Utskrift från www.yimby.se
....

Uppfattning om hammarby sjöstad?

Sida 1 av 2
12>
Per J
29 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: September 2008
Vad har ni för uppfattning om hammarby sjöstad? Lyckad utbyggnad av innerstaden eller lyxförort?
Albin Törnberg
52 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Maj 2008
Både och, men tyvärr framförallt det senare. Hammarby sjöstad borde vara tätare och mer stadsmässigt. Dessutom behövs mer variation i arkitekturen, större blandning av bostäder, kontor och affärsytor osv. Slutna kvarter med mindre stadsgator, istället för halvöppna kvarter med "parkvägar" bakom vore också fint.
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Ett stort problem är också dess dåliga koppling till innerstaden. Trots dess nära läge känns det som att "stadsdelen" ligger föga mer centralt än till exempel Skarpnäck, om man vill ta sig in till innerstaden. Det går förstås snabbare att cykla eller gå till Södermalm från Sjöstaden än från Skarpnäck, men man får då finna sig i att göra det utträngd av ett antal hårt trafikerade bilvägar. Jag upplever tyvärr sjöstaden som främst byggd för personer med bil.

En eller ett par broar med spårvagns- och gång-/cykeltrafik skulle göra området betydligt mer integrerat med innerstaden. Men det behövs också förtätningar både i själva Sjöstaden i sig och på de närliggande delarna av Södermalm för att det ska upplevas som en del av innerstaden.
Senast ändrad 5 september 2008 12:36
Profilbild
Mats Åhrman
290 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Mars 2008
den är ju väldigt ny fortfarande! om en 10 15 år när det är mer utbyggt, bättre förbindelser, broar etc. så kommer det nog bli riktigt bra! då får man ju hoppas att den inte heller längre ligger på utkanten av stan.
__________________
http://www.gosatta.org
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Hammarby sjöstad lider av flera problem.

* För låg exploateringsnivå, ger få människor per ytenhet.

* För glest. Det finns ett antal huvudstråk som upplevs som stad, men lämnar man huvudstråken kommer man snart ut i förorten. Att dessa tvärspråk bryts sönder motverkar uppkomsten av de människoflöden som behövs för att skapa en levande stadsdel.

* För få butiker/för lite gatuliv. Den låga exploateringsnivån och de få stråken leder till detta.

* Enahanda arkitektur och monotom takhöjd. Skapar ett avhugget och enahanda intryck. Senare tillskott till Hammarby sjöstad går glädjande nog i rätt riktning i den frågan.

* Dålig sammanbindning med innerstaden. Här hoppas jag att Danvikslösen kan hjälpa till. En bro över från Södermalm måste naturligtvis också till.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 5 september 2008 13:00
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Nu fungerar det som en enklav dit man tar sig via tvärbanan från Gullmarsplan.
Om Dandvikslösen utformas som en östlig fortsättning på Södermalm kan det bli bättre (så som Anders G skriver), likaså är en direkt bro över mot Söder (som en förlängning på Katarina Bangata) vore önskvärt.

Frågan är dock hur boende i Skärmarbrink, Hammarbyhöjden och Björkhagen ska ta sig dit. Idag är väl närmast vägen att åka till Gullmarsplan och sedan ta tvärbanan. Man borde istället utvidga Hammarby Sjöstad söderut (bebyggelse klättra upp för sluttningen söderut) och knyta ihop det med Hammarbyhöjdens (vita staden) struktur.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Henrik Nilsson
30 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Augusti 2008
För stora lägenheter i förhållande till efterfrågan, para detta med låg exploateringsgrad och resultatet blir därefter. Det blev väl också en sedvanlig mögelskandal?

Nu vet jag inte hur brant det blir men man skulle kunna förlänga Strahlenbergsgatan, Wahlbergsgatan ned till Hammarbyvägen.

Jag skulle önska att Skarpnäckgrenen av grönalinjen togs ut redan mellan Medborgarplatsen och Skanstull och sedan fick gå ned Katarina bangata osv. nu kanske man skulle kunna dra en spårväg där istället.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Jag var där idag och tog med mig lite intryck (bortsett från det ni skrivit ovan):

Positivt:

Längs huvudstråken ligger trottoaren i kant med byggnaderna. Lokaler i bottenvåningarna bidrar till rörelse. På bakgatorna saknas dock lokaler. Detta problem tror jag kan göras mindre om man låter omgivande kommande stadsdelar (Danvikslösen, Sickla, och eventuell stadsbebyggelse upp mot Hammarbyhöjden) ha en mycket högre exploateringsgrad än nuv. Sjöstaden. Det finns en del bakgator i innerstaden som saknar lokal i bottenvåningen. Jag ser det inte som något större problem så länge det inte gäller ett större område.

Negativt:

Man har anlagt stora arealer gräsyta. Detta gäller främst längs Sickla kanalgata och Strömparterren ner mot vattnet. Tanken från början var nog att det skulle se "grönt och fräscht" ut. Gräsmattorna är någorlunda välskötta någon meter utanför husen. Längre ut från husen ser det ut som om ingen sköter gräset och sly börjar att bildas (ja tyvärr är det så).

Istället för en ordentlig kaj där man kan ha picknick med benen dinglande ner mot vattnet, har man anlagt gångvägar i trätrall längs stranden. Mellan vägarna och vattnet finns det rikligt med tät vass. Det är inte speciellt inbjudande att sitta där och inmundiga sin medhavda matsäck. Meningen är kanske att man istället ska sitta på sina balkonger och njuta av sjöutsikten, men då blir det förstås färre människor på gatan som kan bidra till gatuliv.

Det finns en konstgjord smal kanal parallellt, söder om Sickla kanal. Meningen med denna är svår att se. Utformningen signalerar att detta är ett privat område som exklusivt beträdes av de boende. Varför anlade man inte istället (bil/cykel/gång-)väg längs stråket?

Sickla udde: Vem, som inte bor där, har anledning att åka dit? Det vore bra om man hade dragit någon busslinje längs Korphoppsgatan över till Sickla udde som passerat genom Sickla kanalgata. Punkthusen längs vattnet är inget större problem (ytterligare slutna kvarter skulle nog inte fått plats). Det stora problemet är att det helt saknas lokaler (typ kaféer och restauranger) ut mot strandsidan. Som jag skrev ovan så är det ett problem att det inte finns riktiga kajer som tillät plats för uteserveringar och båtar att lägga till (varför inte rataurangbåtar). Det är uppseendeväckande att man slösat bort ett så fint läge på oskötta, slyiga gräsmattor och täta vassruggar.

Hammarby allé: Varför är den så bred (nästan 35 meter)? De omgivande kvarteren innehåller inte mer än åtta våningar, vilket gör att gatan känns enslig och lite öde. Som det är nu så ligger tvärbanan i mitten. Tvärbanans område avgränsas från vägbanan med en upphöjd grässträng som är cirka tre meter bred. Om tvärbanan istället hade löpt på en upphöjd grässträng i mitten hade man sålunda kunnat smalna av gatan med cirka 6 meter. Förutom detta så bryts Hammarby allé av vid Luma. För det första så fungerar detta torg inte som ett torg. För det andra borde man där kunna åstadkomma en betydligt bättre trafiklösning än idag.

Luma: En stor avgränsare som delar upp Hammarby allé i två separata stråk. Tanken verkar vara att det är bra att anlägga ett torg där två stråk möts. Tyvärr saknas det lokaler i bottenplanen (där är det bl.a. en skola, men vem säger att skolverksamheten måste äga rum just i bottenvåningen ut mot gatan?). Torget saknar helt urban koppling norrut. Dessutom så bryts kvartersstrukturen av här. Man borde bebygga området mellan Torget och Luma (gärna 15 våningars slutet kvarter) som skulle ge en snygg brytning mot de gamla industrilokalerna.

Hammarbyvägen: Här kunde man anlägga kvarteren direkt angränsande mot denna väg (som då hade blivit en stadsgata). Istället har man anlagt parallella lokalgator (Kanalvägen och Skeppsmäklargatan), vilket gör att Hammarbyvägen i första hand kommer att förbli en trafikled. Det ger också intrycket att "här tar staden slut" och fortsatt expansion österut försvåras.

Hur ser den urbana kopplingen ut för Sickla park? Kvarteren är öppna in mot denna "park". Husen är låga och saknar bottenplanslokaler. Det är mycket svårt att göra något åt detta. En lösning skulle vara att bebygga hela grönområdet samtidigt som man förbättrade förbindelserna (G+C) till Sicklareservatet.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Tycker sjöstaden är i överlag en trivsam och stimulerande miljö. Området upplevs mycket fräscht till skillnad från innerstan. Allén är ju bred för att spårvagn, träd och människor ska kunna ta upp plats. Det underlättar stora grupper folk som går tillsammans. Men den har ju inte direkt anpassats så mycket för biltrafiken, utan känns hyffsat urban.

Just att man har lekt lite med vattenområden för att skapa lite variationsrikedom är positivt. Det är bra att området fått sin egen stil och att det samtidigt kunnat göras utan att få in förortskänslan, vilket annars brukar bli resultatet.

På vissa håll skulle man kunna bebygga menlösa gräsmattor, men generellt så har man lyckats få in mer betydande gräsytor än vad man fått vid andra nya "stads"-områden som Frösunda. Jämför den centrala rondellen där med Luma.

Men skulle kanske ha varierat hushöjderna lite mer och byggt tätare. Fixat säkrare övergångar över spårvägen med trafikljus/signaler. Slutit ett par innergårdar. Blandat mer gammalt och nytt vid vissa industribyggnader. Byggt en eller två GC broar till södermalm som skulle kunna ha skapat flöden som i sig möjliggjort urbanare tvärgator till Hammarby Allé. Utan broar skulle det nog inte bli lika lyckat iom att området är så smalt och att folk förflyttar sig till andra områden längs Hammarby Allé.

Sickla udde, är ju annars det sämsta med området i HS. Massproducerat är vad det ser ut som på en mycket stor del där.

Priserna på bostadsrätter där säger en hel del. Det är ganska ok. Men man behöver inte kopiera denna miljö och försöka implementera den överallt, utan låta områden ha sin egen stil men ändå vara hyffsat urbana.
Christoffer Vollmer
2 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Mars 2008
Anders P skrev:

Priserna på bostadsrätter där säger en hel del. Det är ganska ok. Men man behöver inte kopiera denna miljö och försöka implementera den överallt, utan låta områden ha sin egen stil men ändå vara hyffsat urbana.


Kan bara hålla med här. Hammarby Sjöstad är ofta på Yimby utsatt för kritik för att inte vara tillräkligt puritan-urbant. Samtidigt verkar det vara frustrerade för många att inte heller kunna placera det i "förorts-facket" direkt.

Jag bor i Sjöstaden och kan vittna om att folk som bor där inte gör det för att de måste, utan för att de trivs. Utvecklingen av stadsdelen är således driven av efterfrågan, inte av naiva politiker eller trötta byggbolag.

Med det sagt så tycker jag att man måste se stadsdelen i ljuset av vad den är. Jag tycker inte definitivt inte att hela det framtida Stockholm skall planeras enligt "Sjöstadsmodellen", men stadsdelen som sådan bidrar till att addera en ny dimension till Stockholm, en typ av stadsmiljö som vi inte hade innan. Således precis som en skyskrapestadsdel skulle göra på t.ex. Gärdet/Värtan, vilket också det är önskvärt.

Håller däremot med om att stadsdelen kunde vara bättre försörjd med kollektivtrafik. Tvärbanans förlängning in till Slussen kommer (om den till slut genomförs) att delvis avhjälpa detta. Tätare trafik på buss 74 (Sickla Köpkvarter-Mariatorget) skulle likaså bidra. Ytterligare en tanke vore att låta buss 4 gå på lilla Skanstullsbron från Gullmarsplan till Söder, och därmed kunna försörja den västligaste delen av Sjöstan. Ännu bättre vore givetvis om denna busslinje konverterades till spårvagn och gick ovan nämnda sträcka.

Att däremot bygga bro över Hammarby Sjö/Kanal är nog en utopi då den utgör en av huvudfarlederna in/ut från Mälaren. Jag ser kanalen från mina fönster och kan vittna om att den är välanvänd av stora fartyg.

/C
Albin Törnberg
52 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Maj 2008
Angående Luma:

Den här grässlätten med läktare som tar upp utrymmet mellan fabriken och "torget" (tvärbanestationen och den stora döda yta som omger den), vad är tanken där? Har läktarna någon funktion?

Jag tycker att man antingen ska bygga på platsen, eller smälla upp en rejäl scen nedanför läktarna. Där kunde man husera parkteater, olika spelningar och liknande.

Som det är idag är det ett otroligt slöseri med plats. Dessutom är trapporna hemskt jobbiga att springa ner för när man ser tvärbanan komma. Ni vet sådär att de inte är byggda för jämna steg, så man måste jogga väldigt hackigt.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Min egen uppfattning av Hammarby Sjöstad har ändå utvecklats positivt över tid. Nyare tillskott förbättrar till viss del de brister som tidigare funnits. HS största problem är dess isolering, och det är svårt att göra så mycket åt på annat sätt än att bryta isoleringen (Med broar t.ex, som dock är svårt rent praktiskt), eller genom att ge stadsdelen ett eget värde genom att kraftigt öka antalet människor i området genom en höjd exploateringsnivå. Jag vidhåller också att stråktänket är delvis dåligt. Tydliga stråk är oerhört viktigt för ett levande gatuliv, därom är de flesta stadsforskare eniga, och att Hammarby Sjöstad iaf delvis har ett stråkproblem torde jag inte vara ensam om att tycka. Att vissa gator i stort sett saknar butiker är dock inget problem i sig, så länge gatorna känns välkomnande och via tydliga stråk leder vidare till andra huvudgator med butiker fungerar det ändå bra. Det är så det fungerar i gamla innerstaden, men tyvärr, pga inte helt tydliga stråk i HS, inte fullt lika bra där. Jag tror också att HS över tid kommer att förbättras allteftersom stadsdelen växer. Det ger mer människor och längre sammanhängande stråk. Jag ser gärna också att man ökar exploateringsnivå och förtydligare stråken i framtida exploateringar. Det är en process som delvis är på gång i vissa planer, medan det i andra planer tyvärr går åt andra hållet.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Eftersom vi diskuterar Hammarby Sjöstad så kan ni gärna kolla denna tråd också, om en yimbyträff i HS.
Jag tycker att det är en lysande idé!
http://www.yimby.se/forum/thread.aspx?i..
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Anders P skrev:

Området upplevs mycket fräscht till skillnad från innerstan.

Jag förstår inte vad du menar med detta. Vad är så pass mycket fräschare än resten av innerstaden? Att byggnaderna är nyare? Södermalmsallén upplevdes säkert som fräscht av många för 18 år sedan. Men det gör det inte till en bättre stad för det.
Anders P skrev:

Allén är ju bred för att spårvagn, träd och människor ska kunna ta upp plats.

Jo det är bra. Vad jag menade var att det finns en onödig grässträng mellan vägbana och spårvägsområdet. Nu vet vi att man kan lägga spåren i själva grässträngen. Då skulle man i detta fall kunnat spara åtskilliga meter i gatubredd. Detta bör vara relevant för tvärbana citys dragning i Lindhagensgatan (som är ute på samråd till 29 september). En annan sak som vi kan dra lärdom av är att breda avenyer kräver något högre bebyggelse för att det inte ska se ödsligt ut.

Anders P skrev:

Det underlättar stora grupper folk som går tillsammans. Men den har ju inte direkt anpassats så mycket för biltrafiken, utan känns hyffsat urban.

Om det hade varit frågan om urbanisering av en förort (typ Sollentuna eller Botkyrka) hade jag kanske nöjt mig med något som är "hyffsat urbant". Här innebär det geografiska läget att det är frågan om en direkt utvidgning av innerstaden. Då ska man inte nöja sig med att det ska vara hyffsat urbant. Det ska var urbant och helst ska det vara mer urbant än resten av innerstaden så att det perifera läget i innerstaden på så sätt kompenseras. Sedan så måste jag hålla med dig om att breda trottoarer är positivt (speciellt med tanke på att det finns bottenplanslokaler)


Anders P skrev:

Det är bra att området fått sin egen stil och att det samtidigt kunnat göras utan att få in förortskänslan, vilket annars brukar bli resultatet.

Håller med om att det inte liknar förort. Men... Det är mer Nortälje/Eskilstuna än HongKong. Det hade varit trevligt med någon riktigt tätbebyggd stadsdel med folkmyller.

Anders P skrev:

På vissa håll skulle man kunna bebygga menlösa gräsmattor, men generellt så har man lyckats få in mer betydande gräsytor än vad man fått vid andra nya "stads"-områden som Frösunda. Jämför den centrala rondellen där med Luma.

Håller med. Problemet med t.ex. Frösunda är att det är en sämre arkitektonisk kopia av Sjöstaden (öppna innergårdar, menlösa gräsmattor etc.). Här skulle man istället tagit vara på de urbana kvalitéer som finns i Råsunda och längs Råsundavägen. Här ser jag ett potentiellt problem. Sjöstaden verkar ha satt någon form av norm för hur nya stadsdelar ska se ut. Nyfunkis, öppna innergårdar samt stora gräsarealer + parker som egentligen är grönområden.

Anders P skrev:

Men skulle kanske ha (...) byggt en eller två GC broar till södermalm som skulle kunna ha skapat flöden som i sig möjliggjort urbanare tvärgator till Hammarby Allé.

Absolut! Fast man ska nog inte nöja sig med GC om man vill urbanisera på riktigt då behövs åtminstone en bro för kollektivtrafik.

Anders P skrev:

Men man behöver inte kopiera denna miljö och försöka implementera den överallt, utan låta områden ha sin egen stil men ändå vara hyffsat urbana.

Vi bör nog dra en hel del lärdomar av HS: Vad gjordes bra och vad ska vi inte upprepa. Tyvärr ser det ut som en hel del misstag håller på att upprepas på olika håll.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Christoffer, angående broarna så det finns en lösning. Bron kan antingen gå högt eller så kan man ha en lägre bro som är öppningsbar. Jag tror att en GC skapar ett bättre flöde som kan ge underlag för för mer affärsverksamhet i sjöstaden. I framtiden kanske man kan dra en gren av den blåa linjen från Östra Södermalm ner mot skarpnäck(den gröna linjen förlorar då en gren) och förbi hammarby sjöstad till skärmarbrink där den kopplas till befintlig gren mot skarpnäck. Då kanske man nå Centralen från HS på ett fåtal minuter.


Niklas Öhrström skrev:

Jag förstår inte vad du menar med detta. Vad är så pass mycket fräschare än resten av innerstaden? Att byggnaderna är nyare? Södermalmsallén upplevdes säkert som fräscht av många för 18 år sedan. Men det gör det inte till en bättre stad för det.


Visst känns det iofs frächt för att det är nytt, men det finns nybyggda områden som inte känns det. Det är väl också för att arkitekturen är bra där, att området är plant och att man faktiskt utnyttjar mark där mycket bättre än vad man gör på andra ställen. Det är väldigt pedestrian friendly.

Niklas Öhrström skrev:

Jo det är bra. Vad jag menade var att det finns en onödig grässträng mellan vägbana och spårvägsområdet. Nu vet vi att man kan lägga spåren i själva grässträngen. Då skulle man i detta fall kunnat spara åtskilliga meter i gatubredd. Detta bör vara relevant för tvärbana citys dragning i Lindhagensgatan (som är ute på samråd till 29 september). En annan sak som vi kan dra lärdom av är att breda avenyer kräver något högre bebyggelse för att det inte ska se ödsligt ut.

Jag stör mig inte på gräsytorna i HS på samma sätt som i andra områden, man har lyckats placera dem bättre där helt enkelt(även om det är långt ifrån perfekt). Man har planterat träd i Lindhagen som kanske måste rivas upp för rälsdragningen. Frågan är om det är populärt(tveksamt).

Niklas Öhrström skrev:

Om det hade varit frågan om urbanisering av en förort (typ Sollentuna eller Botkyrka) hade jag kanske nöjt mig med något som är "hyffsat urbant". Här innebär det geografiska läget att det är frågan om en direkt utvidgning av innerstaden. Då ska man inte nöja sig med att det ska vara hyffsat urbant. Det ska var urbant och helst ska det vara mer urbant än resten av innerstaden så att det perifera läget i innerstaden på så sätt kompenseras. Sedan så måste jag hålla med dig om att breda trottoarer är positivt (speciellt med tanke på att det finns bottenplanslokaler)

Jag har kanske gjort en alltför snäll bedömning, vilket har att göra med att HS är tyvärr mer urbant än det mesta som byggs i Stockholmstrakten. Men om jag ska vara ärlig så uppfattar jag inte Hammarby Allé som "ödslig" alls trots bredden och det beror säkert på att jag är van vid betydligt ödsligare områden. Folklivet kunde dock ha varit större, men det blir det nog iom att nya byggnader kommer på plats.

Niklas Öhrström skrev:

Sjöstaden verkar ha satt någon form av norm för hur nya stadsdelar ska se ut. Nyfunkis, öppna innergårdar samt stora gräsarealer + parker som egentligen är grönområden.

Å ena sidan så är planerna nu för tiden totalt sett bättre än vad de var innan HS konceptet. Å andra sidan så borde man ha kommit längre. Som du nämnde så görs många dåliga kopior av Sjöstaden. Tror att politiker ser bostadsbristen som ett problem som måste lösas på något sätt istället för en möjlighet till att expandera innerstan med tät bebyggelse. Med tanke på allt motstånd mot det som är nytt så är det inte så kul att ha visioner som det annars vore.
Christoffer Vollmer
2 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Mars 2008
Anders:
Jag är den första att applådera om det byggs en bro. Två minuter över till Söder istället för tio . Dock så tror jag det blir svårt, det blir helt enkelt ett sjuh*lvetes vippande på den bron om det skall fungera med båttrafiken. Därför tror jag att man bör lägga energin på att skapa bra kommunikationer med t-bana, tvärbana Slussen och buss 4 som spårvagn via lilla Skanstullsbron istället. Detta i kombination med att skapa ett utbud som gör att folk korsar stadsdelsgränser.

På lång sikt har Saltsjöqvarn-Sjöstan-Gullmarsplan-Globen rätt utfört enorm potential att bli ett sammanhängande urbant stråk, speciellt med tanke på den kommande arenan vid Globen som man tog beslut om ikväll.

Annars tror jag generellt sett att folk är lite tidiga att döma ut stadsdelen. Det händer trots allt en hel del intressant och på de få månader jag bott här har beslut fattats om allt från kulturhus i Lugnet till minigalleria vid värmevärket. Och så hörde jag idag att hotellet som byggs i Sjöstadsporten skall ha sky-bar och spa på taket .
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Är inte så insatt i sjöfarten Mälaren - Östersjön. Skulle Södertälje kunna vara alternativ för en del av den?

Skulle man inte kunna vara restriktiv med antal broöppningar och på så sätt främja pråmtrafik istället för båtar med höga master? Just förbindelserna mellan Söder och Söder-om Söder/HS är avgörande för om staden öht ska kunna urbansieras söderut.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Christoffer Vollmer
2 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Mars 2008
Niklas Öhrström skrev:

Är inte så insatt i sjöfarten Mälaren - Östersjön. Skulle Södertälje kunna vara alternativ för en del av den?

Skulle man inte kunna vara restriktiv med antal broöppningar och på så sätt främja pråmtrafik istället för båtar med höga master? Just förbindelserna mellan Söder och Söder-om Söder/HS är avgörande för om staden öht ska kunna urbansieras söderut.


Södertälje är vad jag förstår närmsta alternativa väg att gå ja, men tydligen en extrem omväg.

Personligen ser jag inte sjöfarten som något hinder för urbaniseringen söderut med tanke på att det trots allt finns två broar. Söder är ju t.ex. bara kopplat till Kungsholmen med en bro, men det begränsar inte strömmarna mellan stadsdelarna. Så länge HS/Söder om Söder ges förutsättningar för att utveckla sin egen identitet och sitt eget utbud OCH folk ges goda möjligheter att ta sig hit och härifrån så har jag svårt att se varför just en till bro skulle vara den enda lösningen.

Däremot undrar jag varför vi i en stad som är byggd på öar inte har en enda riktig kollektivtrafiklösning på vattnet, typ båtbussar eller liknande. Kan tänka mig ett antal stadsdelar där förutsättningarna för urbanisering skulle öka avsevärt med detta. Gröndal-Kungsholmen (Marieberg/Norr Mälarstrand) eller HS-Skeppsbron t.ex.
Jag tror dessvärre att Sjöstaden aldrig någonsin kommer att kännas särskilt urban så länge det inte finns en naturlig "genväg" in i området över vattnet från Södermalm. Skulle behövas något i stil med piren i Barcelona som förlänger paradgatan La Rambla ut mot havet. Minst. Hela stadsdelen är inramad av motorleder och vattenbarriärer.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Senast ändrad 5 januari 2009 15:53
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008

Ett problem är att den del av Södermalm som vetter mot Hammarby Sjöstad i sig inte är speciellt urban. Färgargårds- och Vintertullstorget ligger som en fet barriär.

Utöver detta är området späckat med "Hus i park", Grönplättar och löst definierad "parkyta".

Man skulle behöva en rejäl plan för urbanisering detta område som bland annat inkluderade att gångvägen som är en fortsättning på Katarina bangata gjordes om till en gata som fortsatte över vattnet till Luma.

Man skulle även kunna tänka sig lite utfyllnad mellan Söder och Hammarbysjöstad för att minska det fysiska avståndet. Vattenområdet norr om Luma skulle kunna fyllas ut så att kanalen blev lite smalare (längs ett stråk på 200-300 meter). Bredare än den vid Skanstull behövs inte (alltså knappt hälften mot idag).
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Sida 1 av 2
12>

Uppfattning om hammarby sjöstad?

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter