Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer

YIMBY Luleå?

Sida 1 av 3
Profilbild
Robert Lundkvist
23 Inlägg
Ort: Luleå, Gick med: Augusti 2012
Jag är med på YIMBY.se för att jag står för YIMBY:s vision om staden. Som boende i Luleå tycker jag det vore kul att kunna få till en YIMBY-enklav även här, då byggandet här överlag är under all kritik. Det byggs fantasilösa och enformiga punkthus och förortslimpor i innerstan, istället för levande stadskvarter. Hur kan vi få Luleå att bli djärvare, urbanare, trevligare?

Luleå kommun har en vision om 10000 nya luleåbor, låt oss förverkliga den visionen på rätt sätt! Med denna tråd öppnar jag därför upp diskussionen om YIMBY-tankar i Luleå!
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Utmärkt initiativ. Vi har så många städer i Sverige som skulle kunna bli mer stadsmässiga om man lät kärnan utvecklas istället för sprawlet.

Själv har jag aldrig varit i Luleå. När man ser på google.earth verkar det som att trafikleder med ramper får uppta en väldigt stor del av staden. Hur stora är egentligen trafikmänderna på dessa?

Ett förslag är att göra om Svartövägen till boulevard (bort med alla ramper) och lägga kvarter intill denna. Rama in Skurholmsfjärden med kvarter och bygg en bro på tvären (Förlängning av Lulsundsgatan).
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
Spårväg i Luleå skulle väl inte vara helt fel, eller?

Hur skulle man kunna dra den?
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Hej, Robert! Min käpphäst har alltid varit att förtäta Porsön med bostäder och kontor, utgå ifrån universitetets kvartersstruktur, flytta kraftledningen (även om Björn Ekelunds belysningsidéer är läckra), avskaffa järnvägsreservatet bakom Kårhuset och låta Haparandavägen bli en stadsgata mellan Vänortsvägen och Björkskataleden. Som en jämförelse är det mer än 50 % mer trafik på Kungsgatan i city (ca 14 500 f/d) än på Haparandavägen vid LTU (ca 8 700 f/d).

Jag kanske skulle se den här tråden som en uppmaning att för första gången göra en skiss?

(LTU lät förresten ett antal arkitektkontor göra idéstudier för Porsön för drygt 10 år sedan. De finns inte längre på webben, men om man går och ber snällt på Fastighetsenheten så kan de säkert leta fram pappersutgåvorna.)
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Hur är det med planen SÖ om Svartöberget? Används denna till något? Om inte skulle man lätt kunna förlänga det rutnät som finns i villaområdet (söder om planen) norrut så att det nästan når innerstaden. Banvallen skulle kunna utnyttjas som snabbspårväg eller "s-bahn" i miniatyr.

Det inneslutna området är på runt 0,5 km2, vilket motsvarar runt 10.000 invånare om man inte snålar med tätheten.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Niklas Öhrström skrev:

Hur är det med planen SÖ om Svartöberget? Används denna till något? Om inte skulle man lätt kunna förlänga det rutnät som finns i villaområdet (söder om planen) norrut så att det nästan når innerstaden. Banvallen skulle kunna utnyttjas som snabbspårväg eller "s-bahn" i miniatyr.

Det inneslutna området är på runt 0,5 km2, vilket motsvarar runt 10.000 invånare om man inte snålar med tätheten.


Fel sida av berget. Svårt buller-, sot- och dammstört från järnverket. Det finns dock en vilja från kommunen att göra något med västra sidan av berget, dvs. gamla malmhamnen som idag bara används för isbrytare, kryssningsfartyg och uppställning av tågsätt.

Luleå kommun är annars väldigt förtjust i att strössla ut punkthus och villamattor i lägen som är helt hopplösa för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Man har t.o.m. lyckats skapa något som ser ut som ett nybyggt miljonprogramsområde (Brf. Kronan 2, Riksbyggen 2007). Som det ser ut nu kommer hela befolkningstillväxten under perioden 2000-2020 ske i gles bebyggelse inom 5-7 km från city, dvs. på obekvämt cykelavstånd. (Handelstillväxten kommer att ske i Storhedens köpcentrum, apropå hopplösa lägen.) En positiv, konstruktiv motkraft, som kan visa att det finns andra sätt att växa än att bygga 1500 villor i Bensbyn, Hällbacken och Hertsön skulle definitivt behövas.

Jag tror förresten att Örnäset och Skurholmen skulle kunna svälja rätt mycket bara genom att fylla gluggar och minska storleken på överdimensionerade trafikleder. Bara inte länsstyrelsen hinner före och förklarar området för riksintresse för kulturmiljövården eller nåt...
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Profilbild
Robert Lundkvist
23 Inlägg
Ort: Luleå, Gick med: Augusti 2012
Först vill jag tacka för intresset att diskutera Luleå på det här forumet, speciellt kul att se att Anders är här och vill diskutera då vi känner varandra sedan tidigare. Förhoppningsvis kan jag även locka hit några nuvarande Luleåbor också
Gällande Porsön så skulle detta kunna bli en mer levande stadsdel om rutnätet från campus fick växa ihop mot Aurorum (det sägs att utrymmet på Aurorum börjar ta slut) som du beskriver. Viktigt att detta blir blandade fastigheter med allmänna lokaler, kontor, bostäder.

Jag tror inte på spårvägar i Luleå, tror inte vi har underlag, och vi har ett skapligt bra bussnät. Ett problem med detta i centrum är dock att i stort sett alla går via Skeppsbrogatan/Smedjegatan, dvs den långsmala halvön korsas på tvären. Annars är den inte större än att man har gångavstånd inom hela centrum. Storgatan är avstängd för fordonstrafik mellan Kunsgatan och Nygatan, vilket i sig är positivt, men centrum skulle tjäna på en linje längs denna stadens ryggrad. Kanske kunde Stationsgatan få en tvärlinje? Detta är i f.ö. styvmoderligt behandlad gata, med en blandning av bostads- och parkeringshus (stadens baksida)

Annars ser jag som prio ett att förtäta/urbanisera hela Oskarsvarv, från Bergnäsbron bort till småbåtshamnen. Området har några misslyckanden till miljonprogramskvarter från 70- och 80-talet som inte direkt följer rutnätet. Det finns ett programförslag för en del av området, men jag hade hellre sett att den hade varit mer övergripande plan och att de fina orden om planbeskrivningn ledde till ett mer djärvt förslag. Jag skulle hellre ha rivit den gröna byggnaden och byggt ihop de röda byggnaderna i norr, skippat punkthusen och istället försökt göra området med offentligt, med slutna kvarter. Försökt laga det funktionalistiska såret lite mer. Området kan mycket väl fyllas ut mer söderut, för att få lite större ytor. Det har gjorts precis där tidigare och det pratas även lite om att göra detta i Skutviken.

Annars är just rutnätet lite av ett problem i Luleå. Det faktum att det är en halvö/ås och att klimatet redan från början är minst sagt kargt, gör att det alltid blåser kallt i Luleå. Hur kan man bevara stadsmässigheten och samtidigt göra rutnätet mer klimatanpassat, utan att samtidigt måsta riva hela centrum (nej tack, inte igen!)?
Profilbild
Robert Lundkvist
23 Inlägg
Ort: Luleå, Gick med: Augusti 2012
För närvarande arbetar kommunen med en ny översiktsplan och ett antal program, A-F, för olika områden/teman, kopplat till en Vision 2050. Så här låter det bl.a. i visionen: "Stadskärnan är ett administrativt och kulturellt centrum med ett ständigt flöde av människor och idéer. Det är tätt, charmigt och levande med en dynamisk och harmonisk blandning av arbetsplatser, handel, bostäder, nöjen, kultur och natur. Arkitekturen kopplar samman historia med framtid och i det vackra ryms också det annorlunda. Vi har flera tydliga landmärken som bekräftar vår starka personlighet." Fina ord, men hur ska vi nå dit?

Ett av de nya programmen, Program D Stad och landsbyggd är mycket läsvärd. Bl.a. är en målsättning en "blandad och tät stad". "Luleås stadsdelar [...] ska innehålla bostäder av olika typer och olika storlekar. De ska också ha utrymme för arbetsplatser och service som skola, förskola, kollektivtrafik samt mötesplatser." "Byggnader ska kunna ha lokaler för olika verksamheter i bottenvåningen och bostäder ovanpå." "Ta hänsyn till behovet av ytor för mötesplatser med möjlighet till liv och rörelse, som torg och park, vid planering av bostäder." Bostäder för äldre och rörelsehindrade ska blandas med andra bostadstyper. "Utformning av ny bebyggelse, stadsdelscentra och gemensamma platser utomhus ska ske med särskild omsorg för att uppnå uttrycksfullhet, egenart och attraktivitet."

Det mesta är inga nyheter för er YIMBY:ister, men det känns bra att Luleå kommun iaf har en god tanke. Det finns även ett kapitel om "Livet mellan husen" som bl.a. poängerar vikten att att skilja på privat och allmän plats, eller tex kvalitet för grönstrukturer. Sedan handlar ju mycket om att hålla sig till programmet och se till att exploatörerna håller sig inom ramarna. Dock är allt inte jättekonsekvent. Byggande ska ske genom förtätning i befintliga områden, trots detta byggs nu ett nytt villaområde norr om Björkskatan (Hällbacken) och det finns även planer för ett gigantiskt nytt område strax norr om Hertsön (Hertsöheden), trots att byggande först och främst ska ske i centrum-Kronan
Senast ändrad 17 april 2013 00:44
Profilbild
Robert Lundkvist
23 Inlägg
Ort: Luleå, Gick med: Augusti 2012
Ett positivt inslag: Galären har planer på att utveckla korsningen Rådstugatan/Stationsgatan. http://galaren.se/lulea/?page_id=2022 Ser mycket trevligt ut. Så vitt jag vet så har de inte satt spaden i marken ännu. De kanske väntar till hösten...
Hoppas bara att de väljer att räta ut Rådstugatans avslutning ännu mer. På sikt ska ju Statoil-macken försvinna och då vill iaf jag att det finns plats för ett riktigt stadskvarter på platsen. Vore även trevligt att kunna återställa Sandviksgatan enligt den ursprungliga planen.
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Robert Lundkvist skrev:

Ett positivt inslag: Galären har planer på att utveckla korsningen Rådstugatan/Stationsgatan. http://galaren.se/lulea/?page_id=2022 Ser mycket trevligt ut. Så vitt jag vet så har de inte satt spaden i marken ännu. De kanske väntar till hösten...
Hoppas bara att de väljer att räta ut Rådstugatans avslutning ännu mer. På sikt ska ju Statoil-macken försvinna och då vill iaf jag att det finns plats för ett riktigt stadskvarter på platsen. Vore även trevligt att kunna återställa Sandviksgatan enligt den ursprungliga planen.


Kommunen vill ju göra ett "kryss" mellan Rådstugatan, Varvsleden, Västra Varvsgatan och Sandviksgatan och lägga några punkthus (givetvis!) vid vattnet även om länsstyrelsen satte sig på tvären och upphävde detaljplanen förra året. Annars är Galärens initiativ lysande. (När fastighetsägarna ser ett egenintresse i att gatorna byggs om för ökad trivsel så är det bara att tacka och ta emot, i alla fall om fastighetsägarna också vill finansiera ombyggnaden.)

Macktomten är det f.d. Salutorget, där det till och med fanns en saluhall en gång i tiden (se t.ex. ekonomiska kartan från 1948). På 1800-talet, när landet låg 1-1,5 meter lägre än idag, kunde fartygen lägga till vid torget som då låg längst in i viken Sandviken. I hörnet Rådstugatan/Sandviksgatan ligger fortfarande hamnsjåarfiket Wienerhörnan som har funnits sedan urminnes tider (om det inte har lagt ner nyligen) och öppnar i svinottan fastän hamnsjåarna försvann för många år sedan.

Luleå saknar ett riktigt torg (hörnursparningen i korsningen Köpmangatan/Timmermansgatan räknas inte) men Salutorget skulle kunna få tillbaka en del av sin forna glans (om bara kommunen, NCC och HSB kan släppa punkthusidéerna).

Vad beträffar trafikmängderna på Sandviksgatan-Varvsleden och möjligheten att få till en hyfsat attraktiv stadsmiljö så är det mer trafik på Skeppsbrogatan förbi Norra hamn, en miljö som är ändå är betydligt mer mänsklig och mindre motorvägslik än Varvsleden förbi Södra hamn.
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Profilbild
Robert Lundkvist
23 Inlägg
Ort: Luleå, Gick med: Augusti 2012
Macktomten är det f.d. Salutorget, där det till och med fanns en saluhall en gång i tiden (se t.ex. ekonomiska kartan från 1948). På 1800-talet, när landet låg 1-1,5 meter lägre än idag, kunde fartygen lägga till vid torget som då låg längst in i viken Sandviken. I hörnet Rådstugatan/Sandviksgatan ligger fortfarande hamnsjåarfiket Wienerhörnan som har funnits sedan urminnes tider (om det inte har lagt ner nyligen) och öppnar i svinottan fastän hamnsjåarna försvann för många år sedan.


Jo, känner till detta.

Luleå saknar ett riktigt torg (hörnursparningen i korsningen Köpmangatan/Timmermansgatan räknas inte) men Salutorget skulle kunna få tillbaka en del av sin forna glans (om bara kommunen, NCC och HSB kan släppa punkthusidéerna).


Hittar ingen info på kommunens hemsida om planer för Salutorget. Just nu bygger de ju ett torg på Södra hamnplan, men det tror jag ju inte så mycket på. Krävs ju lite mer är turbåtarna och en uteservering för att det stället ska leva upp, avskuret av hamnleden och med Tutti-frutti-husen som enda granne. Ett torg behöver ju snygga fasader mot sig, med bra och blandad verksamhet bakom dessa. Och då är funkislådan väst om Salutorget och nuvarande Sandviksgatan inga bra grannar. Vad det kvarteret behöver är ett högexploaterat stadskvarter, som komplement till norra sidan av Stationsgatan.


Vad beträffar trafikmängderna på Sandviksgatan-Varvsleden och möjligheten att få till en hyfsat attraktiv stadsmiljö så är det mer trafik på Skeppsbrogatan förbi Norra hamn, en miljö som är ändå är betydligt mer mänsklig och mindre motorvägslik än Varvsleden förbi Södra hamn.


Har du referenser till trafikmängderna?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Vad gäller frågan om punkthus vs kvarter är ju det kalla och blåsiga klimatet något som talar för kvarter eftersom det skapar fler punkter i lä och därmed bättre mikroklimat.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Niklas Öhrström skrev:

Vad gäller frågan om punkthus vs kvarter är ju det kalla och blåsiga klimatet något som talar för kvarter eftersom det skapar fler punkter i lä och därmed bättre mikroklimat.

Att ett klassiskt rutnät med raka gator som i ett mer sydligt klimat ger svalkande vindar längs med gatorna kan ge problem med kall blåst och drevande snö i ett nordligare klimat är väl inte okänt. Man skulle kanske kunna anlägga ett överliggande boulevardnät med planterade träd för att fånga upp vindarna?
Profilbild
Robert Lundkvist
23 Inlägg
Ort: Luleå, Gick med: Augusti 2012
Sant är att Luleå hade tjänat på en klimatanpassad rutnätsstruktur, typ Kiruna. Tyvärr var kunskapsnivån kring detta inte så stor när de lade rutnätet i Luleå på 1800-talet, och planerna var minst sagt storslagna. Idag vill många i Luleå behålla de öppna stråken mot vattnet pga den fina utsikten. Skulle man böja av strukturen skulle många förlora detta. Så det handlar väl lite om att väga olika kriterier mot varandra. Och NIMBY-isterna vill i regel inte bygga NÅGOT som skymmer havsutsikten öht, dvs de anser att centrumhalvön är färdigbyggd.
Profilbild
Robert Lundkvist
23 Inlägg
Ort: Luleå, Gick med: Augusti 2012
Ett problem med Varvsleden idag är att normerna i regel inte tillåter bostäder ut mot denna, enbart kontor, pga buller. Det finns även vissa problem med luftkvalitet i stan.

Varvsleden, en del i Luleås trafikring från 70-talet, hade som syfte att biltrafik inte skulle ledas genom staden, utan runt. Den skulle bla flytta ut trafiken mellan Bergnäset och Örnnäset/Hertsön från centrum (Sandviksgatan). Samtidigt stängdes flera gator i halvöns södra kvart av för genomfart, de blev säckgataor, och andra gjordes enkelriktade. Ta tex en titt på det som blev kvar av Varvsgatan och närliggande gator: http://bit.ly/Pdk6BL
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Robert Lundkvist skrev:

Har du referenser till trafikmängderna?


Kommunens trafikräkningar 2011. (2004 som jämförelse.)

Björkskataledens förlängning till Bodenvägen har flyttat 7 000 fordon/dygn från Haparandavägens södra del och haft viss avlastande effekt på Bergnäsbron (-2000 fordon). Skiljevägens förlängning till Bensbyvägen kommer att flytta trafik från Kronbacksvägen, Hertsövägen och Svartövägen till Bensbyvägen och Björkskataleden. Kapacitetsökningarna i vägtrafiksystemet kommer dock på sikt att ätas upp av trafikökningar om inte kapaciteten minskas lika mycket på andra håll, till exempel genom förtätning runt väl valda delar av centralt belägna trafikleder.

Se förresten rapporten "Bilar, bilar, bilar" från 2004 för en pedagogisk genomgång av trafiksituationen i Luleå. Observera att bara omkring en tredjedel av trafiken på centrumhalvön är genomfartstrafik, resten har start- eller målpunkt i city.
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Nikara Movafaghi
4 Inlägg
Ort: Luleå, Gick med: Augusti 2012
Hej allihopa! kul att se Luleås utveckling diskuteras här!
Det var i 1994 som FFNS ( idag Tirsen och Aili) hade ett fint förslag för att koppla ihop Trekanten och Södrahamnplan. Enligt förslaget, den huvudbusshållplatsen skulle ligas på Trekanten. Förslaget förverkligades tyvärr inte! Nu pågår planarbete kring Trekanten och Norrahamn och jag tror att det är värt att pröva om förslaget. Jag har gjort en enkel analys över det befintliga busslinje nätet och analysen visar att nuvarande nätet inte täcker 1800 mäniskor som bor i det västra delen av centrum. Jag har funderat på att det vore bättre täckning för centrum halvön om vi lade huvudhållplatsen på Trekanten. Dessutom den skapar en Magnet för det nya torget på Trekanten. och till råga på allt, det möjliggöra omvandling av smedjagatan till en gånggata. Vad tycker ni?
Nikara Movafaghi
4 Inlägg
Ort: Luleå, Gick med: Augusti 2012
Nikara Movafaghi
4 Inlägg
Ort: Luleå, Gick med: Augusti 2012
Sida 1 av 3

 > Städer
YIMBY Luleå?

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter