Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer

Stadsvandring i Gamlestaden 12 Maj.

Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Först var det infomöte där en Anna Carin Kärnö (om jag nu minns hennes efternamn rätt) talade i medborgarhuset i Gamlestaden kl.18-19.30 därefter var vi en liten trupp på c:a 20 personer som gick invid Säveån och under vägkarusellen (betongbron) över den gamla nitade stålbron (den som är grönmålad och ursprungligen varit en Spårvagnsbro).

Vid infomötet visades planritningar över Kvibergsstaden som SBK har döpt det till där det skall byggas 400 lägenheter (bostadsrätter) på ängarna ovanför Säveån på dagens fotbollsplaner nedanför Kvibergs gamla regemente.
Dagens Spårvägsslinga kommer också på sikt att försvinna och Spårvägen skall fortsätta mot Utby fast svänga av upp mot Kortedala bortanför Kvibergsområdet i framtiden.

En ung kvinna tog upp det där med en Spårvagnshållplats mitt för gamla Göfab men då sade genast en äldre kvinna, oooh den gamla idén den har man talat om i över 15 års tid nu!
Men då sade Anna Carin från SBK att, nej nu finns inga sådana planer.
För när järnvägen är färdig till Trollhättan så skall Gamlestads Torget få en stor hållplats både för spårvagnarna och pendeltågen mellan Göteborg och Trollhättan-Vänersborg.

När vi sedan gjorde Stadsvandringen så fick jag vet en hel del som jag inte hade en aning om då jag har bara bott i Bellevue i 10 år.

I den gamla trävillan nära Säveån och betongbron över Säveån som bland har innehållit ett Advokatkontor var ursprungligen ett Apotek.

Där betongbron över Säveån ligger idag (nåja, sedan 60-talet) låg ursprungligen en kyrkogård och där det ligger en inhängnad bilparkering låg det på under tidigt 1600-tal en kyrka.
Lödöse kyrka hette den och området var ursprunget till Göteborg decennier för Göteborgs grundande anno 1621.

Väl inne på Gamlestadens Fabrikers område inne bland husen fick vi veta av en äldre herre att det vita huset med Hammargäng (järnbeslag med ögla som sitter utanpå den rappade fasaden) var ursprungligen ett Sockerbruk och fastigheten är från 1700-talet och den nu äldsta byggnaden i området.

Anna Carin från SBK berättade dock på den stora parkeringsplatsen vid sidan av Strike bowlinghallen att där Spårvagnsspåren mot Gamlestads Torget och SKF och vidare mot Bellevue och Kviberg skall till 8 December 2012 få en helt ny placering.

Båda Spårvagnshållplatserna vid Gamlestads Torget kommer att ligga jämsides med den kommande Pendeltågsstationen!

Den kommande Pendeltågsstationen kommer att bli 250 meter lång eftersom tågen kommer att vara 250 meter, fick vi veta.


Det här var någonting helt nytt för mig!


Det kommer att bli breda nerfarter för tåg/Spårvagnsresenärer
som kommer att gå under de 6 spåren!
En nerfart för resenärer i var ende av den 250 meter långa perrongen.
Troligen blir den hissar också vid dessa nerfarter för fotgängare men det glömde jag att fråga om.

Arbetet med dessa tre helt nya broar som det blir över Säveån kommer att påbörjas senare under hösten 2009 sade en annan kvinnlig kollega till Anna Carin från SBK.

Hur man nu bygger underfarter med trappor under existerande tåg/Spårvagnsspår?

Det borde bli (som det brukar) att Spårvagnstrafiken till/från Kortedala/Bergsjön och upp till Angered helt stängs av t.ex somrarna 2010 och 2011.
Senast ändrad 14 maj 2009 20:27
E K
105 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Maj 2009
Jag var också och lyssnade på Ann-Catrin Kärnä (som hon heter ) och följde med på stadsvandringen, som bland annat tog oss till en för mig tidigare okänd plats vid Gamlestadens Fabriker som var bland det finaste jag har sett i Göteborg. Fantastiska fabriksbyggnader i fint skick.

För er som eventuellt har missat det vill jag framhäva att planerna för området är riktigt intressanta för oss stadsvänner. Som boende i Gamlestaden har jag många gånger funderat kring stadsdelens potential, och när jag läste planerna (översiktsplan Bagaregården-Gamlestaden, starthandling detaljplan Gamlestads torg-Gamlestaden) så var det nästan läskigt hur mycket de såg ut som mina egna tankar. Planerna var nästan för bra för att vara sanna.

Lite kort:

-Ambitionen är att bygga tät blandstad, och flera skisser i ÖP:n och starthandlingen till DP visar fina slutna kvarter vid Gamlestadstorget och längs Gamlestadsvägen. Dessvärre finns även en del brutna kvarter utritade. Framförallt byggnaderna ritade på parkeringarna norr och väster om SKF borde slutas enligt min mening, inte minst med tanke på bullret från andra sidan Säveån, som det finns en skiss över i ÖP:n.

-Gamlestadstorget ska göras om helt, förmodligen ska markplanet höjas och p-däck placeras under. På sikt vill man ersätta viadukten med en plankorsning.

-SKF ska flytta ut ur Nya Kulan-området, som ska fyllas med handel och verksamheter, samt tillbyggnader med bostäder.

-Gamlestadsvägen söder om Säveån ska smalnas av och kvarter ska tryckas in mellan fabriksbyggnaderna och vägen.

Tyvärr syns finns det några mörka moln på himlen som väcker oro om att planerna kan vattnas ur innan de blir verklighet:

-Planarkitekten visade på mötet några nyare skisser över de planerade nya kvarteren och då hade de fina slutna kvarteren blivit till smått patetiska krusiduller, enligt förslag från vinnaren i en Europantävling från 2006 (en av skisserna återfinns kraftigt beskuren i DP-starthandlingen).

-Det har visat sig svårt att leda bort tillräckligt mycket trafik från Artillerigatan för att kunna ersätta viadukten vid Gamlestadstorget med en plankorsning. Pengar till en ny planskild lösning (t.ex. biltunnel) saknas, så ombyggnaden kommer nog att dröja.

-När jag frågade om det fanns några tankar på att föra upp en lite högre byggnad intill Gamlestadstorget som ett slags svar på studentbostadslamellen och SKF:s höghus, verkade planarkitekterna måttligt förtjusta. Detta kan vara ett tecken på att övrig bebyggelse också kommer att hållas låg, vilket vore tråkigt, då det redan finns mycket stort utbud av trevåningsbebyggelse i Gamlestaden och andra delar av Göteborg. Vill man ha "tät, blandad, levande och attraktiv stadsmiljö av citykaraktär" tycker jag att man måste utgå ifrån de centrala stenstädernas husvolymer snarare än landshövdingehus.

Jag har inte varit med i så många liknande sammanhang, men det intryck jag fick under föredraget var att planer i hög grad "spikas" innan slutfaserna (samråd etc) i processen. Det vore kanske bra om Yimbys blickar på något sätt riktas mot dessa planer tidigt, för att minska risken att planernas ambitioner vittrar sönder på sedvanligt maner, och att det hela slutar med en detaljplan som knappast följer Göteborgs ÖP.

Själv håller jag på och författar e-post till planarkitekten med några synpunkter och frågor. Kanske finns det andra förslag på hur man kan försöka påverka och förbättra planerna? Glädjande nog verkade planarkitekten i allmänhet ha ett modernt synsätt, och var t.ex. förespråkare av slutna kvarter. Hon antydde även att hon gärna blev uppmärksammad på dokument och handlingar som kan användas som argument i arbetet med att göra planerna så bra som möjligt.
Senast ändrad 14 maj 2009 22:15
Matthias H.
668 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Bra Mikael o E K. Jo, dessa stora planer för Gamlestaden med pendeltågsstation har funnits några år nu. Och visst såg det ursprungliga planprogrammet intressant ut, att bygga stad ihop med de gamla inddustrierna/fabrikerna kan naturligtvis bli mycket bra. Men som ni säger så är det oerhört viktigt att Yimby kommer med ett yttrande på ett tidigt stadium. Detta är inte lika stort som Backaplan men inte så långt efter och därför jätteviktigt för staden att det blir bra. Tyvärr har ju starten inte varit bra eftersom det bedrövliga "Kvibergsstaden" har fått klartecken vilket är en skandal utifrån ett vettigt stadsbyggnadsperspektiv.

Annars kan jag tipsa om Pannrummet i Gamlestadens fabriker och deras after work på fredagar. Dom brygger sin egna öl. www.pannrummet.com
E K
105 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Maj 2009
@Matthias H:

Ja, planerna har ju några år på nacken har jag förstått, och som vanligt går processerna segt, men bygget av perrongerna till pendeltågsstationen ska iallafall komma igång i höst och vara färdigt 2011.

Kvibergsstaden är hemsk på alla sätt, och ett skräckexempel på hur illa saker och ting kan gå. Det jag har sett av övriga planer för området mellan Bellevue och Utby är också otäckt. Om jag inte minns fel är det rena radhusområden som planeras, men hela Utby består ju av småhus och det borde därför vara viktigt att man får in flerbostadshus, och helst också verksamheter, så nära den befintliga bebyggelsen som möjligt!

I Gamlestaden finns det ju dock ett uttalat mål att bygga tät blandstad "av citykaraktär", så det hela borde knappast kunna sluta lika bedrövligt som i Kviberg. Kanske kan man använda Kvibergsstadens detaljplan, som är väldigt långt ifrån tät blandstad och på flera sätt i konflikt med Göteborgs ÖP (Yimby-inlägg: 1, 2), som ett argument för att ytterligare öka stadsmässigheten i planerna för Gamlestaden i syfte att "väga upp" misslyckanden i omgivningen?

Vi gick för övrigt förbi utanför just Pannrummet på vandringen, och jag kommer definitivt att göra ett besök där.
Senast ändrad 15 maj 2009 15:03
Matthias H.
668 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Undrar om dom börjat bygga allt det där borta i Kvibergsstaden än? Jag menar, tänk om det gick att mobilisera alla möjliga krafter för att stoppa det?

Varför i jösse namn när dom har exempel på utmärkt stadbyggnad på en armlängds avstånd (Gamlestaden) fortsätter dom inte det ut mot Utby o Partille. Det är helt jxxla ofattbart.
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@E K, skulle Pendeltågsperrongerna vid den nya Pendeltågsstationen/Spårvägshållplatsen på Gamlestads Torget, verkligen vara färdiga redan 2011?

När hela banan till Trollhättan skall invigas den 18 December 2012.
För det var ju så Anna Carin Kärnä sade på Gamlestads Torget.

Pendeltågsstation eller hållplats för kommande Alependeln på Gamlestads Torget,
anser jag är lovande när det nu kombineras med ny placering för Spårvagnshållplatserna både upp mot Angered som Kortedala/Bergsjön.

Då ökad tillgänglighet för tågresenärer får betydligt fler att välja tåget före bil.
E K
105 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Maj 2009
@Mikael:

Fel av mig, 2012 ska det vara klart. Vet inte riktigt varför jag hade 2011 i huvudet...
Senast ändrad 15 maj 2009 21:13
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Hoppas bara Gamlestadstorgets makeover inte bygger bort chansen att låta en spårvägstunnel byggas under älven (parallellt med Marieholmstuneln) så att vi binder ihop pendeltågsstation Gamlestadstorget och pendeltågsstation Backaplan/Brunnsbo med spårväg.

Stadens politiker och planerare: Är det försent för en sådan lösning? Varför byggs det bara älvförbindelser för bilar?
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Daniel S, då jag ikväll bevistade infomöte om Marieholmstunneln som hölls av Vägverket Region Väst i samarbete med Stadsbyggnadskontoret på Köpmansgatan 20.
Då fick vi veta där mest i förbigående att Banverket kommer på sikt att bygga ett 2:a godstågsspår med tydligen ny svängbro 100 meter mer söderut än nuvarande Marieholmsbro.

Då borde dessa två Marieholmsbroar användas för respektive körriktning och Varför inte för Duospårvagnar ut mot Säve?!
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@Mikael A: Det låter bra att äntligen Hamnbanan/Bohusbanan blir dubbelspårig och klockrent om Göteborg tar steget med duospårvagn.

Jag är dock väldigt skeptisk till om den vanliga (stadsmässiga) spårvagnens turtäthetskrav verkligen går att kombinera med en trafiken på hamnbanan. Jag anser att vi behöver fler älvförbindelser med spårvagnstrafik idag. Vi har EN idag -På en bro som det faller delar från!

När nu staden väljer att satsa sitt första (torra) krut på enbart en biltunnel tycker jag att man tar ställning för ökad massbilism, externa köpcentrum mm. Hade staden hängt på staten när nu pengar verkar finnas för bilarna, kanske man hade haft chansen att få ett bidrag till en spårvagnsförbindelse.

Ett annat alternativ är att satsa på en Lindholmstunnel (både spårvagn och bil) istället, ser jag som något STADSborna skulle tjäna mer på.
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Matthias H, när det gäller Utby,Partille och ända mot Lerum.
Så undrar jag om inte det finns något i görningen för expansion mellan Partille och Lerum med en uppgift som jag fann nyligen i sjk (Svenska Järnvägsklubben)tidskrift:Tåg nr:4/09 som jag läser på stadsbiblioteket emellanåt.
Där stod det om byggandet av en 8 km lång spillvattentunnel mellan Lerum och Partille.Uppgiften stod i en helt annan typ av artikel om Okänd smalspårig järnväg i väst.Denna smalspåriga järnväg (900mm bana) finns nämligen i en tunnel som den nya spillvattentunneln byggs från.

Fast någon sprängd tågtunnel runt sjön Aspen vill i vartfall inte Banverket finansiera som politikerna i Lerum vill för att slippa fler godståg genom Lerum.

Visserligen är det här en sidofaktauppgift.
Men man kan av sidofakta förstå samband som att både Partille och Lerum växer.
Och att Öjersjö mellan Mölnlycke och Partille växer.
Vilket i sin tur är en av anledningarna till att Vägverket vill bygga Slambymotet vid riksväg 549/R40 nära Härrydaterminalen som Posten driver.
Vägverket har nämligen en idé om att fler tunga transporter skall ske från E20 mot Göteborg via det kommande Slambymotet ut på R40 och ner via Kallebäck ut på E6:an (som om det inte redan är tillräckligt bullrigt i Kallebäck).
Senast ändrad 20 maj 2009 23:37

 > Städer
Stadsvandring i Gamlestaden 12 Maj.

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter