Utskrift från www.yimby.se
....

Arkitekt sågar byggsektorn jäms med fotknölarna på Byggvärldens blogg

Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Fredrik von Platen gästbloggar på Byggvärlden: http://www.byggvarlden.se/gastbloggen/2013-08-20/..

Ord och inga visor! Det mesta av det som han tar upp i sitt blogginlägg är välkänt för den som har följt debatten men det låter verkligen otroligt illa ställt med byggandet i Sverige när allt tas upp i en samlad artikel.
__________________
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Och då tar han ändå inte upp de kostnader som måste vara förknippade med att det byggda sprids ut så till den grad. Ett hus i periferin kostar dubbelt så mycket som det som byggs i centrum på grund av all extra infrastruktur som krävs - åtminstone i en större stad.
Senast ändrad 23 augusti 2013 12:39
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Verkligen ord och inga visor. Det jag undrar är om det verkligen är möjligt, som han påstår, att bygga till halva kostnaden. Varför har då ingen gjort det? Är kartellbildningen så pass stark att inga konkurrenter tillåts "förstöra" status quo?

Vad hindrar ett litet upplyst byggföretag utmanar bjässarna genom att visa att det faktiskt går att bygga till låga kostnader?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Uppenbarligen är byggmarknaden tillräckligt monopoliserad för att det ska vara möjligt för byggbolagen att minska utbudet för att hålla uppe priserna, se detta svt-inlägg.

Programmet låter även ana att ett av skälen till detta är att det finns så ytterligt få byggbara tomter - något som vår egen Lindhagenplan skulle kunna göra något åt. En poäng till yimby!
Senast ändrad 24 augusti 2013 21:53
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Men vilket intresse har kommunerna av att tillgodose för lite planerad mark? Har det t.ex skett ett systemskifte där det helt enkelt krävs mer planlagd mark än tidigare eller har kommunen intresse av att strypa marktillgången - visst de tjänar ju ofta pengar på marken men det går ju emot deras bostadspolitiska mål...
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Kommuner har inte oändliga resurser. Dagens planförfarande är komplicerat, och det är resurskrävande att ta fram detaljplaner. I Göteborg till exempel behövs de i tusental per år, SBK känner sig överbelastade med några hundra i luften. Sen har vi överklagandena som fördröjer allting och sätter käppar i hjulen jämt och ständigt.

Sedan finns det väl från kommunens sida ett intresse av att inte ha för många socialt och ekonomiskt svaga. De är bara minus i ekonomin och skapar oro i kommunen. Och så kryddat med fördomar och främlingsfientlighet sedan... Då är det en lätt väg att hålla byggandet så att bara trygg övre medelklass har möjlighet att etablera sig i kommunen. Men det är egentligen bara spekulationer. Men alla medborgare är inte plustecken i budgeten, och då saknar kommunen helt incitament att skapa förutsättningar för dem.
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Så här resonerar byggbolagen:
Att bygga bostadsrätter med vidsträckt utsikt ger större vinst än att bygga hyresrätter i förorten. Byggkostnaden skiljer sig max 10%. Tomtkostnaden per lägenhet blir lägre trots dyrare tomt.

Kommunen har inget emot detta resonemang då det generar skatteinkomster. Hyresrätten är hotad som boendeform i Sverige.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Alexander: Det sätt man har planerat på under hela 1900-talet, alltså det glest utspridda med massor av restmark som inte "kan" användas, ger ju väldigt lite per hektar. Men det är detta som har varit ortodoxt. Såvitt jag kan se tjänar kommunerna ingenting på detta - tvärtom, faktiskt, eftersom det kräver så mycket mer infrastruktur än ett tätare sätt att bygga på.

Men detta har vi diskuterat många gånger.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Så om man ska tolka era svar...

Johannes: Kommunerna är oärliga; de säger sig vilja bygga massor med bostäder, men hellre ingen bostad alls än att det byggs för folk under ett visst inkomststreck, oavsett om det är privata aktörer som står för risken...

Känns lite väl syniskt för mig...

Johannes igen: Kommunerna har inte resurser nog att tillgodose behovet av nya bygglov

Detta kan jag köpa... Men det är minst sagt dumsnålt...

Krister: Kommunen sitter i knät på byggbolagen. Inkomster från det lilla som faktiskt byggs (tomtförsäljning, byggrättsavgifter och inte minst högre andel höginkomsttagare) är viktiga inkomstkällor för kommunen, varför de inte vill göra någonting åt situationen

Finns det ens evidens för att en högre bostadsproduktion skulle medföra fler sociala problem? Tvärtom kan i längden lägre boendekostnader medföra att fler har råd att klara sig utan socialt stöd från kommunen - visst kommunen kanske går back när det kommer till skatteintäkter/utgifter för enskilda hushåll... Men med rätt planering kan ju fler nya bostäder minska andra kommunala kostnader, som subventioner till kollektivtrafik...

@Jan: Nu när de andra hävdat att kommunerna endast vill attrahera höginkomsttagare - finns det skäl att tro att detta markslöseri är ett symptom på denna önskan? En impedimentzon som skilljer det nya området från det där andra problemområdet, stora villaområden, inga bostäder närmast buller och andra faktorer som drar ner värdet och därmed de inflyttandes löner...

Personligen tycker jag att det är lite väl syniskt men dessa idéer kan ju vara byggda på sådana tankar utan att dagens planerare reflekterar över detta...

T.ex att man lokaliserar villaområden dit det inte finns bra allmänna kommunikationer så att bättre kommunikationslägen kan tillägnas flerbostadshus. Det är ju logiskt enligt "exploatering efter markvärde" - flerbostadshus där det finns intresse att bygga flerbostadshus - annars villaområden. Men det innebär ju förstås segregation och uppdelning.

I annat fall kan ju modernistisk planering sägas bygga på idén om att det man bygger inte kan tillföra nya värden till staden - således blir en sparad naturkil, eller vilken plätt "natur" som helst, ett sätt att maximera markvärdet på en specifik plats - naturen bedöms ju fortfarande ha ett värde, parkeringar och bilvägar är ett nödvändigt ont...
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
En av bovarna är antagligen detaljplanesystemets finansiering. Eftersom kommunerna har möjlighet att ta ut kostnaden för detaljplanen av exploatören så vill man minimera antalet detaljplaner som görs utan att det finns en intresserad exploatör. Att göra detaljplaner "på spekulation" skulle kräva att detaljplaneverksamheten anslagsfinansieras i högre grad än idag.
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Alexander Åkerman skrev:


@Jan: Nu när de andra hävdat att kommunerna endast vill attrahera höginkomsttagare - finns det skäl att tro att detta markslöseri är ett symptom på denna önskan? En impedimentzon som skilljer det nya området från det där andra problemområdet, stora villaområden, inga bostäder närmast buller och andra faktorer som drar ner värdet och därmed de inflyttandes löner...


Jag tror inte det är huvudskälet. Det är lika stort avstånd mellan Vällingby och Hässelby eller mellan Tensta och Rinkeby - eller mellan två hyreshus i Bredäng.

Det är nog bara en teknisk rutin som utgår från att alla avstånd och all mark är gratis, och att människors enda påverkan på varandra är att störa varandra. Att människor stinker och att det är bäst att ha så långt som möjligt mellan dem, som den mycket tidiga modernismkritikern Gordon Cullen sarkastiskt uttryckte det på 50-talet.
Senast ändrad 26 augusti 2013 13:27
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008

Arkitekt sågar byggsektorn jäms med fotknölarna på Byggvärldens blogg

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter