Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Plan- och Bygglagen

Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
"1 kap. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer."

Plan- och bygglagen på Notisum

Lagen infördes 1987 och har ändrats många gånger sen dess. År 2010 är det dags för en ny ändring. Denna tråd syftar till att skapa en konstruktiv diskussion om hur denna lag borde ändras för att möta dagens behov.

T.ex. kan det diskuteras om lagen har tillämpats på ett vettigt sätt. Planläggningstiderna drar t.ex. ofta ut på tiden, vilket effektivt slagit ut mindre aktörer och skapat en oligopolstruktur på byggmarknaden. Enbart de stora byggföretagen har råd att satsa på planläggningar, vilket gett dem en oerhört stark position och näst intill full kontroll över marknaden. Då det råder kronisk bostadsbrist är det tillgången som styr. En, men knappast den enda, av orsakerna är de långa planläggningstiderna och riskerna det medför.

En annan aspekt är huruvida makten över en tomt fördelats på ett vettigt sätt mellan den som äger tomten, myndigheterna och de som bor i närheten. Det finns ingen som har full kontroll över sin egen tomt i ett tätbebyggt område, och med grannars makt att överklaga i åtskilliga instanser kan man fråga sig om det inte är grannarna som har störst makt över en tomt.

En tredje aspekt är hur kraven på bebyggelse kan tolkas, och om det finns anledning att göra om dem. Att Miljonprogrammet 2.0 överhuvudtaget får existera inom ramarna för 2 kap. 2 § är åtminstone för mig en gåta.

"2 kap. 2 § Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror skall främjas. En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens skall främjas."

Det finns mycket att göra!
David Magnusson
37 Inlägg
Ort: Lund, Gick med: Februari 2009
Man kan undra sig hur dagens stadskärnor hade sett ut om nuvarande plan/bygglagstiftningen införts redan på Medeltiden. Hade en sådan plats som Stora Torget fått lov att existera? Tvivlar starkt på det.


Något man borde kunna släppa upp på är parkeringsnormerna. I nuläget går det inte att komma under 0,7 parkeringsplatser per lägenhet ens i innerstäder. Varje hus måste därmed förses med ett underjordiskt garage vilket drar upp kostnaderna och i värsta fall förfular gatan med en enorm upphissbar port. Ett avskräckande exempel på sådan planering är hur Dragarbrunnsgatan har blivit en ren last- och transportgata för alla köpegallerior och parkeringshus även om man nu försöker styra bort från det i viss mån och det inte är lika illa som förut.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Godstransporter till gallerior och affärer är oundvikligt. Om det inte vore för dem skulle ju affärerna försvinna... Så om lastbilarna i centrum försvinner så försvinner affärerna, och det är inte ett alternativ. Biltrafiken borde man däremot kunna reglera.

En fråga är dock om detta överhuvudtaget regleras i PBL.

 > Allmänt
Plan- och Bygglagen

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter