Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer

"Slussenmyter del X, spårvagnar har samma förutsättningar som bussar"

Sida 2 av 4
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Läs om inlägget med spårvägsbilden ovan, please!
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Jaså, jag trodde att de bara var retoriska. Om du verkligen vill ha svar på dem:

"Tror Herbert att Staden badar i pengar" Nej.

"och att det därför är lönlöst med framförhållning " Nej, framförhållning är bra, men det är som sagt flexibilitet också. Vet man inte vilka beslut som kommer i framtiden så är det dumt att i onödan låsa sig genom att bygga sådant som är svårt att ändra, typ spårvägstunnlar och annat. Refuger kan man alltid flytta på och det kostar inga miljarder.

"och för vi kan ta alla extrakostnader senare? " Det kostar att fördröja projekt också. Bara nödunderhållet av Slussen kostar f n 15 miljoner om året, och förfallet accelererar.

"-Enligt min åsikt vore det dumt att hasta fram beslut om exakta spårvägsdragningar bara för att slippa flytta en refug om tio år."
-varför då? -ett svar här (äntligen) skulle kunna få tråden framåt! "
Det är självförklarande. Att hasta fram beslut kostar pengar, se t ex Spårväg City. Det är också enklare att bygga så att man lätt kan anpassa till framtidens behov.

"-Varför brådskan och oviljan till framförhållning generellt? " Slussenombyggnaden och brådska är två begrepp som inte är direkt förenliga, med tanke på att processen pågått i 20 år nu. Det finns som sagt inga beslut om spårvägifiering av stombussarna ännu, men man kan hålla alla möjligheter öppna genom flexibilitet i planeringen, precis som man gjort.

"-Varför oviljan att se att busshållplatsen (tvs) utformas på ett i sig nytt och arkitektoniskt spännande sätt och därmed bli en attraktion i sig självt? " Har inte sett till den oviljan och vet inget om den arkitektoniska utformningen av hållplatser och terminal. Har du närmare info?

"Det kan inte vara så att Herbert inte är så orienterad bland de tex franska nybyggda spårvägssystem och vilket inflytande de har på den fysiska kringmiljön, vilka möjligheter som står till buds, utan istället håller sig inom ett strikt (klassiskt) Sthlmsperspektiv där ordet "spårvagn" fortfarande är något abstrakt främmande som inte på allvar trängt igenom stombyggstänket? -säger inte att det är så, jag bara frågar för min magkänsla går lite åt det hållet!? " Nej, det kan det inte, för jag är lika mycket spårvägsivrare som någon annan. Jag ser som sagt inte problemen som du säger dig se och tycker att jag har gett mina bästa svar på faktabitarna. Åsiktsbitarna får vi väl bara vara eniga om att vi är oeniga om. Någon "myt" tycker jag inte den här tråden avhandlar.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Johan:
Jag har ju träffat "Herbert" vid flera tillfällen så jag vet att han inte är någon spårvägshatare. Tvärtom.

Till er båda:

Att ni har olika ståndpunkt i frågan om huruvida man bör planera för spårväg redan nu, eller först senare, är tydligt. Jag tycker att det, för att komma vidare, vore intressant att se hur man kan utforma slussen redan idag - inom ramen för nu angiven plan - så att det blir så lätt som möjligt att dra in spårvagn i ett senare skede.

Samtidigt är det förstås svårt att täcka upp för alla eventualiteter eftersom vi ännu inte vet hur den nya innerstadsspårvägens sträckning kommer att se ut.

Däremot, att det kommer att gå spårvagn över nya slussen är jag fullständigt övertygad om.

Det bäste vore väl om ni kunde träffas vid tillfälle. Jag får en känsla av att diskussionsforum som detta - där man inte ser varandra - ibland tenderar att röra upp starkare känslor än vad som egentligen borde behövas.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 20 september 2011 13:41
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Anders:

"Jag har ju träffat "Herbert" vid flera tillfällen så jag vet att han inte är någon spårvägshatare. Tvärtom."

-Jag tror inte det heller men skrev så lite provocerande för om man menar allvar med spårvägsvisioner så kan man inte vara så passiv i frågan att man kan lägga sitt förtroende hos Staden/TK och tro att de gör sitt yttersta eller med nån slags framförhållning vilket Staden konkret visat upprepade gånger -se tex den fåniga ursäkten vid Sergels torg med 7ans temporära ändhållplats där vi vackert ska få vänta i 7 år till innan banan kommer vidare, heja Staden vilken samarbetsvilja inom spårvägsplaneringen! : (

"Jag tycker att det, för att komma vidare, vore intressant att se hur man kan utforma slussen redan idag - inom ramen för nu angiven plan - så att det blir så lätt som möjligt att dra in spårvagn i ett senare skede."


-Det är just det jag gör i och med den här tråden bara det att jag bara beskrivit den i ord och med någon karta/illustration!

"Samtidigt är det förstås svårt att täcka upp för alla eventualiteter eftersom vi ännu inte vet hur den nya innerstadsspårvägens sträckning kommer att se ut."

-Om det är någonting vi vet så är det att det är 2ans busslinje följt av 3ans som är aktuella, vi vet att de går -Katarinavägen-Slussen-Skeppsbron resp Munnkbron. 2an har sitt ursprung i stans första hästspårvägslinje 1877, 3an från 1880 och sammanbindningen mellan de norra resp södra näten över Slussen skedde 1922. Sen dess har först spårvägslinje 6, sedan buss 46 och nu linje 2 gått i en identisk sträckning genom stan och något mer dramatiskt kommer inte heller ske i framtiden. Vi vet nu också hur stor yta de aktuella gatuytorna där busslinjer går kommer att få på nya Slussen!

Det här handlar istället om att visa att man menar allvar både med inriktningsbesluten om både stomnätets utforming från 90-talet ("tänk spårvagn - kör buss") och nya Slussen där det finns en uttalad vilja att "utforma gator och platser så att de inte försvårar ett framtida införande av spårvägstrafik" men i praktiken bygger man och planerar för enkom buss. Här finns dock möjligheten att redan från bygga och vänja samtliga trafikanter med ett trafiksäkrare busstorg som man senare kan lägga spår i....

"Däremot, att det kommer att gå spårvagn över nya slussen är jag fullständigt övertygad om."

-Då finns det heller inget som hindrar från att tänka och planera nu och några fördyrande underarbeten i körbanan blir det inte heller i mitt buss-senare spårväg-förslag däremot slipper man att först vänja alla vid buss med kanstenskörning med målad cykelbana utanför, för att sen riva upp och flytta körfälten igen med spårväg i gatumitt och säkra cykelbanor längs med trottoarkant -och jag upprepar för säkerhets skull att man inte behöver lägga några spår i gatan för att uppnå den senast beskrivna varianten!

Herbert:

Jag talar inte om några "spårvägstunnlar eller annat", jag talar inte ens spår! Däremot om ett triangulärt V-format busstorg som det senare kan läggas spår i. Poängen är att skapa en säkrare cykelmiljö med sammanhängande "riktiga" c-banor och hållplats (för bussar) redan nu.

Det motsägelsefulla i ditt resonemang är att du å ena sidan upprepade gånger talar om ytans "flexibilitet" och att man inte ska låsa sig för det är jättedumt men å andra sidan är alla ytors mått redan fastställda, beslut ska tas mycket snart och vi liksom Staden vet redan alla förutsättningar. Vad är det då som gör att man inte kan utforma en bra trafikmiljö redan nu när något jätteradikalt avgörande ändå inte kommer att ske?

-Vad jag vill se är inte en "låsning", snarare ett hävdande av påstått rådande principer om att vid större gatuarbeten inte försvåra i onödan för framtida spårvägstrafik men också ett hävdande platsens potential sett ur kollektivresenärernas/de gåendes och cyklisternas perspektiv precis så som det redan är bestämt en gång i Stadshuset men inte följt! -Staden fördröjer isaf själv projektet genom att inte bry sig om direktiven som det tar inte heller "år" att framställa!

Föga imponerad av ett "nya" Slussen med en trafiklösning i Katarinavägen som inte nämnvärt skiljer från den här, och som alla som varit där vet inte är så här teoretiskt tydlig som också kartor kan vara, utan betydligt otydligare och stökigare inte minst i rusningen:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Äntligen någon som förstått problematiken redan vid busstrafik och Stella Fare nämner inte ens ordet "spårvagnar". Hon har fel i mycket vilket Yimby bemöt i flera "Slussenmyter" och hon kanske är för ett bevarande av nuv Slussen(?) men oavsett har hon fullständigt rätt i sin skarpa kritik och belysande av den kommande situationen:
Come in Sthlm -We have a Problem!

Länk till aktuella sida: http://stellafaresstockholmsblogg.blogspot.com/2011/09/trafiklosningen-i-nya-slussen-en.html
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Det är exceptionellt mycket bussar på bilden, så där ser det aldrig ut i verkligheten. Lustigt att just Fare tycker att planskilda korsningar är en bra lösning för hon om någon är väl emot bilprioriterande lösningar annars.

Det handlar som sagt om en helt valig gatukorsning som ska byggas. Helt vanlkiga gatukorsningar finns det i mängder och de brukar inte generera några större problem för busstrafiken.

Uppstår det kö på hela bron norrut så kommer en kort sträcka av gatan som inte är bussfil att blockeras, men det är en situation som egentligen inte ska uppkomma enligt Trafikkontoret. Tar man bort svängfilen till Munkbron, som jag gissar att Fare är helt för att göra i den heliga brobreddens namn, så får man däremot köer.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Bussköbilden ska man nog ta med en nypa salt. Jag var på en del av den sagda Café-Blom-hearingen och den frekventerades av den vanliga skaran förändringsmotståndare och medelåldern låg väl närmare 70 än 50. (inte med det sagt att äldre inte har sin demokratiska rätt att uttrycka en åsikt, men forumet hade inte direkt en framtidsinriktad grundsyn om man säger så). Samma skara har nog skrivit sin beskärda del av arga insändare om spårväg city...

Hela kontentan av arrangemanget var att man bör bevara slussen som den är (med sämre trafiklösningar och sämre tillgänglighet som följande resultat).

Nu är jag jobbig ;) men jag vill återkomma till grundfrågan.
Kan YIMBY ta fram ett seriöst och genomarbetat förslag på hur man med så små ändringar som möjligt i det liggande förslaget kan skapa en bra lösning för bussarna som möjliggör att man med minimala insatser sedan kan lägga in spår?

Jag besitter inte den kompetensen men jag har stor respekt både för "Herbert":s och Johan:s kompetens på dessa områden. Om ni kan nå fram till något gemensamt tror jag det kan bli riktigt bra
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 23 september 2011 08:55
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Visste att ni skulle huga på Stella och andra fadäser hon gjort men jag struntar i vilka människor som var på vilka möten och deras eventuella bevarandesyn för på den här punkten har hon rätt.

Herbert:

"Det är exceptionellt mycket bussar på bilden, så där ser det aldrig ut i verkligheten."

-Nej inte konstant men med 44 års erfarenhet av främst resan Slussen-Sofia så har du fel, det finns visst lägen i högtrafik då det kan vara så här många bussar på Slussen samtidigt! Det kan i sin tur bero på att de fastnat bland orespekterade kollektivfält eller inga alls, men det är ett fullkomligt realistiskt scenario så länge massor av bussar och extrabussar ska sköta främst 2ans och 3ans trafikuppgifter, jag har t o m bilder på det. Sedan talar Stella om "en buss varje 20e sekund 2030" och det kan jag lugnt föreställa mig i denna växande stad.

Man kan inte heller vifta bort det fullt realistiska scenaroit med massor av bussar som om det aldrig skulle kunna ske. Har bussarna fastnat i smeten tidigare och så här många busslinjer/bussar ska passera här så måste Slussen också ha kapacitet nog att rymma dem och då håller inga teoretiska spekulationer utan då har istället nya Slussen (på detta område) misslyckats!

Illustrationen visar också det som du helt viftade bort förut: röda bussar på linje 43 och 55 kan inte använda kollektivfilen uppför Skeppsbrorampen eller signalprioriteringen för de enkom vänstersvängande busslinjerna mot Katarinavägen utan ska blandas med bilarna på rampen då bussarna mot Hornsgatan vill ligga i högerfil för att nå kantstenshållplatsen.

"Det handlar som sagt om en helt valig gatukorsning som ska byggas. Helt vanlkiga gatukorsningar finns det i mängder och de brukar inte generera några större problem för busstrafiken."

-I teorin ja men kom igen, det här är inte "en helt vanlig korsning" ungefär som om det kunde vara precis vilken som helst i stan utan en med flera busslinjer av olika tyngd och med hög belastning i alla fyra riktningarna och en stor bytespunkt. Hade det varit "en helt vanlig korsning" dvs inga nämnvärda problem så skulle man inte haft en tävling till att börja med och du gör en grov underskattning av problemen vilket inte heller löser några.

Anders:

"Kan YIMBY ta fram ett seriöst och genomarbetat förslag på hur man med så små ändringar som möjligt i det liggande förslaget kan skapa en bra lösning för bussarna som möjliggör att man med minimala insatser sedan kan lägga in spår?" och "Om ni kan nå fram till något gemensamt tror jag det kan bli riktigt bra"

-Jo jag skulle gärna göra det som princip men om det är något som andas genom precis varenda svar Herbert gett under hela tråden så är det ett förminskande snudd på nonchalerande av att det ens kan uppstå några problem alls på nya Slussen, vilket inte är någon sund utgångspunkt om man är ute efter samarbete eller framförhållning i projektet. Stort tyvärr måste jag verkligen säga som istället hade hoppats på en betydligt mer penetrerande och djupanalyserande debatt. Istället framstår man i Herberts inlägg som en hotande förseningsprovokatör av hela ombyggnaden och som något slags störande element i sig och den attityden tröttnade jag på för mer än 10 år sen = Steg 1 är att se att det faktiskt kan bli problem, kan man inte det så har man skygglappar. Steg 2 är vad man kan göra åt saken men det verkar mer ses som ett obstruerande än en förbättring så kort sagt så verkar vi stå vid varsin ände av den här frågan med små förutsättningar för att mötas om jag fattat rätt!?
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Johan:

1. Det är ett politiskt beslut att trafikkapaciteten vid Slussen ska minskas till dagens behov och att den planskilda korsningen ska tas bort. Det kommer vi inte runt. Vi kan aldrig får samma kapacitet i en vanlig plankorsning, och det finns egentligen inget behov av den kapaciteten heller eftersom det ändå inte går att trycka in mer trafik genom tillfartsvägarna. Men självklart kommer det att ta lite längre tid att passera själva korsningen, det är det väl ingen som ifrågasätter, och det gäller även kollektivtrafiken även om den har prioritet (dvs får grönt ljus först).

2. Det kan förstås finnas andra lösningar som ingen har tänkt på ännu som ökar kapaciteten på andra sätt än genom en planskild korsning, fast jag har svårt att tro att varken Nyréns eller Trafikkontoret skulle ha kommit på det. Föreslå gärna något, men innan du har ett förslag som är bättre så är det dålig stil att kritisera andra för att de inte har något.

3. SIgnalprioritet fungerar som sagt så att bussfilen får grönt ljus först. Därför kan 43:an och 55:an västerut svänga höger till kantstenshållplatsen lika väl som övriga bussar kan svänga vänster upp på Katarinavägen utan att blandas med bilarna, för bilarna har rött ljus i sina filer.

4. Antalet bussar kommer att minska betydligt när spårvagnar är införda och kanske även en T-blå-förlängning till Södermalm. Förutsätter Fare att det inte har genomförts före 2030?
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
55:an på bilden tycks ha kört lite fel, den borde vara i busskörfältet där den har signalprioritet så att den kan köra in till sin hållplats på Hornsgatan utan att trängas med bilarna och cyklarna. Hållplatsen ser också lite märklig ut på bilden med sin omotiverade utbyggnad så att trafiken stoppas helt när en buss stannar där. Det är också ganska orealistiskt att en ledbuss (2:an på bilden) som just fått grönt ljus lyckas hinna upp trafiken från andra riktningen, det skulle förutsätta att trafiken står stilla och hela bron är igenkorkad av köer.
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Herbert:

1, "Men självklart kommer det att ta lite längre tid att passera själva korsningen"
-det här är den första självkritiken hitills(!) och jag uppskattar att du här inte målar situationen så svart-vit som tidigare, dvs nya Slussen är inte 100% perfekt vilket därmed inte heller betyder en total katastrof. Det är direkt otaktiskt och dålig PR för Yimby att vara så väldigt kritisk på gränsen till avfärdande om debatten inte tål ett ifrågasättande av en sån här viktig del som kollektivtrafiken men jag märker en viss nyansering på sistone

2, Snälla förstå en sak: Jag är inte ute efter ett totalt nytt förslag till Sluusen (-som motståndarna), jag är i princip för nya Slussen och jag talar fortfarande bara om en del av projektet som jag är övertygad om skulle ge en bättre tydlighet, överskådlighet, orientering för trafikanterna men framför allt en trafiksäkrare lösning. Allt efter samma princip som din och den som gäller: något annat dragning av bussrefuger och cykelbanor inom redan angivna gränser!
Undrar om du läser mina inlägg ordentligt för att "föreslå gärna något" är ju det jag hållit på sedan jag startade tråden! -det kan möjligtvis inte vara du som inte ser vikten av den tydlighet jag förespråkar och därför inte ens ser det som ett "förslag"?
Däremot borde jag göra en karta och lägga upp det jag redan beskrivit flera gånger i ord och som förtydligar mitt budskap -en sådan är på gång om ni ger er lite till tåls så kommer en sådan.....!

3, Bra att vi klarat av den!
-Nu gäller det bara att Staden justerar signalprioriteringen så att det blir grönt ljus för bussarna(/spårvagnarna) omedelbart och inte som på Spårväg City låta resan ta onödigt lång tid fortfarande därför att någon på TK inte orkar trycka på några knappar och justera trafikljusen. -Krävs det ett politiskt beslut till i Stadshuset för att ordna en sån enkel sak och sedan ett delbeslut igen för varje delsträckning tex vid Slussen....?
Visst kan det gå utmärkt på nya Slussen (om man anstränger sig) men här är återigen en punkt där varken dåvarnde eller nuvarande regim till fullo lyckats/vill? utnyttja den investering som redan gjorts redan vid många stombuss-signaler. Det bådar inte heller gott att Sthlms Spårvägar tjatat i mer än ett år nu för att på den sträckan få prioriteringen fixad fullt ut, och att Staden i praktiken än så länge är så osamarbetsvilliga på gränsen till kontraproduktiva om man vill få fler att åka kollektivt!

4, Nej det kanske Stella inte kan lova men kan du lova att denna infrastruktur finns 2030 då?
Här är vi tillbaks till en annan här omdiskuterad sanning där jag också tror att vi är helt överens: Nya Slussen bör samordnas med andra trafikavlastande åtgärder och ny infrastruktur, främst då med T-blå förlängningen från Kungsträdgården via (det nya och för T-bana förhoppningsvis förberedda) Slussen ut mot Nacka/Orminge!

---
Vill tillägga att det stänk av tveksamhet till att "allt löser sig"-attityden tyvärr bottnar i mångårig erfarenhet av Stadens tidigare "spårvägshat" och ovilja att ens göra några förbättringar av det existerande stombussnätets potential. Trots en mycket positiv omsvängning i och med alliansens mer spårvänliga inställning så är det inte alls så säkert eller tydligt att den viljan trängt ner till en tydligt samarbetsvillig tjänstemannanivå.... -ännu!

Hoppas man inte framstår som negativ för att man hoppas på konkret handling/fysiska åtgärder från Staden sida innan man ger dem dess fulla förtroende och det är ett faktum att dagens stombussnät är en spillra av sitt ursprung med många bortkompromissade åtgärder som inte hade gjort det lyckat men iaf lite bättre, inte förverkligats. Så fort 2an startade 2002 så gav man upp fler kompletteringar och ur denna handlingsförlamning ska vi ha ett jättestort förtroende för att allt ska bli bra i framtiden? -"Action speaks louder than words" men naturligtvis hoppas jag på att det vänder i praktiken också en dag.....
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Vi kanske läser in lite för mycket i varandras inlägg. Jag trodde det var en självklarhet att det kommer att ta längre tid att passera korsningen när man minskar kapaciteten i den till under hälften. Jag har aldrig uttryckt åsikten att planförslaget är perfekt, och det kan du bl a se i det jag bidrog med i vårt yttrande, men givet förutsättningarna så tycker jag att det är den bästa kompromissen så långt. Det finns visserligen plats för en cirkulationsplats som skulle ge högra kapacitet men då får man ett oanvändbart ingenmansland i mitten och det tycker i alla fall jag känns som slöseri plus att det hela blir väldigt bilorienterat, och det var ju det vi ville komma ífrån. Den notoriskt felinformerade Fares doom and gloom-betraktelser tar jag inget intryck av.

Du har föreslagit en V-korsning i stället för en T-korsning om jag förstår dig rätt. Förutom att spårvagnarna följer gatan vilket kanske känns "riktigare" så ser jag inga större fördelar med det arrangemanget. Framförallt tar du bort möjligheten att ta sig från Katarinavägen till Hornsgatan och tvärtom. För mig är det en av de stora förtjänsterna med förslaget att de här två huvudgatorna knyts ihop till ett stråk, något de inte varit på 75 år.

Min poäng är att om man skulle finna att V-korsningen är en bättre lösning (vilket jag betvivlar) så kan man tämligen lätt lägga om gatorna. Det kostar sannolikt bra mycket mindre än bara ett års löpande underhåll för 30-tals-Slussen.

Vi delar åsikten att T-blå borde dras förbi Slussen liksom att 2:an och 3:an borde spårvägifieras, helst tidigare än om 20 år. Det skulle ge betydligt högre kollektivtrafikkapacitet utan mer trängsel på gatorna. Sådant borde Fares ägna sin energi åt i stället för att slåss för en uttjänt motorvägskorsning med kollektivtrafikresenärerna som tillhygge.
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Nu verkar vi betydligt mer överens Herbert!

Två saker bara: Fares farhågor är överdrivna (liksom att hon har andra fel i sin bloggtext) men hennes åsikter är inte mina. Tyckte dock att hennes (något överdrivna) illustration satte fingret på de två (huvud)saker jag inte förstår med nya Slussen:

1, Varför en ändring till en T-korsning istället för att Katarinavägen och Hornsgatan möts där Skeppsbrorampen börjar som ursprungligen tänkt, -vet någon det?2, Om man kan vinna en trafiksäkrare miljö främst för cyklisterna med bussarna och hållplatseb i mitten istället för att längs Katarinavägen där de omöjliggör riktiga cykelbanor, varför då inte göra det nu med en gång istället för att vänta på ett spårvägsbeslut och några överkörda till vid ett stråk som inte kommer att bli nämnvärt bättre än idag? (cyklisternas säkerhet redan på öppningsdagen är vad man bl a kan "vinna" Herbert!)

Mitt föreslagna V-formade busstorg betyder inte något vänstersvängsförbud Katarinavägen-Hornsgatan så det är nog något du läser in av bara farten utan att veta.

En sak jag glömde svara på tidigare: Det finns inte någon vidare utrymme för en hållplats mellan spåren i den skiss som nu föreligger som Herbert nämnde och det beror på att hållplatsen smalnar av i söder. Vll man ha en ö-plattform så bör den helst vara breddare än dess bredaste punkt i förslaget i hela dess längd men bussarna med dörrar enbart på den ena sidan kan inte nyttja någon ö-plattform så det känns inget vidare lönt att ens småskissa på.

"Vi delar åsikten att T-blå borde dras förbi Slussen liksom att 2:an och 3:an borde spårvägifieras, helst tidigare än om 20 år. Det skulle ge betydligt högre kollektivtrafikkapacitet utan mer trängsel på gatorna. Sådant borde Fares ägna sin energi åt i stället för att slåss för en uttjänt motorvägskorsning med kollektivtrafikresenärerna som tillhygge."

Senast ändrad 25 september 2011 16:35
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Ja, vi är nog egentligen rätt eniga så när som på en bokstav — där du vill ha V ser jag inga fördelar jämfört med T.

Din karta går inte fram, försök posta den igen. Att man inte valt V-korsning beror nog på att vinkeln blir väldigt tvär för dem som kör upp på Katarinavägen från Hornsgatan och tvärtom, förmodligen så tvär att man måste förbjuda sådana svängar. Visst skulle man kunna bygga ett "busstorg" där "spårvagnstorget" kommer att vara i framtiden, men frågan är om det behövs med tanke på att kantstenshållplatserna täcker behovet. Cykelbanorna skulle förvisso kunna dras om för att minska konfliktpunkterna (framförallt Katarinavägen-> Skeppsbron där det borde vara naturligt med en rak cykelbana förbi Katarinahissen istället, dvs som idag, och det kommer nog att uppstå en de facto-cykelbana där också) men det kan man göra utan att ändra gatornas sträckning. Kom också ihåg att en majoritet av cykeltrafiken söderut kommer att välja nya cykelbron och passerar därför inte över Hornsgatan just i den här korsningen. Och mellan KF-huset och T-stationen finns som sagt inte plats för cykelbanor bakom hållplatserna, men kanske i framtiden om hållplatserna tas bort när 2:an och 3:an spårvägifieras.
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
@Herbert!:

Om du går till sidan 15 i den här SL Pdf:en så ser du det jag sagt hela tiden och anledningen till tråden, våra jätteduktiga planerare bygger om hela Slussen men några marginaler för mer än en spårvagn/ett spårvägståg finns det inte plats för på hållplatsen framför Katarinahissen och det är ynkligt dåligt planerat!

http://sll.se/Handlingar/Trafikn%C3%A4mnden/2012/..
Senast ändrad 30 september 2012 06:48
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Johan Eriksson skrev:

@Herbert!:

Om du går till sidan 15 i den här SL Pdf:en så ser du det jag sagt hela tiden och anledningen till tråden, våra jätteduktiga planerare bygger om hela Slussen men några marginaler för mer än en spårvagn/ett spårvägståg finns det inte plats för på hållplatsen framför Katarinahissen och det är ynkligt dåligt planerat!

http://sll.se/Handlingar/Trafikn%C3%A4mnden/2012/..


Marginaler finns det väl, spåren går parallellt på en sträcka av 70 meter och det skulle gå att förlänga plattformen till det dubbla om man vill. Jag ska be att få påpeka att SL inte alls bekräftar det du sagt hela tiden (att det inte skulle gå att lägga en plattform mellan spåren), tvärtom.

Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Var får du till 70 meter utan att bryta/flytta övergångsstället???

(det väsentligaste är inte om det är en ö-plattform eller sidoplattformar!)
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Johan Eriksson skrev:

Var får du till 70 meter utan att bryta/flytta övergångsstället???

(det väsentligaste är inte om det är en ö-plattform eller sidoplattformar!)


Båda sorterna får plats som du ser. Något villkor att plattformen inte får ligga vid övergångsstället har jag inte hört förut. Hur tänker du dig arrangemanget med din lösning?
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Nä du, nu kastar du tbks en annan fråga utan att svara på min!:

-Var får du till 70 meter utan att bryta/flytta övergångsstället och utan att en del av plattformen då hamnar i en kurva???
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Johan Eriksson skrev:

Nä du, nu kastar du tbks en annan fråga utan att svara på min!:

-Var får du till 70 meter utan att bryta/flytta övergångsstället och utan att en del av plattformen då hamnar i en kurva???


Det kan du lätt mäta upp själv. Tunnelbanestationen som syns överst på kartan är 50 meter. Partiet där spåren är raka är drygt 50% längre och alltså kan man lätt få plats med två Flexity Classic (30+30 meter) på längden utan att någon dörr hamnar i en kurva. Förstår inte vad det spelar för roll att övergångsstället korsar hållplatsrefugen.

Nu får du förklara hur din förbättrade version ser ut så att vi kan jämföra.
Sida 2 av 4

 > Städer
"Slussenmyter del X, spårvagnar har samma förutsättningar som bussar"

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter