Utskrift från www.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Potential att öppna Tullinge flygplats?

Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Tullinge flygplats är ett idag nedlagt flygfält fem kilometer SV om Flemmingsberg. Den var tidigare militär och sedan civil. Därefter lades den när man projekterade för den nya frilufts"staden" Riksten, med sin glesa och perifera villabebyggelse långt ifrån näraste pendeltågsstation.

Tullinge flygplats har en landningsbana på 2,5 kilometer (lika lång som Arlandas två kortare och klarar de vanliga trafikflygen som går inom Europa). Inflygning sker över helt obebyggda områden bortsett från Gladö kvarn 1,5 km från och lite vid sidan av inflygningsrutten. Där bor det 539 invånare. Annars är det runt en mil till Farsta strand. I SV är det i stort sett helt obebyggt.

Intill fältet finns det en järnvägsgren där det idag inte går några pendeltåg. Dessa spår grenas av strax söder om Flemmingsberg.

Huddingevägen finns två kilometer från flygplatsen. Detta är jämförbart med E4:ans avstånd från Arlanda. Dessutom finns det vägförbindelser med österut genom Lännavägen.

Vad skulle regionen (främst den södra halvan) tjäna på att man exproprierade Rikstens villabebyggelse och öppnade upp för en storflygplats på Tullinge, dit Bromma samt ex Arlandas godstrafik sedan kunde flytta? Sådant kan ju få spinoffeffekter precis som det fått i Kista. På väg inåt stan ligger Flemmingsberg och Älvsjö. Dessutom kan en lastflygplats i detta läge kanske motivera spår från den nya hamnen i Nynäs till Södertäljebanan.

För Yimbys del är vi ju heller inte intresserade av att sprida ut bebyggelsen mer än vi gjort. Kan en flygplats i detta läge med sina inflygningsrutter hämma urban sprawl söder om Magelungen?
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Niklas Öhrström skrev:

Tullinge flygplats är ett idag nedlagt flygfält fem kilometer SV om Flemmingsberg. Den var tidigare militär och sedan civil. Därefter lades den när man projekterade för den nya frilufts"staden" Riksten, med sin glesa och perifera villabebyggelse långt ifrån näraste pendeltågsstation.

Tullinge flygplats har en landningsbana på 2,5 kilometer (lika lång som Arlandas två kortare och klarar de vanliga trafikflygen som går inom Europa). Inflygning sker över helt obebyggda områden bortsett från Gladö kvarn 1,5 km från och lite vid sidan av inflygningsrutten. Där bor det 539 invånare. Annars är det runt en mil till Farsta strand. I SV är det i stort sett helt obebyggt.

Intill fältet finns det en järnvägsgren där det idag inte går några pendeltåg. Dessa spår grenas av strax söder om Flemmingsberg.

Huddingevägen finns två kilometer från flygplatsen. Detta är jämförbart med E4:ans avstånd från Arlanda. Dessutom finns det vägförbindelser med österut genom Lännavägen.

Vad skulle regionen (främst den södra halvan) tjäna på att man exproprierade Rikstens villabebyggelse och öppnade upp för en storflygplats på Tullinge, dit Bromma samt ex Arlandas godstrafik sedan kunde flytta? Sådant kan ju få spinoffeffekter precis som det fått i Kista. På väg inåt stan ligger Flemmingsberg och Älvsjö. Dessutom kan en lastflygplats i detta läge kanske motivera spår från den nya hamnen i Nynäs till Södertäljebanan.

För Yimbys del är vi ju heller inte intresserade av att sprida ut bebyggelsen mer än vi gjort. Kan en flygplats i detta läge med sina inflygningsrutter hämma urban sprawl söder om Magelungen?


En absolut no-brainer, och just därför kommer den troligen inte att genomföras i detta handlingsförlamade land. Banan är också till stor del bortgrävd trots uttryckliga avtal om motsatsen.

Men får man drömma så: Gärna en tidigareläggning av Brommanedläggningen, och sedan kan man få plats med ett nytt Södermalm där, plus att alla höjdrestriktioner försvinner så att det går att bygga riktigt högt på Kungsholmen och i Solna.
Profilbild
Patric Nilsson
510 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Ditto på allt ni båda skrivit.
__________________
http://news.chictribute.com/#post103
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Har inte Tullinge utretts tidigare förresten? Vad kom man fram till?
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Daniel Holm
117 Inlägg
Ort: Stockholm (Västertorp), Gick med: Maj 2009
Niklas Öhrström skrev:

Har inte Tullinge utretts tidigare förresten? Vad kom man fram till?

Jag tror man kom fram till att lokalbefolkningen inte ville ha någon flygplats. Men jag minns inte säkert... Det var väl regeringen Mys-Göran som bestämde att det skulle bli en ny "stadsdel" eftersom det inte blidde någon flygplats.
__________________
"Buy land, they don't make it anymore"

Highway Engineer Pranks
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Tullinge flygplats utreddes för drygt tio år sedan, när det betraktades som definitivt att Bromma skulle läggas ned och att Arlandas tredje bana bara skulle lösa kapacitetsbehovet på kort sikt. Valet stod mellan Tullinge, Hall och Almnäs och man valde Almnäs.

Anders
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Profilbild
Daniel Holm
117 Inlägg
Ort: Stockholm (Västertorp), Gick med: Maj 2009
Och nu planeras det för fullt för en ny "stadsdel" i just Almnäs. Jag ser ett mönster...
__________________
"Buy land, they don't make it anymore"

Highway Engineer Pranks
Profilbild
Patric Nilsson
510 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
DN fr. 2003: http://goo.gl/AvbxV

"Tidigare har också Tullinge avförts som möjlig ny storflygplats söder om stan. Botkyrkas kommunpolitiker har sagt nej till trafikflyg på Tullinge och dessutom lovade statsminister Göran Persson i regeringsdeklarationen hösten 2000 att det ska byggas 3.000 bostäder på flygplatsområdet."

"Socialdemokraterna i Stockholms län vill ha kvar Bromma så länge det inte finns några alternativ. Deras representant i Stockholmsberedningen, Tommy Waidelich, är orolig över att beslutet kommer att öppna för en ny diskussion om Tullinge.

Men det är uteslutet, enligt Anders Arneson (s), kommunalråd i Botkyrka.

- Vi avförde Tullinge som storflygplats redan på 1980-talet. Nu har det byggts för mycket runt omkring, en miljöprövning skulle ta 15-20 år, säger Anders Arneson."
__________________
http://news.chictribute.com/#post103
Profilbild
Patric Nilsson
510 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Trafikutskottet betänkande 1989/90:TU25, Luftfartsverkets verksamhet under perioden 1990/91-1992/93 m.m.: http://goo.gl/qIMC1

"I betänkande 1988/89:TU18 (s. 27) redogjorde utskottet för ett kom­
munalt projekt som syftade till att en utbyggnad m.m. av militärflyg­
platsen i Tullinge skulle ersätta Bromma men som på grund av lokalt
motstånd har måst överges. Utskottet nämnde också att inom Stock­
holms stad hade påbörjats en utredning om olika alternativ för utnytt­
jande av marken på Bromma flygplats, när avtalet med staten går ut år
1996. Denna utredning har i januari i år redovisats i en rapport kallad
En utredning om BrommaSltets framtid. I rapporten föreslås att
flygverksamheten på Bromma skall läggas ned senast vid utgången av
år 1996 och att på flygfåltet skall byggas en ny stadsdel med ca 8 000
bostäder samt arbetsplatser och service."
__________________
http://news.chictribute.com/#post103
Profilbild
Daniel Holm
117 Inlägg
Ort: Stockholm (Västertorp), Gick med: Maj 2009
Och vad som hände sen är som så ofta tyvärr... ingenting.
__________________
"Buy land, they don't make it anymore"

Highway Engineer Pranks
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Det som planerades för Brommafältet på 1990-talet var den tidens modefluga i stadsbyggandet: en så kallad "trädgårdsstad", dvs. ett villaområde klätt i 1920-talsdräkt men med ett modernt trafikdifferentierat vägnät. I Jerker Söderlinds bok "Stadens renässans" finns en karta.
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.

Senast ändrad 10 januari 2012 14:57
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Anders Norén skrev:

Det som planerades för Brommafältet på 1990-talet var den tidens modefluga i stadsbyggandet: en så kallad "trädgårdsstad", dvs. ett villaområde klätt i 1920-talsdräkt men med ett modernt trafikdifferentierat vägnät. I Jerker Söderlinds bok "Stadens renässans" finns en karta.


Förslaget på 90-talet handlade om ett par trädgårdsstadsområde med tillfartsvägar. Områdena skulle separeras med en grönbarriär i bästa moderniststil. Så flygplatsområdet skulle vara en nästan lika separerande barriär som det är idag. Visserligen var det för 20 år sedan men det är provocerande att behöva ta del av en så slapp attityd till stadens yta som om den vore obegränsad. Livh (v) vill nu vara ännu sämre än då och bara bygga 4000 bostäder när det med omgivningar finns plats för kanske 60.000 bostäder.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Daniel Holm
117 Inlägg
Ort: Stockholm (Västertorp), Gick med: Maj 2009
Niklas Öhrström skrev:

Visserligen var det för 20 år sedan men det är provocerande att behöva ta del av en så slapp attityd till stadens yta som om den vore obegränsad. Livh (v) vill nu vara ännu sämre än då och bara bygga 4000 bostäder när det med omgivningar finns plats för kanske 60.000 bostäder.

Verkligen. Ibland önskar man att man var diktator så man kunde bestämma något vettigare...
__________________
"Buy land, they don't make it anymore"

Highway Engineer Pranks
Per Altenberg
3 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2012
Angelägen fråga. Bromma behöver ersättas på sikt. Den hindrar förtätning och det är omodernt med en så centralt placerad flygplats. Frågan är dock om det måste vara en plats som redan har/har haft en flygplats? Flaskhalsen är i första hand icke-planerad/exploaterad yta, gärna i nära anslutning till befintlig spårbunden kollektivtrafik. Finns det andra alternativ än de som tas upp i tråden?
Simon Kågström
13 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: April 2011
Nu är jag okunnig i ämnet, men behövs verkligen två flygplatser i Stockholmsområdet? Vad jag vet servas Hong Kongs 7 miljoner invånare av en enda flygplats.

Där har man ju dessutom ypperliga kollektivtrafikmöjligheter in till stan från flygplatsen!
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Jag vet inte hur många som behövs. Men det var kanske inte behovet i sig som jag ville betona utan just de effekter som en flygplats kan få för de södra delarna av Stockholm.

Med lite effektivisering klarar vi oss nog med en flygplats. Tillsammans har Bromma, Skavsta och Arlanda runt 25 miljoner resenärer årligen. Det är ungefär hälften av vad Hong Kongs flygplats har. Men där utgör trafiken med tunga flygplan en större andel. Arlanda skulle nog behöva kompletteras med en och annan bana. Men det är förstås ingen omöjlighet. Charles de Gaulles i Paris har ju fyra parallella landningsbanor.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Göran Johnson
5 Inlägg
Ort: Stockholm (Södermalm, Maria fg), Gick med: Oktober 2011
Anders Norén skrev:

Tullinge flygplats utreddes för drygt tio år sedan, när det betraktades som definitivt att Bromma skulle läggas ned och att Arlandas tredje bana bara skulle lösa kapacitetsbehovet på kort sikt. Valet stod mellan Tullinge, Hall och Almnäs och man valde Almnäs.

Anders

Flygkapacitetsutredningen presenterades i januari 2000 och förordade Hall med Almnäs som ett möjligt men något sämre alternativ. Tullinge hade regeringen avfört som utredningsalternativ redan 1999. Halläget hade visst politiskt stöd på Södertörn, bland annat av socialdemokraterna i länet. Trots detta punkterade statsminister Göran Persson, som då gick i miljörådgivaren Stefan Edmans ledband, hela flygplatsutredningen som då var på remiss, genom att den 6 april på konferensanläggningen Stjärnhov i Gnesta uttala sig för en reporter som undrade om Skavsta: "Jag är glad att du frågar. - - - Jo Skavsta är definitivt ett realistiskt alternativ. Tullinge är oerhört kontroversiellt och inget vi ska ge oss in i." Detta sa han trots att det var Hall som hade föreslagits. Stefan Edman tyckte hela utredningen var en "bisarr idé". Göran Persson höll fast vid sin negativa inställning vid sitt sommartal i Björkviks Folkets park den 6 augusti samma år. I oktober bekräftade infrastrukturminstern Björn Rosengren att Hall var avskrivet. Almvik var aldrig något förstahandsalternativ.
__________________
Fredman på Kvarnberget
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Göran Johnson skrev:


Flygkapacitetsutredningen presenterades i januari 2000 och förordade Hall med Almnäs som ett möjligt men något sämre alternativ. Tullinge hade regeringen avfört som utredningsalternativ redan 1999. Halläget hade visst politiskt stöd på Södertörn, bland annat av socialdemokraterna i länet. Trots detta punkterade statsminister Göran Persson, som då gick i miljörådgivaren Stefan Edmans ledband, hela flygplatsutredningen som då var på remiss, genom att den 6 april på konferensanläggningen Stjärnhov i Gnesta uttala sig för en reporter som undrade om Skavsta: "Jag är glad att du frågar. - - - Jo Skavsta är definitivt ett realistiskt alternativ. Tullinge är oerhört kontroversiellt och inget vi ska ge oss in i." Detta sa han trots att det var Hall som hade föreslagits. Stefan Edman tyckte hela utredningen var en "bisarr idé". Göran Persson höll fast vid sin negativa inställning vid sitt sommartal i Björkviks Folkets park den 6 augusti samma år. I oktober bekräftade infrastrukturminstern Björn Rosengren att Hall var avskrivet. Almvik var aldrig något förstahandsalternativ.


Tack för redogörelsen - tiden har gjort att jag blandade ihop alternativen.

Det obegripliga redan från början är ju varför Tullinge över huvud taget avfärdades. "Visst vill vi ha en flygplats, men inte den som redan är byggd, utan en ny några kilometer därifrån!"
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Grödingebanan invigdes 1995. Hade den bara att göra med kapaciteten söderut eller hade man Tullinge flygplats i åtanke?
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Niklas Öhrström skrev:

Grödingebanan invigdes 1995. Hade den bara att göra med kapaciteten söderut eller hade man Tullinge flygplats i åtanke?


Kapacitet och hastighet. Jag tror att Flemingsberg var det bästa stället att vika av från gamla stambanan i stället för att fortsätta bredda befintlig korridor. (Fast jag vill inte utesluta att Tullinge kan ha spelat in, det är bara så att jag aldrig har hört talas om det.)

Ursprungligen hade man tänkt att gå rakt mot Järna från Flemingsberg, men Södertälje insisterade på en fjärrtågsstation så därför gör banan den till synes omotiverade böjen runt Vårsta. Ungefär som Förbifart Stockholms nästan helt underjordiska sträckning styrts av den ursprungligen planerade ytförbindelsen! Men för Grödingebanan blev ju resultatet inte så dumt, Svealandsbanan hade fått problem med anslutningen annars.
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Potential att öppna Tullinge flygplats?

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter