Utskrift från www.yimby.se
....

Räddning av Fagersjö: Återuppbyggd station och arbetsplatser?

Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Fagersjö är ett område som blivit allt mer suburbant. Det fanns en pendeltågsstation, men den lades ner på 1960-talet. Nu sker viss förtätning, men centrumet har rivits.

Finns det någon chans att återupprätta Fagersjö som stadsdel, om stationen återuppbyggdes?

Med ett par minuter från Älvsjö, skulle Fagersjö bli attraktivt som kontorsområde. På norra sidan av stationen, skulle man kunna bygga ett högt hotell, som drar nytta av det naturnära läget, utan att några grannar hamnar i skuggsidan.

En pendeltågsstation vid Högdalen skulle ge ytterligare synergieffekter.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Anders Gezelius
4 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: December 2012
Två frågor på detta som som rör sig lite OT.

Om man lägger till flera stationer på pendeltåget i det här fallet två väldigt närliggande. Sänker man inte hastigheten på tåget så själva "pendeltågstanken" försvinner? Obs! Jag är för, åtminstone i Högdalen.

Är det någon som vet varför det fortfarande är en järnvägsbom med rödlysen i Fagersjö?
Det känns lite väl lantligt och borde ersättas med en broövergång.

OK Jag har just läst på Bullerbyn. Bra inlägg av MEP Lindquist!
Senast ändrad 27 december 2012 14:29
Anders Bengtsson
20 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Mars 2010
Fanns ju hållplatser vid Farsta och Forsen också förut. Och nu ska det tydligen bli en station till åt Länna-hållet.
Alla nya stopp saktar ned pendeln. Fagersjö kan fortsätta fungera med bussmatning till Högdalen, Hökarängen och Farsta.
Pendeln borde inte ha fler stopp inom Tunnelbanans "täckningsområde" än den har nu.
__________________
Grönvita
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Se "SL:s bedömning av pendeltågsstation i Fagersjö" länkad nedan, för ett väldigt tydligt resonemang från SLs sida.

http://bygg.stockholm.se/-/Alla-projekt/Sambandet-Hogdalen-Farsta/Beslut-och-handlingar/

Men, det är intressant att fundera om spårdragning. Om spårväg syd till Älvsjö blir av skulle den kunna fortsätta till Hagsätra och T-Rågsved. T-Hagsätra läggs ned för att låta förlänga från T-Rågsved ut till Huddinge (vad jag förstår var orginalplanen).

Enligt den strukturplan som finns på sidan ovan så kan fagersjöskogen norr om spåren bebyggas. Spårväg syd som nu når T-Rågsved kan efter en kurva öster mer eller mindre raka vägen gå till Havsörnsvägen runt Fagersjö där bussarna går idag, fast den behöver ta sig över vatten på vägen dit.

(Strukturplanen vill dock lägga villor i vägen för den dragningen.)

Enligt strukturplanen ligger den planerade J-Fagersjö lite för långt sydöst, men det är ju bara en plan. Men här finns då möjlighet till resandebyte. I strukturplanen ansluter en gata till Fagersjövägen, vilken ser ut att ha gott om plats för spårväg hela vägen upp till T-Hökarängen.

(Väl i Hökarängen ser det ut som öppet mål att dra vidare efter örbyleden över nynäsvägen hela vägen ned till Sköndal. Men det börjar bli mycket dragning nu.)

Jag skulle kunna rita sträckningen på en karta om det låter intressant.
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Vissa partier på sträckan är ganska svåra att ge exakt dragning för, till exempel Älvsjö station och mässhallarna där man kanske vill gå i tunnel. Rågsved har nivåskillnader som gör att det inte finns uppenbara dragningar.

(Se bild längre ned, denna blev svart efter uppladdning.)

Spårvagnsbro med GC-stråk kopplar ihop Rågsved med Fagersjö bättre. Går den på pelarbro så kan den också bevara grönstråket väl (på google street view går det boskapsdjur där nu!).

Eventuell pendeltågstation kan ansluta till spårvagn antingen mot T-Rågsved eller mot T-Hökarängen. Bro som behövs för spårvagn skulle ytterligare hjälpa till att knyta samman nybyggt område norr om Magelugnsvägen/järnvägen med existerade på södra sidan.

Magelugnsvägen skulle byggas om enligt Lindhagenplanens 2.0 förslag under rubriken "Utnyttja bullerzonerna" då vägen redan går djupt och det finns byggplaner på båda sidor.
Senast ändrad 29 december 2012 15:53
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Får en bild i tre nyanser av svart, och det händer ibland när man har sparat bilden som CMYK har jag märkt. Vissa inställningar med indexerad färg kan ställa till det också. Pröva att spara den som RGB och ladda upp igen.
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Jag tog en export från openstreetmap och ritade linjerna med inkscape och exporterade. Så jag har inte tillgång till det materialet. Kanske blir bilden bättre om jag lägger den på imgur?

http://i.imgur.com/agMZo.jpg
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Och tanken är intressant, men det gäller att få Hagsätraborna "med på tåget". Troligen vill de inte byta bort sin t-bana mot en tvärspårväg. Erbjudandet måste nog sockras med något mer. Eller kanske man ska nöja sig med att utnyttja t-banans banvall för spårvägen? Plats verkar det ju finnas.

https://maps.google.se/?ll=59.260035,18.020239&sp..
Senast ändrad 29 december 2012 15:31
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Christian S skrev:

Här är stadens förslag för bebyggelse och ny pendeltågstation i Fagersjö.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Oj, det där hade jag missat. Intressant. Lite kul att en gräsbevuxen deponitopp från 1990-talet betecknas "naturskog".
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Områdets planerade bebyggelsetyper. Just tvärsnitt C-C är det jag menar lämpar sig för att följa lindhagenplan 2.0s förslag om att dölja vägen och dämpa buller. Området har också lite fegt låga hus. Det måste ju finnas anledning att stanna tågen där.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Fagersjö tvärsnitt
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Förslaget är lågt, både bokstavligt och bildligt.

Förtäta hellre i det Fagersjö som redan finns, än att nyexploatera i skogen.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Herbert Tingesten skrev:

Funkar bra det, och nu kan du länka bilden via Bild > Från länkadress. Så här:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Är det inte naturligare (och billigare) att dra en tvärbana över Högdalen och tunnelbanedepån (eventuellt via de nya delarna i fagersta)?

dvs något sånt här

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Senast ändrad 30 december 2012 14:04
Joakim Franklin
58 Inlägg
Ort: Stockholm (Nacka), Gick med: Januari 2012
det blir en massa tvära svängar om man måste gå via högdalens centrum, om man inte går i en tunnel. Ska man dit tycker jag i så fall att man lika gärna kan gå via örby.

Personligen tror jag en sträckning genom rågsved längs hagsätravägen är enklare om den ska gå i ytläge.

Nu var det ju egentligen ett sidospår, eftersom tråden handlar om fagersjö.
Borde inte en sträckning från fagersjö till farsta c ha fler resande än till hökarängen? det är ju redan en inarbetad riktning och är en målpunkt för fler tack vare centrumet. Det gäller visserligen bara så länge SL inte vill ha någon pendelstation i fagersjö.
Joakim Franklin
58 Inlägg
Ort: Stockholm (Nacka), Gick med: Januari 2012
För övrigt:

Det finns ett enkelt sätt att förbättra restiden längs nynäsbanan och samtidigt öppna nya stationer i fagersjö och högdalen/rågsved. Bygg stationerna så de tillåter att köra förbi stillastående tåg vid plattformen och förläng sedan den sprillans nya uppsalapendeln till skogås från älvsjö som är slutstation idag. Låt uppsalapendeln stanna vid de nya stationerna och trångsund, samtidigt som nynäspendeln får köra förbi som ett expresståg med enbart farsta strand som stopp mellan älvsjö och skogås.
Senast ändrad 2 januari 2013 09:53
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Det vore förstås en fördel att bygga extra spår vid pendelns hållplatser, och införa någon sorts "limited express"-linje. Men inte nödvändigt.

Det är nämligen inte någon enorm samhällsekonomisk förlust att de som bor längs Nynäsbanan får ett par minuters fördröjning, i jämförelse med vinsten från nya transportvägar (alla som bor vid befintliga stationer längs linjen kan direkt resa till Fagersjö och Högdalen, och vice versa).
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 31 december 2012 00:06
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Nynäsbanan är långt från överbelastad. När Citybanan blir klar, är det dags att öka turtätheten, och då kommer den vara ett bra komplement till T-banan.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Skip-stop bygger väl på tanken att man har sovförorter med ingen/lite trafik mellan dem och att alla pendlar till/från city. Om fagersjö förtätas så ska det väl vara varierande, inte bara bostäder men även arbetsplatser? Så att folk åker till fagersjö. Det känns inte som yimby-tänk att jobba mot det.

Om en pendeltågstation byggs så är det underligt för mig om det inte bebyggs tätt några promenadminuter från stationen i alla riktningar. Så skogen bör nog exploateras, men kanske inte med villor, hur urbana de än är. Detta motsätter sig ju inte att fortsätta förtäta existerande fagersjö.

Att rita spårdragningar tycker jag är lite för kul. Mina tankar var att dra om T-Rågsved mot huddinge utan att lägga ned T-Hagsätra helt, istället serva med spårväg (och då menar jag lightrail). Hagsätrabornas intresse skulle vara att kunna ta sig till älvsjö på några resminuter, men också kunna fortsätta mot fruängen eller mot hökarängen utan byten.

Kostnad för dragningen har jag svårt att säga hur den står sig mot alternativ. Jag tittade mest på topologi och närmast bebyggelses täthet. Både nynäsbanan och magelungsvägen är ordentligt tilltagna på brospan för tilltänkta vägbyggen som kom av sig.

Räddning av Fagersjö: Återuppbyggd station och arbetsplatser?

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter