Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer
 > Norrort

Annedal - ny bostadsenklav eller halvcentral stadsdel i vardande?

Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
I en helt annan debatt (kring diskursurbanism) spårade frågan ur och kom in på Annedal ett tag, ett område som inte verkar diskuterats här annat än i någon enstaka yttrandetråd kring ett eller ett par kvarter.

Big picture-time alltså.

Dagens Annedal ligger i princip i rektangeln Ulvsundavägen-Bällstaån-Tappvägen-Bällstavägen.


En naturlig utbyggnad är dock att hela triangeln Ulvsundavägen-Bällstaån-Bällstavägen exploateras, samt att Sundbyberg bygger lite på sin sida väster om Marabouparken.


I framtiden kan vi också räkna med en tvärbanehållplats vid Solvalla (på Kistalinjen)och eventuellt även en pendeltågsstation där. Ulvsundaleden går på en viadukt över Bällstaån och järnvägen, så det är inga problem i sig att ta sig till denna station, även om det i dagsläget väl mest är byggupplag där idag.

Jag tror på bl.a. följande insatser (vissa kanske redan är beslutade):
- förläng Tappvägen upp till Järnvägsgatan,
- se över stråket Landsvägen-Bällstavägen, kan central Sundbyberg växa ditåt?,
- se över sambanden med Mariehäll och Ulvsunda söder om Bällstavägen,
- exploatera längs Ulvsundavägen (på båda sidorna; markparkeringarna vid Solvalla bör tas bort).

Jag tycker att det här området hänger på gränsen för att vara centralt nog för att det ska gå att integrera i staden, samtidigt som jag tror att byggarna helst gör bostadsenklav av det. Att det i norr och söder är omgivet av villaområden talar lite emot att det har en bra stadsframtid, medan närheten till Sumpan och i viss mån kollektivtrafiken i väster talar för. Vad tror ni?
Arvid Bäärnhielm
67 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: September 2013
Vart har du hittat bilden med förslaget på bebyggelsen? Jag hittar en liknande i Programplanen för Annedal från 2005, men den skiljer sig lite ifrån den du har hittat. Finns det någon nyare plan?
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=..

Jag håller verkligen med dig om att det är viktigt att ta en rejäl översikt över området. Vad jag kan se så är det en del småplaner på gång i området, där det i min mening är lite varierad kvalitet på dessa planer. I min värld vill jag inte bara titta på den triangeln som du markerat, utan över hela området som ungefär kan avgränsas av Ulvsundavägen, Mälarbanan, Norrbyvägen och kanske hela vägen ner till Ulvsundasjön på västra sidan om Bällstaviken. Åtminstone för att få till bra kopplingar mellan områdena. Så att det inte blir isolerade enklaver.

Vad jag kan se så är det lite svårt att avgöra hur kopplingen mellan Annedal och Sundbyberg verkligen kommer att bli. Andra sidan av Bällstaån håller på att planläggas men jag har svårt att förstå mig på den planen.
http://www.sundbyberg.se/download/18.71bab0661393..
Hur vill de att bebyggelsen skall bli? På visionsbilderna ser det ut som att det skall bli slutna kvarter hela vägen bort till Sudbybergs stadskärna, vilket ju skulle koppla ihop områdena ganska bra. Men på andra bilder verkar det mer som att de vill smådutta lite hus här och där. Tappvägen får flera olika dragningar, så frågan är hur det blir med den. I visionsbilden verkar den vara dragen hela vägen till Järnvägsgatan.

Vad gäller Bällstavägen så verkar det ju också som att insikten finns om att det kommer att bli en koppling mellan stadsdelarna och att det kan bli en bra stadsgata, men jag ser ingen riktig planering för det. I din triangel så pågår det ju nu några planer som kommer att förtäta längs vägen. Bland annat en plan söder om vägen som verkar kunna bli väldigt bra. Dock kan jag tycka att det vore på sin plats att ta ett helhetsgrepp om vägen.
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/..

Vad gäller västra sidan om Ulvsundavägen vid Solvalla, så kan jag tycka att det kan få vänta. När det blir dags att bygga Tvärbanan där så kan jag tänka mig att det kan vara dags att titta på området, men tills dess tycker jag det är viktigare att titta på kopplingarna österut mot Sundbyberg och söderut mot Ulvsunda Industriområde.

Sen måste jag säga att jag tycker det är lite väl mycket park i området. De föreslår ju två parker inom området i Lönnebergaparken och Annedalsparken, förutom området kring den tillsnyggade Bällstaån i norr och den redan befintliga Marabouparken mot Sundbyberg. Om jag får säga vad jag tycker så skulle Annedalsparken kunna strykas och hela området skulle kunna få kvartersbebyggelse.

Hade man fått önska så hade ju dessutom Nergrävningen av Mälarbanan fått sträcka sig ända till åtminstone Solvalla. Det hade gett möjligheter att förtäta i den norra delen av området också. Som det ser ut nu så grävs den bara ner fram till Marabouparken. Det är förvisso väldigt bra bara det, så man ska väl inte klaga.
http://www.sundbyberg.se/images/18.6956188d13ce65..
Senast ändrad 6 april 2014 14:05
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Bilden är tagen härifrån: http:​/​/​bygg.​stockholm.​se/​Alla-​projekt/​Annedal/​Flytta-​h.​.​

Sumpans plan var intressant, den har jag inte sett tidigare. Läser man den kan man se att de strukit idén om att förlänga Tappvägen då bron skulle bli för brant och hög och vägen för populär. Det där sista är ju ett problem man skapar sig när man bygger enklaver och bara tillåter enstaka sammanbindande vägar, helt plötsligt blir en väg för attraktiv, och man stryker den helt för att kunna styra trafikflödena. Jag förstår, men är inte förtjust.

Istället för förlängning av Tappvägen planerar man för att öppna upp Löfströmsvägen igen, efter att Mälarbanan blivit nergrävd. Det är nog bra det med, men med en förhandling med Trafikverket om att förlänga tråget något skulle man nog kunna göra både och utan att få en alltför hög bro.

Jag tycker ambitionen kunde ha varit att knyta ihop området med det norr om järnvägen, men nog gnällt om det nu, den delen av Järnvägsgatan är ju inte den roligaste i dagsläget, så man kan tänka sig att det hur som helst hade kostat mer än det smakat.
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Jag håller för övrigt med om att man hade kunnat titta på ett ännu större område än det jag ritade upp, men det är svårt att veta var man ska dra gränsen när man gör sånt. Och det är ju lite av poängen också, vill man att saker ska hänga ihop är det olämpligt att dra några fasta gränser för vad man intresserar sig för. Samtidigt måste man välja ett fokusområde för att komma någonvart.
Arvid Bäärnhielm
67 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: September 2013
David Nylund skrev:

Jag håller för övrigt med om att man hade kunnat titta på ett ännu större område än det jag ritade upp, men det är svårt att veta var man ska dra gränsen när man gör sånt. Och det är ju lite av poängen också, vill man att saker ska hänga ihop är det olämpligt att dra några fasta gränser för vad man intresserar sig för. Samtidigt måste man välja ett fokusområde för att komma någonvart.


Jag hade själv problem att bestämma mig för hur mycket jag skulle ta med när jag utvidgade området, så jag förstår verkligen vad du menar. Jag tror att man kan lägga det i olika nivåer också. Börja med ett stort område för att se sambanden och sen bryta ner det i mindre områden för att kunna göra något konkret. Så jag är helt med på din avgränsning i det perspektivet.

David Nylund skrev:

Bilden är tagen härifrån: http:​/​/​bygg.​stockholm.​se/​Alla-​projekt/​Annedal/​Flytta-​h.​.​

Sumpans plan var intressant, den har jag inte sett tidigare. Läser man den kan man se att de strukit idén om att förlänga Tappvägen då bron skulle bli för brant och hög och vägen för populär. Det där sista är ju ett problem man skapar sig när man bygger enklaver och bara tillåter enstaka sammanbindande vägar, helt plötsligt blir en väg för attraktiv, och man stryker den helt för att kunna styra trafikflödena. Jag förstår, men är inte förtjust.

Istället för förlängning av Tappvägen planerar man för att öppna upp Löfströmsvägen igen, efter att Mälarbanan blivit nergrävd. Det är nog bra det med, men med en förhandling med Trafikverket om att förlänga tråget något skulle man nog kunna göra både och utan att få en alltför hög bro.


Jag ska ärligt säga att jag bara tittade på bilderna innan jag skrev. Intressant vad de säger om Tappvägen. Jag håller med dig om att det kan vara mycket värt att undersöka en förlängning av tråget för att försöka få till även en förlängning av Tappvägen.
Martin Singh-Blom
196 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2012
Ja, det kritiska här är väl hur bra kopplingarna till Ulvsunda och Sundbyberg bli. Redan nu tycker jag faktiskt att känslan i Annedal är ganska hyfsad. Visst - jag hade såklart gärna sett att de hade gjort det lite mer urbant, att de hade utnyttjat utrymmet mot vattnet bättre, att de hade haft lite mindre parkyta, osv, men överlag tycker jag att det känns som ett urbant rum, med hyfsat många lokaler i bottenplan, hyfsad täthet, osv.

Det riktigt intressanta tycker jag är hur kopplingen blir till Sumpan och Solna Business Park. Om kopplingen dit blir bra, vilket den kan bli, så ser jag Annedal lite grann som ett Kungsholmen till Sundbybergs City - fortfarande ganska urbant men inte nödvändigtvis där shopping och arbete sker. Jag tror faktiskt inte att det finns någon risk alls att det blir en bostadsenklav av den typ man kan se i Orminge eller Husby. Den känns redan nu tätare ihopbunden till Sumpan än Husby känns till Kista tycker jag, och all planering man ser pekar på att man tänker väldigt mycket på sambandet Sundbyberg-Annedal från både Stockholmssidan och Sundbybergssidan.
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Undra om man inte skulle kunna göra nåt med Solvallaområdet. Det finns ju redan konferensfaciliteter. Kanske om man minskade ned parkeringarna och byggde några stadskvarter med lite aktiviteter och möjlighet att nå solvalla lättare utifrån med tåg. så minskade bilbehovet för att ta sig dit, och möjligheterna att göra saker när man är där. (Om man är ond skulle man kunna säga att det skulle ge solvalla en möjlighet att ta tillbaka de pengar de tvingas betala ut :-) )

(kanske en vild idé, men solvalla samarbetar ju med hotell i närheten, om man rev ned huvudläktaren och återuppbyggde den men med hotell ovanpå läktaren/restaurangen med tillgång till banan för hotellgäster )
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Det finns väl lite olika planer för Solvalla. Dels att flytta banan inom närområdet (till under inflygningsbanan för Bromma?), dels att flytta den någon annanstans.

Ett ratat förslag med öppna kvarter, ser de inte lite ut som ruiner?


Men visst borde man väl kunna förtäta området även om travbanan blir kvar. Parkeringarna skulle ju kunna förläggas i ett/ett par parkeringshus i trafikstört läge eller bara grävas ner. Rent allmänt borde man också kunna skära ner parkeringsytorna kraftigt, särskilt om man får dit både spårväg och pendeltåg.

Man borde hur som helst kunna klämma in en försvarlig mängd kontorsfastigheter längs Ulvsundavägen/tvärbanan.
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Martin Singh-Blom skrev:

Det riktigt intressanta tycker jag är hur kopplingen blir till Sumpan och Solna Business Park. Om kopplingen dit blir bra, vilket den kan bli, så ser jag Annedal lite grann som ett Kungsholmen till Sundbybergs City - fortfarande ganska urbant men inte nödvändigtvis där shopping och arbete sker.


Bra liknelse. Men för att halta vidare på den tror jag att man skulle kunna bygga nära Ulvsundavägen och Bällstavägen likt Essingeleden och Drottningholmsvägen och på så vis kapsla in trafiken på dessa. Och detta då företrädesvis med kontorsfastigheter som exempelvis tillåts ha lite högre bullergränsvärden än bostäder.
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
David Nylund skrev:

Det finns väl lite olika planer för Solvalla. Dels att flytta banan inom närområdet (till under inflygningsbanan för Bromma?), dels att flytta den någon annanstans.Då hoppas jag att det blir den korta flytten för om de flyttar långt blir det nog den gamla bilberoende bantypen.
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Googlar man Flytt Solvalla, verkar frågan ganska död, men man vet ju aldrig, har tanken en gång väckts så...

Men visst, är alternativen Upplands Bro och Haninge kan man ju fråga sig hur många som åker kommunalt, trots kopplingen dobbel och öldrickande.

Hoppas på något vis att en flytt skulle leda till tätare ersättningsbebyggelse än ovan. Tror det även funnits tankar att flytta läktarna till norra sidan (och därmed däcka över spåren antar jag), men hade det varit ekonomiskt försvarbart hade man nog grävt ner Mälarbanan hela vägen ditut i Sundbybergsplanen.
Màste nödvändigtvis Ulvsundavägen vara "trafikled" - hur stor är egentligen trafiken, jämfört med t.ex; Sveavägen?
looooooool
Senast ändrad 5 juli 2023 15:39
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Den kommersiella hästsporten brottas just nu med fallande omsättning på grund av ett ökat spel hos utländska spelbolag. Överskottet från monopolbolaget ATG (AB Trav & Galopp) används för att finansiera trav- och galoppanläggningar i Sverige, eftersom dessa inte går runt enbart på besöksintäkterna. Utländska spelbolag betalar däremot ingenting men anordnar ändå spel på ATG:s tävlingar.

Så länge denna fråga inte är löst ligger alla idéer om att flytta travbanor på is.
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Anders Norén skrev:

Den kommersiella hästsporten brottas just nu med fallande omsättning på grund av ett ökat spel hos utländska spelbolag. Överskottet från monopolbolaget ATG (AB Trav & Galopp) används för att finansiera trav- och galoppanläggningar i Sverige, eftersom dessa inte går runt enbart på besöksintäkterna. Utländska spelbolag betalar däremot ingenting men anordnar ändå spel på ATG:s tävlingar.

Så länge denna fråga inte är löst ligger alla idéer om att flytta travbanor på is.


Jo, det var något sånt jag funderade på ochjag undrar om en sådan sak måste få travsporten att försöka ge en merupplevelse. Men huvudarenan solvallaborde vä ha mindre problem än banorna ute i landet väl?
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Och detsamma gäller väl all idrott det dobblas om; vem som helst kan i princip arrangera spel och tjäna på det medan de som anordnar sporten har svårt att få det hela att gå runt.

Beträffande trafikledsstatusen som Jan (?) skriver om tycker jag personligen att trafiklederna har sin plats i staden och att det finns mindre trafikkänsliga verksamheter man kan lägga invid dessa, snarare än att allt ska boulevardiseras. Sen kan man trots det diskutera hur mycket planskilda korsningar man ska ha kontra trafikljusreglerade osv., men ju större en stad är desto angelägnare tycker jag att det är att man kan ta sig genom den till olika målpunkter på ett effektivt sätt även med bil. Men jag vet att många här tycker annorlunda.
Martin Singh-Blom
196 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2012
I vilket fall så tycker jag att Solvalla är fel riktning om man ska diskutera Annedal. Annedals framtid kommer inte stå eller falla med sambandet till Solvalla. Den viktiga riktningen är mot Sumpan och Ulvsunda, samt söderut över Bällstavägen.

Sen håller jag som vanligt inte med David i hans kärlek för citymotorvägar. :P
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Martin Singh-Blom skrev:

Sen håller jag som vanligt inte med David i hans kärlek för citymotorvägar. :P


Nej, det är en faiblesse jag är märkbart ensam om här.

Håller i övrigt med om att de viktigaste sambanden är öster- och söderut, men då en stor del av de allmänna kommunikationerna (vars gillande jag vet att jag inte är ensam om) är koncentrerade till områdets västra del så tycker jag ändå inte att den delen är ointressant heller.

Så, är jag för allt* och tycker att allt är viktigt nu? Bra. Det är skönt att slippa välja eller prioritera.


*Inser att frågan om roddarmadammer i Bällstaån helt utelämnats. Sådana är jag emot.
Senast ändrad 8 april 2014 15:55

 > Städer
 > Norrort
Annedal - ny bostadsenklav eller halvcentral stadsdel i vardande?

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter