Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer
 > Nacka

Detaljplaneprogram för centrala Nacka

Joakim Franklin
58 Inlägg
Ort: Stockholm (Nacka), Gick med: Januari 2012
Ett förslag till detaljplaneprogram ligger uppe på Nacka kommuns hemsida. Det ska tas upp i miljö- och stadsbyggnadsnämnden nästa vecka och sedan ut på samråd om det inte stoppas där av någon anledning.

Detaljplaneprogrammet

Översiktskarta

Trafikutredning

Dagvattenutredning
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Ser ju inte dumt ut alls vid en första anblick.
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Det skulle kunna bli tätare och mer, men det här ser ju ändå positivt ut. Jag gillar hur man också bygger kvarter där vissa gator är trappförbindelser. Det är något man annars verkar vara väldigt rädd för. Det är tex kuperat runt Södertäljevägen och Hägerstensvägen där jag tycker man borde göra så också.

Området är rätt kul för spårtrafiksmöjligheter, men ska försöka hålla mig från den diskussionen. Men med funderingar på att lägga värmdöleden i tunnel borde kanske samköras med tunneldragningar för spårtrafik. Längre ut finns det stora trafikapparater för saltsjöbadsleden som kan ned i tunnel och gatukonvertera det på ytan, och sådana tunnlar kan ju byggas tillsammans med omläggning av saltsjöbanan.

Antalet bostäder är typ 1500 per etapp. Man räknar med 700 (små) lägenheter i tellus tower. Kanske borde man bygga mer höga hus redan i tidiga etapper, i alla fall runt Nacka Forum? Jag gillar kvarter då just men bostadssituationen ser ut sådan att skyskrapor lättar på det direkta behovet.
Senast ändrad 7 november 2014 16:19
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Glädjande met ytterligare en kommun som börjat bygga vettig stad! Hoppas det går att genomföra något så ambitöst.

Min huvudsakliga första kommentar, bortsett från att det ser rätt bra ut, är att det borde skapas ett tydligare centrum runt Nacka forum, det verkar var den svagasta biten i planen. På samma sätt borde man exploatera högre, och med mer centrumkänsla runt Järla station. Det är ju dock saker som är ganska svåra att bedöma från detaljplanen.
Joakim Franklin
58 Inlägg
Ort: Stockholm (Nacka), Gick med: Januari 2012
Jag gillar mycket i planen, men reagerar över den stora grönytan i mitten. Nackareservatet och nyckelvikens naturreservat ligger 5-10 min bort med cykel, och en del av planen är att göra ryssbergen till ett nytt reservat. Räcker inte det?

En annan sak är att det blir en väldigt lång väg att ta sig från Saltsjö-Järla till kvarnholmen. varför inte en rakare förbindelse, likt det blå strecket?


Och när man väl är igång finns det en bergsknalle nära villaområdet som tigger om att få några hus. Markerad med en röd cirkel.

Bra att de har en ny gatusträckning mellan birkavägen och finntorp, med nya radhus längs birkavägen.
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
En park där är väl bra? Håller med om att en nordsydlig väg till vore bra, men skulle nog föredra en västligare dragning. Antar att det är en skola där vid parken, och det känns dumt att dra en gata mellan den och parken.
Profilbild
Ragnar Lind
119 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Januari 2009
Intressant! Jag försöker orientera mig. Skolan till vänster om blå linjen är väl Nacka gymnasium (tidigare Birka skola)? Byggnaderna norr om Järla skolväg (tidigare Gamla Värmdövägen) är väl Eklidens skola (tidigare Nacka läroverk)? Men var är Järla skola någonstans? Järla IP är väl samma som förr? Tittar på Googles bilder, intressant att se att (de ombyggda och nu gulmålade) barackerna där jag gick i skolan 1959-61 fortfarande finns kvar. Vad används de till nu, månntro?
Är det här planer för området? Ser ju bra ut! Det här är ett rätt rörigt område, som skulle må bra av att konverteras om till stad. Brandstationen (med mera) väster om "skolbarackerna" kan säkert byggas ny, integrerad i stadsbebyggelsen. Men sekelskiftesvillorna längs Birkavägn och Kyrkstigen, Järla skola och den byggnad som jag har för mig var församlingshem till Nacka kyrka måste få vara kvar. Dessa äldre byggnader bidrar till variation, och de visar att området har en historia.
__________________
Ragnar L

Senast ändrad 9 november 2014 23:54
Joakim Franklin
58 Inlägg
Ort: Stockholm (Nacka), Gick med: Januari 2012
David Nylund skrev:

En park där är väl bra? Håller med om att en nordsydlig väg till vore bra, men skulle nog föredra en västligare dragning. Antar att det är en skola där vid parken, och det känns dumt att dra en gata mellan den och parken.

Menar du den stora centrala parken eller den lilla bergsknallen i röda cirkeln? Jag vet inte hur ambitiösa planerna är att ge "parken" mänsklig påverkan. Texterna i planförslaget som nämner den talar snarare om att bevara naturvärden och låta det vara en skogsdunge.

Ragnar L skrev:

Intressant! Jag försöker orientera mig. Skolan till vänster om blå linjen är väl Nacka gymnasium (tidigare Birka skola)? Byggnaderna norr om Järla skolväg (tidigare Gamla Värmdövägen) är väl Eklidens skola (tidigare Nacka läroverk)? Men var är Järla skola någonstans?

Nästan rätt. Skolan till vänster om blå skolan är Eklidens skola, järla skola är den grå byggnaden sydväst om stadshuset. Nuvarande gymnasiet är tänkt att rivas och flyttas till det orangea kvarteret i nordöstra hörnet av min bild.
Ragnar L skrev:

Brandstationen (med mera) väster om "skolbarackerna" kan säkert byggas ny, integrerad i stadsbebyggelsen. Men sekelskiftesvillorna längs Birkavägen och Kyrkstigen, Järla skola och den byggnad som jag har för mig var församlingshem till Nacka kyrka måste få vara kvar. Dessa äldre byggnader bidrar till variation, och de visar att området har en historia.
Alla de saker du räknar upp är tänkta att sparas också. Brandstationen är tänkt att hamna mellan jarlaberg och skvaltans trafikplats, i direkt anslutning till värmdöleden och saltsjöbadsleden. Riktigt strategisk plats =)
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Jag menar den stora grönytan (som du refererade till). Den borde utöver idrottsplatsen kunna få ordentlig parkkvalitet. Har dock inte läst handlingarna än, så är det så att den avses att bli "skogslik" är det beklagligt.

Bergsknallen borde kunna tas bort och en gata dras från tunnelbanan i Järla till tunneln mot Kvarnholmen. Alltså exempelvis att man förlänger Ungdomsvägen (den lilla gatstumpen norr om din cirkel) i båda ändar.

Bygger man istället som förslaget ligger undviker man smittrafik (vilket väl är något av det värsta trafikplanerare vet verkar det), samtidigt som man effektivt lägger en död hand över området för att det inte finns så mycket rörelse genom det. Och istället skapar man ännu mer trafik via Vikdalsvägen. Synd men väntat.
Profilbild
Ragnar Lind
119 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Januari 2009
Jo, nu har jag fått fram planhandlingarna över området, och det är ju (den mycket utbyggda) Järla skola norr om Järla skolväg. Men Eklidens och Nacka gymnasium? Såvitt jag minns, så döptes Nacka läroverk om till Eklidens skola i samband med grundskolereformen 1962. Dessa byggnader syns på höjden i Googles bilder, och vad jag förstår av handlingarna ska de inte rivas. Birka skola blev klar till ht -61, och högstdiet flyttade då dit från Järla. Ett antal år senare (sent 70-tal?) byggdes Birka (nästan till oigenkännlighet) om och till och fick namnet Nacka gymnasium. Högstadiet flyttade till Ekliden, alltså det som tidigare var Nacka läroverk. (Men i planhandlingarna står att det var Birka som döptes om till Ekliden. ) Är de båda skolorna mer eller mindre sammanbyggda nu, och är det alltså fd Birka skola som ska rivas?
Jag blir glad av att läsa handlingarna. Där tar de ju upp den värdefulla äldre miljön i området, som jag nämnde. Det revs en hel del gamla villor på 60-talet, bl.a. längs (den fd) Gamla Värmdövägen mittemot Nacka kyrka, men även en del runt Järla skola. Och jag blir glad av att de nämner den lilla Vikdalens skola, som då låg intill skogen, men som nu ser sig omringad av motorvägar och rätt så hiskliga kontorsbyggnader. Den syns från motorvägen, och mitt hjärta gläder sig varje gång jag ser att den ligger kvar. Apropå Vikdalen: på höjden ovanför villasamhället låg ett antal sekelskifteshus, som i början av 70-talet stod och förföll. Kanoniskt över infarten till Stockholm, och där stod alltså fina hus och förföll.... Jag undrar vad som hände sen. Ja, det är nog dags att ta sej en runda i området vid nästa Stockholmsbesök.
Den här planen är ju något av ett mönsterexempel! Man omvandlar röriga områden, men låter det fina vara kvar! Här ska staden ligga!
__________________
Ragnar L

Senast ändrad 10 november 2014 22:28
Profilbild
Ragnar Lind
119 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Januari 2009
Vad gäller den "centrala parken" är det nog mer av bergs- och skogsmark än ren park. Dessutom finns det en del idrottsverksamhet i form av planer, sporthallar , m.m (inte bara själva idrottsplatsen) på området. Mellan Järla skola och Värmdöleden är det en del tallskog, alldeles norr om skolan ett rätt brant berg där skolbarnen (väl fortfarande) klättrar och leker på rasterna. Området är inte fullt så stort som det kanske kan verka på bilden.
Den inringade bergsknallen består nog mest av lövskog, det torde nog passa att göra park i alla fall av en del. Onödigt mycket med hela, kanske. Mitt förslag: hälften park och hälften bebyggelse.
Så Ryssbergen. Jag har inte hört det namnet tidigare. Ryssviksvägen går ju från Finntorp ned till Ryssviken, men Ryssbergen? Jo, jag är allt nostalgiskt svag för bergs- och skogsterrängen i Nacka. Skidturer från Finntorp över det som kallades Utsiktsberget vid Nackahöjden, vidare förbi Skvaltan och över Sicklaberget (Nackas högsta berg 72,55m.ö.h., som plötsligt fick heta Jarlaberg när det bebyggdes på 80-talet), sedan backen med sina tvära kurvor ned mot Nyckelviken...
__________________
Ragnar L

Senast ändrad 13 november 2014 14:40

 > Städer
 > Nacka
Detaljplaneprogram för centrala Nacka

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter