Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Parkeringstal runt skolor

Harry Bertilsson
1 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2013
Jag har funderat en del kring vad som är lämpligt runt skolor angående parkeringstal. Det är ju allmänt känt att om det är besvärligare eller dyrare att parkera så väljer folk i större utsräckning att inte ta bilen. Alltså om man har få eller dyra parkeringar runt en verksamhet kan man styra människors beteende och fler väljer att åka kollektivt eller gå/cykla. Men runt platser där barn vistar sig i stor utsträckning, exempelvis skolor, förskolor, simhallar osv vill man ju sträva efter att skapa så trafiksäkra miljöer som möjligt. Alla som har barn känner ju till att det råder ett visst kaos runt skolor på morgonen och eftermiddagen medan parkeringarna ofta står tomma under resten av dagen. Detta blir särskilt påtagligt i Stockholms ytterområden där många pendlar in till centrum och ska lämna sina barn på morgonen, folk är stressade och bryr sig inte om trafikregler utan vill bara lämna sina barn så snabbt som möjligt.


Hur löser man detta? Hur bygger man så trafiksäkra miljöer som möjligt utan att gynna biltrafiken allt för mycket som samtidigt skapar stora parkeringsytor som endast nyttjas korta tider på dygnet? Att bygga tätare är kanske ett självklart svar, så det känns naturligt att gå den korta sträckan till skolan med sitt barn men i och med skolvalet går barnen numera inte alltid i den skola som ligger närmast geografiskt vilket också innebär ökad skjutsning till skolan.
Kristoffer Johansson
1 Inlägg
Ort: Umeå, Gick med: Februari 2012
Glöm inte idrottshallen..

http://www.nsd.se/nyheter/kiruna/artikel.aspx?ArticleId=7462520

 > Allmänt
Parkeringstal runt skolor

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter