Utskrift från www.yimby.se
....

PLANSKILD STORKRING 2.0

Sida 1 av 8
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Ambitiös plan. Ersätter inte Västlänken eftersom den har exakt noll effekt på trafiken på lederna. Skulle man sträcka ut den för att täcka den trafiken, så blir det för långsamt.

Men, det är ett utmärkt komplement till Västlänken! Stora delar av detta finns ju också som mer eller mindre långt gångna planer.
John Johansson
129 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Februari 2013
Bergtunnel mellan Lindholmen och Stigbergstorget har tidigare bedömts som orealistiskt pga att berget ligger för djupt under älven. Sänktunnel eller bro är däremot möjligt.

Se sidan 35 här.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Tankar finns på delar av systemet även om ingen tagit helhetsgrepp på det ännu. Närmast i tid är länken Järntorget - Skeppsbron - Lilla Torget som faktiskt ligger under byggnation just nu. Under utredning och långt framme är Bana till Eriksberg via Lindholmen på Norra älvstranden samt bana till Backa. De skulle kunna vara klara ca. 2019, med lite tur.

Ingen kommer att sätta en plan för att bygga allt på en gång som en plan utan man kommer att plocka bit för bit i takt med lönsamhet och ekonomi tillåter. Man kan eller rent av bör ha en plan som ett koncept, en idebank. Genom att välja byggen i rätt ordning så nås synergier vilket gör nästa byggnation mer lönsam. Det är denna balans som är riktigt svår. Man måste bygga i rätt ordning för att få lönsamhet i nästa bygge!

För längre sträckor så blir spårvagnen för långsam. Att dra spårvagn till Torslanda skulle resultera i en restid på ca. 30minuter. Det är lite för mycket. Jämför med Frölunda torg och Kungsbacka där pendeltåget gör det snabbare att resa från Kungsbacka än från Frölunda in till Drottningtorget! Redan Eriksbergsbanan med 60m spårvagnar blev knôkfull och skall den förlängas blir det än värre. Till Torslanda bör man då istället dra pendeltåg som är både snabbare och har mycket större kapacitet. På sträckna bör man då se till att man har några gemensamma stationer för att kunna växla passagerare mellan långt och snabbt (pendeltåg) och kort och nära (spårvagn). På så vis kan pendeltåget avlasta den redan på planeringsstadiet överlastade Eriksbergsbanan.

På samma sätt för att avlasta och snabba upp så finns planer på att förlänga pendeltåget från Haga mot Särö. Rimligen bör man då träffa Sahlgrenska och Frölunda torg på vägen. Inga konkreta planer ännu, vad som är känt, men tankar i riktningen finns. Västlänken/Haga anpassas för denna framtida sträckning. Med en bana mot Särö som når Frölunda torg så snabbas resan upp från Frölunda upp mycket kraftigt!

Götalandsbanan är på gång. Nyss kunde vi läsa i GP hur man starkt lutar åt att dra banan så att man kan trafikera Mölndal C i pendeltågsnätet. Den skulle då träffas av minst två sträckningar, mot Kungsbacka och mot Borås. Det gör det möjligt att växla resenärer redan i Mölndal, med snabbare resa som följd.

Bohusbanan skall få förlängda perronger med start redan 2014 och klart 2015. Här är det tänkbart att man också direkt bygger station i Brunnsbo. Backabanan kan växla trafik mot den.

För pendeltåg skulle man då i GBG/Mölndal få dessa pendeltågsstationer: Centralen, Haga, Korsvägen, Gamlestadstorget, Mölndal C och möjligen Brunnsbo. Redan detta har en hyfsad täckning. Oräknat är alla pendeltågsstationer ute i regionen som plötsligt får en utmärkt tillgång till Göteborg. Med linjer till Torslanda och Särö så blir det en fantastiskt bra täckning inom den täta staden där man kan resa långt och snabbt för att sedan byta till lokaltrafiken och nå kort och nära.

Västlänken/Korsvägen närmar sig. Här föreslår man en variant som möjliggör trafikering med spårvagn under jord. Med planskilld sträckning och 100m långa spår-/tunnel-banevagnar så nås en oerhörd kapacitet. Speciellt när man kan koppla ihop dem med pendeltågen och erbjuda snabba och väderskyddade omstigningar. Med tanke på vädret i den här stan så är det mycket välkommet!Några fler tankar och kommentarer på förslaget:

Sidorna 9 och 11, läge för hållplats vid centralen.
Västlänken/Centralen anläggs som station för norra gaveln på NE-terminalen. Sträckningen är ca. från hörnet av Nordstan - NE-terminalen och bort ytterligare en bit. Här skall en spårvagnshållplats ligga parallellt med järnvägsstationen för optimalt och enkelt byte.

Sidan 10,
anslutning till Västlänken/Haga saknas. Förbiseende?

Anslutning till Västlänken/Korsvägen tycks också saknas. Ännu ett förbiseende?

Högbana bör undvikas, så långt möjligt. hellre tunnel eller i värsta fall på mark.
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Bra jobbat Bigert!
Några saker jag tänkte på,
Jag har också sett i utredningar att det talats om tunnel Stigberget-Lindholmen, men hur djupt måste inte stationen ligga(!) ner från höjden och under älven på en väldigt kort sträcka. Jag säger bro! om än vagnen går direkt under gatuplan med cyklar o gående ovanpå, utsikt i övrig bonus. "Stigbergskyrkan" heter johanneskyrkan för övrigt
Sen tänkte jag på en smärre justering vid linnéplatsen:


lite mer centrerad över vägen för att möjliggöra husbygge där nuvarande spår går, när leden blir boulevard. Stationen skulle kunna ligga ett halvt våningsplan ner innan den dyker ner i allélänken
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Hej o tack för förslag.
Det finns förstås många detaljer och sträckningar som behöver ses över.
Min poäng är att jag vill se en PLAN, en vision att bygga efter istället för plottrande med en sträcka här och där.
Tunnel mellan Lindholmen och Stigberget ( jord under älven ) tror jag är det bästa för redundans/minska störning trafikering på vattnet, men visst bör man överväga brolösningar.
Stationslägen är heller inte huggna i sten. Jag tycker Allélänkens stationslägen Avenyn-Haga-Jtorget verkar utmärkta.
Jag är vidare övertygad om att det finns en koppling mellan kapacitet/restider för kollektivtrafik och folks vilja att ställa bilen, vilket väl även böd synas på leder.
Sen håller jag helt med om att man ska prioritera utbyggnader av Infrastruktur som ger mycket nytta för många, d v s är lönsamma.
Det tror jag har framgått av mina inlägg det senaste året.
/ Mikael
Profilbild
Hans Jörgensen
410 Inlägg
Ort: Göteborg (Tolered), Gick med: December 2008
Gött Mikael.

Förslaget för sträckan Järntorget-Stigberget är intressant, alltså dragning under Masthamnsgatan istället för Första Lång. Då behöver inte den trafikerade Första långgatan grävas upp, samtidigt kan svängen in under Johanneskyrkan bli bättre.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Hans Jörgensen skrev:

Gött Mikael.

Förslaget för sträckan Järntorget-Stigberget är intressant, alltså dragning under Masthamnsgatan istället för Första Lång. Då behöver inte den trafikerade Första långgatan grävas upp, samtidigt kan svängen in under Johanneskyrkan bli bättre.


Hans,
Johanneskyrkan var det alltså och inget annat.
Ja, det borde gå att dra tunneln grunt "cut n cover" mot Stigberget och sedan i berg. Dock jord under älven vilket förstås ökar kostnaden.
Alternativet är förstås, vilket andra varit inne på, en bro vilket blir billigare men frågan är hur ofta den måste öppnas med tanke på Stena o andra båtar(?)

Angående spårvagn kontra pendeltåg ändå ut till Torslanda är detta f ö något man får titta vidare på. Hastigheten för framtida ( längre ) spårvagnssätt borde gå att öka över 60 km/h om avståndet mellan stationen och spårens status tillåter. Jag tror inte det blir så mycket snabbare med pendeltåg, lite som banan ut till Angered. Sedan är väl Tlanda en typisk "från" lokalitet, d v s folk pendlar in till stan och vidare. Då är det nog viktigare att nå många hållplatser/stationer än att bara kunna åka snabbt just in till Gbg C.

Jag förstår att alla sådana här förslag måste "tävla" mot fortsatt satsning på buss, frågan är vilka faktorer som prioriteras.

/ Mikael
Profilbild
Michael Hjortstierna
123 Inlägg
Ort: Göteborg (Torslanda), Gick med: Juli 2009
@ Mikael, vagnarna M31 är hastghetspärrad vid 60 km/tim, M32 vid 71km. Vagnarna går att köra i hastigheter upp till 110-120 km/tim, dom är provkörda i det på just Angeredsbanan. Begränsningen finns i avsaknad av ATC (automatisk train control), på särskild banvall.
__________________
Micke
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Michael Hjortstierna skrev:

@ Mikael, vagnarna M31 är hastghetspärrad vid 60 km/tim, M32 vid 71km. Vagnarna går att köra i hastigheter upp till 110-120 km/tim, dom är provkörda i det på just Angeredsbanan. Begränsningen finns i avsaknad av ATC (automatisk train control), på särskild banvall.


Jag har åkt spårvagnar på Angeredsbanan. Det är ju... otrevligt, redan i den relativt låga farten. Jag har också provåkt pendeltåg, inom Göteborg. Det börjar bli en del sådana sträckor nu inom göteborg. Mycket bekvämare. En reflektion är att pendeltåget har fem sitsar i bredd och längre "rum" med stolar. De får alltså plats med betydligt fler passagerare på en sträcka motsvarande en spårvagn i ett pendeltåg. Ett X61-tåg tar 225passagerare och trippelkopplat blir det 675 pax. Med pendeltåg i hög fart ooch längre mellan stationerna (och ATC) så blir det oerhört kapacitetsstarkt. Spårvagnen får svårt att konkurera med det. Men är å andra sidan bra på tätt och nära. De kan kombineras på bra och listigt sätt!
Profilbild
Michael Hjortstierna
123 Inlägg
Ort: Göteborg (Torslanda), Gick med: Juli 2009
M31:an är bekvämare än M32 på grund av utförande. Tänker man sig en linje via Lindholmen, Eriksberg, Volvo Sörred, Amhult, så behövs tåg/ var 4:e min med (för pendeltåg) täta stopp, var 800-1000 m. Frågan e ju bara vad kapaciteten kommer att finnas, VL lär ju med två spår snart vara fulltecknad.
__________________
Micke
Profilbild
Michael Hjortstierna
123 Inlägg
Ort: Göteborg (Torslanda), Gick med: Juli 2009
Kan tycka att vi har/skissar på alldeles för många linjer, max 7-8 måste räcka trots fler bansträckningar. Visst e direktresor bra, men om varje linje går med 5 min intervaller, med bekväma stationer/hållplatser, så går byterna fort. Dels blir systemet enklare att förstå och frekvenserna ökar.
__________________
Micke
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Michael Hjortstierna skrev:

M31:an är bekvämare än M32 på grund av utförande. Tänker man sig en linje via Lindholmen, Eriksberg, Volvo Sörred, Amhult, så behövs tåg/ var 4:e min med (för pendeltåg) täta stopp, var 800-1000 m. Frågan e ju bara vad kapaciteten kommer att finnas, VL lär ju med två spår snart vara fulltecknad.


Läserr man utredninngenn om Eriksbergsbanan så är det ingen hejd på hur mycket kapacitet som behövs. Inte ens 60m spårvagnar förslår. Förstärkning behövs. Västlänkenn må ha två spår men planeras för fyrspårsstationer vilket i praktigen ger bra nära en fyrspårbana. Pendeltåg till Torslanda ingick i utredningen för Västlänken så den tål den trafiken också.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Det kanske låter som om jag är överdrivet mycket emot denna plan. Det är jag inte. Det är en bra plan. Delvis.

Styrkan med denna plan är att det är en bra plan. För Göteborg.

Svagheten med planen är att det är en plan för Göteborg enbart. Den gör inget för att integrera region och Göteborg med varandra. Den knyter inte samman dem och minskar inga köer på lederna in till Göteborg.

Men kompletterat med en pendeltågslösning med Västlänken i centrum och fokus så blir det en riktigt bra plan som på ett förtjänstfullt sätt integrerar Göteborg och regionen med varandra.
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Bigerts bana kopplar ju fint med Centralen, Korsvägen, Haga-nuvarande västlänk, men också t.ex. Brunnsbo och Sahlgrenska som blir mer aktuella med en utvidgad VL, enligt Hanssons modell. Hade gärna sett att Göteborgstrafiken prioriterats först. Nu bidrar vi ju i värsta fall till att kranskommunerna fortsätter växa kraftigt medan Göteborg i det närmaste står still.
Annars så tänker jag att det kunnat vara intressant med en spårvagnsbro mellan Gamlestadstorget och Hisingen, vad sägs?
Sida 1 av 8

PLANSKILD STORKRING 2.0

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter