Utskrift från www.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Kommunens policy för cykelnätet

Sida 3 av 3
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Det torde framgå ganska tydligt av citerat stycke text i mitt förra inlägg. Du använder samma argument, om än implicit, som jag redan har bemött, dvs att det är en genomfartsgata för bil ergo "don't touch it".

Om jag tolkar dig rätt anser du att cykelfartsgator, shared spaces, gärna får finnas, så länge inte bilinfrastrukturen påverkas av det i någon egentlig mening. Att göra cykelfartsgata av en bakgata som av bilister har rollen som accessgata till enskilda fastigheter (=> mycket få fordonsrörelser per timma) är typiskt en åtgärd som inte gör från eller till för bilister. I praktiken är dessa gator i någon mening "shared space" definitionsmässigt redan, eftersom det normalt saknas cykelbana. Att däremot göra cykelfartsgata av vägar som har någon form av övergripande betydelse för biltrafiken verkar du anse vara helt uppåt väggarna. I praktiken kokar min tolkning av vad du skriver ner till: cyklister får gärna vara med på ett hörn, så länge det inte inkräktar på bilismens ytanspråk och ruttanspråk.

Jag anser att en sådan hållning inte är rimlig för planering av en sund och effektiv stad. Att hålla på och dalta med bilism är inte långsiktigt hållbart. Vi har inte råd med att utnyttja marken så ineffektivt helt enkelt. Bilen har alltför länge varit en helig ko. Den måste slaktas. Staden och dess infrastruktur måste planeras mer rationellt, för vi blir bara fler som ska leva, verka och ta oss runt i den. Det betyder exempelvis att om aktuell gata kan anses tillräckligt viktig för cyklister så får det trafikslaget som gör anspråk på mest yta per transporterad person finna sig i att dela med sig.
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Sven Renquist skrev:

Vore intressat att höra vad Yimby:s trafikplanerare Daniel Sjölund har att säga om förslaget om "cykelfartsgata". Han har ju varit inblandad på Övre Husargatans make-over. Lösningen där påminner om Linnégatan. Skillnaden är att gångbana och cykelbana åtskiljs tydligare visuellt (plattor vs. asfalt). Fast de ligger fortfarande i sammma plan. Personligen tycker jag cykelfilen på sina håll har tillåtits inkräkta väl mycket på gångfilens utrymme. Vilket kommer att leda till att flanörer drullar över linjen, samma problem som på Linnégatan alltså. Möjligen kunde bilfilen ha smalats av mer på dessa ställen.


Intressant tråd, må jag säga. Jag trafikplanerare på TK, Sven, och inget annat..

Menar du vad jag tänker om att göra Linnégatan till cykelfartsgata? Det behåller jag för mig själv. Däremot har vi skissat upp en hel del idéer/lösningar på hur en cykelfartsgata skulle kunna se ut. Särskilt i miljöer nära spårväg (det är ju en ganska dålig kombination med spår och cykel.) Våra resonemang bygger på god komfort (slätt) för cykel och lite knaggligare (exv. smågatsten) för bil Så att bilisten påminns om "cykelfarten". Om man har längsgående parkering på sträckan blir det viktigt att få ut cyklisten från snabbt öppnade dörrar.

Ang. Ö Husar: Som jag redan nämnt tidigare så var jag bara med en kort tid (mest brainstorming kring de generella förändringarna på sektionerna mellan Skanstorget och Sveaplan).. Detaljutformningen gjordes av andra, så där har jag väldigt dålig koll på slutprodukten.
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Johannes Westlund skrev:

Det torde framgå ganska tydligt av citerat stycke text i mitt förra inlägg. Du använder samma argument, om än implicit, som jag redan har bemött, dvs att det är en genomfartsgata för bil ergo "don't touch it".

Om jag tolkar dig rätt anser du att cykelfartsgator, shared spaces, gärna får finnas, så länge inte bilinfrastrukturen påverkas av det i någon egentlig mening. Att göra cykelfartsgata av en bakgata som av bilister har rollen som accessgata till enskilda fastigheter (=> mycket få fordonsrörelser per timma) är typiskt en åtgärd som inte gör från eller till för bilister. I praktiken är dessa gator i någon mening "shared space" definitionsmässigt redan, eftersom det normalt saknas cykelbana. Att däremot göra cykelfartsgata av vägar som har någon form av övergripande betydelse för biltrafiken verkar du anse vara helt uppåt väggarna. I praktiken kokar min tolkning av vad du skriver ner till: cyklister får gärna vara med på ett hörn, så länge det inte inkräktar på bilismens ytanspråk och ruttanspråk.

Jag anser att en sådan hållning inte är rimlig för planering av en sund och effektiv stad. Att hålla på och dalta med bilism är inte långsiktigt hållbart. Vi har inte råd med att utnyttja marken så ineffektivt helt enkelt. Bilen har alltför länge varit en helig ko. Den måste slaktas. Staden och dess infrastruktur måste planeras mer rationellt, för vi blir bara fler som ska leva, verka och ta oss runt i den. Det betyder exempelvis att om aktuell gata kan anses tillräckligt viktig för cyklister så får det trafikslaget som gör anspråk på mest yta per transporterad person finna sig i att dela med sig.OK, så det orimliga är att jag inte tycker att Linnégatan behöver göras om enligt "shared space"-princip. Jag cyklar där ganska ofta och jag vill inte bli flyttad ut bland bilarna. Om det gör mig till en fiende till din utopi, so be it.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Okej, men då har jag missförstått ditt resonemang. Jag tolkade dig ungefär tvärt om tror jag. Jag är helt med på att det i dagsläget är otrevligt att cykla bland bilar. En hyfsat stor andel bilister är ovana med cyklister och jag skulle väl kunna uttrycka det som att resultatet blir därefter. Många bilister ska om till vilket pris som helst trots att det egentligen inte går, andra har noll koll på att man ens befinner sig på vägen. Vissa verkar ideologiskt vilja sätta pris på cyklisters huvud och ja... Jag börjar känna att jag sett det mesta av hur det tyvärr kan gå till.

Nyckeln är att cykelfartsgatan respekteras. Det är ordningsmaktens sak att säkerställa, men ett stort ansvar faller också på utformaren. Men ska det hända alls måste det finnas critical mass. Annars blir det som du nästan implicit antyder en billed med en ny skylt på som cyklister inte upplever sig välkomna på.

Men rätt utfört tror jag att det går att göra bra, eller i varje fall är intressant som experiment. Jag gissar att vägens betydelse som billed kommer minska. Det beror på att allt som kan göra en cykelfartsgata attraktiv i stort sett står helt i konflikt med vad som gör en bilväg attraktiv. Bilister kommer i större utsträckning ta omvägar, och leden kommer bli mer av en cykelgenomfartsled än en bilgenomfartsled. Det blir lite mera krångligt att ta bilen. Förutsatt att vägen har någorlunda signifikans för cykelnätet kommer cyklister att få större framkomlighet. Det kommer göra bilen mindre attraktiv och fler kanske rent av låter bilen stå. Men allt står och faller med att cykelfartsgatan faktiskt fungerar och att den har någon signifikans för cykeltrafiken.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Men bortsett från argumentationen så tycker jag det är ett utmärkt exempel på hur massbilism inverkar på staden. Människor skräms bort ur dess väg. Även om det inte är explicit och med intention blir effekten att bilisten använder hot om våld för att tillskansa sig väg. Det känns inte riktigt sunt när man tänker på det. Alltifrån härdade tävlingscyklister till rekreationscyklister kan vittna om utsattheten som uppkommer vid "inkräktande" på den allmänna (bil)vägen. Det finns siffror på hur fotgängare minskar kraftigt när biltrafiken ökar. Hela spiralen med
några fler tar bil -> mer osäkerhet -> några fler tar bil
är välkänd.
Vi har till och med hört det i zebra-debatten. Argumentet brukar börja med "det finns bara en förlorare om zebra-lagen tillämpas fullt ut..." Med andra ord: "Håll undan eller bli ihjälkörda". Det förvånar mig att detta inte adresseras eller ens diskuteras. Den här typen av frågeställningar leder i alla fall mig in mer på att titta på hur man kan verka för att minska bilismen. Vad skulle hända med stadsliv och handel om man började införa helt bilfria centrum? Vad skulle hända om det var biltrafiken som tilldelades ett osammanhängande lappverk istället för cykeltrafiken? Måste vi acceptera att större delen av staden är öde så när som på bullriga plåtburkar som rusar fram som livsfarliga projektiler för att på något sätt behålla någon "frihet" och materiellt välstånd eller finns det andra sätt?
Profilbild
Ragnar Lind
119 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Januari 2009
Nu vill jag ta upp saken ur den gåendes perspektiv. Om den kritiska massan av cyklister uppstår, hur svårt kommer det för en gående (eller rullstolsburen, synskadad, etc) att korsa Linnegatan? Jag tror att det blir svårare än nu. Bilisterna stannar vid övergångsställen (ibland t om när det är röd gubbe och de själva har grönt), cyklister gör det mycket sällan (det visade sig tex vid trafiksituationen mellan cyklister och gående i Stockholm, som diskuterades ovan i tråden). Många cyklister i säg 30-40 km/t som inte respekterar övergångsställen, hur påverkar det miljön för gående?
__________________
Ragnar L
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Cyklisters regelefterlevnad eller brist på är inte något som sticker ut exceptionellt. Sen Zebra finns mätningar på att uppemot 40 procent av alla bilister struntar i den. Det är dock svårt att på förhand gissa sig till hur det blir. Cyklisters regelefterlevnad ökar markant vid upplevelse att trafiksystemet arbetar med dem och inte mot dem. Infinner sig den känslan här är det inte orimligt att framkomligheten blir bättre för gående som ska korsa cykelfartsgatan.
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Johannes Åsberg skrev:

Ja, det är ju inte så komplicerat. Cykeln är ett fordon, alltså ska den föras på körbana med andra fordon. Planseparerade eller trafikseparerade leder har sin plats utanför städerna, oavsett vilka fordon det gäller. Inne i städerna bör fordonshastigheter hållas ner runt 10-20km/t, då är trafikintegrering inget problem (gångfartsgator bör ersätta gågator).Undantaget är tung kolltrafik, som bör plansepareras.


Jag håller med om att cykel gärna kan blandas med motorfordon om bara hastigheten hålls nere. Men 10-20 låter lite väl långsamt. Cyklister håller i genomsnitt 20 mellan korsningarna, det visar mätningar från Köpenhamn, Göteborg och Stockholm. Eftersom snittet är 20 så innebär det att många cyklar 25-30. Jag tycker det är en helt okej fart på t ex Övre husargatan, så länge man håller sig borta från trottoaren (dvs väljer bilkörbana och inte cykelbanan). Är det mycket folk så går hastigheten ner naturligt. Man behöver inte bygga in gupp eller tvära svängar för att dämpa cyklisters fart.

Hur fort cyklar folk? Trafik i stan

Nästan alla låg mellan 15 och 30 km/tim. Inom detta fält körde alltså de snabba dubbelt så fort som de långsamma. Medelhastigheten för alla cyklande var 21,5 km/tim.

Cyklister får grøn bølge på Østerbro og Amager. Politiken

Målinger på Nørrebrogade viser, at cyklisterne efter 'grøn bølge' blev indført nu gennemsnitligt kører 20,3 kilometer i timen, hvor de tidligere havde en noget lavere gennemsnitsfart på 15,5 kilometer i timen på grund af de mange stop ved lyssignaler.
Senast ändrad 4 augusti 2013 12:21
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Sida 3 av 3

 > Infrastruktur
 > Cykling
Kommunens policy för cykelnätet

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter