Utskrift från www.yimby.se
....

PLANSKILD STORKRING 2.0

Sida 6 av 8
Christian Röhss
3 Inlägg
Ort: Stenungsund, Gick med: Maj 2013
Ursäkta att jag glider in lite på ett sidospår med en möjligt dum fråga, men vad exakt är det som ommöjliggör att man drar en tunnel i nord-sydlig riktning mellan Nordstan och Centralen under Västlänken, Götatunnel och därefter älven?
Går det inte att mha "tunnel shield"/TBM-teknik dra tunnel genom jord/lera under befintlig bebyggelse där det inte går att ha öppna schakt? Om jag inte är helt fel ute så är bl a. delar av Köpenhams och Prags tunnelbana byggda på detta sättet.
Vilket djup skulle man isåfall behöva lägga en sådan tunnel på?
Erik Jonson
87 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juni 2013
Christian Röhss skrev:

Ursäkta att jag glider in lite på ett sidospår med en möjligt dum fråga, men vad exakt är det som ommöjliggör att man drar en tunnel i nord-sydlig riktning mellan Nordstan och Centralen under Västlänken, Götatunnel och därefter älven?
Går det inte att mha "tunnel shield"/TBM-teknik dra tunnel genom jord/lera under befintlig bebyggelse där det inte går att ha öppna schakt? Om jag inte är helt fel ute så är bl a. delar av Köpenhams och Prags tunnelbana byggda på detta sättet.
Vilket djup skulle man isåfall behöva lägga en sådan tunnel på?


Ja, det vore verkligen bra om man kunde det.

Vid Centralen ligger Västlänken ca: 10 till 12 m under marken. En spårvägstunnel lär nog behöva minst 5 m i invändig höjd.

Här kan du kolla på tvärsektioner för Västlänkens station vid Centralen:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/163277/tvars..
Senast ändrad 21 januari 2015 15:49
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Erik Jonson skrev:

Ja, det vore verkligen bra om man kunde det.

Vid Centralen ligger Västlänken ca: 10 till 12 m under marken. En spårvägstunnel lär nog behöva minst 5 m i invändig höjd.

Här kan du kolla på tvärsektioner för Västlänkens station vid Centralen:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/163277/tvars..


Det är nog främst en fråga om kostnad...London har väl också lergrund, kanske någon som vet vad det kostar där att bygga T-bana?

Förrestenm förutom debattartiklar, för vem vad bör man lobba för en stokring?
Erik Jonson
87 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juni 2013
Marcus Bokvist skrev:

Erik Jonson skrev:

Ja, det vore verkligen bra om man kunde det.

Vid Centralen ligger Västlänken ca: 10 till 12 m under marken. En spårvägstunnel lär nog behöva minst 5 m i invändig höjd.

Här kan du kolla på tvärsektioner för Västlänkens station vid Centralen:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/163277/tvars..


Det är nog främst en fråga om kostnad...London har väl också lergrund, kanske någon som vet vad det kostar där att bygga T-bana?

Förrestenm förutom debattartiklar, för vem vad bör man lobba för en stokring?


Måhända dyrare, det viktiga är att det går. Det handlar om en kort sträcka under Västlänken och Götaleden, inte hela tunnelbanelinjer.

Ringmetron i Köpenhamn kostar enligt Wikipedia 21,3 miljarder DKK, men då ingår det rätt mycket, bland annat 17 stationer.
Senast ändrad 21 januari 2015 20:03
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:

Erik Jonson skrev:

Det här kan vara ett billigare alternativ. Kommer ganska nära Västlänkens station och Nils Ericssonterminalen. Gnager lite på Trädgårdsföreningen dock.

http://kartor.eniro.se/m/vMJyb

(Har ritat in konfliktlinjer med Västlänken, Bangårdsviadukten och Götaleden)


Ja, när man t ex byggde Götatunneln anpassade man denna efter hur man vill dra tågtunnel i framtiden. ( okänd prislapp )
Redan i den detaljerade Översiktsplanen för Södra Älvstranden 1995 hade man nämligen reservat för tågtunnel över Järntorget eller Haga. Se:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/148650/Vastl..
sidan 12
D v s redan långt innan Idéstudien för tågtunneln var man (från politiskt håll) övertygad om att man måste ha en tågtunnel med en sådan dragning.
Tyvärr finns nog inte samma intresse för politikerna att lägga reservat för spårvägstunnlar, men vi får hoppas att Trafikverket tar bollen ändå.

Om dragning över till Hisingen österut:
Är inte säker på varför du vill dra under Polhemsplatsen och Stationen. Ska tunneln under Älven vara öster ut vid Ringön borde man snarare kunna dra från Snabbspåret i höjd med Odinsplatsen och sedan mer eller mindre rakt norrut. På det sättet blir der mycket billigare och med mindre intrång.
En annan fråga är hur Ringön och Gullbergsvass kan ansluta till Planskild Storkring (eller liknande system). T ex skulle man kunna dra från Operalänken, under nya Hisingsbron i marknivå och sedan på något slags högbana österut och på bro över Älven till Ringön, sedan på högbana tillbaka västerut till Frihamnen/Hjalmar. Billigare än jordtunnlar, men med mer intrång i stadsbilden. Vi får en del broöppningar men det borde vara OK om trafiken inte är alltför tät på den bron.

En annan tänkbar framtida gren är vidare från Gullbergsvass mot Olskroken och Gamlestaden norr om Partihallarna. Beror på hur man går vidare och bygger stad.
Det jag sett i K2020 annars är en tunnel från Skånegatan/Stampen och norrut. Tycks mig som ett ganska besvärlig sträckning att riva upp för jordtunnel(?)


Ja, redan tidigt visste man var centrum låg och att det vore en bra ide med pendeltåg genom stan. Mycket av det tidiga planarbetet handlade om att skapa reservat och att inte omöjliggöra en sådan lösning. Det finns gott om sådana reservat som det inte blivit något av. Ett spårreservat finns exempelvis längs vägen till Särö! Innebär det att man för decennier sedan "vet" att det kommer att byggas spår? Nej, bara att man ser möjligheten till det och inte vill omöjliggöra en sådan lösning.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Christian Röhss skrev:

Ursäkta att jag glider in lite på ett sidospår med en möjligt dum fråga, men vad exakt är det som ommöjliggör att man drar en tunnel i nord-sydlig riktning mellan Nordstan och Centralen under Västlänken, Götatunnel och därefter älven?
Går det inte att mha "tunnel shield"/TBM-teknik dra tunnel genom jord/lera under befintlig bebyggelse där det inte går att ha öppna schakt? Om jag inte är helt fel ute så är bl a. delar av Köpenhams och Prags tunnelbana byggda på detta sättet.
Vilket djup skulle man isåfall behöva lägga en sådan tunnel på?


Problemet är att det blir väldigt djupt och därmed också dyrt. Västlänken och Götatunneln är pålar i området där man skall passera under i leran. Man måste då ta sig igenom pålningen under respektive tunnel. Det blir svårt och dyrt, stabilitet måste garanteras för både korsande tunnel/station och de tunnlar man går under. Västlänken/centralen är en konstruktion som är 60meter bred. Det blir väldigt svårt och därmed också dyrt att ta sig under.

En TBM-maskin fungerar inte. Den måste fortfarande ta sig igenom pålningen. Men korsande tunnel så bryts pålningen och lasten måste då föras över till den korsande tunneln. Inte vad man vill direkt. Var skall spårvägens station vara? Under Västlänken? De skulle det bli ett stort hålrum där pålningen är borttagen och som måste ersättas.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Erik Jonson skrev:

Marcus Bokvist skrev:

Erik Jonson skrev:

Ja, det vore verkligen bra om man kunde det.

Vid Centralen ligger Västlänken ca: 10 till 12 m under marken. En spårvägstunnel lär nog behöva minst 5 m i invändig höjd.

Här kan du kolla på tvärsektioner för Västlänkens station vid Centralen:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/163277/tvars..


Det är nog främst en fråga om kostnad...London har väl också lergrund, kanske någon som vet vad det kostar där att bygga T-bana?

Förrestenm förutom debattartiklar, för vem vad bör man lobba för en stokring?


Måhända dyrare, det viktiga är att det går. Det handlar om en kort sträcka under Västlänken och Götaleden, inte hela tunnelbanelinjer.

Ringmetron i Köpenhamn kostar enligt Wikipedia 21,3 miljarder DKK, men då ingår det rätt mycket, bland annat 17 stationer.


Storkringen kommer från K2020 så den känner de till. Det skadar inte att nämna den och hålla liv i namnet, givetvis.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
John Johansson skrev:

Poängen med att dra över Polhemsplatsen/Centralen är väl ganska uppenbar? Om vi ska bygga en central planskild spårvägssträcka som ska utgöra stommen för snabb och effektiv spårväg genom centrum så kan den inte missa stadens huvudknutpunkt. Visst är det svårt att se hur det ska gå att få till en bra dragning som passerar centralen, men kan man inte göra det så faller en stor del av nyttan med hela sträckan.

Jag tycker ändå att det mest attraktiva verkar vara att dra spårvägen via Polhemsplatsen upp på bangårdsviadukten. Fråga är bara hur man ska kunna leda den vidare därifrån på ett smidigt sätt.


Spårvägen kan inte dras upp på Bangårdsviadukten, det är för brant stigning på rampen. Att gå ner i tunnel leder till konflikt med Bangårdsviadukten och sedan måste man under bangården där den är som bredast. Det leder till stora störningar för järnvägstrafiken. Varför inte försöka lite längre österut, vid Odinsplatsen?
Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
Låt Allélänken förlängas till Olskroken längs med Västlänken från Centralens hållplats, precis som jag föreslagit, men gör den redo att dela på sig och förenas med spåret som kommer från Odinsplatsen till Hisingen.
Erik Jonson
87 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juni 2013
Angående att gå under en befintlig grundläggning:

Bilden på sid 11 i den här pdf:en visar vad det handlar om. Man får växla av belastningen på båda sidor med någon slags stålkonstruktion. Säkert dyrt men det får våra framtida politiker avgöra. Det viktiga är att man inte gör det dyrare än nödvändigt, t.ex. genom att bygga hus i stråk som kan vara lämpliga för spårvägstunnlar.

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou..
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Signatur: Hansson skrev:Storkringen kommer från K2020 så den känner de till. Det skadar inte att nämna den och hålla liv i namnet, givetvis.


Hur mycket tryck lägger de på den i K2020?
Christian Röhss
3 Inlägg
Ort: Stenungsund, Gick med: Maj 2013
Signatur: Hansson skrev:

Problemet är att det blir väldigt djupt och därmed också dyrt. Västlänken och Götatunneln är pålar i området där man skall passera under i leran. Man måste då ta sig igenom pålningen under respektive tunnel. Det blir svårt och dyrt, stabilitet måste garanteras för både korsande tunnel/station och de tunnlar man går under. Västlänken/centralen är en konstruktion som är 60meter bred. Det blir väldigt svårt och därmed också dyrt att ta sig under.

En TBM-maskin fungerar inte. Den måste fortfarande ta sig igenom pålningen. Men korsande tunnel så bryts pålningen och lasten måste då föras över till den korsande tunneln. Inte vad man vill direkt. Var skall spårvägens station vara? Under Västlänken? De skulle det bli ett stort hålrum där pålningen är borttagen och som måste ersättas.


Tack. Då förstår jag mer vad problematiken är i det här fallet. Dock verkar det ju finnas teknik (t ex. den som Erik länkar till i sitt senaste inlägg) för att lösa de problemen man ställs inför vid en eventuell tunneldragning här.
Om vi för ett ögonblick bortser från de tekniska utmaningarna känns denna dragningen som en av de mest självklara, i händelse av att staden någon gång skulle besluta att tunnelbana ska byggas. Något jag personligen hoppas kommer att ske.

Själva stationen tänker jag mig att den skulle ligga mitt emellan Nordstan och Centralen, vilket skulle innebära att den tar slut innan den når fram till Västlänken. På så sätt minimeras ytan i Västlänken som behöver avlastas. Då kan, förutom mezzanineplanet vid Västlänkens västra del även gångtunneln under nuvarande spårvagnstation Nordstan kunna användas som nedgång till stationen. Ang. djupet ligger Västlänken som sagt på 10-12 meters djup. En korsande tunnel borde kunna ligga på <20m djup. Som jämförelse ligger blå linjen i Stockholm på ca. 30m vid T-Centralen och Citybanan kommer ligga på >40m.
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Erik Jonson skrev:

Angående att gå under en befintlig grundläggning:

Bilden på sid 11 i den här pdf:en visar vad det handlar om. Man får växla av belastningen på båda sidor med någon slags stålkonstruktion. Säkert dyrt men det får våra framtida politiker avgöra. Det viktiga är att man inte gör det dyrare än nödvändigt, t.ex. genom att bygga hus i stråk som kan vara lämpliga för spårvägstunnlar.

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou..


Det fanns ju en bit därVL gick genom Skansen Lejon därberget gick i dagen, skulle man kunna dra en spårvägstunnel under där?
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Christian Röhss skrev:

Tack. Då förstår jag mer vad problematiken är i det här fallet. Dock verkar det ju finnas teknik (t ex. den som Erik länkar till i sitt senaste inlägg) för att lösa de problemen man ställs inför vid en eventuell tunneldragning här.
Om vi för ett ögonblick bortser från de tekniska utmaningarna känns denna dragningen som en av de mest självklara, i händelse av att staden någon gång skulle besluta att tunnelbana ska byggas. Något jag personligen hoppas kommer att ske.

Själva stationen tänker jag mig att den skulle ligga mitt emellan Nordstan och Centralen, vilket skulle innebära att den tar slut innan den når fram till Västlänken. På så sätt minimeras ytan i Västlänken som behöver avlastas. Då kan, förutom mezzanineplanet vid Västlänkens västra del även gångtunneln under nuvarande spårvagnstation Nordstan kunna användas som nedgång till stationen. Ang. djupet ligger Västlänken som sagt på 10-12 meters djup. En korsande tunnel borde kunna ligga på <20m djup. Som jämförelse ligger blå linjen i Stockholm på ca. 30m vid T-Centralen och Citybanan kommer ligga på >40m.


Tekniken som beskrivs är till för att ta sig under hus. I det här fallet så är det Skatethuset vid Rosenlundsgatan som man skall under. Det kan bli för mycket för att ta sig under stationen. Vid skattehuset så använder man källarplanet för att förbereda marken under. Det innebär att man skulle behöva använda stationsrummet i stationen för att förberedea. Dvs. drifstopp och störningar! Inte så bra riktigt.

En station för spårvägen måste bli mycket lång för att fungera som "tunnelbana". Vi prtar om en längd om minst 100meter.

Stationerna i Stockholm ligger i berg till skillnad mot här där det hamnar i lera. Det innebär en oerhörd skillnad och fördel för Stockholm jämfört emd här.
Senast ändrad 22 januari 2015 12:00
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Marcus Bokvist skrev:

Erik Jonson skrev:

Angående att gå under en befintlig grundläggning:

Bilden på sid 11 i den här pdf:en visar vad det handlar om. Man får växla av belastningen på båda sidor med någon slags stålkonstruktion. Säkert dyrt men det får våra framtida politiker avgöra. Det viktiga är att man inte gör det dyrare än nödvändigt, t.ex. genom att bygga hus i stråk som kan vara lämpliga för spårvägstunnlar.

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou..


Det fanns ju en bit därVL gick genom Skansen Lejon därberget gick i dagen, skulle man kunna dra en spårvägstunnel under där?


Tveksam, det blir en lång omväg. Men antagligen skulle man kunna gå under tunneln mella Skansen och Centralen. Det blir en mycket kortare sträcka att tunnla under.
Erik Jonson
87 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juni 2013
Signatur: Hansson skrev:

Tekniken som beskrivs är till för att ta sig under hus. I det här fallet så är det Skatethuset vid Rosenlundsgatan som man skall under. Det kan bli för mycket för att ta sig under stationen. Vid skattehuset så använder man källarplanet för att förbereda marken under. Det innebär att man skulle behöva använda stationsrummet i stationen för att förberedea. Dvs. drifstopp och störningar! Inte så bra riktigt.

En station för spårvägen måste bli mycket lång för att fungera som "tunnelbana". Vi prtar om en längd om minst 100meter.

Stationerna i Stockholm ligger i berg till skillnad mot här där det hamnar i lera. Det innebär en oerhörd skillnad och fördel för Stockholm jämfört emd här.


Just nu spekulerar vi. Ingen här verkar egentligen veta vad som går och inte går. Men låt oss hålla ett stråk öppet genom centralenområdet så att det åtminstone inte blir omöjligt. Om stråket ska gå mellan Centralen och Norstan eller under säckbangården kan man ju diskutera, bara man väljer något :-)

Tror Göteborg gör ett stort misstag om man i princip för evigt stoppar en spårvägstunnel genom det som kommer bli stans nya cityområde.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Erik Jonson skrev:

Just nu spekulerar vi. Ingen här verkar egentligen veta vad som går och inte går. Men låt oss hålla ett stråk öppet genom centralenområdet så att det åtminstone inte blir omöjligt. Om stråket ska gå mellan Centralen och Norstan eller under säckbangården kan man ju diskutera, bara man väljer något :-)

Tror Göteborg gör ett stort misstag om man i princip för evigt stoppar en spårvägstunnel genom det som kommer bli stans nya cityområde.


Säckbangården känns spontant mer möjlig än att gå under Västlänken vid stationen. Nu kommer Jernhusen att bygga norr om bangården och eventuellt över den. Sedan tillkommer bangårdsviadukten.

Spårvägen från Eriksberg och möjligen Backa är tänkta för 60m spårvagn. Väl över p fastlandet så måste den vidare, via Drottningtorget och till banan mot Anger? Det kanske är vad som är möjligt.

Självklart spekulerar vi, men det skadar ju inte med viss verklighetsförankring.
Christian Röhss
3 Inlägg
Ort: Stenungsund, Gick med: Maj 2013
Jag vet inte om jag håller med om att det är verklighetsfrånvänt att spekulera i möjligheterna att dra en tunnel under Västlänkenstationen. I mina ögon är det som sagt den absolut mest optimala sträckningen för en eventuell tunnelbana så jag tycker att möjligheten att dra tunneln där absolut bör undersökas. Sen är det mycket möjligt att det visar sig att det inte går, men innan dess tycker jag inte man behöver avfärda idén så lätt.

I händelse av att det inte skulle gå, och man istället drar tunneln öster om Centralen under bangården; var skulle man kunna placera en eller flera stationer för att få så bra koppling till Centralen/västlänken/övriga centrum som möjligt?
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Förslag för Gullbergsvass forts av Planskild Storkring.:
Att gräva tunnlar för spårvagnar under Västlänken i den pålade leran blir alltså dyrt och krångligt. (ett antal miljarder)
En variant är då att ta spårvagnarna från Polhemsplatsen vidare på Snabbspåret och sedan låta de gå upp på bro tvärs Snabbspår och Järnväg. Sedan på högbana över Gullbergsvass och Älven ( röd linje ).
Om den här nya delen av staden byggs hyfsat futuristiskt och med rymd behöver inte högbanan innebära någon störning. Bro över till Ringön på rimlig höjd borde inte kräva så många öppningar per dygn.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Den här linjen kan kompletteras av spår i markplan österut från Nordstan, under nya Hisingsbron och mot Gamlestaden. (orange). I den östra delen är det bäst att inte ha högbana som ”stör” Skansen Lejonet. Båda linjerna får hållplats i ”Centrala Gullbergsvass” (gul rektangel)
För anslutningar i Västra delen se ungefär enligt sid 41 i:
http://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/e..

Över Ringön blir det c.a 4 km från Gamlestaden, vilket gör att man får en utmärkt genväg som t ex kan användas av tågpendlare från Väner/Bohusbanan som kliver av vid Gamlestadens stn och ska till Hisingen. Kanske kan man också från Ringön dra norrut till Backa och avlasta även Hjalmar(?)
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:

Förslag för Gullbergsvass forts av Planskild Storkring.:
Att gräva tunnlar för spårvagnar under Västlänken i den pålade leran blir alltså dyrt och krångligt. (ett antal miljarder)
En variant är då att ta spårvagnarna från Polhemsplatsen vidare på Snabbspåret och sedan låta de gå upp på bro tvärs Snabbspår och Järnväg. Sedan på högbana över Gullbergsvass och Älven ( röd linje ).
Om den här nya delen av staden byggs hyfsat futuristiskt och med rymd behöver inte högbanan innebära någon störning. Bro över till Ringön på rimlig höjd borde inte kräva så många öppningar per dygn.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Den här linjen kan kompletteras av spår i markplan österut från Nordstan, under nya Hisingsbron och mot Gamlestaden. (orange). I den östra delen är det bäst att inte ha högbana som ”stör” Skansen Lejonet. Båda linjerna får hållplats i ”Centrala Gullbergsvass” (gul rektangel)
För anslutningar i Västra delen se ungefär enligt sid 41 i:
http://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/e..

Över Ringön blir det c.a 4 km från Gamlestaden, vilket gör att man får en utmärkt genväg som t ex kan användas av tågpendlare från Väner/Bohusbanan som kliver av vid Gamlestadens stn och ska till Hisingen. Kanske kan man också från Ringön dra norrut till Backa och avlasta även Hjalmar(?)


Framtidens kollektivtrafik utreds just nu

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2608419-framtid..

Tomas Zeljko

kommunikationsansvarig, kollektivtrafiksekretariatet

Västra Götalandsregionen


skriver svar på debattartikel av Mikael Bigert.
Sida 6 av 8

PLANSKILD STORKRING 2.0

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter