Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Torg + yimby = ?

Jonas Lindberg
62 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2012
Hej!
Jag är ganska ny här men gillar yimby idéerna. Jag har förstått det mesta inom yimbyismen hittills men har en fråga. Hur gör man torg "yimby"? Jag tänker på Götaplatsen till exempel som inte är en plats jag förknippar med ett pulserande och bökigt storstadsliv. Hur ser ett drömscenario ut ur yimby-perspektiv?
/Jonas
Senast ändrad 28 december 2012 15:06
Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
Ett torg skall vara en plats på väg till någonting och vara med i sammanhanget, inte en återvändsgränd vid sidan av. Planeringen av nuvarande Selma Lagerlöfs Torg är just ett sådant torg som är vid sidan av, vilket man nu vill få bukt med genom att förskjuta torget mot Litteraturgatan, så att den får ett sammanhang. Lite som Stigbergstorget är nu.
Profilbild
Patrik Höstmad
682 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: April 2012
Problemet är att Götaplatsen är funktionsuppdelad och inte blandstad. Här staplas stora institutioner på hög. Området och platsen behöver tillföras det som fattas: framförallt bostäder men även lokaler för småskalig verksamhet. Man borde även arbeta med att öppna upp och diversifiera de gamla slutna institutionerna. Visst finns det möjlighet till förtäring utan teater i Stadsteatern men byggnaden bjuder inte in till detta. Restaurang Fond ligger isolerad ifrån stråken på platsen.

Det finns mycket byggbar mark i området om man vill förändra. T.ex.:
- Mellan Stadsteatern och Konstmuseet mitt emot Konsthallen framför Fond.
- Mellan Stenhammarsgatan och Ekmansgatan i den slybevuxna slänten.
- P-däcket vid Gösta Rahmsgatan.
- Markparkeringen bakom Stadsteatern i korsningen Berzeligatan-Johannebergsgatan.
- P-däcket mellan Lorensbergsteatern och Södra vägen
- Grönområdet runt Elite Park
- Utmed Viktor Rydbergsgatan upp till Läraregatan.

Sedan skulle man kunna bygga på med bostäder på Konstmuseet, Konsthallen och Konserthuset. Kanske inte byggtekniskt enkelt och därmed ekonomiskt försvarbart. Och framförallt så är väl som att svära i kyrkan i den här staden.

BTW, har ni sett hur fullt det är på det temporära Stadsbiblioteket 300m2 vid Södra Hamngatan. Mitt i smeten, direkt i kontakt med gatan och trottoaren, stora öppna fönster, ... I like!
__________________
Do your neighbour clones approve?
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Rätt placerad, och bra tråd! "Torg" är ett intressant urbant fenomen.

Torg i stora städer och torg i småstäder skiljer sig mycket åt, vilket jag faktiskt inte hade tänkt så mycket på innan du ställde frågan här. I små städer finns ofta ett centralt torg som är själva mötesplatsen för hela samhället och ofta koncentreras såväl offentligt som kommersiellt liv dit. I större städer delar torgen mer på arbetet. Politiska torg (Gustav Adolfs Torg), kulturella (Götaplatsen) och kommersiella (Järntorget). Våra kära grannskapsenheter modellerades efter småstäder och byar och deras "torg" skulle följaktligen vara centralpunkter dit allt liv skulle koncentreras (med renodlade sovlådor runtomkring), istället för noder i ett större nätverk. I Göteborg har vi följaktligen oerhört många "torg", dvs svaga, lokala centrumbildningar.

Man kan säga att mycket av svensk efterkrigsplanering handlade om att bygga torg utan gator. Och det är just det som är problemet. Torg är nämligen ingenting utan gator. Har man däremot ett starkt nätverk av gator så behöver man inte skapa särskilt mycket plats i någon korsning för att få till ett schysst torg.

Nu minns jag att jag faktiskt rantade lite om detta på min egen blogg (pre-yimby) för länge sedan: http://biospolitikos.blogspot.se/2007/12/mitt-tor..

Vad gäller just Götaplatsens problem så är det här som Jane Jacobs skrev om intressant; http://gbg.yimby.se/2011/10/behovet-av-blandade-p..
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 27 december 2012 22:42
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Patrik Andersson skrev:

Det finns mycket byggbar mark i området om man vill förändra. T.ex.:
- Mellan Stadsteatern och Konstmuseet mitt emot Konsthallen framför Fond.
- Mellan Stenhammarsgatan och Ekmansgatan i den slybevuxna slänten.
- P-däcket vid Gösta Rahmsgatan.
- Markparkeringen bakom Stadsteatern i korsningen Berzeligatan-Johannebergsgatan.
- P-däcket mellan Lorensbergsteatern och Södra vägen
- Grönområdet runt Elite Park
- Utmed Viktor Rydbergsgatan upp till Läraregatan.
Kombinerat med en uppgång från VL skulle det bli riktigt stadsmässigt.
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Bra med tråd om Götaplatsen med omgivning.

Utöver det som nämnts: kanske ett uppgraderat stråk mellan Korsvägen/Liseberg och Götaplatsen via Artisten och UB-parken, alternativt Johannebergsgatan.
(Dessa gångsträckor är minst 100 meter kortare än via SödraVägen-Berzeligatan)

En rätt enkel åtgärd skulle vara att uppgradera trapporna från Korsvägen förbi trävillan (Johannebergs Landeri?) och förtydliga därifrån.

http://kartor.eniro.se/m/nam9y
Senast ändrad 29 december 2012 23:40
Profilbild
Olof Antonson
466 Inlägg
Ort: Göteborg (Kålltorp), Gick med: Maj 2009
Trappornas dragning har jag för mig är väldigt känsliga ur kulturmiljöperspektiv, så att mixtra med det är nog att glömma. Däremot är parken vid landeriet klart intressant. Även den är säkerligen svårhanterlig ur ett kulturhistoriskt perspektiv, men UB skulle helt klart kunna få en bättre koppling till Korsvägen än så här:

http://maps.google.se/?ll=57.696221,11.986945&spn..

En fasadbelyst utbyggnad som kragar ut en bit över parken skulle kunna fungera utan att gärdsgårdar och liknande hotas ... Sedan en stor bred trappa upp från slänten vid Korsvägen och en anslutning till biblioteksbyggnaden på något sätt. Det skulle kunna bli riktigt bra.
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Fast jag tror inte det skulle behövas så farliga ingrepp för att ändå göra en viss skillnad.
Visst slänten precis söder-öster om landeriebyggnaden borde kunna användas.
Det går ju både gång och cykelvägar där redan idag, fast de spretar ut lite och det finns ingen tydlig linje, tycker jag iallafall. Det är vägar för de som känner till dem och använder dem (de med målpunkt uppe vid UB eller Artisten eller möjligen Näckrosdammen) men knappast att besökare eller ens andra göteborgare känner till den här genvägen till Avenyns övre del. Tror själv aldrig jag varit på landeribyggnadens sydsida. Däremot har jag ibland tagit gångvägen strax norr/väster om huset, även den skulle kunna breddas.

Ett förnyat stråk kunde se ut så här:
http://kartor.eniro.se/m/naF9n
Fast nu ser jag att det är en stenmur där mellan villan och UB-byggnaden.
Den får antagligen inte röras. Men inte många av de som varje dag passerar nere vid Korsvägen har någonsin heller sett den.

Och som du säger, breda trappor där i slänten. Som syns från Korsvägen och signalerar allmänt stråk. Det går säkert att göra snyggt med nya planteringar intill (som inte döljer nuvarande uppgång så som idag). Kanske kan planteringarna anspela på en svunnen landeriträdgård (något herrgårdsmässigt typ).

Förutom ett potentiellt stråk till (och från) Götaplatsen, kan det locka upp besökare och göteborgare från Korsvägen mot den finfina parken kring Näckrosdammen.

Vid korsningen Renströmsgatan-Olof Wijksgatan kan stråket enkelt förtydligas i dess anslutning mot Fågelsången. Kräver bara att den lilla dungen offras för att förena Fågelsången med Renströmsgatan, samt kanske att Renströmsgatan ändras i vinkel något (så som jag ritade i kartbilden).
Senast ändrad 30 december 2012 00:34
Jonas Lindberg
62 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2012
Hans Jörgensen skrev:

Fast jag tror inte det skulle behövas så farliga ingrepp för att ändå göra en viss skillnad.
Visst slänten precis söder-öster om landeriebyggnaden borde kunna användas.
Det går ju både gång och cykelvägar där redan idag, fast de spretar ut lite och det finns ingen tydlig linje, tycker jag iallafall. Det är vägar för de som känner till dem och använder dem (de med målpunkt uppe vid UB eller Artisten eller möjligen Näckrosdammen) men knappast att besökare eller ens andra göteborgare känner till den här genvägen till Avenyns övre del. Tror själv aldrig jag varit på landeribyggnadens sydsida. Däremot har jag ibland tagit gångvägen strax norr/väster om huset, även den skulle kunna breddas.

Ett förnyat stråk kunde se ut så här:
http://kartor.eniro.se/m/naF9n
Fast nu ser jag att det är en stenmur där mellan villan och UB-byggnaden.
Den får antagligen inte röras. Men inte många av de som varje dag passerar nere vid Korsvägen har någonsin heller sett den.

Och som du säger, breda trappor där i slänten. Som syns från Korsvägen och signalerar allmänt stråk. Det går säkert att göra snyggt med nya planteringar intill (som inte döljer nuvarande uppgång så som idag). Kanske kan planteringarna anspela på en svunnen landeriträdgård (något herrgårdsmässigt typ).

Förutom ett potentiellt stråk till (och från) Götaplatsen, kan det locka upp besökare och göteborgare från Korsvägen mot den finfina parken kring Näckrosdammen.

Vid korsningen Renströmsgatan-Olof Wijksgatan kan stråket enkelt förtydligas i dess anslutning mot Fågelsången. Kräver bara att den lilla dungen offras för att förena Fågelsången med Renströmsgatan, samt kanske att Renströmsgatan ändras i vinkel något (så som jag ritade i kartbilden).

Håller med dig, ett stråk som du visade på kartan hade varit helt perfekt.
Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
Götaplatsen borde fungera efter den radiala principen. Att stadslivet pekar åt alla håll efter man hamnat där. Som ett meteroritnedslag sett från ovan.
Karl H
98 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2010
Patrik Andersson skrev:

Problemet är att Götaplatsen är funktionsuppdelad och inte blandstad. Här staplas stora institutioner på hög. Området och platsen behöver tillföras det som fattas: framförallt bostäder men även lokaler för småskalig verksamhet. Man borde även arbeta med att öppna upp och diversifiera de gamla slutna institutionerna. Visst finns det möjlighet till förtäring utan teater i Stadsteatern men byggnaden bjuder inte in till detta. Restaurang Fond ligger isolerad ifrån stråken på platsen.

Det finns mycket byggbar mark i området om man vill förändra. T.ex.:
- Mellan Stadsteatern och Konstmuseet mitt emot Konsthallen framför Fond.
- Mellan Stenhammarsgatan och Ekmansgatan i den slybevuxna slänten.
- P-däcket vid Gösta Rahmsgatan.
- Markparkeringen bakom Stadsteatern i korsningen Berzeligatan-Johannebergsgatan.
- P-däcket mellan Lorensbergsteatern och Södra vägen
- Grönområdet runt Elite Park
- Utmed Viktor Rydbergsgatan upp till Läraregatan.

Sedan skulle man kunna bygga på med bostäder på Konstmuseet, Konsthallen och Konserthuset. Kanske inte byggtekniskt enkelt och därmed ekonomiskt försvarbart. Och framförallt så är väl som att svära i kyrkan i den här staden.

Kloka tankar, Patrik. Vill komplettera med denna:
Jag skulle vilja dra upp spårvagnen så att den svänger ner på Berzeligatan istället för Engelbrektsgatan som idag.
Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
Karl H skrev:


Kloka tankar, Patrik. Vill komplettera med denna:
Jag skulle vilja dra upp spårvagnen så att den svänger ner på Berzeligatan istället för Engelbrektsgatan som idag.


När det gäller spårväg, så NEJ, inte Berzeligatan. Då riskerar du trafikstockning direkt när det serveras evenemang och demonstrationer på Götaplatsen. Bättre då att faktiskt ta Södra Vägen direkt vid Vasagatan, så slipper man ytterligare trafikstockningar, som vid Kortegen. Detta förslag för Heden beskriver mer.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Karl H
98 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2010
Emanuel Alfredsson skrev:När det gäller spårväg, så NEJ, inte Berzeligatan. Då riskerar du trafikstockning direkt när det serveras evenemang och demonstrationer på Götaplatsen.

Nu var det väl frågan vad som skulle få Götaplatsen mer livfullt? Kollektivtrafikknutpunkter har ju en stor möjlighet att vara stadslivsgenererande.
Jag tror att en spårvagnshållplats utanför stadsbiblioteket skulle bli mumma om västlänken får en uppgång vid Fond. Det är inte många dagar om året som det är evenemang eller demonstrationer på Götaplatsen som breder ut sig ner på Avenyn så det kan inte vara ett större problem.
Nu kan jag inte dina färger på din bild, men om den gröna blobben vid Aveny 1 är en hållplats så blir ju Götaplatsen väldigt naturlig som nästa hållplats utmed avenyn.!?
Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
Karl H skrev:


Nu var det väl frågan vad som skulle få Götaplatsen mer livfullt? Kollektivtrafikknutpunkter har ju en stor möjlighet att vara stadslivsgenererande.
Jag tror att en spårvagnshållplats utanför stadsbiblioteket skulle bli mumma om västlänken får en uppgång vid Fond. Det är inte många dagar om året som det är evenemang eller demonstrationer på Götaplatsen som breder ut sig ner på Avenyn så det kan inte vara ett större problem.
Nu kan jag inte dina färger på din bild, men om den gröna blobben vid Aveny 1 är en hållplats så blir ju Götaplatsen väldigt naturlig som nästa hållplats utmed avenyn.!?


Fast nu är det så här att kollektivtrafik också skall fungera även vid evenemang, och jag vill ha mer sådant i stan, så då fungerar det inte att närmare en kilometer spår blir obrukbart bara för ett enda litet evenemang. Jag har ett förslag till om att spårlägga Gibraltargatan via Läraregatan och Aschebergsgatan, vilket gör att man kan tänka sig ett till sätt att ta sig till Götaplatsen som kanske kan kännas mer pittoreskt och rogivande.

Den gröna blobben är en hållplats för en högbana, och jag ser mer Valand som växande hub för kollektivtrafiken än Götaplatsen. Götaplatsen kan fortfarande vara livfull, om man förtätar ordenligt med hus och ger området en ordentlig struktur. Jag har varit i Manchester, så lita på mig. Blir som Oxford Road Station.
Senast ändrad 31 december 2012 01:35
Karl H
98 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2010
Hehe..
@Emanuel: Gestaltningsförslaget har med en bra idé om att dra upp spårvagnen till Götaplatsen! De är inte så dumma på SBK! ;-)

 > Allmänt
Torg + yimby = ?

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter