Utskrift från www.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Brotypen transportbro

Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Den är brotypen är mer av en linbana med gondol, men hängande från en balk. Den är väldigt ovanlig just för bilismen kräver bättre kapacitet. Då balken ligger ~50 meter ovan vattenytan kan större fartyg passera när gondolen inte rör sig.

Exempel på gammal viktoriansk bro: http://en.wikipedia.org/wiki/Newport_Transporter_..

Det slår mig att det skulle kunna vara relevant för gång/cykelpassager i Stockholm. Viktorianska nitade fackverk kanske inte är så snygga men vi är inte begränsade till dem i nuvarande byggteknik.

Det skulle kunna vara relevant för platser som gröndal-reimersholme, norra-södra hammarbyhamnen, kastellholmen-allmänna gränd. Där det senare skulle vara mer av en turist-attraktion, där man kan bygga utsiktsplats ovanpå balken, med vyer ut över historiska platser i staden. Gröna lund har redan pelare med dekorerade kronor i topp som den kan smälta in i.

Existerande broar har överfartstider på 1-2 minuter för 100-200 meter. Kapacitet per överfärd beror på dimensionering för maxvikt och yta, men det ligger i klass på hammarbysjöns färja. Man kan välja flera parallella gondoler i samma bygge för att öka täthet på passager. Den är eldriven och tyst. Troligtvis vill man dock ha den bemannad för att övervaka och undvika olyckor.
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Brotypen transportbro

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8642 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Tumba Centrum
31 Oktober 11:25 av Mårten Landström
Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

@yimbysthlm på Twitter