Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer

Etapp 3 Gävle strand - feedback på yttrande

Profilbild
Jonas Fredö
4 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: December 2011
Vore kul att få lite feedback på vårat yttrande på detta.

Yimby - Yes in my backyard

Yttrande över - Programförslag för Gävle Strand, etapp 3

Allmänt.

YIMBY välkomnar en utveckling av Gävle Strand etapp 3. Området är i dagsläget ett gammalt hamn- / industriområde utan några större verksamheter.


Synpunkter.

Vi är mycket positiva till den ambition att få området till en tätare bebyggd del utav Gävle strand. De fem eller 10 kvarter, beroende på hur man ser det, har en tydlig gatustruktur gentemot kajerna. Att det ska ligga allmänna lokalar och verksamheter vid de fem torgen, ser vi som en självklarhet. Vi ser gärna mer lokaler ritas in i planen här. Vi ser även att de bör byggas in bostäder för studenter i området, för mer varierad befolkning.

Husen längs Södra kajen bör dock varieras kraftigare i våningsantal. Här ser vi gärna att det även byggs in kontorbyggnader eller 3-D- byggnation (orange markering) gärna som mycket högre byggnader. Detta för att få in ett större inslag av dagbefolkning. Det redan byggda området längs Norra Skeppsbron ifrån Alderholmsbron är idag alldeles för lågt exploaterat och siktlinjen är för enformig. En mer bruten linje i etapp 3 skulle liva upp.

Gröna gatan - tänket kring den har en hög grön och social ambition. Det vi starkt befarar är att det snarare kan motverka sitt mål av en tänkt gemenskapstanke. 2400 personer har bättre förutsättningar att göra gemensamma lekar, odlingar och samvaro inom sina respektive kvarter. Gatan kommer också locka personer utifrån, även de måste känna en rätt till detta område.

Därför ser vi gärna att de många luckor (bruna markeringar) mellan huskropparna byggs igen. Gårdarna är tillräckligt stora för att bygga gemenskaper på ändå. Öppna gårdar ger ofta de boende en känsla av en otrygghet. Besökare utifrån får en känsla av att det är för privat och gården används då istället av ingen. Däremot välkomnar vi variationen i bebyggelse här och att hushöjden kan varieras åt lägre höjder 2-5 våningar. Vi ser även att bland alla dessa luckor finns det ett ypperligt tillfälle att bjuda in fler och mindre byggherrar. Detta för att bryta den oligopolställning de större byggbolagen har och för att få en större variation på bebyggelsen.

Norra kajen - inga större synpunkter här, möjligtvis vara aktsam på att huskropparna inte blir för dominerande monoliter ( exempelvis som i kvarteret nr 9 bilden).

- Om YIMBY.

YIMBY är e¬tt partipolitisk obundet nätverk av medborgare som genom konstruktiv feedback vill se en positiv stadsutveckling med mer tät och levande blandstad, ökat kollektivtrafiksresande och städer och infrastruktur som utvecklas på ett¬ både a¬ttraktivt och miljövänligt sätt¬. Vi vill a¬tt stadsbyggandet ändrar inriktning från gles bilstad till tät blandstad.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

[I][/I]
__________________
JonasF

Senast ändrad 30 juni 2015 16:21
Profilbild
Jonas Fredö
4 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: December 2011

 > Städer
Etapp 3 Gävle strand - feedback på yttrande

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter