Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer
 > Nacka

Strukturplan västra sicklaön

Joakim Franklin
58 Inlägg
Ort: Stockholm (Nacka), Gick med: Januari 2012
Nu har tjänstemännen i nacka kommun presenterat ett förslag på strukturplan för sicklaön väster om saltsjöbadsleden. Finns tyvärr ingen samlingssida för projektet än, men här är lite länkar till dokumenten:

Strukturplanen
Tjänsteskrivelsen
Protokoll från stadsbyggnadsutskottet 17/12 2013 (sidorna 9-10 berör ärendet)
Alla handlingar från det berörda mötet

Vad jag förstått så är strukturplanen ett första utkast som först ska passera kommunpolitikerna och arbetas om för att sedan gå ut på samråd, eller hur är beslutsgången? Det kan väl inte vara så att kommunen låter något så här viktigt beslutas utan samråd?

Personligen tycker jag strukturplanen är berömvärd, och även ambitionen att "arbetet bör resultera i något som påminner om 'gamla tiders stadsplan'" som tjänstemännen uttrycker det i dokumentet. Mycket bra principer för stadsbyggnad och lättförståerligt presenterat varför principerna är viktiga.

Det ringer samtidigt en stor varningsklocka när politikerna direkt vill hindra förtätning av centrala villaområden (edit: se nästa inlägg). Dessutom tolkar jag uttalandet om saltsjöbanan som att man inte ens tycker det är värt att utreda alternativen.
Senast ändrad 28 december 2013 15:40
Joakim Franklin
58 Inlägg
Ort: Stockholm (Nacka), Gick med: Januari 2012
Utdrag ut protokollet från det berörda mötet:
Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C) och Jan-Eric Jansson
(KD), följande förslag till beslut.

”Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar i enlighet med förslaget, med följande undantag.
1. Områdena som på kartan på s 19 är markerade som ”Ev förvandlingsområden på längre sikt” (Nysätra-Trollbo, Vikdalen och Lillängen) är inte aktuella för förtätning utan ska behålla dagens karaktär.
2. Gränserna för kommande naturreservat i Ryssbergen är inte fastställda och därmed inte heller omfattningen av eventuell bebyggelse norr om Värmdöleden. Den frågan avgörs i ett senare skede.
3. Planeringen ska utgå från att Saltsjöbanan ska fortsätta i sin nuvarande sträckning till Slussen och inte konverteras till tvärbana.

Gunilla Grudevall-Steen (FP) yrkade, med instämmande av Majvie Swärd (S), att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång
Med avslag på Mats Gerdaus yrkande beslutade stadsutvecklingsutskottet i enlighet med Gunilla Grudevall-Steens yrkande att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Sidan 16 i strukturplanen ovan är fullständigt lysande. Eller vad sägs om de här bildparen?
Jag håller med om i alla fall fem av sex.
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Är det månne 2:an som inte faller dig på läppen?
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Ja, jag tror inte den går ihop med de andra – särskilt inte med ett sammanhängande gatunät och byggande på impedimentsmark längs vägar.

Jag är ju nu inte så brydd om ekologisk mångfald i stadsparker, men det vore ändå intressant att läsa om resultatet av isolerade stadsparker, och hur kraftiga länkar som krävs.

Är Berzelii park del av ett nät iom allén längs Strandvägen? Är kaninerna i Blekholmsparken ett resultat av kopplingen till Solna via Kungsholms strandväg? Och om så är fallet, skulle vi även tappa de pollennerande insekterna utan dessa samband eller lyckas dessa spridas ändå?

I fallet Sicklaön tror jag att det gröna alltid är nära nog för att sprida växter, insekter och smådjur ändå, men ett bättre underlag än vad man själv löst tror är ju alltid trevligt.
Senast ändrad 29 december 2013 06:29
Martin Singh-Blom
196 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2012
Sen har vi ju det faktum att hela Stockholm ligger i ett skärgårdslandskap. Kan tordyvlar klara att flyga mellan öar kan de säkert klara att flyga över gator mellan ö-liknande parker.

Men jag håller med, lite faktisk forskning och riktiga fakta skulle göra hela den här debatten överflödig.
Joakim Franklin
58 Inlägg
Ort: Stockholm (Nacka), Gick med: Januari 2012
Det verkar gå en trend i att använda liknande bilder inom kommunal planering. Jag har för mig att samma förklarande bilder användes både vid presentationen av galoppfältet i täby och den nu osäkra omdaningen av lidingö centrum-torsvik.

Har någon erfarenhet av liknande projekt? brukar de komma ut till samråd?
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Utan att veta säkert tror jag inte att det kommer gå ut på samråd, främst baserat på den här typen av skrivningar:

Strukturplaneringen på västra Sicklaön ska vara en levande process där underlag och planer hela tiden uppdateras och kompletteras utifrån hur arbetet med detaljplaneprogram, detaljplaner och andra studier fortskrider. Detta dokument ska därför inte ses som en slutgiltig plan utan som en redovisning av läget för den övergripande planeringen och som en utgångspunkt för den fortsatta stadsutvecklingen på västra Sicklaön.
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
David Nylund skrev:

Ja, jag tror inte den går ihop med de andra – särskilt inte med ett sammanhängande gatunät och byggande på impedimentsmark längs vägar.

Jag är ju nu inte så brydd om ekologisk mångfald i stadsparker, men det vore ändå intressant att läsa om resultatet av isolerade stadsparker, och hur kraftiga länkar som krävs.

Är Berzelii park del av ett nät iom allén längs Strandvägen? Är kaninerna i Blekholmsparken ett resultat av kopplingen till Solna via Kungsholms strandväg? Och om så är fallet, skulle vi även tappa de pollennerande insekterna utan dessa samband eller lyckas dessa spridas ändå?

I fallet Sicklaön tror jag att det gröna alltid är nära nog för att sprida växter, insekter och smådjur ändå, men ett bättre underlag än vad man själv löst tror är ju alltid trevligt.


Man får ju hoppas att de kanske menar trädplanterade boulevarder. Dessutom, så finns det ju djur i staden. Det är ju bara att stadens ekosystem är annnorlunda än landsbygden. (Kan tänka mig att Staden favorisrerar anapassningsbara generalister som rävar och kråkfåglar)

 > Städer
 > Nacka
Strukturplan västra sicklaön

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter