Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Hjälp med undersökning för projektarbete

Sebastian Karlsen
5 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: September 2011
Hej!

Jag går i 3an på gymnasiet och tillsammans med två klasskompisar gör jag ett projektarbete på 100p. I projektet skall vi designa en ny stadsdel som vi vill att folk skall trivas ultimat i.

Därför vill vi undersöka vad som är viktigt för att folk ska trivas i området där dem bor.

Vi vore grymt tacksamma om ni tog er ett par minuter att svara ärligt på hur viktigt ni tycker det är med olika saker i området där ni bor.
n

Ni hittar undersökningen här.

Edit: Ni får gärna lämna feedback och egna åsikter här i tråden.

Tack på förhand!
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Det hänger mycket på hur man kopplar ihop den nya stadsdelen med befintlig stad. Är det en helt hypotetisk stadsdel eller en som ska ligga i anslutning till någon stad som finns på riktigt? Finns det hus, gator och vägar på platsen redan? Jag tycker man ska fundera på hur befintlig bebyggelse ska integreras med det nya, för med blandad bebyggelse blir städer trivsammare.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Intressant och viktigt arbete

Jag tror man ska undvika att designa in i minsta detalj. Istället bör man i en plan skapa förutsättningar för det man vill ha.

Så.. Börja med en stadsplan är ni lägger ut huvudstråken/huvudsgatorna, dvs där folk i huvudsak är tänkta att rör sig längs med. Som Herbert skriver kan stråken utgå från stadens existerande stråk (ex Solnavägen som förlängning av Torsgatan, eller Nynäs"boulevarden" som förlängning på Götgatan).

Därefter kan man lägga ut ett nät av gator som bygger upp kvartersstrukturen (ni får ta ställning till om hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse eller om något ska rivas (som man gjorde i 1800-talets Paris)). Sedan bestämmer man vad som ska vara kvartersmark, park eller torg. Hint: Torg kan placeras in där det förväntas att många rör sig, dvs i skärningen mellan stråk. Annars finns risken att det blir tomma ytor ingen vill vistas på.

Titta gärna in denna tråd.

Slutligen tar man ställning till planbestämmelser, som exempelvis anger ungefärlig höjd, hur stor del av byggnaden som måste ligga an mot tomtgräns (dvs hur viktigt det är att kvarteren är slutna och gränsar direkt mot trottoar). Om det ska vara lokaler i bottenvåningarna. Ev. färgval.

Lycka till!
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Vad gäller undersökningen är det viktigt att ni specificerar för vem stadsdelen ska vara bra. Om det är för hela befolkningen så måste man vara noga med urvalet så att det är tillräckligt representativt. I vanliga fall gör man obundet slumpat urval. Är det tillräckligt stort brukar man se det som representativt för befolkningen.

På webundersökningar kan man anta yngre män är överrepresenterade (jag har själv erfarenhet av det). Man kan försöka sprida undersökningen till andra web-fora där även andra grupper kan anses vara representerade. Men det är nog ändå knepigt att få ett tillräckligt bra urval. Så mitt tips är att ni analyserar de olika grupperna var för sig (om ni slår upp det i någon statistikbok så kallas det för stratifierat urval). Men var noga med att inte dra för långtgående slutsatser för grupper där ni hittat få informanter (ex om det bara är 3 stycken över 65 år är det svårt att dra slutsatser om hela gruppen).
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Sebastian Karlsen
5 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: September 2011
Tack för trådtipset ska läsa igenom det senare

Angående det där med ålder i undersökningen så har vi redan fått din teori bekräftad (att mest unga män svarar). Vi valde att ha med ålder bland frågorna så att vi just kan dela upp statistiken och på så sätt bättre kunna motivera våra beslut i rapporten.

Eftersom vi inte ska genomföra detta i verkligheten så har vi valt Kymlinge som plats för vår stadsdel. Det som lockar mest här är närheten till tunnelbanan, kista samt centrala Stockholm. Vår primära målgrupp är strax över 20-35 år gamla (studerande, relativt nya på arbetsmarknaden och innan de har fått barn). Exakt hur stadsdelen ska läggas upp kommer vi ta itu med senare. I nu läget vill vi få in data för att veta vad folk tycker är viktigt. Men grund tanken vi har haft är att ha en huvudgata som utgår ifrån tunnelbanan där det kommer finnas lite butiker, restauranger och kanske något litet kontor. Utöver det är det små hyresrätter ca 2-4 rum anpassade för just vår målgrupp. Vi hade tänkt ha en relativt låg profil på husen dvs. inte så starka färger och de ska vara ganska låga.

Det enda problemet vi funnit med Kymlinge hittills är att vi kommer behöver skydda en utrotningshotad fisk. Men eftersom det återigen bara är i teorin så borde det inte vara ett oöverkomligt problem.

//Emil
Senast ändrad 15 september 2011 16:48
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Mina sportfiskeintresserade kompisar säger att grönlingen räknas som skräpfisk. Det enda den kan användas till är att förhindra bygge av nya stadsdelar.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Det ska tilläggas att grönlingen är "nära hotad" och detta gäller just bara lokalt (enligt Wikipedia). Listningen innebär att den är hotad men det är en låg grad av utrotningshot (och som sagt bara lokalt).

Kan man påvisa att grönlingen är helt oumbärlig för Igelbäckens ekosystem så må det var hänt men annars kan jag inte förstå varför en etablering av en stadsdel måste innebära att arten måste skyddas. Är det er lärare som säger det?

Måste ni förresten ta hänsyn till naturreservatets gränser? Här är en karta där dessa är utritade.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Eftersom det handlar om just en vision (antar jag) så vet jag inte hur noga man måste vara med att följa naturreservatets gränser till punkt och pricka (naturreservat har, i likhet med stadsdelar, tillkommit på politisk väg, och dess gränser eller existens kan även ändras på politisk väg). Själv skulle jag flyttat gränsens en bit söderut så att igelbäcken fick nästan direkt kontakt med kvarteren i norr. Stadsfronten skulle IMO helst vara rak
__________________
När får vi se Lindhagen II?

Senast ändrad 16 september 2011 13:11
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Låter som ett roligt projektarbete. Ett tips skulle vara att dissikera nuvarande stadsplanering. Finna brister och fördelar för att sedan jobba vidare på detta. Utveckla egna alternativ till dagens metoder.

Känns som att ni redan tar mycket av dagens stadsplaneringsmetoder för givet. T.ex att planera ett område från scratch. Rikta in sig på en viss målgrupp etc. - Detta har både för och nackdelar...

Några tips jag har:

Besök och analysera olika miljöer. Ta reda på varför ni gillar/ogillar dem och vad som får dessa att fungera som de gör.

Ett annat tips är att läsa någon bok i ämnet. Jane Jacobs klassiker "den amerikanska stortadens liv och förfall" är en utmärkt bok om man vill lära sig hur städer/stadsdelar fungerar.

Sedan vill jag önska er lycka till!
Sebastian Karlsen
5 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: September 2011
Niklas: Vi ska göra så gott vi kan för att vara så realistiska som möjligt. Men vi har räknat med att det inte alltid kommer att gå. Vi ska kolla upp det där lite mer, så jag antar att vi återkommer angående det.

Alexander: Jo, vi hade tänkt det samma. Till exempel hade vi tänkt besöka den nybyggda delen utav Hammarby sjöstad. Vi hade tänkt ta ganska mycket idéer därifrån och även kolla på hur de löst kollektivtrafiken (tvärbanan).

Och tack för alla tipsen!
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Tänk dock på att det finns en del problem även med Hammarby Sjöstad. T.ex. finns det för få stråk (bara ett huvudsakligt genomgående stråk). För att en stad ska fungera som stad behövs det dels många stråk och dels att de stråken kopplas samman med den omgivande staden.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Sebastian Karlsen
5 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: September 2011
Jo, vi har en idé i nu läget som jag lite kort kan dra här på forumet. Ni får gärna säga vad ni tycker eftersom er erfarenhet överstiger vår ganska rejält.

Idéen är att vi endast ska ha en väg som går in till stadsdelen (för att undvika genomfart). Den vägen ska sedan delas upp likt ett "V" som sedan bildar en triangel. Vilket betyder att huvudgatan kommer vara enkelriktad. Och innan den delar upp sig kommer den vara avgränsad i mitten. Tanken med det är att vi hoppas på att ha en bra flöde genom hela stadsdelen trots att vi bara har ett stråk (beroende på hur man räknar) samt att det blir lätt för fotgängare att korsa vägen. Sedan kommer det ju självklart finnas sidogator som leder till husen men allt baseras kring triangeln.

Om så önskas kan jag lägga upp en bild på vår tomtplan när vi gjort klart den.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Ett par kommentarer. Om vi tittar på de stadsdelar som idag fungerar bra (dvs innerstaden) så är det sällan bara en väg in och ut. Istället är det många sätt att ta sig in i stadsdelen utifrån. Stadsdelarna hänger också kontinuerligt samman med de andra (gäller iaf Östermalm-Vasastan).

På 60-70-talet var idén om en väg in och ut vanligt (SCAFT). Vi vet idag av erfarenhet att det fungerar dåligt. Det blir isolerade enklaver och sådana har vi tyvärr alltför gott om i Stockholmsområdet.

Jag tror att frågan om biltrafik är något som man ska ta i slutet. Tänk istället först hur gatustrukturen ska se ut (inte om gatorna ska vara gågator, gångfartsgator eller bilgator eller om de ska vara enkelriktade), strukturen är överordad den specifika funktionen. Om jag skulle göra detta skulle jag förlänga Torshamsgatan, Grönlandsgången och Hanstavägen rakt in i området. Om topografin tillät skulle även Isafjordsgatan förlängas in. E18 kommer vara en barriär mellan området och Kista och jag tror det är viktigt att skapa så tydliga stråk mellan Kista och området det bara går för att överbrygga denna barriär.

Det viktigaste är att till en början få till en bra gångvänlig struktur. Genomfartsstrafik bör ni nog inte oroa er för eftersom området inte ligger så till. Och genomfartstrafik behöver inte per se vara dåligt. Det är då bättre att se till att den genomfartstrafik som finns bullrar så lite som möjligt. Det gör man genom att det är tätt mellan korsningarna så att någon högre fart aldrig uppnås. Om man ändå tycker att genomfartstrafiken skapar osäkra platser för de mindre barnen är en lösning att låta kvarteren vara helt slutna. Innergårdarna skulle då vara en säker plats.

Hur långt österut ska ni sträcka er? En given del i projektet bör vara att öppna upp Kymlinge station. Låter man området närma sig E4:an kommer de delarna vara dåligt försörjda med lokaltrafik. Men då har man valet att anlägga en pendeltågsstation vid Silverdal/Polishögskolan. Avståndet mellan Ulriksdal och Helenelund är 4 km så en station däremellan skulle faktiskt få plats.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Sebastian Karlsen
5 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: September 2011
Jag vill be om ursäkt för att vi har varit inaktiva med forumen i ca 2 veckor nu och därmed inte svarat. Vi förstår att det ser väldigt otacksamt ut att inte svara när ni gett oss så bra information! Så jag vill tacka för all bra information och de länkar ni gett oss

Vi ska ha det där om SCAFT i åtanke när vi planerar. Vi kommer antagligen att ändra vår plan om det visat sig fungera dåligt förut. I nu läget har vi besökt bland annat arkitektmuseet och Hammarby sjöstad för att skaffa inspiration. Nu ska vi dock analysera den statistik vi fått in. Efter det kommer antagligen lite mer konkret stadsplanering in i bilden och det kan hända att vi återkommer då.

Åter igen tack!
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Hej igen! Ingen fara och förstås kul om vi kan väcka en tanke eller två
Lycka till med projektarbetet! Och om ni söker inspiration så titta gärna på Stockholms äldre stadsdelar. De är i många aspekter de bäst fungerande som vi har i Stockholm eftersom de byggdes innan bilen gjort sitt intåg. De är kort sagt byggda för människor istället för bilen. Om man kan kombinera den typen av planering med det miljötänk kring avfall och annat som finns i Hammarby Sjöstad, ja då kan man göra något väldigt, väldigt bra.

Och så glöm inte arkitekturen! Vita fyrkantiga lådor har vi nog av...
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 8 oktober 2011 22:39

 > Allmänt
Hjälp med undersökning för projektarbete

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter