Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer

Storängen

Peter D
329 Inlägg
Ort: Stockholm (Söderort), Gick med: September 2008

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Huddinge kommun har gjort en fördjupning av översiktsplanen med avseende att bygga bostäder i nuvarande Storängens industriområde. Storängen ligger centralt i Huddinge direkt i anslutning till Huddinge Centrum och bostadsbyggande där skulle innebära en förtätning och utökning av Huddinge Centrum.

"Kommunens inriktning för bostadsbyggandet är tydlig. Bostadsbyggandet ska i första hand ske genom förtätning och komplettering av befintlig bebyggelse och främst koncentreras till områden där infrastrukturen och den kommunala servicen redan är utbyggd eller där förutsättningarna för detta är gynnsamma. Bostadsbebyggelse i lägen som uppfyller dessa kriterier ger förutsättningar för ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Detta är bakgrunden till kommunens viljeinriktning om bostäder i Storängen, trots att Storängen idag är ett fungerande industriområde."

Det intressanta är att de vill behålla Storängens nuvarande rutnätsstruktur och ersätta industrifastigheterna med bostadskvarter.

http://www.huddinge.se/upload/Bygga&Bo/Filer/Over..
Peter D
329 Inlägg
Ort: Stockholm (Söderort), Gick med: September 2008


Ett första steg i Storängens utveckling tycks vara bebyggelsen i kvarteret Palmen och Olivträdet. Enligt kommunen skall denna plan träda i kraft sista kvartalet 2008 eller första kvartalet 2009 óch exploatör är NCC. På NCCs hemsida finns dock ingen information om projektet.

Kommunens hemsida om planen:
http://www.huddinge.se/Bygga-och-bo/Planering-och..

Tyvärr inehåller planen en del småhus och de större husen är inte särskilt stdsmässiga.
Peter D
329 Inlägg
Ort: Stockholm (Söderort), Gick med: September 2008
Storängen finns med i kommunens prjojektplan för sammhällsbyggnadsprojekt 2009-2011 och enligt detta dokument kommer de första husen i det ombildade storängen uppföras 2011: http://www.huddinge.se/upload/Bygga&Bo/Projektpla..

 > Städer
Storängen

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter