Utskrift från www.yimby.se
....

Förtätningsförslag Bolidenvägen-Palmfeltsvägen-Arenavägen

Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Efter lite diskuterande i en tråd om infill på Skulptörvägen drog jag ihop nedanstående lite större förslag på vad man skulle kunna göra med området norr om Slakthusområdet.

Förutsättningarna är ungefär som följer:
- Området innanför de tre stora vägarna ligger på en höjd, särskilt mot sydväst.
- Längs Bolidenvägens östra sida gick tidigare en kraftledning, den är numera nedplockad.
- Längs Arenavägen och Palmfeltsvägen går tunnelbanans Hagsätralinje, vilken kommer att tas bort och grävas ned i en annan sträckning.
- Längs Arenavägen går tvärbanan på banvall, denna skulle behöva grävas ned längs en sträcka på ca 300 meter för bebygga den östra delen av området (detta markeras av den streckade röda linjen. Övrig sträcka kan däckas över utan nedgrävning.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Scribblemap: http://www.scribblemaps.com/create/#id=DN_Jhov01
Senast ändrad 22 mars 2014 09:23
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
För att fånga upp Christinas tankar i den här yttrandetråden.

Christian S skrev:

Behöver johanneshovsvägen vara så motorvägig, med staket och allt, norr om rondellen vid bolidenvägen? Den är ersatt av södra länken för den hårda trafiken.


Staden har en idé om Årstastråket, som behandlar Johanneshovsvägen från Bolidenplan längs tvärbanan till Årstafältet. (Strunta i markeringen, den hör till remissen jag snott bilden från.) Så ja, visst borde man kunna göra något även norr om Bolidenplan.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Jag blir både glad och bedrövad när jag tittar på något sådant. Dels är bilden gammal, så man hade en idé om att däcka över Globens tunnelbana, vilket känns positivt. Samtidigt aktar man sig extremt noga från att beblanda sig med den redan byggda staden. Ingen ny bebyggelse mot Konstgjurtarvägen. Inga nya gator utöver dem längs tvärbanan i Årsta. Inga tankar om ifall vi verkligen behöver tre parallella vägar Bolmensvägen/Johanneshovsvägen/Lindetorpsvägen eller om man helt skulle kunna ersätta Johanneshovsvägen med en av dem den sträckan.

Förhoppningsvis har staden fått en Lidnersk knäpp och kommit på att det faktiskt behövs stad som räcker även till alla nya Stockholmare som tillkommer varje år och att det som finns idag inte är fulländat, utan att tankar som dem kring promenadstaden kan få genomslag och tidigare enklaver knyts ihop.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Utmärkt förslag!

Jag kanske skulle se till att något av kvarteren (runt Bolidenvägen?) blev en ordentlig ambitiös stadspark. Jag tror alltid man behöver en sådan strategi när man tar bort så mycket grönområden (och sly...).
Senast ändrad 23 mars 2014 13:58
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Tack!

Det finns gott om parker i området, det jag föreslår att man bebygger är dock som du antyder just sly. Det som finns i dagsläget är alltså Grynkvarnsparken i triangeln Johanneshovsvägen-Skulptörvägen-Etsarvägen (och dess pendang på andra sidan Johanneshovsvägen som jag tycker man borde kunna bebygga) och Lindeparken, som ligger sydväst om spårvägen mellan Globen och Linde. Möjligen skulle man kunna hävda att områdets sydöstra del är lite underförsett med parkmark, men där finns inget riktigt bra kvarter att vika för det pga. höjdskillnaderna.

För att hänvisa till det yttrande jag bröt ur den här frågan ur, så spekuleras det i stadens förslag där om man skulle behöva grönkompensera för de enstaka tallar man där tar bort. Jag tycker det är ett vansinnigt resonemang. Dagens närförorter är enligt min mening illa byggda genom att vara på tok för glesa och separerade från varandra och vissa grönytor bör tas i anspråk vid förtätning av staden.

Idealiskt vore om det konstateras att "den nya innerstaden" måste förtätas för att vi ska få en bra och effektiv stad, och det kommer att kosta i form av mindre oexploaterad mark. Vad man då bör göra är istället att fokusera på kvaliteten på de grönområden man behåller, så att det inte slentrianmässigt blir att man sparar en slybacke för att den för den oinvigde ser ut som ett grönområde som någon har glädje av. Parkmark bör inte vara stadens motsvarighet till militära skjutfält, där man tar den billigaste marken som blir över och sätter en stämpel på; hellre då mindre men attraktivare ytor.
Senast ändrad 23 mars 2014 16:57
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
David Nylund skrev:

Idealiskt vore om det konstateras att "den nya innerstaden" måste förtätas för att vi ska få en bra och effektiv stad, och det kommer att kosta i form av mindre oexploaterad mark. Vad man då bör göra är istället att fokusera på kvaliteten på de grönområden man behåller, så att det inte slentrianmässigt blir att man sparar en slybacke för att den för den oinvigde ser ut som ett grönområde som någon har glädje av. Parkmark bör inte vara stadens motsvarighet till militära skjutfält, där man tar den billigaste marken som blir över och sätter en stämpel på; hellre då mindre men attraktivare ytor.


Jag håller med dig, den park som finns längs med johanneshovsvägen bör kunna förbättras som park. Hus-i-park är inte den bästa inramningen för en park. (Enligt openstreetmaps heter östra sidan grynkvarnsparken och västra sidan vägen steningeparken).

Om johanneshovsvägens 60-tals motorvägstandard enbart är bortglömd historisk produkt så skulle jag gärna se detta ogöras först. Kan man koppla ymsenvägen och steningevägen ned till den? Ser inte ekvidistansen på lantmäteriets kartor, men det är två höjdkurvors mellan dem.

PS.

Är det politiskt kört att dra tunnelbana genom parken enligt 1944 års planer? http:​/​/​insynsbk.​stockholm.​se/​Byggochplantjansten/​Galla.​.​
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Huvudskälet att man inte gjort så mycket med Johanneshovsvägen än är nog att det inte finns några byggplaner. Däremot har man nu börjat bygga om den i andra änden. Eller man har rivit upp halva vägen i alla fall, det kanske har andra förklaringar.

Tub får Gullmars till Årsta i markplan? Det kommer absaolut bli av! (Den östligaste avgreningen är för övrigt en koppling till Saltsjöbanan som inte heller blev av.)
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
David Nylund skrev:Tub får Gullmars till Årsta i markplan? Det kommer absaolut bli av! (Den östligaste avgreningen är för övrigt en koppling till Saltsjöbanan som inte heller blev av.)


Det är nästan så att detta hör samman med söderortstråden du skapade David? Christian du hade ju en idé om tvärbanekonvertering västerifrån? (Förredan på 40-taletinsågman väl att kapaciteten på stammen bara räckte till för tre grenar, som man nu vil få ned till två)
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
David Nylund skrev:


För att hänvisa till det yttrande jag bröt ur den här frågan ur, så spekuleras det i stadens förslag där om man skulle behöva grönkompensera för de enstaka tallar man där tar bort. Jag tycker det är ett vansinnigt resonemang. Dagens närförorter är enligt min mening illa byggda genom att vara på tok för glesa och separerade från varandra och vissa grönytor bör tas i anspråk vid förtätning av staden.


Jag håller substantivt med helt och hållet. Men jag tror att det är en klok strategi att försöka exploatera riktigt hårt som i innerstaden, men då samtidigt planera in riktigt fina stadsparker mellan alla kvarter. Om dessa stadsparker får bra kvaliteter (typ som vid nordvästra Kungsholmen), så tror jag det blir mycket enklare att fortsätta att exploatera sly.

Jag tror man ska akta sig för att bara verka som man eftersträvar så hög exploatering som möjligt, i områden som dessa så behövs ju bra stadsmässiga parker nästan lika mycket som hus. Mest föreslår jag det dock, eftersom jag tror att det är en mycket framkomlig strategi.
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Jag håller med om att det bör finnas bra parker, men vad är en rimlig nivå? Här finns Grynkvarnsparken och/eller Lindeparken inom 500 meter från alla föreslagna kvarter. Är det för långt? Kanske, och i så fall är det kvarteren på nuvarande spårområde i sydost som har för långt; där det som sagt är svårast att få in en bra park. Men det är klart att det går, och annars finns ju såväl området vid dagiset mellan Skulptörvägen och Grafikvägen som tallbacken "mitt i" området som skulle kunna göras mer allmänt och barnanpassat.

Sen är det väl allmänt ett problem om man ska göra om hus-i-park-områden; i och med den ursprungliga glesheten och strukturen blir det lätt lite för långa avstånd till sånt som parker; helt nya områden har andra förutsättningar.

Förtätningsförslag Bolidenvägen-Palmfeltsvägen-Arenavägen

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter