Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer

Stråkbygge på Söder

Sida 1 av 2
12>
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Vad tycker ni om denna plan?
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/..

Den går ut på att koppla samman Swedenborgsgatan och Grandsgatan till ett sammanhållet stråk. Idag tar Swedenborgsgatan slut vid Magnus Ladulås gata och ingången till parken är inte välkomnande.

Med lite justeringar av planen (nya byggnader) kan även Tideliusgatan kopplas samman med Timmermansgränd/Timmermansgatan. Hela projektet har inte bara positiva konsekvenser för de nämnda stråken, utan även för Ringvägen som idag är avhängd från resten av Söder.

Epstein rapporterar och tycker det är "trist" att den vildaste delen av Roselundsparken (den del som inte används) delvis bebyggs. Den ljuspunkt han hittar är att byggnaden har mer intressant böljande arkitektur än den befintliga 60-talsmisären. Men han bortser helt från de positiva effekterna detta kommer ha på flöden.

Detta är IMO ett av de bästa projekten på mycket länge och kan göra upp med den SCAFTinluerade planering denna del av Söder drabbats av. Hoppas det inte rinner ut i sanden bara.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
I samma veva kunde man se över de delar av Hallandsgatan som är gånggata (den delen som är närmast Ringvägen). Inte för att man nödvändigtvis måste tillåta bilar, men gatan signalerar verkligen att den tar slut väster om Rosenlundsparken. Man kanske skulle kunna se över trädplacering och hur detta inverkar på siktlinjer samt hur det skulle kunna gå att få in fler lokaler i bottenplanen.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Jag förstår inte riktigt vad planen är ute efter.

Jag håller helt med planförfattarna i deras analys - bristen på täthet och bristen på stråk som dömer området till bakvatten. Men hur kan en ny kort tvärgata söder om kv Ögonmåttet, med ett kvarter söder om, göra något åt det?

Det blir ju fortfarande tvärstopp mellan Timmermansgatan och Tideliusgatan. Och ödestråket mellan Swedenborgsgatan och Grindsgatan påverkas ju inte alls. Dessutom ser de nya förslagen till byggnader ut att ha precis samma "hårda kanter" som man kritiserar kv Linjalen för.

Jag har en känsla av att stadsbyggnadskontorets arkitekter har lärt sig hur dom ska skriva, men att de ännu inte kan genomföra något i praktiken som skiljer sig från gammal rutin.

Inte minst saknar de fullständigt förståelse för att stadsbyggnadskontorets uppgift borde vara att förse stan med en infrastruktur för senare byggande. De borde inte behöva ta ställning för exakt hur husen ska se ut bara för att de föreslår ett gatunät och ett antal kvarter. Ja, jag vet att de i så fall skulle kliva utanför bygglagstiftningens trånga korsett, men vad fan...
Senast ändrad 14 april 2012 18:18
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Många reflektioner på bekant område här så jag delar upp det. Först Jan som direkt satte fingret på den konstiga nya gatan. Den är en smal kort matargata för bilar på nuvarande gånggata/yta som klåfingrigt lagts dit för att man ska nå ända fram till porten alt till nytt garagen i de nya husen. Stryk den här asfalteringen som är det mest negativa jag kan säga om förslaget och gör den till en kort gatstump mellan Magnus Ladulåsgatan och de underjordiska garaget i de nya huskropparna. Annars tror jag gatan blir ett självmål och ett som kommer att dra till sig (onödiga) protester!

Forts följer....
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Kopplingen från M Ladulåsgatan söderut tror jag ändå blir bättre med detta förslag men den nuvarande smala rampen är för smal för både gående och cyklister tillsammans och den skulle behöva breddas rejält och bli en lång utdragen och bred ramp istället. Idag är den både en flaskhals och ett onödigt hinder för att binda ihop stråken.

Jan: Huset närmast Rosenlundsparken kommer att bli rundat och inte fyrkant men du har rätt om de övriga byggnaderna:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.-så varför kan inte alla hus bli lite roligare? Stadsmässigt är det iaf och därför ett mycket bra initiativ till förtätnning

Håller med Niklas om att anslutningen med trappor från Tideliusgatan ner till Timmermansgränd/Timmermansgatan och dess nord-sydliga gångstråk bättre bör respekteras i de nya planerna. Rosenlunds sjukhus östra sida mot Tideliusgatan är verkligen hemsk och dess garageinfartsbyggnad skulle lugnt tåla en påbyggnad med några våningar för att försöka skaka lite mer liv i denna återvändsgränd.

Forts följer...
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
En detalj egentligen, men det handlar inte om runda eller fyrkantiga hus här, tror jag. Utan "hårda kanter" är en term från Jan Gehl som innebär att det inte finns något av intresse på fasaden, i synnerhet inte i människohöjd dvs nedersta våningen.

Nu har arkitekterna i och för sig tänkt sig ett café i det nya huset. Jag vet inte om de också har tänkt sig driva det, eller om det bara är en utsmyckning av det slag arkitekter är så bra på för att få sina planer godtagna.

Det är bra att man tänker sig en bottenvåning för verksamheter som vänder sig till publiken, det skapar "mjuka kanter" med Gehls språkbruk. Men om det verkligen ska bli något också, och inte bara tomma lokaler, måste gatan sitta ihop och leda nånstans. Det gör den inte idag, och förbättringen med det här förslaget blir marginellt vad jag kan se.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Planen är absolut startskede så det kommer finnas möjlighet till föändring av detaljer. Men huvdpoängen som jag ser det är att Söder får ett andra gonomgående nordsydligt stråk jämte Götgatan. Söder kommer helt enkelt hänga samman på ett helt annat sätt. Dett kommer på sikt att väcka delar av söder till liv och kanske framförallt öka tillgången på lättåtkomliga verksamhetslokaler i A och B-lägen
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Jag tror inte det räcker med ett hus. Det krävs en massa mer - och kanske rentav en bro över Årstaviken i Grindsgatans eller Tideliusgatans förlängning. I alla fall nåt mer än en trappa mellan Timmermansgatan och Tideliusgatan.
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Södermalmsnytt skriver också om planerna på 200 nya lgh: http://www.direktpress.se/sodermalmsnytt/Nyheter/..

Jan: Blir lite förvånad av din misstro mot både husen och de befintliga gångstråken även om det förstås kan bli ännu bättre! Vad vill du se istället för en trappa Jan, -en inomhusrulltrappa i en nybyggnad eller vad borde man göra åt nivåskillnaden tycker du?

Själv blev jag först lite förvånad över dessa planer då jag trodde att man på det stora hela var nöjd med nuläget efter striden om det sista huset på Tideliusgatans östra sida vars yta fick bantas då det byggdes för ca 10 år sen(?) efter protester. Ett nytt större dagis var så långt jag trodde man kunde sträcka sig varför jag är mycket positiv till att SBK ytmässigt sett gör det mesta av situationen!

Roar mig ofta när jag passerar Rosenlundsparkens fortsättning mot Swedenborgsgatan med att tänka på att det utefter berget (pulkbacken) t o m 1970 låg en spåransluten sopstation där sopbilarna vällte ned sitt avfall i sopvagnar som sen kördes i soptåg genom stan till Lövsta avfallstation. Hela Rosenlund med sina gamla trähus som var nödbostäder fr 1917 (ritade av G Asplund!) utefter Ringvägen och nuv Hallandsgatan, sitt ålderdomshem Katarinahuset (finns kvar som psykvård) med två sammanbyggda hus som revs 1976, och med sin sopstation var som helhet bland de minst attraktivta områdena på Söder t o m 60-talets slut. Då började man istället att bygga efter "Söder 67"-planen som då var unik i sin sträven efter att göra gröna sammanhängande gångstråk separerade från biltrafik vars effekt gjort Rosenlundsparken mycket populär, men det borde göras mer:

Axeln: Mariatorget-Swedenborgsgatan-Rosenlundsparken är redan ett etablerat gångstråk men det borde förstärkas dels på Swedenborgsgatan, dels söderut fr om Hallandsgatan mot Ringvägen/Eriksdal som borde bli gårdsgator med kontinuerliga trädrader och sammanhängande cykelbana. Swedenborgsgatan mellan Magnus Ladulåsgatan och (den miserabelt utförda) busshållplatsen framför Södra stn är en angöringsgata för både bilar och varutransporter och tre busslinjer passerer så här får det nog stanna vid breddade trottoarer. De två trappor man måste passera mellan Timmermansgatan och Tideliusgatan gör den axeln mindre attraktiv att gå men just därför borde den förbättras. Varken Grindsgatan eller Tideliusgatan har någon rak naturlig fortsättning söder om Ringvägen men ung mittemellan går Vickergatan förhöjt och brevid Eriksdalsskolans bollplan (= kanten mot Vickergatan är ett perfekt läge för en ny huskropp) och är efter sin 45-gradersböj en naturlig fortsättning ner till Årstaviken, eller utgångspunkt för en intressant gångbro Jan talar om.....
Senast ändrad 16 april 2012 02:22
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Spontant tänker jag att den effektivaste åtgärden skulle vara att ta bort alla träd och buskage i stråket mellan Swedenborgsgatan och Grindsgatan, anlägga en gata (som inte behöver vara öppen för motorfordon) och öppna bottenvåningarna i de befintliga byggnaderna. Exploateringen skulle varken göra till eller från.
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Förvisso Anders men det sluttar och är en nivåskillnad så isaf blir det en trappa till den nya angöringsgatan bakom bostadshotellet på M Ladulåsgatan, och den planerade parken där dagiset ligger idag måste isaf höjas om den inte ska hamna i en sänka!
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
En tanke var om man inte kunde förlänga Åsögatan genom 60-tasområdet och sedan låta den korsa Swedenborgsgatan/Grindsgatan, för att slutligen möta Timmermansgatan/gränd. Alternativt skulle man kunna tänka sig att riva Sjukhusets lågdel och koppla samman gatan med Luthens gränd.

Jag håller med Anders N om att bostäder i Rosenlundparken inte är det primära utan att skapa nya sammanhang. Mycket kan åstadkommas med befintligt som byggs om.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Niklas: Om man skulle "förlänga Åsögatan genom 60-tasområdet och sedan låta den korsa Swedenborgsgatan/Grindsgatan, för att slutligen möta Timmermansgatan/gränd" så skulle bottenvåningarna i 60-talskvarteret försvinna vilket är mindre lyckat. Förbättrade gångstråk m m men om man vänder på det så är väl 200 nya lgh inte helt oviktigt heller....!?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Johan Eriksson skrev:Jan: Blir lite förvånad av din misstro mot både husen och de befintliga gångstråken även om det förstås kan bli ännu bättre! Vad vill du se istället för en trappa Jan, -en inomhusrulltrappa i en nybyggnad eller vad borde man göra åt nivåskillnaden tycker du?


Tja, om man får drömma - lokaler i bottenvåningen längs rampen och trappan ner från Swedenborgsgatan, mer påkostad men kanske lite smalare park, kanske med något etablissemang som "drar" - fast det är svårt för planmyndigheter att göra något åt detta utom att erbjuda lokaler förstås. Kanske också en gata som genar parken istället för gångstråket. Och så en bro i Grindsgatans förlängning över till Årsta. Och gärna en spårväg på denna. Och en fortsättning på andra sidan i form av ett gatustråk som fortsätter mot Älvsjö.

Kanske ett för radikalt förslag. Å andra sidan behövs radikala förslag för att göra Stockholms kvarter levande.
Senast ändrad 16 april 2012 20:22
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Johan Eriksson skrev:

Niklas: Om man skulle "förlänga Åsögatan genom 60-tasområdet och sedan låta den korsa Swedenborgsgatan/Grindsgatan, för att slutligen möta Timmermansgatan/gränd" så skulle bottenvåningarna i 60-talskvarteret försvinna vilket är mindre lyckat. Förbättrade gångstråk m m men om man vänder på det så är väl 200 nya lgh inte helt oviktigt heller....!?


Man kanske kan behålla stråket genom 60-talsområdet som gångstråk men försöka lägga byggnaden i Rosenlundparken så att siktlinjen bevaras. Och givetvis att den fula portalen och grinden tas ner. Gör det fö inte att klämma in mindre lokaler för publika ändamål inne i 60-taslområdet? Jag menar inte att de måste finnas överallt men som ett och annat tillskott.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Martin Ek
302 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: April 2008
Planen föreslås tillgodose ett parkeringstal om 0,55 bilplatser/lägenhet.


Man börjar vänja sig vid detta! Men i hammarbyhöjden vill man bygga radhus med p-tal 1,0... Man blir ju galen...

I övrigt tycker jag att det är vansinne att inte bygga ihop Grindsgatan och Swedenborgsgatan, när man ändå håller på..
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Menar ni på fullt allvar att man måste fylla igen hela den sänka där den nya husen ska ligga, bara för att få plana och raka (gå)gator? Isaf tror jag inte riktigt ni studerat platsen ordentligt. Det skulle kosta massor och bara ge förlorade bottenvåningar i både de nya husen och i bostadshotellet från 60-talet! Klart att man kan få en bättre och bredare gågata i stråket Grindsgatan-Swedenborgsgatan utan att man ger sig på hela topografin och jag förstår inte riktigt den skeptiska ton som genomsyrar kritiken: Här föreslås 200 nya lgh på en minimal yta, ett slags "in-fill"-projekt precis enligt yimby-tänk och så är ni mest krtiska och vill ändra hela topografin innan det möjligtvis är bra.... -jag förstår inte inställningen, förklara gärna för en som tycker det är starkt av SBK att dels göra anspråk på nybyggnation öht, dels göra det kompakt!?
Senast ändrad 17 april 2012 17:29
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Innan vi fördjupar oss för mycket i höjdskillnaderna inom området och de ändringar vi skulle vilja se så har reaktionerna bland de boende i området vaknat och de är inte nådiga! Vässa argumenten för fler välbehövliga lgh (även om två här uttalat inte tycker det är det "viktigaste" med planen(!) om syftet är att minska bostadsbristen!? Precis som jag anade drar nibysarna på för fullt i lokalpressen (och under Epsteins repotage) och mer kritik är att vänta av det klassiska slaget som "bygg inte i parker", "vår oas försvinner" och naturligtvis "bygg någon annanstans". Här kommer det verkligen att behövas argument då nybygget onekligen ligger både lite inklämt och på grönyta. Till och med jag som tidigare trodde att området inte skulle gå att föreslå som nytt bostadsområde blev förvånad av SBKs djärvhet, men de kommer få ett helvete att baxa igenom förslaget, tro mig!
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
En modifiering av förslaget:
Idag

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Förslag

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.EDIT 1: Jo jag är medveten om att ett par gator såsom Luthens gränd kommer brytas av en trappa.
EDIT 2: Och att det kommer krävas en del utjämning av nivåer.
__________________
När får vi se Lindhagen II?

Senast ändrad 22 april 2012 16:42
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Varför krävs det "utjämning av nivåer" egentligen? Man förlorar bara byggbara våningsplan på det.
Sida 1 av 2
12>

 > Städer
Stråkbygge på Söder

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter