Utskrift från www.yimby.se
....

E20, trafikplats för Almnäs

Richard Jacobsson
132 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
En förstudie har påbörjats gällande anslutning mellan Almnäs och E 20, väster om Södertälje. Försvarets verksamhet vid Almnäs söder om E 20 har avvecklats och inom området planerar Södertälje kommun och Nykvarns kommun i samarbete med Vasallen AB för bostäder, kontor och industrier.

Området är stort och kan rymma flera stora verksamheter. Företag i Stockholmstrakten söker idag lokaliseringar utanför Stockholm eftersom det finns begränsade möjligheter inom Stockholm och Södertälje. Frågan om infrastruktur är avgörande för etableringarna.

Krav från många företag är bra vägförbindelse och möjlighet till järnvägsanslutning, vilket finns i Almnäs. I Almnäs finns dessutom närhet till Södertälje hamn och Skavsta flygplats. Almnäs är också attraktivt för bostadsutbyggnad med vacker natur, tyst miljö och närhet till Södertälje och Nykvarn.

http://www.vv.se/templates/page3____17893.aspx

---
Hurpass långt kommna är planerna för Almnäs framtida användning?

E20, trafikplats för Almnäs

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter