Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer

Är Göteborg unikt?

Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Göteborg består av några stadsöar som alla hänger ganska dåligt ihop med smala stråk eller inga stråk med urbana kvaliteter, mönstret kan ses i hur de centrala stadsöarna hänger ihop och även hur Göteborg förhåller sig till sina förorter. Vad gäller innerstaden så ligger dess stadsöar mer som ett pärlband längs med älven än som en klump, vilket ytterligare späder på utglesningen.

En jämförelse av satellitbilder i google maps i samma skala över centrala Stockholm och Malmö jämfört med Göteborg tycker jag tydligt visar hur otroligt glest centrala Göteborg är.

Göteborg
https://maps.google.com/?ll=57.695938,11.959047&s..

Stockholm Norrmalm/Östermalm
https://maps.google.com/?ll=59.339799,18.057919&s..

Malmö
https://maps.google.com/maps?q=malm%C3%B6&hl=en&i..


Även om man jämför med resten av världens mellanstora och större städer skulle jag tro att Göteborg till och med är i en klass för sig vad gäller utglesning och hur dåligt stadsdelarna hänger ihop. Det är väldigt lätt att rada upp städer som liknar Malmö i strukturen och som helt saknar onödiga och konstruerade barriärer och mycket svårt att hitta något som liknar Göteborg. Jag har letat runt, och enda staden som jag har lyckats hitta som har i närheten av en göteborgsk struktur är Prag, men där har man fortfarande dubbla befolkningen på samma yta och varje enskild stadsö är betydligt större än de göteborgska.

Prag
https://maps.google.com/maps?q=Prague,+Czech+Repu..

Normen i städer är att de flesta eller alla stadsdelar är sammanfogade likt Vasastan är sammanfogat med Lorensberg och Landala, och inte att stadsdelarna är öar som Majorna som med hjälp av en gata/väg sitter ihop med Linnéstan, eller som Gårda som är avknoppat med hjälp av ödemarker mot Vasastan, eller hur det är ett stort mellanrum hela vägen mellan Vasastan och staden innanför vallgravarna.


Man kan käckt låtsas som att unikt är samma som bra, och att Göteborgs särart är något som ska odlas och bevaras (det är för övrigt en sund inställning som göteborgare att tycka så, eftersom man annars blir frustrerad eftersom inget konkret görs för att bryta mönstret, utan mönstret går igen i hur de nya stadsdelar längs med Norra Älvstranden inte sitter ihop mellan varandra eller mot resten av staden). Men öarna gör underlaget för handel, kultur och service betydligt sämre. Och öarna ger långa avstånd som gör att man oftare reser mellan punkter i staden istället för att gå mellan punkter, stadsstrukturen med stadsöar ger en onödigt bökig och omständlig stad att bo i helt enkelt.
Senast ändrad 20 april 2013 15:21
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Ja, men vi har ju Masthuggsterassen. Den är lite unik i sig.

Nej allvarligt, det blir tydligt hur det verkligen skiljer mellan olika städer med flygbilder. Sedan bör man vara försiktig med att tolka flygbilder också, eftersom det ger en annan uppfattning av staden än från marknivån. Och det är alltid marknivån som räknas för hur vi upplever stan.

Men en tydlig skillnad mellan Gbg o Sthlm är det rätvinkliga gatunätet i Sthlm, med många gator som sträcker sig kilometervis utan att bryta av.
De mest raka stråken här i Ggb är antagligen, i öst-västlig riktning Vasagatan-Haga Nygata - Långgatorna, (och möjligen Parkgatan-Södra Allégatan-Första Långgatan) samt i syd-nordlig riktning Avenyn-Östra Hamngatan och möjligen Aschebergsgtan-Västra Hamngatan.
Men dessa exempel är ändå inte riktigt kontinuerliga. Eller snarare långt från kontinuerliga för flera trafikslag samtidigt.
Då går dessa stråk ändå på den "göteborgska slätten" dvs där bäst möjliga förutsättningar finns för kvartersstad. Och där finns ocskå sammanhängande kvartersstad fast gatunätet hänger inte riktigt ihop ändå.
Men österut på den göteborgska slätten, öster om Vasastan, där finns lika goda naturliga förutsättningar för sammanhängande kvarterrstad, men det har inte tagits tillvara i stadsbyggandet. Med (eller snarare utan) stadsbyggande som verktyg har staden avslutat sitt centrum utanför Lorensberg.


Annars är en förklaring till Göteborgs fragmentisering är förstås geografin. Här är kuperat med djupa dalgångar, branta dalsidor och rätt besvärlig bergsterräng. Bergshöjderna är i sig som öar - de har bokstavligen varit det en gång. Fördelen vi kan hitta i detta är förstås det mycket varierade landskapet som nog gör Göteborg unikt i en nordeuropeisk jämförelse.
Möjligen har Oslo och några andra städer i Norge och Skottland liknande förutsättningar. Längre bort finns Lissabon som ett exempel där kontinuerlig stad finns trots stark kupering i form av kullar, inte helt olikt Gbg:s kupering.

Resultatet är bland annat rikligt med utsiktspunkter som ger olika vyer, om man hittar eller kan ta sig vägen upp på höjden vill säga.
Det är för övrigt något jag tycker Gbg kan bli mkt bättre på; att markera / anlägga (gång)vägar upp till utsiktsplatserna.

Men geografin kan inte förklara hela bristen på sammanhängande stad. Det går bevisligen att bygga stadsmässigt även i brant terräng. Räcker att titta på vårt Olivedal och övre Masthugget. Resten av Masthugget, som nu är ersatt av Masthuggsterassen, var ju iallafall ett försök att fortsätta staden upp på berget. Men det är nog så att det inte går att få samma höga funktionstäthet i ett kuperat område som i ett flackare. Fast det går förstås att maximera förutsättningarna med bra stadsplanering.
Om man vill det.
Jag gick nyss igenom Masthuggsterassen vilket var något av en ny upplevelse trots att man varit bosatt här i stan i snart 10 år. Det säger något om hur isolerat och inåtvänd det går att göra en stadsdel.
Om man vill det.

Just den nedre delen av Masthuggsterassen (parallellt med andra långgatan fast 10 meter ovanför denna) skulle ha grymma förutsättningar för mer urbant liv, alltså caféer restauranger barer, på samma sätt som Linnéterassen fast större. Det skulle ge riktigt trevligt häng och vyer över Masthuggstorget och Andra Långgatan. Det krävs förstås att anslutningarna dit fixas. Kanske kunde dagens komiskt klumpiga trappa (mot Masthuggstorget) ersättas med en utbyggnad och ombyggnad av affärs/kontorshuset med en inbyggd trappa på nåt sätt. Ombyggnaden skulle förstås då göras så att gatuplanet blev urbant, dvs med rejäl våningshöjd för lokalerna ut mot Masthuggstorget och Andra Långgatan. Våningshöjden där idag är tragisk. Just nu pågår tydligen nån form av renovering där. Det lär nog inte bli någon väsentlig ombyggnad utan jag gissar att det är nån form av uppfräschning.
Så kan Masthuggsterassen bevaras, as built, i 40 år till.


EDIT.
En googling på Masthuggsterassen gav bland annat ett dokument från Göteborgs stad: ett förslag från 2011 om förtätning på denna del av terassen. Det handlar om bostäder i ett plan. Som det ser ut enligt planen kommer stråket längs terassen att byggas igen så att det inte längre är allmänt tillgängligt stråk. Antagligen har det fortfarande status som förslag i väntan på ev beslut.
Senast ändrad 21 april 2013 12:12
Profilbild
Gunnar Einarsson
566 Inlägg
Ort: Göteborg (Kommendantsängen), Gick med: April 2010
Hannover påminner väl möjligen lite om Göteborg - utspritt och med "gröna kilar":
https://maps.google.se/maps?hl=sv&ll=52.375023,9.731398&spn=0.046268,0.132093&t=h&z=14

Men Göteborg är nog i en klass för sig. Det känns lite bekymrande att för en stad på 500 000 invånare så kan man vid en sektion av Vasastan räkna till blott 12 kvarter ifrån älven innan den första kontinuerliga "vildmarken" mer eller mindre tar vid.


Göteborg kom historiskt att växa framförallt i öst-västlig riktning, förutom den kuperade terrängen självklart en konsekvens av älven och hamnens betydelse, så staden har väl tyvärr alltid saknat något av en "djupdimension". Stockholmarna har med andra ord delvis rätt när de hånar Göteborg som "fiskeläget", men det är ju inget att göra åt.
Det som gnager mig är dock att under den ojämförliga tillväxtperiod som inleddes på 30-talet, så lyckades Göteborg spela bort hela stads- och befolkningsexpansionen på utglesad fulfunkis, vilket knappt kom att utvidga staden alls, bara för att den förhatliga modernismen behagade att slå igenom precis då.
Ja, vi har ju som bekant rent utav lyckats förminska delar av den riktiga staden genom omvandling till de facto förort - Landala, Nya Masthugget, Annedal, m.m.

Lustigt hur Malmö på en satellitbild faktiskt ser ut som en större stad än Göteborg.
Senast ändrad 20 april 2013 21:06
Profilbild
Gunnar Einarsson
566 Inlägg
Ort: Göteborg (Kommendantsängen), Gick med: April 2010
Hans Jörgensen skrev:

Men en tydlig skillnad mellan Gbg o Sthlm är det rätvinkliga gatunätet i Sthlm, med många gator som sträcker sig kilometervis utan att bryta av.
De mest raka stråken här i Ggb är antagligen, i öst-västlig riktning Vasagatan-Haga Nygata - Långgatorna, (och möjligen Parkgatan-Södra Allégatan-Första Långgatan) samt i syd-nordlig riktning Avenyn-Östra Hamngatan och möjligen Aschebergsgtan-Västra Hamngatan. Men dessa exempel är ändå inte riktigt kontinuerliga. Eller snarare långt från kontinuerliga för flera trafikslag samtidigt.


En av de längsta gatorna vi har är väl annars Engelbrektsgatan. Tyvärr blockeras den nu av Bergakungen (ett exempel på göteborsk perspektivlös planering in i det sista), men om vi med Cullbergs välsignelse bara fick lov att flytta den i och för sig schyssta biografen till sin ursprungligen avsedda plats under Konstmuséet, så kunde vi göra gatan ännu några meter längre och som sagt möjliggöra riktig rutnätsstad i Burgården. Gårda skulle bindas ihop med stadskärnan och Götaplatsen leva upp genom bidraget.
Senast ändrad 20 april 2013 21:32
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Gunnar Einarsson skrev:


Men Göteborg är nog i en klass för sig. Det känns lite bekymrande att för en stad på 500 000 invånare så kan man vid en sektion av Vasastan räkna till blott 12 kvarter ifrån älven innan den första kontinuerliga "vildmarken" mer eller mindre tar vid.Vildmark...
Jo, fast det har som sagt en skapligt naturlig motivering att stenstadskvarteren inte kan pågå kontinuerligt överallt.
Det är trots allt inte helt unikt att berg, branter eller vattendrag ger (tillfälliga) avbrott. Vi kan inte jämföra Gbg:s förutsättningar med utpräglade slättstäder som Berlin, London eller för den delen Malmö.
Men det finns som sagt en drös städer i omvärlden med mer kuperade förutsättningar, och de är ju inte mindre spännande för det. (Hongkong, Seuol, Rio de Janeiro, Lissabon med många flera).

Jag tror inte Gbg begränsas av om det går att lägga 12 eller 112 kvarter i rad. Det viktigaste är ändå den totala och lokala tätheten ur alla aspekter.
Därför är det så viktigt med förtätning både centralt och i "mellanstaden" samt i delar av ytterområdena (kring etablerade knutpunkter).
Norra Masthugget-Skeppsbron, Heden-Gårda, Gullbergsvass, Frihamnen, Ringön och flera andra ställen norr och söder om älven, är viktiga pusselbitar som bör kunna öka Gbgs täthet väsentligt.

Gunnar Einarsson skrev:


Göteborg kom historiskt att växa framförallt i öst-västlig riktning, förutom den kuperade terrängen självklart en konsekvens av älven och hamnens betydelse, så staden har väl tyvärr alltid saknat något av en "djupdimension". Stockholmarna har med andra ord delvis rätt när de hånar Göteborg som "fiskeläget", men det är ju inget att göra åt.


Ja älven är nog anldedningen till att den öst-västliga utbredningen dominerade fram till 1900-talet eller då småkommunerna inkorporerades (Frölunda, Lundby m.fl.).
Men förutom Göta Älv går dalgångarna helt i nord-sydlig riktning. Det gör att staden har vuxit ut i nord-sydliga kilar från den öst-västliga "axeln".
Linnégatans dalgång är väl ett av de tydligaste exemplen i centrala stan. Mölndalsån är ett annat exempel som sträcker sig betydligt längre med kontinuerlig bebyggelse.

Så "djupdimension" finns allt i någon mån, fast de stråken är alltså separerade från varandra av bergsåsar.
Men en stor potential i djupdimension får vi förstås norrut över älven genom stadsutvecklingen på centrala Hisingen. Där gäller det att lyckas förlänga stadsgator över älven.

Fiskeläges-stämplen kanske kommer av den här göteborgska fragmentiseringen, men det kan också vara från det intrycket som Göteborg fortfarande ger från vattensidan mot södra älvstranden, nämligen de skruttiga resterna av marin verksamhet. Behöver knappt nämna Fiskhamnen
Nu tycker jag ju att den marina prägeln kan vara värdefull, men det måste då gå att förena bättre med fler verksamheter och inte minst tillgänglighet. Mångfunktionalitet kort sagt.
Senast ändrad 21 april 2013 13:02
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Blir det något med den yimbyplan för Göteborg som det puffades för här och här?
Senast ändrad 24 april 2013 13:11
Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Jan Wiklund skrev:

Blir det något med den yimbyplan för Göteborg som det puffades för här och här?Jag skissar på en egen plan i alla fall. =)
Om den planen kommer ha någon koppling till en Yimby-plan är upp till Johannes med flera. Men det är möjligt att min plan inte kommer bli ambitiös nog för att vara med på ett hörn, och det är också möjligt att färre kockar gör en godare soppa.
Senast ändrad 24 april 2013 13:32
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Det pågår en diskussion om något sånt i Linköping som verkar lovande. Kanske det går att ha något liknande om Göteborg. Men det kräver att intresserade lägger ut sina förslag på en forumtråd.

I Stockholm började vi med en träff på ett ölfik med en papperskarta och några pennor. Sen förde vi över det till fyra forumtrådar, markerande fyra väderstreck, med olika ansvariga för de olika trådarna.
Senast ändrad 24 april 2013 13:36
Per Högberg
13 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2010
Matthias H.
668 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Per Högberg skrev:

Ja nog är det en utspridd kvartersstad.
Här blir det väldigt tydligt: Se sidan 31

http:​/​/​www.​svt.​se/​nyheter/​regionalt/​vast/​article110​0​68.​.​

Tex då jämfört med Malmö: Se sidan 25

http:​/​/​malmo.​se/​download/​18.​1c0​0​2f7b12a6486c37280​0​0​120​.​.​


Men det måste vara en rejäl skalskillnad?
Senast ändrad 21 juli 2015 11:46

 > Städer
Är Göteborg unikt?

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter