Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Intressant inlägg om den täta staden

Karl Zetterholm
34 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2008
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Jag saknar konkreta tankar från skribenterna. De identifierar vad de ser som ett problem, utan att diskutera vad de anser vara möjliga angreppssätt och lösningar på problemen. De vill öppna en diskussion, utan att själva tillföra något till det som skall debatteras. Hur vill skribenterna bygga staden?
Det är lätt att ifrågasätta, men ifrågasätter man bör man också konkretisera.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 5 november 2008 00:01
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Onekligen ganska luddigt. Dock är det väl lätt att hålla med om att någorlunda täta städer i sig själva inte löser en så stor del av miljöproblematiken. Visserligen är bilåkandet mindre än i glesbygd men det är fortfarande väldigt omfattande. Övrig konsumtion är dessutom ungefär lika stor och miljötärande som i övrig bebyggelse. Till städer med väldigt liten biltrafik och en konsumtion med liten påverkan på klimatet verkar vi ha mycket långt om inget drastiskt inträffar.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Då ska vi komma ihåg att just bilåkningen hör till de största miljöproblemen. Enligt en studie från Friends of the Earth från 90-talet var det tre saker vi måste se upp med, resten kunde vi lägga åt sidan så länge:
- Koldioxidutsläpp. Här står biltrafiken för en tredjedel, uppvärmning för en tredjedel och resten för en tredjedel. Biltrafikens tredjedel är den absolut svåraste att göra något åt med tekniska fixar.
- Tungmetaller. Oftast enkelt att ersätta med annat.
- Organiska halogenföreningar. Oftast enkelt att ersätta med annat.

Och ju tätare städerna är, desto lättare är det att ersätta biltrafik med gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Tätare stadsbygd spelar m.a.o. en nyckelroll i miljöpolitiken. Inte den enda, men en av de absolut viktigaste.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
PS.

Det slog mig att det är lite typiskt att man kan läsa en så opreciserad artikel just i en arkitekturtidskrift. Det osar av dåligt samvete.
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Jan Wiklund skrev:

Och ju tätare städerna är, desto lättare är det att ersätta biltrafik med gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Precis. Men min poäng var att det inte sker av sig självt. Även relativt täta städer har omfattande biltrafik, även om den är mindre än i glesbygd. Bara för att man kan gå och cykla betyder det inte att man gör det så länge bilen känns som ett bekvämare val. Här spelar vägnätens storlek en stor roll. Ju fler bilar som får plats i vägnätet desto fler kommer förstås att åka bil, allt annat lika. Stadens täthet påverkar visserligen vägnätets omfattning men en stad måste vara extremt tät för att biltrafiken ska minska så mycket som vore önskvärt ur miljösynpunkt. Det krävs också andra åtgärder för att minska vägytan för bilismen.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008

 > Allmänt
Intressant inlägg om den täta staden

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter