Utskrift från www.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Spårtaxisystem

Sida 1 av 2
12>
Arvid Bäärnhielm
67 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: September 2013
Spårtaxi är ju ett fenomen som har kommit upp mer och mer den senaste tiden. Bland annat har man långt gående diskussioner om att bygga en bana här i Uppsala mellan Centralstationen, Akademiska sjukhuset och Biomedicinskt centrum (ett av universitetets campus). Jag tycker själv att det låter spännande och jag hoppas att det blir av så att man kan utvärdera det ordentligt sen.

Tanken, åtminstone med systemet i Uppsala, är att man kopplar samman flera enkelriktade slingor till ett större system. Ibland går slingan i en öppen cirkel och ibland löper den tillbaka parallellt hela eller delar av sträckan. Det finns väl både fördelar och nackdelar med det, men jag tror att en fördel är att det underlättar när man vill bygga ut systemet.

Vill man titta lite närmare på just hur det är tänkt i Uppsala så kan man hitta lite information här:
http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Miljo-..
En videofilm om konceptet kan hittas här:
https://www.youtube.com/watch?v=07SinGMGdhQ
En till video om lösningen kring Centralstationen/Resecentrum kan man se här:
https://www.youtube.com/watch?v=291yE_9eefU
En förstudie om det hela från 2011 kan hittas här:
http://www.uppsala.se/pages/118806/Rapport_Sparta..

Jag har redan tidigare funderat på om man inte skulle kunna dra kortare avstickare in i enskilda fastigheter, där stationen blir en "säckstation" med endast ett spår och alltså bara plats för en "taxi" i taget. Ett bostadshus med direkt tillgång till spårtaxinätet skulle säkerligen vara attraktivt för många. Kostnaden lär säkert göra det omöjligt i många fall, men varför inte börja med att koppla in hus med många lägenheter som är klassade som 65+? Eller äldreboenden? Tanken är förvisso att det skall vara relativt tätt mellan stationerna men det kommer aldrig att gå att få samma samma täckning som, och därmed konkurrera på allvar med, bilen. Bilen har ju möjlighet att stanna i stort sett vart som helst.

Det som jag däremot tror kan vara ett område där spårtaxisystemet verkligen kan konkurrera starkt med bilen, eller rättare sagt lastbilen, är för leveranser till butiker. Det går ju stora mängder lastbilar i våra städer, för leveranser till olika ställen. Senast idag kon det en artikel i DN om att andelen distributionsbilar på Sveavägen i Stockholm överstiger 50%. Läs artikeln här:
http://www.dn.se/sthlm/eldrivna-lastbilar-ska-los..

Jag tänker mig att man kan utnyttja spåren i ett spårtaxisystem både för kollektivtrafik och för distribution. Tänk er en omlastningsplats, där man inte lastar in varorna i en lastbil, utan i en mindre container. Sedan kopplar en lyftmodul fast i containern, lyfter upp den och glider iväg in på spårtaxinätet. Eftersom hela systemet är automatiskt styrt så kan containern åka raka vägen utan stopp hela vägen fram till butiken, där den helt enkelt ställer av containern. När den är tom, eller fylld med saker som skall lämnas ifrån butiken, så kommer det en ny lyftmodul och hämtar containern.

På sätt och vis så har man redan tänkt i de här banorna när man gjort förstudien för spårbilsnät i Boländerna (handelsområde i Sydöstra Uppsala). Där fanns tankar på att låta vissa butiker, exempelvis IKEA, finansiera delar av banan i utbyte mot att de får en station i direkt anslutning till butiken. Dock handlade det fortfarande om persontransporter, förutom den uppenbara möjligheten för personer att ta med sig varor i taxin.

Jag vet att spårtaxi har diskuterats tidigare här i forumet, men jag hoppas ändå att jag kan skapa en ny diskussion. Jag tycker som sagt själv att det verkar väldigt spännande och jag hoppas att Uppsala tar steget och bygger en bana, så att man på allvar kan se vad det får för effekter. En risk jag har hört är att min minskar incitamenten för att bygga tätt. Men jag tror att vi kan få både och.

Vad säger ni andra?
Senast ändrad 12 mars 2014 12:06
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Till att börja med tycker jag man ska titta på de tre banor som finns i verkligheten för att skaffa sig en uppfattning om hur det ser ut och fungerar:

http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Morgantown_​Personal_​Rapid.​.​
Ultra PRT, Heathrow: http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​4Ujd4wutddE
Vectus PRT, Suncheon Bay: http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​4Mv-​nU-​E3cM

Det som är slående är att det fysiska och visuella intrånget i stadsmiljön blir enormt stort när man bygger spårtaxi i verkligheten. De smäckra små stålbanorna som visas i tillverkarens broschyrer förvandlas till stora klumpiga betongbroar när man bygger i verkligheten, vilket förmodligen beror på att betong är mycket billigare än stål.
__________________
Arvid Bäärnhielm
67 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: September 2013
Ja, du har ju helt rätt i att det gör stor skillnad beroende på om man får stålkonstruktionen i videon eller betongkonstruktionen som hittills har använts. Jag tror i och för sig att om man väljer lösningen med underhängande vagnar (som i konceptvideon) så blir det nog nödvändigt att välja stålkonstruktionen. Men jag kan ju ha fel. Men jag ska ärligt säga att jag inte hade lagt mycket tanke på just det visuella intrånget i miljön. Finns det lösningar att komma runt det?

Ett sätt att ta bort konstruktionerna är ju såklart att flytta ner alltihopa på marknivå. Då kan man ju antingen välja spårbundet eller, som på Heathrow, vagnar med hjul. Då finns det ju flera andra nackdelar istället. Dels så blir det ju en barriäreffekt, dels blir man begränsad till det befintliga vägnätet (eller så får man tillgång till det befintliga vägnätet, beroende på hur man ser det och vilka lösningar man väljer), dels så kan det bli konflikter eftersom man måste ta i anspråk delar av vägbanan (förstås också beroende på vilken lösning man väljer).

Så för tillfället är jag nog ändå förespråkare av ett upplyft system. Trots dess intrång i miljön. På lång sikt så hoppas jag att vi kommer att övergå till en helt automatisk fordonsflotta. I filmen om Heathrow så är de ju inne en del på det. Det forskas ju väldigt mycket på att göra bilar mer automatiska, så kanske är det inte så långt fram i tiden som man kan tro.
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Känner mig ganska så ointresserad av dessa system. Man bör hålla en väldigt god koll på jämförelse med noll-alternativet, som väl är bemannad taxi eller färdtjänst.

Distribution ska visst börja samordnas mer i stockholm, det skulle vara välkommet om vi hade fler mindre centraler i stockholm där "last mile" delivery sker mha cykel, men vanlig lastbil till centralerna.

Framtiden tror jag ligger för automatiserade bilar snarare än ett parallellt spårtaxisystem.
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Spårtaxi brukar presenteras som ett alternativ till spårväg eftersom investeringskostnaderna är ungefär lika stora för spårtaxi som för spårväg för system med ungefär samma yttäckning. Antalet resenärer blir mycket högre med spårtaxi eftersom resorna blir snabbare än med spårvagn, men spårvagnen har fördelen att den smälter in väl i stadsbilden och kanske till och med kan fungera som en språngbräda för att rusta upp gator och torg.

Jag tror egentligen inte att det är realistiskt att bygga spårtaxi i europeiska innerstäder. Gatorna är för smala. Skulle du vilja ha en bro 6 meter från fönstret eller balkongen?

Spårväg är ju inte heller realistiskt i de allra flesta fall på grund av kostnaden. Det är överhuvudtaget sällan en bra idé att bygga nya vägar och spår om man inte är tvungen av kapacitetsskäl.
__________________
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Google car, eller motsvarande, känns betydligt mer sannolikt att det blir något av än speciella spårtaxisystem i stor skala.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Jag undrar om jag skulle våga sätta mig i en google car, efter att ha upplevt så många datorsammabrott som jag har upplevt.

Jag talade en gång med en man som arbetade på ett spårtaxiprojekt i Sverige innan han fick hjärtinfarkt och dog. Han hade tidigare utvecklat JAS' styrsystem. Och spårtaxi var en barnlek jämfört med JAS menade han - det enda datorn behövde ta hänsyn till var höger eller vänster, jämfört med JAS' steglösa styrning i tre dimensioner.

Google car behöver bara ta hänsyn till två dimensioner men styrningen är fortfarande steglös. Jag är tveksam...
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Vi människor är irrationella i rädslor och risktagande. Du är rädd för ett datasammanbrott, men mänskliga sammanbrott: döda vinklar, brist på uppmärksamhet etc ser du som en lägre risk? Behåller du den inställningen om statistiken kunde visa på färre olyckor av automatiskt framförda bilar?

Med automatstyrda bilar ser jag en möjlighet till bättre trafikflöden, då bilen kontinuerligt kan följa stadens hela trafikläge mha uppkoppling. Inte alls orimligt att de då får förhålla sig till 25km/h i staden, men ett väldigt mycket bättre flöde.
Arvid Bäärnhielm
67 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: September 2013
Jan Wiklund skrev:

Jag undrar om jag skulle våga sätta mig i en google car, efter att ha upplevt så många datorsammabrott som jag har upplevt.

Jag talade en gång med en man som arbetade på ett spårtaxiprojekt i Sverige innan han fick hjärtinfarkt och dog. Han hade tidigare utvecklat JAS' styrsystem. Och spårtaxi var en barnlek jämfört med JAS menade han - det enda datorn behövde ta hänsyn till var höger eller vänster, jämfört med JAS' steglösa styrning i tre dimensioner.

Google car behöver bara ta hänsyn till två dimensioner men styrningen är fortfarande steglös. Jag är tveksam...


Det är intressant det här med hur orolig man är. Jag tänkte på det när jag tittade på videon om Heathrow som Rasmus Öhrstig Bratt länkade till. Tittade du på den? Där pratar de om just rädslan och oron för automatisering. 8.45 in i videon berättar en av operatörerna just om hur rädd han var första gången han provåkte, eftersom han, som ingenjör, vet hur svårt det är att få bilen att göra det den gör. Men för allmänheten så är det inga problem alls.
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Google har inte avslöjat så mycket om hur långt de har kommit med sina självkörade bilar. Det finns de med god insikt som menar att det är många år kvar innan det finns bilar som klarar att köra i stadsmiljö och på smala landsvägar och andra svåra trafikmiljöer lika säkert som en mänsklig förare.

Grejen med nyinvesteringar i vägar och spår är att de helst ska vara relevanta i 120 år eller hur länge de håller. Det känns tveksamt om spårtaxi kommer vara det, just på grund av självkörande bilar.
__________________

Senast ändrad 13 mars 2014 13:10
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Jag tror det ända förutsättningarna som spårtaxi är ett seriöst system (då tänker jag mig spårtaxi som hänger som en kabin, i ett monorail-system, som jag tror är det ända som är tänkbart) , är i en stad med komplicerad geografi (berg och vatten), samt ordentligt trafikkaos. I en stad som t ex Hongkong tror jag det skulle fungera eftersom det skulle finnas en efterfråga på spårtaxi, även om det kostar 40-80 kronor. Då får man nog acceptera att det enbart är en produkt för personer med väldigt hög köpkraft som använder det för att göra en transport som inte går att göra snabbare på annat sätt (inklusive taxi). En stor nackdel är ju att det är ganska förfulande. Tekniken för ett vettigt system är nog också 20-30 år bort (det måste gå att fungera som ett riktigt stort nätverk, en lösning som i Uppsala utredningen där det bara är en spårvagnslinje med små vagnar tror jag också aldrig kommer att fungera).

I en gles stad som Uppsala tror jag det är helt otänkbart. I Stockholm kanske det kunde fungera, men det skulle isåfall kräva linbanor över vattenområden och berg som skulle ta mycket stor plats i stadsutrymmet. Det skulle också behöva vara väldigt dyrt, iallafall i rusningstrafik.

Poängen med spårtaxi är ju att de inte skulle ta upp utrymme på gatan, och istället skulle kunna ha stationer inuti byggnader och passera över t ex vatten. Därför kommer det ju främst vara användbara när det är köbildning på gatan (inklusive självdrivna bilar). Självdrivande bilar kommer ju att öka efterfrågan på bilar (barn kan åka själva, du kan arbeta i bilen etc), och därmed öka trängsel på gator.

Spårtaxi för godsleveranser tror jag inte alls på. Det har nog bara en framtid som den delen i trafik-näringskedjan som är dyrast och snabbast, för korta transporter i väldigt täta städer.
Senast ändrad 13 mars 2014 16:08
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Martin: Dom som förespråkar spårtaxi pekar inte i första hand på täta städer som den lämpliga platsen, de pekar på glesa förorter. Vilket är främsta skälet till min skepsis mot spårtaxi. Jag vill inte ha glesa förorter, och jag tror de hur som helst är rökta i och med att den billiga oljan inte är lika åtkomlig som förr.

Bättre att koncentrera bebyggelsen. Och då blir det poänglöst med så små fordon.
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Hongkong har nog också för smala gator för att det ska upplevas som acceptabelt, men man kan nog tänka sig att städer med stora breda motorleder/gator med 6+ filer och trafikkaos kanske skulle kunna vilja investera i spårtaxi som lyxkollektivtrafik för de som inte vill trängas i bussar och spårvagnar. Det finns ju en hel del sådana städer inte minst i Asien och Sydamerika.
__________________

Senast ändrad 13 mars 2014 17:07
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Jan Wiklund skrev:

Martin: Dom som förespråkar spårtaxi pekar inte i första hand på täta städer som den lämpliga platsen, de pekar på glesa förorter. Vilket är främsta skälet till min skepsis mot spårtaxi. Jag vill inte ha glesa förorter, och jag tror de hur som helst är rökta i och med att den billiga oljan inte är lika åtkomlig som förr.

Bättre att koncentrera bebyggelsen. Och då blir det poänglöst med så små fordon.


Håller med att det aldrig kommer att gå att konkurrera med bilar, förarlösa eller ej, i förorter.

Så små fordon skulle dock ändå kunna fylla en funktion i en sådan stad, eftersom det skulle gå ovanför marknivå. Om det sedan är politiskt önskvärt att bygga ful lyxinfrastruktur för ett litet fåtal (även om den finansierar sig själv) är ju en annan fråga.

Rasmus: Angående Hongkong så finns det ju gott om bredare gator i Central. Det går inte att bygga riktiga skyskrapor (20+ våningar) utan ordentlig marginal mellan husen så plats finns det nog. I de äldre områden där det finns höghus som står riktigt tätt finns det nog ingen köpkraft till så dyr kollektivtrafik.

Poängen med mitt upplägg är mer att förflytta supersnabbt mellan de största skyskraporna, stora höghus med mängder av dyra lägenheter, lyxhotel, gallerior, etc, än att erbjuda kollektivtrafik för massorna. Målgruppen är personer som vill betala 80-100 kronor för en resa som tar 10 minuter istället för en taxiresa som tar 20-25 minuter.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Spårtaxisystem passar nog endast i glesa städer utan ett tydligt centrum. Tillgängligheten till stadens funktioner skulle kunna försämras iom att ett sådant system suddar ut vikten av att finnas i centrum. Det bygger på en rent teknisk idé som tar för givet att A till B på kortast möjliga tid är det mest önskvärda. Att resor i staden ofta görs med mellanlandningar - A via c,d,e till B - glöms bort. Att handla, besöka en park, uträtta ärenden, möta folk är saker som gärna görs på vägen till något annat.

Att dessa system har svårt att hantera stora flöden till enskillda punkter är inte heller någon fördel. Om vi inte slänger ut bilarna ur städerna, så ser jag ingen anledning till att införa detta system...
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Jag förstår verkligen inte argumenten för spårtaxi glesa städer. Investeringskostnaden för ett spårtaxi system i en gles stad och en tät stad borde vara ganska snarlik, även om det väll på grund av speciallösningar kanske blir 30-50% dyrare i en tät stad (siffror tagna helt ur luften).

När kommer spårtaxi kunna konkurrera bäst?

A (tät stad): Där det finns ett större befolkningsunderlag, folk inte äger bil, det går betydligt långsammare att åka bil (inklusive) taxi på grund av trängsel, andelen rika personer är högre (även om de relativt är lika många).

B (gles stad): Lågt befolkningsunderlag, alla äger en bil, bilen är ett mycket snabbt transportmedel eftersom trängsel är låg, antalet rika personer är lägre.

För att få ekonomi i ett system måste det gå dygnet runt, och dessutom måste personer i rusningstid vara beredda att betala ett ordentligt överpris för servicen.
Senast ändrad 14 mars 2014 02:30
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Problemet med spårtaxi i täta städer är att det sällan finns plats för spårtaxi. Hållplatser och förfulande banor passar inte överallt. Sen kan ju glesa städer ofta ha större trängselproblem än täta städer, eftersom fler kör bil och avstånden är längre. Att antalet rika personer är lägre i glesa städer är inte heller sant. Se på en amerikansk stad som Houston, som knappast är en fattig stad. Dessa städer med olika utspridda centrum passar kanske inte alltid för traditionell kollektivtrafik som bygger på att resande sker i stråk och att flertalet invånare reser mot samma målpunkter. Då kan spårtaxi vara ett alternativ (ifall man redan gett upp hoppet om att bygga en tät stad)
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Martin: Det är så de själva argumenterar. I täta städer behövs det inte, där är det effektivare med vanlig t-bana med tåg som går i ett. Poängen med spårtaxi är att man i glesare bebyggelse kan kompensera för tät trafik med efterfrågestyrd sådan, på ett billigare spår än t-banans. Spåret är förstås billigare för att fordonet är lättare. Det väger ju inte mer än en bil.

Och som sagt, glesa städer är ohållbara i vilket fall som helst, varför konceptet blir lite poänglöst.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Jan Wiklund skrev:

Martin: Det är så de själva argumenterar. I täta städer behövs det inte, där är det effektivare med vanlig t-bana med tåg som går i ett. Poängen med spårtaxi är att man i glesare bebyggelse kan kompensera för tät trafik med efterfrågestyrd sådan, på ett billigare spår än t-banans. Spåret är förstås billigare för att fordonet är lättare. Det väger ju inte mer än en bil.

Och som sagt, glesa städer är ohållbara i vilket fall som helst, varför konceptet blir lite poänglöst.


Jag håller med, även om jag kan se en nisch-marknad för spårtaxi som ett (självfinansierat) transportsystem i riktigt täta städer. Det kommer aldrig på något sätt kunna hantera rusningstrafik för en större del av befolkningen ens i en medelstor stad.
Anders Eriksson
73 Inlägg
, Gick med: Januari 2014
Spårtaxi har diskuterats under lång tid i Uppsala. Under tiden har nödvändiga trafikinvesteringar dragit ut på tiden. Det finns rimligen en risk att spårtaxiprojekt blir fördyrade, försenade eller på annat sätt inte lyckas. Speciellt om de ska ges en avgörande roll för det lokala transportsystemet. Den risken har ett pris. En del av priset tycks redan ha fått betalas av Uppsalas resenärer, i form av uteblivna eller försenade satsningar på kollektivtrafiken medan politikerna diskuterat/trätt om vad de ska satsa på.
Senast ändrad 14 mars 2014 16:16
Sida 1 av 2
12>

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Spårtaxisystem

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter