Utskrift från www.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Pendeltåg i Göteborg

Sida 1 av 2
12>
Jesper Lysell
2 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2012
Noobvarning på mig som postar utan att kolla in allt som har skrivits. D:

Iaf, jag har bott i Tokyo i två år och har där inspirerats av kollektivtrafiken där som i stort sett är baserad på pendeltåg som knyter ihop de olika städerna. De har även en tunnelbana som jag tycker är lite ineffektiv p.g.a. att den har lite för många stationer, men den fyller ändå en funktion eftersom man bara kan komma till vissa platser genom att resa via den.

Här är iaf ett förslag på hur pendeltåg kan byggas inom Göteborg:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Vad tycks? :3

Efter edit:
För övrigt är det tänkt att den ska kunna kopplas ihop med eventuell västlänk och att större delen ska vara stationer ovan jord.
Senast ändrad 27 januari 2013 19:43
Profilbild
Olof Antonson
466 Inlägg
Ort: Göteborg (Kålltorp), Gick med: Maj 2009
Intressant! Spontant tänker jag att det kan skapa en del nya barriärer. Har du några bilder på hur det kan se ut i Tokyo?
Jesper Lysell
2 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2012
I Tokyo har det utvecklats lokala centrum, ofta med varuhus ihopbyggda med stationsbyggnaderna, så jag vet inte om man kan se just det som en barriär.

http://en.wikipedia.org/wiki/Yamanote_Line

Här finns mer information om ringlinjen i Tokyo. î

Här kan man se hur tågen penetrerar statsbilden:


Senast ändrad 29 januari 2012 22:54
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Intressant karta, även om jag tror att sträckan Eriksberg - Frölunda - Mölndal har för klent underlag för pendeltåg. Den kanske är lämpligast för spårvagn. Med pendeltåg och Västlänken så kan man bygga ut sträckningen mot Torslanda och Särö. Alla sträckningar kommer från utredningen om Västlänken. (Har en bild på det i mitt album om Västlänken, men Macen vill inte lägga till den på denna sida...)
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Signatur: Hansson skrev:

Intressant karta, även om jag tror att sträckan Eriksberg - Frölunda - Mölndal har för klent underlag för pendeltåg. Den kanske är lämpligast för spårvagn. Med pendeltåg och Västlänken så kan man bygga ut sträckningen mot Torslanda och Särö. Alla sträckningar kommer från utredningen om Västlänken. (Har en bild på det i mitt album om Västlänken, men Macen vill inte lägga till den på denna sida...)

Från en PC går det fint att lägga till bilden.

Senast ändrad 27 januari 2013 19:43
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Hansson, om grenen mot Särö byggs så föredrar jag en station vid Sahlgrenska snarare än vid Linnéplatsen. Det är en viktig målpunkt. Linnéplatsen en visserligen en välkänd hållplats men egentligen är det inte så många som nödvändigtvis måste byta där. Och dom som vill besöka Slottsskogen skulle kunna hoppa av vid Marklandsgatan om man skapar en pendeltågstation där.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Sven Renquist skrev:

Hansson, om grenen mot Särö byggs så föredrar jag en station vid Sahlgrenska snarare än vid Linnéplatsen. Det är en viktig målpunkt. Linnéplatsen en visserligen en välkänd hållplats men egentligen är det inte så många som nödvändigtvis måste byta där. Och dom som vill besöka Slottsskogen skulle kunna hoppa av vid Marklandsgatan om man skapar en pendeltågstation där.


Ja, Sahlgrenska är en viktig målpunkt men Linnéplatsen är en viktig knutpunkt med anslutningar år alla håll. Lite som Korsvägen. Sahlgrenska ligger väl bara en hållplats bort, eller? För övrigt så tänkte jag mig att man fortsätter storkringen med att gräva ner spårvagnen på sträckan Linnéplatsen till Chalmers. Linnéplatsen blir då en än viktigare knutpunkt med bra anknytning även till storkringen.
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Hansson, det är ju en avvägningsfråga vilket man vill prioritera. Jag prioriterar att Göteborgs viktigaste målpunkt kan nås direkt från en station. Som du ser på den här bilden så träffar man dessutom fler spårvagns- o stombusslinjer vid Sahlgrenska. Linnéplatsen rykte som bytespunkt är överskattad.

Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Sven Renquist skrev:

Hansson, det är ju en avvägningsfråga vilket man vill prioritera. Jag prioriterar att Göteborgs viktigaste målpunkt kan nås direkt från en station. Som du ser på den här bilden så träffar man dessutom fler spårvagns- o stombusslinjer vid Sahlgrenska. Linnéplatsen rykte som bytespunkt är överskattad.Ja, Sahlgrenska är inte dåligt. Jag använde Linnéplatsen mest för att det var den som nämndes i utredningen. Framtida utredning får visa vad som är bäst.

Sahlgrenska är bra på så vis att stationen kan byggas under mark och i berg. Nästa stop bör vara Frölunda torg. Därefter någon eller några till innan man når Särö. Därifrån så vill jag fortsätta till Kungsbacka med station i Vallda och anslutning mot Västkustbanan tillbaka till Göteborg.
E K
105 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Maj 2009
Jag tycker att denna fixering vid en utbyggnad mot Särö är lite märklig. Det blir ju inte fråga om en nätt avstickare från Västlänken, utan om minst 2 mil helt nytt dubbelspår inklusive ett antal nya stationer under och över mark. För mig ter det sig lite skruvat att rikta en sådan jätteutbyggnad av spårtrafik mot dessa mycket glesa och självvalt bilburna högstatusområden, som dessutom säkerligen rymmer flitiga överklagare av ett dubbelspår som löper för nära sin upptagningspotential.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
E K skrev:

Jag tycker att denna fixering vid en utbyggnad mot Särö är lite märklig. Det blir ju inte fråga om en nätt avstickare från Västlänken, utan om minst 2 mil helt nytt dubbelspår inklusive ett antal nya stationer under och över mark. För mig ter det sig lite skruvat att rikta en sådan jätteutbyggnad av spårtrafik mot dessa mycket glesa och självvalt bilburna högstatusområden, som dessutom säkerligen rymmer flitiga överklagare av ett dubbelspår som löper för nära sin upptagningspotential.


Det är ett ganska tätt bebyggt område. Det märks ju inte minst på den täta biltrafiken därifrån. Ett skäl att bygga pendeltåg.

Ett annat skäl är restiden från Frölunda torg tar det lika lång tid till centrala Göteborg som från Kungsbacka med pendeltåg. Pendeltåg från Frölunda torg till centrum klipps lätt till en tredjedel om man drar in pendeltåg. Vinsten ökar sedan än snabbare ju längre ut du kommer!

Inom utredningen så talade man även om Pendeltåg till Torslanda och man skulle då knyta samman Torslanda med Särö genom Västlänken. Det låter som en mycket attraktiv lösning för många pendlare!
Profilbild
Olof Antonson
466 Inlägg
Ort: Göteborg (Kålltorp), Gick med: Maj 2009
Pendeltåg till Torslanda hade varit något. Redan nu finns planer där Torslanda kommer att få en ny knutpunkt för kollektivtrafiken i etapp 2 av Amhult (i närheten av Öckeröleden), och "krysset" avvecklas för busstrafik.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Hej!
Pendel till Torslanda, gärna med stationer på Hisingen.
Dags att öppna paketet jag slängde in före jul?
http://gbg.yimby.se/forum/thread.aspx?id=2034&page=20#fp7585

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


trevlig helg
Mikael
Senast ändrad 17 februari 2013 02:57
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Jag ritade upp ett järnvägsnät som täcker Göteborg och regionen.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.De flesta spår är befintliga men i flera fall breddade.

Helt nya och egna tankar, inte hittade i diverse utredningar etc., är
- korsbanan över Kungälv
- sluten slinga Uddevalla - Trollhättan/Vänersborg
- sluten slinga Särö - Vallda - Kungsbacka

Övrigt finns faktiskt att läsa, främst i utredningar om Västlänken.
Senast ändrad 27 januari 2013 19:44
Profilbild
Gunnar Einarsson
566 Inlägg
Ort: Göteborg (Kommendantsängen), Gick med: April 2010
Hansson, skulle vilja fråga om 10-minuterstrafiken på vissa linjer enbart gäller rusningstid eller dagen igenom?

Vidare verkar det inte helt självklart vilken rutt som skulle väljas för pendeltåg till "Frölunda Torg". Var skall järnvägen gå fram enligt dig? Jag kanske har en möjlig idé, men det skulle vara intressant att ta del av dina förslag.
Eller tänker du dig att rälsen efter att ha kommit ut ur Änggårdsbergen på ett ungefär skall följa den gamla Säröbanans sträckning och att det i så fall handlar om en hållplats för hela Järnbrott snarare än specifikt på Frölunda Torg?
Senast ändrad 11 mars 2012 00:01
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Gunnar Einarsson skrev:

Hansson, skulle vilja fråga om 10-minuterstrafiken på vissa linjer enbart gäller rusningstid eller dagen igenom?

Vidare verkar det inte helt självklart vilken rutt som skulle väljas för pendeltåg till "Frölunda Torg". Var skall järnvägen gå fram enligt dig? Jag kanske har en möjlig idé, men det skulle vara intressant att ta del av dina förslag.
Eller tänker du dig att rälsen efter att ha kommit ut ur Änggårdsbergen på ett ungefär skall följa den gamla Säröbanans sträckning och att det i så fall handlar om en hållplats för hela Järnbrott snarare än specifikt på Frölunda Torg?


Jag tänker mig att 10-minuterstrafiken gäller dagen igenom, möjligen utglesad mot sena kvällen. Kapacitet regleras genom att man plockar av vagnar. De behöver stadas och underhållas i vilket fall som. Lika bra att göra de under dagtid.

Exakt sträckning till Särö har jag inte funderat så mycket över. Allmän plan är att följa den gamla Säröbanan eller möjligen den väg som mer eller mindre går parallelt. Någon hävdade i en annan tråd att det redan fanns ett spårreservat. I så fall följer väl banan det.

Oavsett sträckning så tänker jag mig i alla fall en hållplats på Frölunda torg. Den placeras i omgående anslutning till befintliga spårvagns och busshållplatser. Detta för att möjliggöra snabba och effektiva byten mellan pendeltågen och lokaltrafiken. Det är mycket som återstår att utreda i detalj.
Jens Ekengren
80 Inlägg
Ort: Karlstad, Gick med: November 2009
Signatur: Hansson skrev:Ja, Sahlgrenska är en viktig målpunkt men Linnéplatsen är en viktig knutpunkt med anslutningar år alla håll. Lite som Korsvägen. Sahlgrenska ligger väl bara en hållplats bort, eller? För övrigt så tänkte jag mig att man fortsätter storkringen med att gräva ner spårvagnen på sträckan Linnéplatsen till Chalmers. Linnéplatsen blir då en än viktigare knutpunkt med bra anknytning även till storkringen.


Varför inte göra en "storhållplats" Linnéplatsen/Sahlgrenska med kopplingar till både huvudingången Sahlgrenska och byten på Linnéplatsen?
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Jens Ekengren skrev:Varför inte göra en "storhållplats" Linnéplatsen/Sahlgrenska med kopplingar till både huvudingången Sahlgrenska och byten på Linnéplatsen?


Det är nog lite för långt mellan Linnéplatsen och Sahlgrenska för att det skall vara praktiskt. Som du ser i min figur så har jag faktiskt flyttat hållplatsen för pendeltåget från Linnéplatsen till Sahlgrenska. Det är ingen dum plats, trots allt. Man kan bygga in hållplatser för både pendeltåg och spårvagnar i berget under Sahlgrenska, norr om nuvarande läge.
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Synpunkter på Hanssons stationskarta:
1. Linjedragningen är bra förutom att det saknas västlig överfart till Hisingen. (Stigberget-Eriksberg)

2. Man borde vända på prioriteringen på så sätt att spårvägens utbyggnad kommer före byggnationen av Västlänken. (Förutom avlägsna linjer som Västlig spårväg till Särö med fortsättning till Kungsbacka. Denna linje har ej så hög prioritet.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Krister Malmqvist skrev:

Synpunkter på Hanssons stationskarta:
1. Linjedragningen är bra förutom att det saknas västlig överfart till Hisingen. (Stigberget-Eriksberg)

2. Man borde vända på prioriteringen på så sätt att spårvägens utbyggnad kommer före byggnationen av Västlänken. (Förutom avlägsna linjer som Västlig spårväg till Särö med fortsättning till Kungsbacka. Denna linje har ej så hög prioritet.


Tack för kommentarerna.

Spårtrafiken är uppdelad i två delar. Snabbt och långt med pendeltåg samt tätt och nära med spårvagnarna. Dessa knyts sedan samman på flera punkter där det är mycket korsande trafik och bra bytesplatser.

1. Denna förbindelse tillhör spårvagnen. Det är en del av Storkringen, se bild nedan.


2. Det är lite hönan och ägget. Vad skall man bygga först, spårvagn eller pendeltåg? Med tanke på hur det ser ut på lederna in till stan så är svaret pendeltåg. Det är inte så dumt, för spårvagnarna heller. Det sprider belastning och minskar behov av bygge. Samtidigt ökar trafiken, men utspritt, så att det motiverar en utökad trafik på sikt. För spårvagnarna så behöver man snarast börja med planering och bygge av storkringen. Man kan bygga ut båda samtidigt!
Senast ändrad 27 januari 2013 19:44
Sida 1 av 2
12>

 > Infrastruktur
Pendeltåg i Göteborg

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter