Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer
 > Centrum

Brunnsparken - Göteborgs stolthet 2021

Andreas Larsson
4 Inlägg
Ort: Mölndal (Krokslätt), Gick med: Maj 2012
Göteborgs mest centrala plats Brunnsparken ska få ett nytt ansikte och det är välkommet. Idag är det mest en plats man vill passera så fort som möjligt på väg mot ett annat mål. Så skulle det inte behöva vara, det skulle kunna bli en ny samlingspunkt för Göteborgarna och något vi stolt kan lyfta fram till turisterna. Dessutom skulle vi kunna få ett naturligt promenadstråk mellan Centralstationen och Götaplatsen. Det om något vore väl värt att förverkliga till 400-årsjubileet 2021.

Kollektivtrafiken
Brunnsparken är en stor knutpunkt för kollektivtrafiken. Det är lite märkligt med tanke på närheten till Drottningtorget som ju är den naturliga knutpunkten. För att få Brunnsparken att fungera som en plats man vill stanna på behöver man i allra högsta grad reducera trafiken.
Mitt förslag är att helt ta bort buss och spårvagnstrafik från Norra hamngatan mellan Drottningtorget och Östra hamngatan. Trafiken leds istället längs Södra hamngatan och över Kvarnbron. Om möjligt skulle man också kunna reducera antalet stopp i Brunnsparken. Alla linjer kanske inte behöver stanna där och det är inte ju inte långt till vare sig Drottningtorget eller hållplatserna Lilla bommen och Nordstan på vardera sidan om köpcentret.

Promenadstråk
När man kommer ut från Göteborgs central som helt ny i stan är det inte lätt att veta vart man ska ta vägen. Om man lyckas ta sig över Drottningtorget undrar man nog snabbt om man inte gått åt fel håll för det känns som man hamnat på små trånga bakgator i alla riktningar.
Vi skulle behöva ett naturligt stråk som leder oss fram till Gustaf Adolfs torg och sen vidare upp längs Östra hamngatan mot Avenyn. Om vi lyckas få bort kollektivtrafiken från Norra hamngatan har vi en suverän möjlighet att få till detta stråk. Tänk oss att vi börjar med ett riktigt stort och brett övergångsställe utanför Centralen, vi tar oss vidare över Drottningtorget förbi Hotell Eggers nya stora uteservering och svänger in på den nya gågatan Norra hamngatan.
Norra hamngatan har alla förutsättningar för att bli en fantastisk gågata. Vi har kanalen längs ena sidan där sedan Brunnsparken öppnar upp sig. Dessutom affärer längs hela andra sidan där gågatan skulle ge Nordstan möjlighet att få en riktigt pampig framsida som anstår Skandinaviens största shoppingcenter. Gågatan tar oss slutligen fram till Gustaf Adolfs torg och Lejontrappan där man leds vidare upp längs Östra hamngatan.

Brunnsparken
När Norra hamngatan är gågata finns alla förutsättningar att göra Brunnsparken till en samlingsplats centrerad runt kanalen. Ljudnivån har reducerats när trafiken minskar och det går att skärma av mot trafiken längs Södra hamngatan med träd och låga byggnader.
För att få liv året om tänker jag mig att Brunnsparken ska få mer karaktären av ett torg med flera caféer, restauranger och uteserveringar. Det finns bra möjligheter att få till Göteborgs motsvarighet till Lilla torg i Malmö som blomstrar av liv året om. Några lägre byggnader i södra delen av parken med caféer och restauranger som har stora glasade uteserveringar mot kanalen som fungerar året om. Detta kompletteras av Palace-huset och lite större restauranger i bottenplan av Nordstan som då sommartid kan expandera med sina uteserveringar.
Sittytor har vi naturligt i Lejontrappan och det skulle även kunna öppnas upp med trappsteg på motsvarande sätt i anslutning till kanalen vid gågatan på ett eller flera ställen. Det finns också en naturlig möjlighet att på sikt expandera detta område längs kanalen västerut mot Tyska bron och om man vill ännu längre bort mot Skeppsbron.

Förverkligande
Det finns alla möjligheter att förverkliga denna vision och det är inte ens speciellt dyrt att anlägga en kortare gågata och få till en trevlig och levande torgmiljö.
Den stora stötestenen är säkerligen att reducera kollektivtrafiken i Brunnsparken men det är verkligen en förutsättning att verkligen göra det för att få ned bullernivån och göra Brunnsparken till en plats som man vill stanna på. Konsekvensen är inte heller så stor eftersom närliggande hållplatser väl kan fylla den funktion som Brunnsparken har idag.
Om man dessutom får till ett naturligt promenadstråk mellan Centralstationen och Götaplatsen och dessutom en pampig entré till Nordstan så är valet lättare. Lyftet för centrala Göteborg skulle bli enormt i förhållande till insatsen.
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Bra att Brunnsparken har börjat diskuteras runt om. Men jag tror, liksom du påpekar, att den största faktorn är (kollektiv-)trafiksituationen. Brunnsparken är ett enormt resecentrum, förmodligen det största i landet ovan mark för stadstrafik. Stockholms motsvarighet är väl T-centralen, dvs tunnelbaneknutpunkten mitt i smeten. Men den ligger ju under mark och där har aldrig nån försökt ha en "park".

Brunnsparken kan med de förutsättningarna aldrig bli en "behaglig" parkmiljö så som vi känner vanliga stadsparker. Och så sett, vad är det för fel på det egentligen? Att det är en hektisk miljö med många förbipasserande, är väl ganska normalt för en trafikknutpunkt i en storstad. Men det är klart att en del saker kan göras bättre.
Det du tar upp, att befria Norra Hamngatan från spårväg, och helst även övrig k-trafik, kan bli ett riktigt lyft. Jag har också haft den tanken att vilken potential den gatusträckningen egentligen har: solsidan av kvarteret med kanalen tätt intill. Sen kanske något skulle behöva göras åt Nordstans fasader, det är visserligen mer en estetisk fråga. Funktionaliteten finns ju där i form av större och mindre affärslokaler, samt ett ordentligt flöde av folk minst sagt.

Vidare har det i debatten förekommit förslag om att träden (söder om kanalen) skulle vara ett problem. Men de är ju vad som åtminstone får det att påminna om en minipark. Jag ser inte de träden som nåt problem, tvärtom är de en skön kontrast till alla hårdytor runtomkring. Förmodligen har träden också en ljuddämpande effekt, de är luftrenande och dessutom reducerar de vindar. Utan trädsamlingen tror jag Brunnsparken skulle bli ett riktigt blåshål. Det märker man så fort man kommer ut i mer öppet område, exempelvis då mot Norra Hamngatan eller ut mot Lejontrappan, att det kan bli väldigt blåsigt där. Kanske skapas nån form av turbulens vid hörnen och längs fasader. I kombination med regn gör det att platsen blir rätt ogästvänlig. Så det är också något att ha med sig om man tänker sig ett mer dedikerat promenadstråk längs Norra Hamngatan.
Senast ändrad 6 augusti 2017 12:42

 > Städer
 > Centrum
Brunnsparken - Göteborgs stolthet 2021

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter