Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Lokalnorm

Sida 1 av 4
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Hur ska en eventuell lokalnorm utformas?
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Ett sätt är ju att utforma den som den nuvarande p-normen, den verkar ju vara effektiv. Är det någon som vet hur p-normen är instiftad? Jag antar att det står i kommunallagen eller något att kommunen ska ordna rimlig parkering i nybyggda områden och sedan finns kanske en tilläggsbestämmelse i någon kommunal riktlinje om hur hög p-normen ska vara. Men vi får forska på det. Ingen verkar ju veta - en av arkitekterna på White frågade mig var p-normen egentligen kommer ifrån och jag vet ju inte.
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Jag har lagt upp en ny tråd om p-normen http://gbg.yimby.se/forum/thread.aspx?id=2020

Där kan vi publicera våra forskningsrapporter
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 17 februari 2013 02:48
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Angående lokalnorm, jag gick förbi ett nyligen renoverat hyreshus, och till min förvåning så hade de faktiskt byggt nya lokaler i huset! Men tyvärr så var de i källarvåningen, något som är vanligt hemma i mina trakter.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ mikeal k: Kul att höra, var är det?

En lokalnorm kan beslutas i Byggnadsnämnden och utgå från PBL 2 kap §2 och 4:

2 kap

§ 2 Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror skall främjas. En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens skall främjas.

§ 4
Inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse skall det finnas lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse samt möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service.
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Jag gillar Svens idé att 50% av exploaterad tomtyta ska vara lokalanpassad.
__________________
A house is not only a machine for living in
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Jag gillar också Svens idé skarpt. Men att enbart ha en nivå på 50% tycker jag är lite grovhugget. Olika stadsdelar har ju lite olika förutsättningar, karaktär, funktion, utgångsläge mm. Därför vill jag se en sorts 0-50, 50-, 60-, 70-, 80-, 90-procents klassning av hela Göteborg.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ daniel: Man kan ju utgå från de områden som lokaliseras i nya ÖP:
1. Centrala GBG (innerstaden) = 75%?
2. Centrala GBG (förnyelseområden) =75%?
3. Mellanstaden =50%?
4. Ytterstaden (framtida utvecklingsområden)=25%?

Jag tror det är viktigt att gödsla med lokaler, som inte minst stadsvandringen i Gårda visade behövs ju extremt billiga lokaler för småskaliga och icke-kommersiella verksamheter. Om inte annat kan det bli en gemensam lokal för de boende i huset. Det finns alltid behov av lokaler, utbudet kan i princip inte bli för stort.
__________________
A house is not only a machine for living in
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Din indelning, Johannes, låter bra. Skulle man inte behöva reglera området där lokalnormen skall verka? Eller hur den skall te sig?

Ett högst troligt exempel på hur illa det skulle kunna bli i "Mellanstaden" 50% trots att man följer normen:
På ena sidan gatan uppförs en "stadsvilla" på fyra våningar, utan lokaler i bottenplan och på andra sidan uppförs ett klassiskt "enplansdagis" som tar lika mycket mark i anspråk som stadsvillan. Normen är uppfylld, men hur mycket stad fick vi?
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Jag tänker mig nog att den ska gälla för tomtyta. I ditt exempel har dagisets tomt 100% täckning - fine. Men stadsvillan har 0%. Ajabaja, då får de ordna en lokal där ;)
__________________
A house is not only a machine for living in
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Om nu stadsvillan och dagiset var byggda på varsin tomt ja. Nåja. Jag fattar vad du menar.

Uppenbarligen har flera lokaler i tex. Majorna och Bagaregården kunnat bli lägenheter. Hur går den processen till? Beror det på att detaljplanen är gammal i dessa områden och därför inte styr hanteringen av lokalerna så hårt?
För om det går att omvandla lokaler till bostäder relativt enkelt då kanske inte det är det en lokalnorm skall styra utan kanske skall den mer gå in på utformning, såsom takhöjd i bottenplanet?
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Med de regler för lokaler som finns så är det ju lättare att gå från lokal till bostad än tvärtom (det är knepigt att höja taket i efterhand...). Jag har iosf inga problem med att lokaler utformas som bostäder (bokaler), det är kanske lite mycket begärt av fastighetsägarna att de ska stå med en massa tomma lokaler. Det handlar mer om att inte på förhand utesluta möjligheten för verksamhet i gatuplanet. En lokalnorm skulle alltså, som jag ser det, sätta en minimigräns för hur stor del av bottenplanet som ska vara lokalanpassat. Inte nödvändigtvis inskränka användningen.
__________________
A house is not only a machine for living in
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Precis!
Med den definitionen (lokalanpassade) skulle man väl kunna höja kraven med 25% rakt över på den indelning du gjort ovan?
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ daniel: Nja, det kanske skulle vara lite väl tufft att sätta 100% som "minimum" ;) Det kan ju behövas trapphus, soprum, infart etc...
__________________
A house is not only a machine for living in
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Haha! Självklart går ju inte det. Vad var det som som for i mig? Vad jag är ute efter är takhöjden i bottenplanet. Kanske kommer en sopsug att ersätta avfallsrummet i framtiden. Vi kan då göra om rummet till en lokal..

Jag menar att i centrala GBG (innerstaden) skall all yta som inte behövs för husets egna "infrastruktur" vara lokalanpassad. Vad det sedan ger för procentsats, det vet i katten, en smal tomt med garage i källarplan och entré till trapphus kanske bara kommer upp i 40%?
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ daniel s: Jo, det finns ju alltid specialfall. Men jag tror 75% i innerstan, 50% i "mellanstaden" funkar bra som norm. Sedan får man i detaljplanen förklara varför det är nödvändigt med en lägre behovstäckning i det aktuella fallet än vad normen säger - alltså precis som det är med p-normen. Huvudsaken tror jag är att få in lokalanpassningen i grundtänket. Så fort planerarna sätter sig och börjar fundera på en exploatering ska de tänka: "Hur fixar vi friytor, parkering, solljus och lokalanpassning".
__________________
A house is not only a machine for living in
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@Johannes: Ja. Jag "görade" in mig i detaljer.

Är det någonting mer en lokalnorm bör innehålla? Vad glömmer vi?
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Få se, bör nog ha med något om att ytan får användas, men inte säljas, som bostad.

Lokalnorm för Göteborgs kommun:

Vid nybyggnation av flerbostadshus ska en viss andel av den bebyggda ytan i gatuplanet möta de juridiska krav som ställs på lokaler (BFS 1993:57). Den lokalanpassade ytan får hyras ut som bostad, men inte säljas för bostadsändamål.
Lokalnormen är anpassad till de strategiska geografiska indelningar som görs i översiktplanen - Centrala staden inklusive förnyelseområden 75%, Mellanstaden 50%, Ytterstaden 25%.
__________________
A house is not only a machine for living in
Ann-Louise Pettersson
4 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2008
@ johannes: nu börjar det lika nått! riktigt bra att du även får med att lokalen kan hyras ut för boende ändamål men ej säljas som en bostadsrätt. annars blir det lätt som daniel tog upp att många lokaler i gatuplan görs om till bostäder vilket vi kan se många många exempel på i majorna. 75% utav den bebyggda ytan i innerstan låter rimligt och sen får vi ha lite mer tolerans med villaägarna där vi "bara" sätter gränser till 25%.
Sida 1 av 4

 > Allmänt
Lokalnorm

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter