Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Plan- och bygglagen

Profilbild
Hannes Johansson
249 Inlägg
Ort: Göteborg (Lindholmen), Gick med: Februari 2009
Jag satt och tänkte på att PBL påverkar stadsbyggandet väldigt mycket, och att det är något som diskuterats ganska mycket här på Yimby. Det känns ju som att yttranden och synpunkter på specifika planförslag är ett ganska begränsat sätt att försöka påverka stadsbyggnaden. Oftast hänvisar planarkitekterna till PBL när de viftar bort åsikter och förslag. Jag undrar, borde man inte försöka påverka på andra plan om man vill få en verklig förändring? Så, eftersom PBL är högaktuellt i frågan, och eftersom det diskuteras här då och då - vad är Yimbys hållning i PBL-frågan? Behöver den förändras, och i så fall hur?
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Bra initiativ Hannes! Här är ett länktips för att starta diskussionen: http://www.arkitekt.se/s34602
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Hannes Johansson
249 Inlägg
Ort: Göteborg (Lindholmen), Gick med: Februari 2009
Intressant, om än lite nedslående, artikel. Frågan är vilka konkreta åtgärder man kan ta. Skrota PBL helt? Skrota nuvarande system med översiktsplaner helt? Göra ÖP mer juridiskt slagkraftig? Eller vilka punkter i PBL bör man ta bort/ändra/lägga till?
Johan Carstens
8 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2009
Varför finns det ett regelverk som är så komplicerat så att en vanlig medborgare inte kan förstå det eller ens är medveten om att det finns när det handlar om en sådan vital bit av våra liv som att bygga hus där vi kan bo. Förenkling och öppenhet tycker jag är något man borde sträva efter. Var finns lagen att hämta och i en kort sammanfattning vad innebär den?

För mig känns det som, eftersom jag inte vet, att den brister i att skapa en estetisk miljö som med all säkerhet inte är det billigaste alternativet. Den är stel i en förmodad anpassning mot minskad bilkörning då vi lever i en värld av ändliga resurser. Varför kan man inte få bygga ett hus utan parkeringsplatser det torde ju vara upp till marknaden dvs de som skall bo där att välja att flytta in trots avsaknaden av parkeringar. Sen frågar jag mig varför det inte byggs (fler) hus i trä som tex Landshövdingshus som ger en bra blandstad och är en del av Göteborgs kultur, samtidigt är det vårt naturliga byggmaterial som ger värdiga jobb som kräver yrkesskicklighet.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
PBL på nätet

Sedan finns en massa andra regler också: BBR mfl

Problemet är nog mer vad som inte sägs i PBL. Hagson skulle förmodligen vilja att PBL krävde konkreta stadsplaner över städernas utveckling (som back in the days). Alltså kartor med tomter etc. utmärkta, som exploatörer sedan får köpa och exploatera.

Idag bestämmer exploatörerna var de ska bygga och så utreder SBK lite och sedan godkänner vanligtvis Byggnadsnämnden (om det inte blir för mycket protester).

Och så blir det som det blir...
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Hannes Johansson
249 Inlägg
Ort: Göteborg (Lindholmen), Gick med: Februari 2009
Skulle vi kanske försöka oss på någon motsvarighet till "yttrande" för denna fråga? Och vart skulle man i så fall "skicka" den?
Profilbild
Hannes Johansson
249 Inlägg
Ort: Göteborg (Lindholmen), Gick med: Februari 2009
Det har ju nyligen kommit en proposition om ny PBL som skall ersätta dels den gamla PBL och dels lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVL).

http://www.regeringen.se/sb/d/12858/a/141916

http://www.sweden.gov.se/sb/d/12166/a/142210

Vid en första anblick (jag ska sätta mig in i den mer senare) så verkar mycket fokus ligga på enskilda personer och bygglov. Stadsbyggnadsfrågor verkar inte vara lika framträdande.

Det man dock kan konstatera direkt är att man vill skärpa kraven om analys av påverkan på miljö och klimat, och att det införs krav på att _alltid_ analysera närhet till grönområden, parker och att det ska finnas ytor för lek, motion och "annan utevistelse". Min första reaktion är att detta riskerar att snarare främja nyexploatering av jungfrulig mark nära grönområden vilket skulle leda till mer urban sprawling istället för tvärtom. Det kanske även finns en risk att kvantitet prioriteras framför kvalitet, så att man får fler "grönområden" som är dåligt utnyttjade, formade och underhållna. En positiv sak i det nya förslaget är åtminstone att behovet av grönområden skall prioriteras över behovet av parkeringsplatser, om det inte finns underlag till både och. Yimby är ju positivt inställt till att integrera kvalitativa grönytor i en tät blandstad, men nyckelordet här är ju just "kvalitativa". Förtätar man bostadsområden där det idag varken finns grönområden eller annat (tänk Frihamnen, Gullbergsvass, Masthugget...) och samtidigt ökar kvalitén och tillgängligheten på närliggande grönområden, så borde ju målet med nya PBL kunna tillgodoses. Men kan man förvänta sig att förslaget i verkligheten medger sånt tänk, eller kommer vi trots allt få se fler "menlösa gräsmattor", och kan lagen användas som ett argument emot förtätning?

Man skriver även att "översiktsplanens strategiska funktion stärks liksom kravet på auktualitetsprövning av planen". Detta tycker jag låter väldigt positivt ur stadsbyggnadsperspektiv och är ju även en av de saker som Hagson efterfrågade i artikeln som Johannes länkade. Översiktsplanerna ser ju oftast ganska lovande ut, och sedan blir det reella slutresultatet mer eller mindre (oftast mer...) avvikande från ÖP. Detta tycker jag verkar vara ett av de större problemen i stadsbyggnaden. Frågan är om man nu kommer få se "fegare" översiktsplaner, eller kommer nuvarande planer efterföljas bättre? Återkommer när jag satt mig in i vilka verktyg som ges för att efterfölja målsättningen.
Profilbild
Olle Jansson
155 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: December 2009
Jag skulle tro att jag kommer att få medhåll av bland annat Jörnmark i att resonemanget kring nya PBL uppvisar ett bekant mönster. Det sägs att det skall bli enklare och tydligare samtidigt som än fler aspekter lyfts fram som viktiga och att dessa skall beaktas i plan- och byggärenden.

 > Allmänt
Plan- och bygglagen

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8632 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Hjälp! Jag håller på att bli en Nimby!
8 Oktober 2020 19:07 av Trevor Bower
Politikerveckan Järva
8 Oktober 2020 19:06 av Trevor Bower
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter