Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Sträva efter mångfald av ägandeformer?

Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Ägandeformer för lägenheter är en känslig politisk fråga där Yimby brukar undvika att ta ställning.

Men någon sa att Yimby borde förespråka en mångfald av ägandeformer i varje stadsdel, så att det helst finns både hyresrätter och bostadsrätter/ägarlägenheter.

Hur skulle det kunna tillämpas i praktiken? Behövs det en statlig lag, eller kommunal stadga, som försvårar ombildning till bostadsrätter, om det är ont om hyresrätter i en stadsdel? Idag krävs 2/3 majoritet. Säg att det skulle behövas enkel majoritet om nästan alla hus i grannskapet är hyresrätter, men att det behövs 5/6 majoritet om det är det enda hyreshus som finns kvar?

Eller ska kommuner ställa kravet att nybyggen kompletterar ägandestrukturen?

Det skulle också vara önskvärt att sprida allmännyttiga bostäder på flera olika områden. När allmännyttan krymper, så koncentreras socialt utslagna hushåll till de bostäder som finns kvar. Den koncentrationen kan leda till förstärkt utanförskap.

Mångfald av bostadsstorlekar är ett annat mål. Allra helst ska valet av bostadsområde, valet av ägandeform, och valet av boyta vara frikopplade från varandra.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 7 september 2011 00:45
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Vid nyproduktion kan kommunen på olika sätt avtala om att det som byggs ska vara bostäder med en viss upplåtelseform. I efterhand går det däremot inte att förhindra att t.ex. hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. När privata fastighetsägare gör det så handlar det om att det är lönsammare för dem att sälja gamla hyresrätter till bostadsrättsföreningar än att fortsätta ha dem som hyresrätter. Framför allt gäller det börsnoterade hyresvärdar som annars riskerar att bli uppköpta av någon annan som ser det dolda ekonomiska värdet i en omvandling. (Jan Jörnmark har skrivit en artikel om det här på Yimby Göteborg.) När kommunala fastighetsägare omvandlar till bostadsrätter handlar det däremot oftast om ideologi, men det där vet ni ju redan allt om, ni som bor i stockholmsområdet.

Det enda som kan förhindra att hyresrätter omvandlas till bostadsrätter är, som jag ser det, något av följande alternativ:
* lagstiftning som förhindrar alla fastighetsägare att omvandla hyresrätter
* starka kommunala fastighetsägare som väljer att behålla hyresrättsbeståndet
* fri hyressättning som gör att privata fastighetsägare kan välja att höja hyrorna i stället för att sälja till bostadsrättsföreningar.

För mig, som befinner mig rätt långt ifrån politikens extrempunkter, är det här en fråga som inte har något bra svar.
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Jag tror att det är svårt för YIMBY att ta ställning i frågan om omvandlingar. Från ett rent blandningsperspektiv bör vi utifrån en sådan ståndpunkt vara motståndare till ombildningar i innerstaden medan vi är för ombildningar i flera av områdena i ytterstaden.

I realiteten tror jag att det är bäst att vi undviker att ta alltför mycket i den frågan, utan att vi istället koncentrerar oss på vad som är lämpligt för förtätning/nyproduktion i ett område. Där bör vi applicera denna typ av tänkt, alltså propagera för mer bostadsrätter om det är tätt med hyresrätter och mer hyresrätter om det är tätt med bostadsrätter.

Som exempel kan då sägas att nyproduktion centralt i innerstaden bör vara hyresrätt medan nyproduktion i typiska "miljonprogramsområden" bör vara bostadsrätter. (Sedan måste det förstås avvägas från fall till fall).
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Patric Nilsson
510 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Anders Gardebring skrev:

Jag tror att det är svårt för YIMBY att ta ställning i frågan om omvandlingar. Från ett rent blandningsperspektiv bör vi utifrån en sådan ståndpunkt vara motståndare till ombildningar i innerstaden medan vi är för ombildningar i flera av områdena i ytterstaden.

I realiteten tror jag att det är bäst att vi undviker att ta alltför mycket i den frågan, utan att vi istället koncentrerar oss på vad som är lämpligt för förtätning/nyproduktion i ett område. Där bör vi applicera denna typ av tänkt, alltså propagera för mer bostadsrätter om det är tätt med hyresrätter och mer hyresrätter om det är tätt med bostadsrätter.

Som exempel kan då sägas att nyproduktion centralt i innerstaden bör vara hyresrätt medan nyproduktion i typiska "miljonprogramsområden" bör vara bostadsrätter. (Sedan måste det förstås avvägas från fall till fall).


100% på det Anders!
__________________
http://news.chictribute.com/#post103
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Det är dessutom, som jag ser det, utifrån Yimbys perspektiv en mindre intressant fråga. Det viktiga är snarare att det finns en stor prisvariation och social blandning, oavsett om den sedan beror på blandning av upplåtelseformer eller ej. Anledningen att man bryr sig så mycket om upplåtelseformen beror ju inte på själva upplåtelseformerna i sig, utan på de socioekonomiska effekter de för med sig.
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 10 september 2011 11:58
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007

Exakt Johannes.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Erik Tysk
98 Inlägg
Ort: Bangkok, Gick med: Mars 2009
Håller med Anders.

För att gå in på ett litet sidospår så ser jag dock stora fördelar i just ägarlägenheter. Dessa kan i princip fylla både "bostadsrättsfunktion" och "hyresrättsfunkion". Vad jag menar är att för en som köper en ägarlägenhet att bo i själv är det ju ungefär samma sak som att bo i en bostsadsrätt. Däremot blir det enklare för folk som ser lägenhetsköpet som en ren investering att hyra ut den under lång tid, utan att ha en bostadsrättsstyrelse att tampas med.

Så i princip kan ett hus bestående av ägarlägenheter också fungera som hyresrätter, fast istället för en stor hyresvärd som äger hela byggnaden så är det många små.

 > Allmänt
Sträva efter mångfald av ägandeformer?

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter