ett YIMBY-yttrande.

Det är ungefär så jag har tänkt ut det.
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
Låter bra det!

Inte stoppa, som att stoppa att nånting alls byggs, men som just i Kistahöjdenfallet: stoppa en under-exploatering som förhindrar vidarutveckling och befäster dåliga mönster.
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Bredäng, Sätra, Skärholmen, Vårberg
Usel stadsplanering. Här vill man förtäta dett område och binda det samman, vilket är en god tanke, men man gör det genom att bygga mera förort. Förorternas största fördelar är att det ska vara lugnare där jämfört med i city och att det är nära till naturen. Båda två försämras, samtidigt som ingen urbanitet skapas. Dvs, fördelar försvinner, men det tillkommer inga nya, vilket det skulle ha gjort om man urbant.

 > Allmänt
Dåliga planer

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter