Utskrift från www.yimby.se
....

Kvertersstad längs med Skarpnäckslinjen.. Lindhagen 2.0 i praktiken

Sida 1 av 3
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Det går utmärkt att omvandla förorterna till kvartersstad. Detta har visats iom Lindhagen 2.0. Frågan är hur det skulle kunna se ut i verkligheten. Hur mycket kan man vinna i täthet

Bilden nedan visar förorterna längs med Skarpnäckslinjen. Det röda är befintliga byggnader inom det område vi intresserar oss för.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Detta område kan kompletteras med ett gatunät. På sina håll är det eventuellt så att gatorna blir orimligt branta. I dessa fall tar trappor upp höjdskillnaderna.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Detta skapar en bra struktur för förtätning.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Om vi antar att den befintliga bebyggelsen i snitt har 4 våningar (inkl ev. källare) och att den nya har sju våningar (inkl ev. källare) så kommer tätheten/exploateringstalet öka med en faktor på nästan 3. Befolkningen ökar alltså inte tre gånger om eftersom en del av våningsytan kommer upptas av arbetsplatser.

Sedan har vi givetvis villaområden. Ökar man byggrätterna där och ersätter en villa på en 20 meter bred tomt med ett sjuvånings gatuhus (inkl ev. källare). Då ökar exploateringstalet med en faktor 10 (givet en villa på nästan 160 m2).
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Erik Saler
162 Inlägg
Ort: Stockholm (Södermalm), Gick med: Juni 2011
Coolt, skulle det inte bli lite tydligare om nya vägar och ny tomtindelning fick en en annan färg än grå respektive röd?
Martin Singh-Blom
196 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2012
Jag gillar Nytorpsgärdet, det blev en riktig Nytorpspark av det. Skulle gärna se fler planerade och välavgränsade parker i strukturen dock. Ståhle hävdar att det är något som folk verkligen värdesätter.

Och en undran: Varför har du inte bundit ihop det med den existerande stadsstrukturen i Skarpnäck?
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Om jag får komma med en av mina käpphästar så kan man ju där det finns stora höjdskillnader lämna det strikt kvadratiska mönstret och använda ett rombformat gatunät just där för att undvika att gå rätt uppför stigningar och slippa trappor.

En anna fundering ang villamattor, skulle man kunna kombinera folks vilja att stadsmässigt samtidigt som man vill ha något eget genom att bara sätta villorna i entaka kvarter (mao endast enskilda villkvarter eller stadsradhus omringade av gatuhuskvarter)?
Martin Singh-Blom
196 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2012
Bra idé med stadsradhusen eller villor i egna kvarter. En annat sätt man skulle kunna trycka in dem i bebyggelsen är genom att använda dem till att sluta kvarter. Tornet hade ett sånt projekt för ett tag sedan, vilket sedan inte gick att genomföra eftersom det överklagades med dödshot. Något sånt här alltså, med både bokaler och radhus.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Exempel på lamellhus som har kompletterats till ett sammanhängande kvarter med stadsradhus.


Det här förslaget var i Tensta, vilket är mycket modernare i sin arkitektur är Kärrtorp, men jag tror likväl att det skulle kunna vara en typ av bebyggelse som skulle vara lättare att acceptera för många som redan bor där än Niklas sjuvåningshus, samtidigt som de bidrar till levande gator och kraftigt ökad täthet, speciellt om man bygger den typ av täta stadsradhus med möjlighet till lokaler i botten som verkar bli mer och mer poppis. Det blir nästan lite brownstone eller San Francisco-känsla av det, vilket är mysigt tycker jag.
Senast ändrad 13 september 2013 13:22
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Martin Singh-Blom skrev:

Jag gillar Nytorpsgärdet, det blev en riktig Nytorpspark av det. Skulle gärna se fler planerade och välavgränsade parker i strukturen dock. Ståhle hävdar att det är något som folk verkligen värdesätter.

Och en undran: Varför har du inte bundit ihop det med den existerande stadsstrukturen i Skarpnäck?


Problemet är att konceptet från början är hus-i-park. Alltså finns det inga riktiga parker från början och det är svårt att få in nya sådana. Däremot skulle man kunna ersätta något kvarter i öster med just park.

Och varför inte Skarpnäck? Av tidsmässiga skäl valde jag att inte arbeta med det just nu, men givetvis fortsätter planen dit. Detta var bara för att illustrera hur mycket husipark-förorterna kan förtätas. *I* själva Skarpnäck är det redan rätt fullt och kan fungera som en del av en kvartersstad utan att det sker några förtätningar inom strukturen.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Marcus Bokvist skrev:

Om jag får komma med en av mina käpphästar så kan man ju där det finns stora höjdskillnader lämna det strikt kvadratiska mönstret och använda ett rombformat gatunät just där för att undvika att gå rätt uppför stigningar och slippa trappor.


Nu är det mesta redan befintligt gatunät så det handlar till stor del om att knyta ihop gatustumpar. Sned gata i förhållande till sluttningen har gjorts ned mot Hammarby fabriksväg.

En annan fundering ang villamattor, skulle man kunna kombinera folks vilja att stadsmässigt samtidigt som man vill ha något eget genom att bara sätta villorna i entaka kvarter (mao endast enskilda villakvarter eller stadsradhus omringade av gatuhuskvarter)?


Det handlar ju om att förtäta befintliga områden och låta det gamla vara kvar. I detta fall har jag för enkelhets skull koncentrerat mig på områden med hus-i-park. När villaområden förtätas kan jag tänka mig att det kan ske på i huvudsak två sätt.

1. Gatuhus byggs mellan villan och trottoar eftersom avståndet är tillräckligt stort (>ca 18 meter)
2. Om villan ligger nära trottoar rivs villan och ersätts med gatuhus.

Sedan finns det troligen villaägare som väljer att inte låta bygga om på sina tomter. Det blir således ett blandat område som förtätas över längre tid.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Jag tror det enda realistiska (och önskvärda) sättet att kan omvandla villområden är att bygga hörnhus i kvarterskanten på villaområden med 6-12 lägenheter, på 1-2 villatomter. De kan absolut inte vara 7 våningar, utan kanske 3 eller högst 4. Sådana hus finns ju också i stora delar av Enskede.

Man kan ju också omvandla 1 villatomt till 2-3 'townhouses', men då ska man ju helst komma över minst 3-4 tomter på en gång.
Senast ändrad 13 september 2013 20:08
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
För att vara mer konstruktiv tycker jag det vore skoj att omvandla hammarbybacken till något i stil med Telegraph-hill i San Francisco, det skulle vara något helt unikt i Stockholm. Storleken på de båda kullarna är nog ganska lika.

http://en.wikipedia.org/wiki/Telegraph_Hill,_San_..Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.
Senast ändrad 13 september 2013 20:16
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Martin Kolk skrev:

Jag tror det enda realistiska (och önskvärda) sättet att kan omvandla villområden är att bygga hörnhus i kvarterskanten på villaområden med 6-12 lägenheter, på 1-2 villatomter. De kan absolut inte vara 7 våningar, utan kanske 3 eller högst 4. Sådana hus finns ju också i stora delar av Enskede.

Man kan ju också omvandla 1 villatomt till 2-3 'townhouses', men då ska man ju helst komma över minst 3-4 tomter på en gång.
¨

Just för om man vill ha en "bokal", kan kanske en variant av "tyneside flat" kan vara ett alternativ, där BV-lägenheten ersätts med lokal
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
I vissa delar av Enskede får man inte ens måla om huset utan särskilt tillstånd så vi är nog ganska långt ifrån att man ska få bygga nya gathus framför gamla villor (att dessa ligger särskilt långt från gatan stämmer inte så väl med min bild heller, men den begränsar sig nog till Sandsborg i det markerade området).

Vad jag tror att man skulle kunna göra är att identifiera vissa huvudgator och tillåta/kräva högre exploateringstal där. Gamla Tyresövägen vore en sån om det inte vore för att någon placerat Dalen-labyrinten i dess gamla dragning. Kanske finns det andra vägar, kanske kan man skapa en sådan i öster.

Täta stråk och markerade torg, bakgatorna tror jag man får lämna därhän.
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Ser nu att Gamla Tyresövägen ligger utanför området vi pratar om. Då saknas det verkligen ett nord-sydligt stråk i området.
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
David Nylund skrev:


Täta stråk och markerade torg, bakgatorna tror jag man får lämna därhän.


Som ett skyltfönster om hur staden kunde vara?
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Marcus, ja så kan man förstås se det. Eller så ser man det som att det redan finns en gatustruktur med huvudstråk, vilka skulle vara lättare att förtäta kring än det skulle vara att omforma hela de villaområden som ligger kring/bakom stråken. Alltså vägar som Sockenvägen och Sofielundsvägen, som redan idag är bebyggda med stenhus längs tomtgränsen - i alla fall delvis. Tittar man på kartan saknas dock dessa stråk att bygga kring i Kärrtorp och Bagarmossen, så hur man ska göra där vet jag inte.

Det må vara att en sådan lösning skulle innebära att dessa områden skulle fortsätta ha en förortskänsla, men det måste ändå till stråk om det ska gå att förtäta.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
David Nylund skrev:

Marcus, ja så kan man förstås se det. Eller så ser man det som att det redan finns en gatustruktur med huvudstråk, vilka skulle vara lättare att förtäta kring än det skulle vara att omforma hela de villaområden som ligger kring/bakom stråken. Alltså vägar som Sockenvägen och Sofielundsvägen, som redan idag är bebyggda med stenhus längs tomtgränsen - i alla fall delvis. Tittar man på kartan saknas dock dessa stråk att bygga kring i Kärrtorp och Bagarmossen, så hur man ska göra där vet jag inte.

Det må vara att en sådan lösning skulle innebära att dessa områden skulle fortsätta ha en förortskänsla, men det måste ändå till stråk om det ska gå att förtäta.


Det fina med villaområdena, är att det finns en kvartersstruktur. Jag gör inte anspråk på att allt ska ändras över en natt. Man erbjuder utökad tomträtt vid de fastigheter man inte vill spara av kutlruhistoriska skäl (vilket givetvis inte kan vara en hel stadsdel om man inte är dogmatiskt lagd).

Sofielundsvägen förlängs enligt den planen jag ritade till Björkhagens C. Sedan gör topografin det svårt.

Sockenvägen löper dock hela vägen ut. De delar upp sig i en gren upp mot Kärrtorps C (och vidare över Nytorps Gärde) samt en mot Norra Bagarmossen.

Dessa vägar kan få genomgående gatuhus i ett första skede.

När förtätning sker är det också rimligt med mer infrastruktur. Sockenvägen skulle kunna få nedgrävd tunnelbana (eller på viadukt) Sofielundsvägen skulle kunna få spårvagn.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Martin Kolk skrev:

För att vara mer konstruktiv tycker jag det vore skoj att omvandla hammarbybacken till något i stil med Telegraph-hill i San Francisco, det skulle vara något helt unikt i Stockholm. Storleken på de båda kullarna är nog ganska lika.


Som jag förstått det har man sedan tidigare sagt nej till bygga på Hammarbybacken eftersom det handlar om rivningsmassor. Således inget fast berg och troligen miljögifter.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Egentligen är det väl tunnelbanan som är det genomgående stråket?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Marcus Bokvist skrev:

Egentligen är det väl tunnelbanan som är det genomgående stråket?


Så är det nog. Det är nog, pga topgrafi, svårt att bygga en aveny längs med hela dess sträckning. Eller kanske går det? Då får man ett parallellstråk till Gamla Tyresövägen.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Vi kan ju lära oss av Spacescape att vad som behövs inte är ett stråk utan många som korsar varandra. En gatas "stråkhet" kännetecknas just av att den korsas av många andra stråk: en sådan gata har hög konnektivitet, vilket gör den attraktiv.

Skarpnäck har såtillvida en nackdel som det är stopp rakt norrut och österut. Det mesta är inriktat mot nordväst, vilket nog kommer att döma stora delar till gränsvacuum. Men många stråk mot nordväst som korsar många stråk mot väster skulle vara bättre än läget idag i alla fall.
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Jag vet inte heller men jag tror du förstår vad jag tänker.

Kanske om man lät gräva ner tunnelbanan eller bygger om den till högbana. Sen får kanske malmövägen förlängas dels mot garagevägen västerut (och kanske sen mot palandervägen eller pelargatan), dels söderut längs med tunnelbanans sträckning mot bagarmossens centrum. Man borde nog också låta stråket vara en enda gata så det är tydligt att det är ett stråk.

Gräva ned är väl dyrare (1miljard per km plus 1 miljard per station ?), men det är väl enklare att bygga staden. Högbanan billigare (Jämför med honolulus högbanemetro som kostar ca 350milj/km utan stationer och tåg och ca 1miljard per km med allt så brde en stockholmsk högbana på en befintlig linje kosta kanske 600-700milj per km (inga tåg behövs men längre stationer)), men det är nog svårare att få till arkitekturen så att högbanan inte stör.

Man kanske skulle kunna göra det stegvis, så länge man kombinerar tunnelbanans nedgrävning/elevering med boulevardbyggande.
Sida 1 av 3

Kvertersstad längs med Skarpnäckslinjen.. Lindhagen 2.0 i praktiken

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter