Utskrift från www.yimby.se
....

 > Infrastruktur

VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN

Sida 8 av 8
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Semestern slut?

Dok om Resande och restider med VL:
Senast ändrad 15 augusti 2017 09:59
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Matthias H.
666 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Mikael, jag pendlar dagligen Kba-Gbg. 4 av 5 arbetsdagar i veckan är det signalfel, trångt på centralen och andra problem. Detta gör att jag tappar ca 5-10 min arbetstid per resa. Det blir jäklig mycket tid på ett år.

Jag kommer tappa ca 2-3 minuter med Västlänken per resa (ett extra stopp Korsvägen o Haga vs Liseberg, att stationen hamnar norr om dagens tappar jag inget på) då jag jobbar i Nordstan i jämförelse med idag när det fungerar den enda arbetsdagen i veckan. Resterande 4 av 5 arbetsdagar kommer jag spara tid när Västlänken är på plats då jag tror att systemet kommer bli mer tillförlitligt då kapaciteten ökar när man har två alternativ att köra tågen för att inte tala om att Centralen också kommer vara en genomfartsstation. Alla problem som är i dagsläget tar inte du eller någon annan motståndare hänsyn till för ni vet inte hur det ser ut i verkligheten men det har uppenbarligen politikerna tänkt på när de beslutat om Västlänken eftersom dom har tagit alla dessa förseningsrapporter från olika människor på allvar.
Senast ändrad 22 augusti 2017 14:48
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Matthias H. skrev:

Mikael, jag pendlar dagligen Kba-Gbg. 4 av 5 arbetsdagar i veckan är det signalfel, trångt på centralen och andra problem. Detta gör att jag tappar ca 5-10 min arbetstid per resa. Det blir jäklig mycket tid på ett år.

Jag kommer tappa ca 2-3 minuter med Västlänken per resa (ett extra stopp Korsvägen o Haga vs Liseberg, att stationen hamnar norr om dagens tappar jag inget på) då jag jobbar i Nordstan i jämförelse med idag när det fungerar den enda arbetsdagen i veckan. Resterande 4 av 5 arbetsdagar kommer jag spara tid när Västlänken är på plats då jag tror att systemet kommer bli mer tillförlitligt då kapaciteten ökar när man har två alternativ att köra tågen för att inte tala om att Centralen också kommer vara en genomfartsstation. Alla problem som är i dagsläget tar inte du eller någon annan motståndare hänsyn till för ni vet inte hur det ser ut i verkligheten men det har uppenbarligen politikerna tänkt på när de beslutat om Västlänken eftersom dom har tagit alla dessa förseningsrapporter från olika människor på allvar.Sent svar, Mattias. Lindrigt uttryckt.
Jo, jag är fullt medveten om att det är ideliga förseningar inom tågtrafiken. Eller rentav att de ställer in tågen. Detta har en mängd orsaker, många kommer sig av långvarigt bristande underhåll.
De har däremot mycket lite att göra med säckstationen. När Västlänken ska trafikeras av pendeltågen introduceras ännu en känslighet. Störningar kommer då att kunna spridas mellan Almedal och Olskroken som är kritiska knutpunkter. Tyvärr är det alltså inte så att Västlänken löser de problem som många tågpendlare svär över idag.
Matthias H.
666 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Mikael Bigert skrev:

Sent svar, Mattias. Lindrigt uttryckt.
Jo, jag är fullt medveten om att det är ideliga förseningar inom tågtrafiken. Eller rentav att de ställer in tågen. Detta har en mängd orsaker, många kommer sig av långvarigt bristande underhåll.
De har däremot mycket lite att göra med säckstationen. När Västlänken ska trafikeras av pendeltågen introduceras ännu en känslighet. Störningar kommer då att kunna spridas mellan Almedal och Olskroken som är kritiska knutpunkter. Tyvärr är det alltså inte så att Västlänken löser de problem som många tågpendlare svär över idag.


Men snälla Mikael, de allra flesta stoppen beror på att tåget har fått rött ljus dvs tåget jag åker med får vänta på sin tur oavsett om det ska in på eller lämna centralen. Det är alltså dels beroende på getingmidjan och dels beroende på att något tåg behöver lämna en perrong för att mitt tåg ska kunna köra in om jag nu åker åt det hållet. Hur i hela friden kan du o Mats Lövgren och Carina Bulic få detta till att det inte beror på att vi har en säckstation. Det är verkligen helt obegripligt. Och det är lika obegripligt hur ni kan få det till att den totala kapaciteten minskar när västlänken är klar (med reservation för att du kanske inte sagt detta), en genomfartsstation är ju så oerhört mycket mer effektiv och dessutom ska 10 av 16 spår i säcken behållas. Det är ju dessa springande punkter som gör att motståndets resonemang framstår som oseriöst.
Senast ändrad 25 september 2017 22:06
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Matthias H. skrev:

Men snälla Mikael, de allra flesta stoppen beror på att tåget har fått rött ljus dvs tåget jag åker med får vänta på sin tur oavsett om det ska in på eller lämna centralen. Det är alltså dels beroende på getingmidjan och dels beroende på att något tåg behöver lämna en perrong för att mitt tåg ska kunna köra in om jag nu åker åt det hållet. Hur i hela friden kan du o Mats Lövgren och Carina Bulic få detta till att det inte beror på att vi har en säckstation. Det är verkligen helt obegripligt. Och det är lika obegripligt hur ni kan få det till att den totala kapaciteten minskar när västlänken är klar (med reservation för att du kanske inte sagt detta), en genomfartsstation är ju så oerhört mycket mer effektiv och dessutom ska 10 av 16 spår i säcken behållas. Det är ju dessa springande punkter som gör att motståndets resonemang framstår som oseriöst.


Matthias,
För det första, jag har aldrig påstått att Västlänken skulle minska kapaciteten. (Tror du som sagt blandar ihop mig med andra debattörer) Tvärtom har jag i mina publikationer utgått från Trafikverkets beräkningar av kapacitet. Enligt senaste planen kan antalet tåg per riktning och timme ökas från cirka 26 till 32, se t ex sidan 10 i mitt dokument:

http:​/​/​uf.​yimby.​se/​se/​92ce41cf-​5e29-​42e4-​ae9e-​397fd90​0​.​.​


För det andra, att det signaleras rött är ju inte orsaken till försening utan snarare symtom. Det är inte så att den begränsade kapaciteten hos säcken per se tvingar stationen att signalera rött och fördröja, utan det orsakas av andra problem som ger störningar i tidtabeller.
För det tredje kommer känsligheten för störningar inte att minskas med Västlänken, då man alltså kopplat ihop de kritiska noderna på genomgående linjer.
Matthias H.
666 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Ok bra att du inte påstår att kapaciteten minskar. Att det är rött oerhört ofta och att jag därför nästan jämnt blir försenad är för att kapacitetstaket är nått, det finns inte mer plats, säcken kan inte ta emot mer. Jag vet inte på vilket annat sätt jag ska uttrycka det för att det ska vara begripligt. Det är därför en genomfartsstation ska byggas eftersom då ökar kapaciteten rejält då den är enormt mycket mer effektiv än en säck vilket kommer innebära att jag inte blir försenad nästan jämnt. Sen minskar känsligheten iom att det framöver kommer kunna gå att leda trafik genom Lisebergstunneln om det är stopp någonstans i Västlänken och tvärtom om det är stopp i Lisebergstunneln kommer man kunna leda trafik genom Västlänken. Finns inte på kartan att känsligheten ökar när ett alternativ tillkommer. Det är verkligen märkligt hur detta kan vändas till motsatsen. Det finns saker med Västlänken jag hade velat haft annorlunda men i detta läget måste vi börja bygga den snarast. Andra alternativ som är utredda är inte i närheten så ok som den är.
Senast ändrad 29 september 2017 14:56
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Trevlig och lättillgänglig genomgång du har fått ihop Mikael. Den borde alla som är intresserade av regionens infrafrågor ta del av.

Trevligt också att notera att det är fler som inte så lätt släpper spaningar i VL:s spår.
Höglänken är något jag har roat mig med till och från. Om vi vore på säg 2005 nu, då kanske det här förslaget hade kunnat komma med i nån riktig utredning:
https://uf.yimby.se/se/ba9c231d-0606-4255-a0ba-4d..
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Skulle ju sluta nu att skriva om VL, men kunde inte låta bli med en ny "betraktelse".


https://uf.yimby.se/se/92ce41cf-5e29-42e4-ae9e-39..
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Sida 8 av 8

 > Infrastruktur
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter