Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Modeller för att dela värdeökning på mark

Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Jag läser följande artikel undrar jag vilka modeller det finns för att dela värdeökningen när infrastruktur byggs ut:

DN: Krav på delad nota när fastighetsägare gör klipp på t-bana

Det verkar som att staden bara för diskussion om hur mycket markägarna kan tänkas bidra med, där markägarna då måste förstå att om de inte skjuter tillräckligt så blir det inget alls av (fast staden/staten kan ju inte helt ha pokerface om det utfallet).

En tunnelbana ger egentligen bara markvärdeökning om det finns en station med passagerarutbyte. Så ett sätt är att helt skjuta stationskostnaden på markägarna, och om de inte kan få fram kapital nog till vad staden vill bygga så blir det inget station.

Jag har funderat på om finansvärldens derivat kan tillämpas på mark, så att ägarna kan sälja den framtida (och okända) vinstökningen, mot en känd summa pengar nu. Tyvärr stödjer sig derivat på egenskaper som hög likviditet, och ett företags aktiers likhet med varandra. Att börsnotera tomtmark, och ha årlig utdelning, kanske vore något?

Det skulle också vara möjligt att justera skatt på mark efter närhet/tillgång på infrastruktur. (Dvs inte bara tunnelbana, men också motorvägar etc). Men då måste det finns as en värdering, och detta blir väldigt subjektivt. Detta koncept blir väl så nära man kan komma "landsskatt" som blir en omdanade skattereform.
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Markvärdesstegring som en konsekvens av exploatering eller infrastrukturutbyggnad är en hel forskningsgren inom lantmäteri och nationalekonomi. Du skulle möjligen kunna hitta lite källor i Thomas Kalbros "Markexploatering".
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
All egendomsvärdering går till på det sätt du beskriver: man räknar fram ett nuvärde av kommande nytta. Med derivat handlar man (förenklat uttryckt) med dessa värden utan att äga dem. Man "spelar" exempelvis på en viss prisutveckling på fastigheter man inte äger. Det är således något annat än ett sätt att i förtid ta ut värden ur den underliggande egendomen till ett derivat.

Men nu har vi ju alltjämt en fastighetsskatt på kommersiella lokaler, så stiger fastighetsvärdena får staten en del av det hur som helst.

Den typ av korporativism det skulle innebära att låta vissa fastighetsägare "köpa" tunnelbaneanslutning tror jag är en dålig idé, man riskerar att dra linjerna dåligt bara för att man får lite bättre medfinansiering på det sättet. Man får helt enkelt ta att vissa kommer att ha gjort en bra affär genom att äga på rätt plats; såväl kommersiella som enskilda privata fastighetsägare.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Ett derivat måste väll vara kopplad till en underliggande marknad. Om det inte går att köpa t ex ett index av södermalmsbostäder, går det inte heller att ha ett derivat. Och om ett sådant index skulle finnas skulle det ju bara gå att köpa/sälja det indexet utan att blanda in derivat.

I Japan så byggs/drivs det flesta järnvägslinjer av privata företag som i huvudsak finansierar sin verksamhet via modellen, köp först all mark, bygg sedan en järnväg. Det är svårt med en liknande modell i Sverige dock.

Enklaste sättet att ta betalt för mervärdet skulle ju bara vara att ta ut en högre fastighetsskatt (eller markskatt) under något decennium efter T-bana byggs för kommersiella fastigheter och bostäder, fast det är svårt nog att driva igenom en vettig vanlig fastighetsskatt så en skatt som höjs bara för att staten bygger T-bana är nog bara att drömma om.
Senast ändrad 9 september 2013 22:48
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Det hjälper ju med ett index, men rent teoretiskt kan jag idag sälja en butikslokal vid tunnelbanan i Järla för inflytt om 15 år, och sen då själv köpa eller låta bygga lokalen, eller köpa tillbaka rätten till den (varvid den alltså aldrig behöver finnas). Riktigt hur det skulle underlätta en högre beskattning ser jag inte.

Slultligen (kanske väl politiskt): Det är olämpligt att införa specialskatter för särskilda projekt. Ett tydligt och förutsägbart skattesystem (nästan oavsett nivåer) leder till att fler fokuserar sin tid och sina resurser på sin kärnverksamhet snarare än på att försöka skatteplanera.
Martin Singh-Blom
196 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2012
Jag läste nyligen en rapport från Ernst & Young om hur ökning av markvärde kan fångas för att finansiera tunnelbanan i Warszawa, här. Jag har bara skummat den men de gör en ganska bra översikt över olika mekanismer för att fånga värden i kapitel 2.

Vad gäller derivat så förstår jag inte riktigt poängen. Det skulle kunna uppmuntra till likvidare handel i markens värdestegringar kanske, men det i sig hjälper ju inte staten att använda den värdeökningen till att finansiera infrastrukturen.

För övrigt: Landskatt ftw! Det verkar lösa precis alla problem vi talar om. Helst skulle jag vilja se att den var fullständigt uniform så att villaägare tvangs betala den de också. Hur man på ett bra sätt mäter värdet på mark vet jag dock inte. Jag skulle helst se någon typ av marknad för det istället för en av staten uppsatt algoritm, men jag vet inte hur det skulle kunna implementeras.
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Mark är ganska lätt att värdera Martin, det finns oftast tillräckligt stor omsättning på fastigheter i ett område för att man kan göra en skälig marknadsvärdering utifrån faktisk försäljning. Det är klart att man får med byggnadsvärdet då också, men det torde inte vara alltför svårt att isolera och räkna av.

Vad gäller villor tror jag det är politiskt svårt att få igenom en landskatt, särskilt då motståndet mot den tidigare fastighetsskatten var att man tvingades skatta ganska mycket för orealiserade värden. Det går ju att komma runt genom att ha transaktionsskatter, alltså att man tar ut skatten vid försäljning, men det i sin tur skapar en besvärande trögrörlighet på fastighetsmarknaden, i alla fall om man inte kan rulla vidare tidigare vinster som nu.

Jag håller dock med dig i sak (om det nu låter som något annat), landskatt vore utmärkt.
Martin Singh-Blom
196 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2012
Det är kanske lite off topic men jag läste nyligen om ett skoj sätt att beräkna värdet på mark för skatteändamål - man låter helt enkelt folk själva deklarera vad deras mark är värd, med den caveaten att staten har rätt att köpa för det pris som har uppgetts. Det var ursprungligen Sun Yatsen som föreslog metoden tydligen. Och om folk själva får deklarera hur mycket de tycker att de ska skatta på kan de väl inte klaga så mycket, eller? ;-)

 > Allmänt
Modeller för att dela värdeökning på mark

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter