Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer

Kortedala Torg i förändring

Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Så var det dags för Kortedala Torg att modelleras om en smula och äntligen få sitt höghus som det var tänkt redan på 50-talet:
Plan- & byggprojekt i Göteborg: Kortedala - Kortedala Torg

I det stora hela går det ut på att riva gamla Systembolagshuset och ersätta det med ett bostadshus på 3-4 våningar, konvertera huset på motsatt sida till bostäder, bygga bostäder med takterrass på befintlig bebyggelse samt bygga ett höghus borta vid stentrappan.
Tillkommer gör även lite planteringar och digitalt inklippta flanörer.

Att man bygger bostadshus utan lokaler försvaras med att handeln på torget sjunkit med åren. Det stämmer visserligen, men jag tycker man bör anpassa bottenvåningarna för framtida lokaler om man inte vill satsa på lokaler från start (bokaler, annars?).
Åtminstone kortsidan på nya huset skulle passa väldigt bra som lokal även om tanken är att förminska torgytan (har varit på tal sedan tidigare). Där fanns en Hübner och Böös i tidernas begynnelse...
Lilla utstickande annexet (syns på digitala modellen från söder) kanske redan nu är tänkt som lokal, om det inte är en extern tvättstuga...

Om det inte är tal om lokaler eller förberedelse för det i nya huset kan utstickande låghöjdsdelen gott bli lite längre - ingång till bostäder och genomfart till söderliggande park behöver inte vara så bred.

Ska man förminska torget finns det dessutom flera befintliga verksamheter som borde kunna erbjudas bättre lokaler på torget och därmed bidra till mer liv och rörelse. Jag tänker då på sushibaren till vänster om Kortedala lås och skomakeri, videobutiken på baksidan av Kortedala Forum och konditoriet vid Polisen.

Höghuset känns bra, och det är roligt att man kikar på trekantiga husen på Julianska gatan (felaktiga uppgifter i programmet ;)) som förebild. Dock tycker jag att placeringen är lite olycklig då den skär av stentrappan från gående som kommer med spårvagn från stan.
En tanke vore att placera det på andra sidan av stentrappan, uppe på torget med en sida parallellt med kortsidan av huset med körskolan och Fonus. Man får då en sida riktad mot torget som skulle utgöra bra verksamhetslokaler. Dock antar jag att huset i det här läget alltför effektivt skulle skugga stora delar av torget.
Ett annat alternativ är att placera höghuset mitt för stentrappan, så lämnar man ändå stora passager till stentrappan från båda sidor.

Planteringarna som är en del av ett EU-projekt är väl inte mycket att säga om annat än att det är trevligt med lite fler trädrader och att det påtas lite i rabatterna. Men hur tänkte dom när det ska klämmas in passagen mellan huset med Handelsbanken och Bostadsbolaget och husen med sushibar, läkarmottagning och lås/klackaffär? Känns som att det mest skymmer och hindrar tillgängligheten till verksamheterna.
Den rent horribla logotypen för Kortedala Torg föreslås komma igen på bron och det är - ursäkta - fanemej inte acceptabelt. ;)
Vill man bevara 50-talskänslan med torget borde man utforma en ny logga i stil med snygga neonskylten för Kortedala Bibliotek. Eller helt enkelt bara fixa belysning på den befintliga skylten.
Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Öppet hus onsdag 8 september kl. 17.30-19.00 i Kortedala bibliotek.
Jag går dit
Anton Rågholm
3 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2008
Fungerande länk: här

Jag tycker att det ser ut som att man kan passera mellan Forum och det nya höghuset. Det nya huset står ju inte intill Forum.

Hur många våningar är det tänkt att höghuset ska bli?
Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Jodå, passera ska väl gå utan problem. Jag tycker bara det är synd att vanställa trappan om det går att undvika

Det stod inget om våningsantal i programhandlingen, men husen på Julianska gatan (11-13 våningar, varierar) och höghuset på Axel Dahlströms torg (16 våningar) angavs ju som förebilder. Så minst 15 våningar vågar vi nog hoppas på!
Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Så var etapp I igång lite mer, dvs de två husen söder om torget...
http://www.goteborg.se/wps/portal/planochbyggproj..

50 nya bostäder planeras genom rivning och nybyggnation alt. ombyggnad. Tre våningar ser det ut att bli...
Men, bokaler i i bottenvåningarna som vetter mot torget anges lite väl vagt för att man ska våga lita på det.

Mina förslag om fler våningar och slutet kvarter i södra delen av torget gick inte hem, men det var väl väntat

 > Städer
Kortedala Torg i förändring

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter