Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Skyskrapan vid Älvsborgsbron

Petter A.
111 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
http://www.gt.se/nyheter/1.1212626/superhuset

Någon som vet om det hänt något mer eller är projektet nedlagt?
Senast ändrad 28 april 2009 11:45
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Jag träffade planarkitekten för Klippanområdet igår, det kommer en detaljplan över området på onsdag. Kanske finns det något om det med då...
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Hannes Johansson
249 Inlägg
Ort: Göteborg (Lindholmen), Gick med: Februari 2009
Att det skulle bli avslaget "på grund av finanskrisen" känns väl inte som någon högoddsare precis
Senast ändrad 28 april 2009 13:29
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Trevligt med storslagna projekt, men varför skall de alltid läggas så långt från centrum? Samma med Turning Torso och ett projekt i Gävle. Ställen som Frihamnen och Gullbergsvass borde vara första valet för lokalisering av riktigt höga hus. Nu finns ju lite stad i Majorna också men det känns inte som att byggnaden riktigt kommer koppla till denna utan bli en solitär. Med en placering nära Karl Johansgatan och kompletterande bebyggelse hela sträckan mot Chapmansgatan skulle möjligen staden kunna dras ända ut dit (Det blir svårt närmast den tilltänkta platsen där avståndet mellan Karl Johansgatan och Oskarsleden antagligen är för kort för att medge bebyggelse). Själva motet är mest ett utslag av 60-tals hysteri med vurm för maximal svängradie och planskildhet. Borde vara förhållandevis enkelt att ersätta hela slingan med en plankorsning på Oskarsleden:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Befintlig väg genom slingan till kolonilotterna kan behållas som GC-väg alternativt tas bort. En anslutning mellan Karl Johansgatan och Oskarsleden på sträckan vore också önskvärd.
Vill man ändå bygga högt i Majorna i mer urbant läge känns kajen naturligast; då hamnar skuggan i älven, och närheten till vattnet blir en tillgång för huset. Vill man ha fast berg för grunden finns området runt vattencisternen på Gråberget, Taubegatan mittemot Kusttorget (lite synd på de gamla husen) och området norr om Masthuggskyrkan över Kjellmansgatan (som mest är ett sår i berget som borde reduceras i vilket fall).
Ett annat problem jag kan se är att ett hus av denna storlek bör ligga i ett läge med mycket god kollektivtrafik, inte som här med runt 500 meter till närmaste spårvagnshållplats. Ett bättre alternativ vore att lägga skyskrapan som en brygga över Kungstensmotet (+ ev. Kungstens industriområde) på ett sätt som knyter ihop Sandarna, Kungsten och Ekebäck som idag är separerade av en stor trafikplats. Detta läge är en knutpunkt för kollektivtrafiken (Kungsten) med ytterligare en hållplats Sandarna i omedelbar närhet.
Senast ändrad 17 februari 2013 02:58
Matthias H.
666 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Känns inte detta väldigt Corbusier?

Å ena sidan tycker jag det är häftigt med en riktig skyskrapa, å andra sidan så är den helt avskild från staden, malplacerad. Ja, jag vet inte riktigt.
Mats .
36 Inlägg
, Gick med: April 2009
Matthias H. skrev:Å ena sidan tycker jag det är häftigt med en riktig skyskrapa, å andra sidan så är den helt avskild från staden, malplacerad. Ja, jag vet inte riktigt.


Tänker lite tvärtom; bra att låta perifera stadsdelar få sitt, istället för att småstadsaktigt klumpa ihop allt i "centrum" (evenemangsstråket, bla bla). Hela Göteborg ska leva!
Ola E
11 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Daniel Andersson skrev:

Vill man ändå bygga högt i Majorna i mer urbant läge känns kajen naturligast; då hamnar skuggan i älven, och närheten till vattnet blir en tillgång för huset. Vill man ha fast berg för grunden finns området runt vattencisternen på Gråberget, Taubegatan mittemot Kusttorget (lite synd på de gamla husen) och området norr om Masthuggskyrkan över Kjellmansgatan (som mest är ett sår i berget som borde reduceras i vilket fall).

Eller kanske i svaleboskogen, vad jag har förstått så har man redan planer på att exploatera hela området där i form av ett antal höghus, så varför inte köra på stort direkt?
Inte helt centralt kanske, men det kan ju fungera som en förbindelse mellan högsbo och majorna.Taubegatan lät intressant annars, om man samtidigt flyttar stena-terminalen långt, långt bort.
Jösses! Vilka idéer som flurerar med tillhörande "tyckande"
Ytterligare ett exempel på varför det "lönar sig" att bygga utanför staden istället för att integrera skapelsen i mer centrala delar. Men vad som är mest häpnadsväckande är att platsen saknar ytterligare etableringsmöjligheter - eller skall man plantera "husipark"-bebyggelse på intilliggande skogsbeklädda bergsparti?

I Malmö var det helt naturligt att lägga TT i Nya Hamnen eftersom exploateringsytorna var/är suveräna i hela området mellan vattnet och stadskärnan. Motsvarande i Göteborg är Norra eller Södra Älvstranden. Relativt goda kommunikationer och stora möjligheter för fortsatt exploatering. Men att lägga miljarder på en skyskrapa mitt i en trafikapparat måste vara en jävligt dålig alternativ! Platsen saknar ju allt och lite till, med undantag för en högeffektivt trafikapparat - men det kan väll knappast räknas som en större vinst än att placera skyskrapan i centrala delar? Till det positiva hör en stabil berggrund vilket minskar kostnaderna en hel del.

# Daniel A,
Inte mycket talar för idén att riva ramperna och ersätta med en "vanlig" plankorsning på Oscarsleden. Vi får backa långt bakåt i tiden för att placera en sådana lösning på tidsaxeln. Trafikmängden är mycket stor och en rondell/trafikljus skulle ge upphov till totalkaos.
Senast ändrad 28 april 2009 19:36
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Daniel Bergqvist skrev:

# Daniel A,
Inte mycket talar för idén att riva ramperna och ersätta med en "vanlig" plankorsning på Oscarsleden. Vi får backa långt bakåt i tiden för att placera en sådana lösning på tidsaxeln. Trafikmängden är mycket stor och en rondell/trafikljus skulle ge upphov till totalkaos.

Det främsta argumentet är att dagens slinga är väldigt ytslukande.
Karaktären av stadsmotorväg och den barriäreffekt det medför skulle också minska med plankorsning här och vid Såggatan.

Trafikmängden på Oskarsleden på den aktuella sträckan uppgår till ca 47000 fordon per dygn. [42000 år 1997 (senaste statistik) plus uppskattad ökning 5000 sen dess baserad på ökningen vid Fiskhamnsmotet]. Det motsvarar trafiken på Mårten Krakowsgatan och är lite större än trafiken på Ullevigatan som båda har signalreglerade plankorsningar. Dag Hammarskjöldsleden vid Annedalsmotet har motsvarande trafik och numera en signalreglerad korsning vars funktion är snarlik den här föreslagna, bla är kurvradien (i ytterfil vid färd från Linnéplatsen mot Sahlgrenska) ca 35 m samma som den snävaste svängen i skissen.
Det finns bred mittremsa och vägren på befintlig väg som kan användas till ytterligare körfält. Säkert kan körfältsbredden minskas också. Räcker inte detta finns gott om yta bredvid vägen. De enda betydande korsande strömmarna är trafiken från Hisingen mot stan som korsar trafiken från stan mot Högsbo repektive mot Västerleden. Dessa konfliktpunkter kan flyttas isär om så krävs; antagligen funkar t.o.m. cirkulationer, eftersom trafiken från stan mot bron och från Västerleden mot stan kan ledas utanför själva korsningen på separata ramper/körfält. Notera att Trafiken till/från stan endast har ett körfält vid själva av-/påfarten på bron och detsamma gäller för trafiken från stan mot Västerleden där denna går ihop med trafiken från bron. Detta utgör antagligen större begränsningar än vad en väl tilltagen plankorsning skulle utgöra. Däremot kan nog kurvradien mot bron vara väl låg för att erbjuda hög standard för längre lastbilar på min skiss. Men det går naturligtvis att göra radien större också. Fast målet bör väl vara att flytta (lastbils)färjeterminalerna så att den typen av transporter försvinner från centrala stan. Genomgående (gods)transporter bör ta Tingstadstunneln-Lundbyleden (alterntivt Söderleden-Västerleden/Norrleden) istället för Oskarsleden.
Senast ändrad 29 april 2009 00:36
Daniel Andersson skrev:


Dessa konfliktpunkter kan flyttas isär om så krävs; antagligen funkar t.o.m. cirkulationer, eftersom trafiken från stan mot bron och från Västerleden mot stan kan ledas utanför själva korsningen på separata ramper/körfält... ...


Låter mer lovande! Efter första ögonkastet drog jag slutsatsen att antalet konfliktpunkter skulle bli för många och därmed bidra till ett trögare flöde, inte minst då hastigheterna måste sänkas avsevärt (vilket ofta ogillas). Kan man även med ditt förslag konstruera separata ramper med något större kurvradie (jf med de du ritat) för lastbilarnas framkomlighet, så kan det nog bli intressant den dag man på allvar skissar på hur området skall kunna exploateras - för det är nog först då det finns ett direkt behov av att minska barriäreffekten på denna plats och ta till vara på den yta som frigörs...
Senast ändrad 28 april 2009 22:23
Sebastian Johansson
2 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Ola Ederborn skrev:


Eller kanske i svaleboskogen, vad jag har förstått så har man redan planer på att exploatera hela området där i form av ett antal höghus, så varför inte köra på stort direkt?
Inte helt centralt kanske, men det kan ju fungera som en förbindelse mellan högsbo och majorna.


Svaleboskogen är nedlagt.
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
Vad är det för fel att överdäcka påfarten som redan idag ligger nedsänkt i berget?
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Daniel Andersson skrev:

Själva motet är mest ett utslag av 60-tals hysteri med vurm för maximal svängradie och planskildhet. Borde vara förhållandevis enkelt att ersätta hela slingan med en plankorsning på Oskarsleden:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Med dagens krav på längslutningar och radier (från kommunalt håll iaf) skulle nog "öglerampen" från stan och upp på bron kunna ersättas med en direkt högerböj. Från bron till stan dock är la en "fly over" ala Åbromotet en lösning?

Hopp å hej vad mycket trevlig mark som skulle bli användbar!

@Patrik Sterky: Ja, varför inte? Men den stora vinsten skulle ju vara om man kunde däcka över leden mellan Sandarna och aktuellt område. (En hyfsat omöjlig lösning, jag vet!)
För att bli av med barriären mellan Majorna och hamnen är kanske att låta höja upp oscarsleden på pelare från Jaegerdorfsplatsen, men som doppas ner innan befintlig GC/lokaltrafikbro på bilden ovan, en bättre lösning?
Senast ändrad 29 april 2009 17:47
Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
Jag kan bara instämma här. Bygg skyskrapan på Norra Kungsten och få med hela det där tomrummet som är mellan Majorna/Långedrag/Högsbo till en bra stadsdel, fullt med klassklyfteminskande bostäder till ett bra pris.
Finanserna tryter och somliga ger upp.
Blir tyvärr ingen skrapa

 > Allmänt
Skyskrapan vid Älvsborgsbron

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter