Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer

Nybyggnation i och runt grustag i Uttran/Tumba?

Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Grustaget i Uttran, som ligger i omedelbar anslutning till den f d järnvägsstationen i Uttran, tycks vara på upphällningen rent konkret i o m att man nu gräver i områdets alla sydligaste del närmast gatan. Tillståndet för verksamheten lär också löpa ut inom något drygt år, och någon förlängning synes sakna underlag i tillgång på brytbart grus.

Botkyrka kommun har redan börjat skissa på bebyggelse omedelbart norr och öster om grustaget:

http://www.botkyrka.se/boochbygga/samhallsbyggnad..

Man har också indikerat att det längre fram kan bli aktuellt att bygga i själva det nuvarande grustaget, och det vore väl toppen?
Folkpartiet Liberalerna har under senare år motionerat om återetablering av Uttrans station för pendeltåg, något som dock röstats ned med hänvisning till bristande trafikantunderlag. Med en vettig exploatering av grustaget skulle detta förhållande rimligen lätt kunna förändras.
En utökade bebyggelse i och runt grustaget skulle, utan återetablering av järnvägen, ställa mycket högre krav på KP Arnoldssons väg, som löper från Tumba centrum och längs järnvägen mot Uttran och vidare mot Salem i form av Söderby Gårds väg. I ett läge mittemot Tumba bruk är vägen sedan ett par år också inskränkt till en enda fil, eftersom kommunen ville ersätta den gångsvägspassage längs Bruksgatan som Crane AB av säkerhetsskäl stängt av. Genom att öppna pendeltågsstationen i Uttran skulle den busslinje 725 som i dag går mellan Tumba och Rönninge stationer i stället kunna kortas ned till att trafikera sträckan mellan Uttran och Rönninge.

Frågan är hur man bygger i ett grustag, för att skapa ett spännande och attraktivt boende som också ger underlag för bra kollektivtrafik? Finns lyckade exempel att titta på, i Sverige eller annorstädes?

M
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Eftersom utgångspunkten är en tabula rasa så kan man ta sig lite trivselhöjande friheter som inte är möjliga normalt. En del av grustaget kan man t ex bygga om till sjö, som man har gjort här.
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Herbert Tingesten skrev:

Eftersom utgångspunkten är en tabula rasa så kan man ta sig lite trivselhöjande friheter som inte är möjliga normalt. En del av grustaget kan man t ex bygga om till sjö, som man har gjort här.

I just det här fallet har man grävt sig från sidan in i en grusås, så grustagets golv ligger i nivå med omgivande väg och järnväg. Dessutom finns en badsjö en kort promenad bort, på andra sidan järnvägsspåret i Mölle.

Jag noterade dock, efter visst letande, att NCC(i form av "BALLAST") byggt och bygger bostäder på Ekerö i vad som numera heter Västra Sandudden. Låg exploateringsgrad, förstås, och därmed kanske inte överdrivet intressant att efterlikna.

Hittade några få bilder av grustaget:

http://hejbilist.nu/uttran.htm
http://metrobloggen.se/3kronor/uttrans_grustag/


M
Senast ändrad 29 september 2012 12:37
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Ballast/NCC har nu avverkat träd längs grustagets sydgräns, vilket nog får tolkas som att grustaget verkligen är på upphällningen; tillståndet ska också enligt uppgift löpa ut vid slutet av 2013.

Botkyrka kommun har gått vidare med planeringen av nya bostäder norr om grustaget och vid Uttrans sjukhem. Enligt tidplanen kan det bli möjligt att ha färdiga detaljplaner färdiga i slutet av innevarande år, vilket i princip skulle kunna möjliggöra projektstart under nästa år om tillräcklig efterfrågan finns.

En lite oväntad uppgift för mig var att Jernhusen är ägare av den mark som grustaget i dag upptar.

M
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Uttrans sjukhem med omgivning är sålt till Liljestrand Fastigheter, och den norra flygeln är nu ombyggd till bostäder. Sprängningar har ägt rum i sjukhemmets omedelbara närhet, i vad som ser ut som förberedelse för ytterligare bebyggelse.

En sammanhängande cykelväg med belysning är under etablering mellan Tumba och Salem, och borde vara färdigställd inom några veckor.

Närmare Tumba pratas det nu om bostadsbebyggelse i Tumba skog mellan järnvägen och den gamla idrottsplatsen i Segersjö.

M
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Överklagandet av detaljplanen för Sandstugan är tillbakadraget, så nu har tydligen detaljplanen vunnit laga kraft. Förmodligen byggstart för vissa delar av området till hösten...

M
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Sjukhusets norra flygel är nu ombyggd till hyresrätter, och det verkar som om Attendo ska flytta ut med sitt vårdboende från de tre våningsplan de hyr i dag i den södra huskroppen med utsikt mot Kvarnsjön. Schaktningsarbete runt sjukhuset pågår inför byyggande av fler bostäder, och paviljongbyggnader i närheten håller precis på att monteras ned för att ge plats åt två nya bostadsrättsföreningar.

Kommunen har sålt viss mark på grusåsen för byggnation av villor.

Nu återstår att se när och hur själva grustaget kommer att exploateras.

M
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011

 > Städer
Nybyggnation i och runt grustag i Uttran/Tumba?

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter