Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

SvD-artikel: "Bilen styr" (förslag till blogginlägg)

Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
I en artikel i Svenska Dagbladet tar bilens samhällsbyggande roll upp. Från att ha varit en statuspryl tillägnad några få under början av 1900-talet har bilen från mitten av seklet varit den självklara mittpunkten för samhällsplaneringen.

Teknikhistorikern Per Lundin visar i sin doktorsavhandling hur bilismen på 50- och 60-talen framstod som en naturkraft, omöjlig att hejda. Samhället hade bara att anpassa sig. Trafiktekniska experter presenterade uppskruvade siffror över framtidens bilinnehav. De pekade på USA, med sina trottoarlösa gator och highways, för att visa vart utvecklingen var på väg.

...

Arbetarrörelsen, som först varit avvaktande till bilismen, gjorde motoriseringen av Sverige till en del av sitt välfärdsstatsprojekt. Före kriget hade bilen varit en statussymbol. Men på 1950-talet blev bilen allt mer en symbol för det jämlika folkhemmet. Bilen stod för demokrati och frihet, dessutom gav den nyblivna stadsbor möjlighet att resa till sommarstugor och behålla kontakten med sina lantliga rötter.


Även om den lyriska föreställningen kring bilens möjligheter försvann under 70- och 80-talet har samhällsplaneringen fortsatt att snurra kring bilens behov, även om politiker och samhällsplanerare ofta försöker få det att verka annorlunda. Per Lundin igen:

–Det är en viss skillnad mellan retorik och praktik. Kommunerna pratar om att bygga tätare, men i realiteten beviljar de externa köpcentrum som bidrar till att sprida ut staden ännu mer. Och i Stockholm planerar man in en p-plats per ny lägenhet, vilket skapar incitament för fortsatt bilinnehav och fortsatt ökat bilberoende.

YIMBY kan bara instämma. Trots att det i Stockholms och andra städers planering ofta talas om urbanitet och möjlighet att leva utan bil så är det förvånansvärt lite som ändrats sedan bilen sågs som den odiskutabla framtiden. Att alla hushåll i genomsnitt ska ha drygt en bil är något som vi upprepade gånger kritiserat. En tät blandstad där alla ska kunna åka bil till vardags är en omöjlighet, helt enkelt för att det fysiska utrymmet saknas. En parkerad bil tar dessutom upp en yta som kan jämföras med en mindre lägenhet. De externa köpcentrumen ser vi förutom som ett hot mot staden även som ett hot mot den stadsnära naturen. Denna är viktig för många människor och alla bör ha möjligheten att vistas i större naturområden som inte genomkorsas av vägar eller är sönderströsslad av bebyggelse.

Per Lundins förslag på hur samhället istället ska byggas är det samma som YIMBY, Naturskyddsföreningen, Grön Ungdom och många fler länge förespråkat:

Täta och blandade städer, service där människor bor, bostadsbebyggelse kopplad till kollektivtrafik och satsningar på glesa och enahanda förorter är några av hans recept för att komma ur det bilberoende som Sverige så nogsamt byggt in sig i. ...
Senast ändrad 25 januari 2009 16:31
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Jag tänkte att någon som kan skulle kunna lägga upp detta som ett blogginlägg, om det nu låter tillräckligt vettigt
Jörgen Sundström
66 Inlägg
Ort: Stockholm och Malmö, Gick med: Oktober 2008
Theodor:
Ditt inlägg här är en bra början till ett blogginlägg.
Här är länken till artikeln:
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_2371..

Jag skulle också vilja lägga till att artikeln tar upp att 60-, 70-talets stadsomvandlingar var en anpassning till att inget på den tiden fick hindra bilismens utbredning.

Många hätska ord har skrivits om 60- och 70-talens planering och byggande. Men det är lätt att glömma att bilen var en central faktor i omstruktureringen av Sverige.
"Bilens behov styrde planeringen av det moderna Sverige; gamla och trånga stadskärnor fick ge vika, nya förorter byggdes upp med bilen i centrum. Framtidens stad var luftig och gles, med breda gator och mängder av p-platser. Spårvagnar försvann för att bereda plats för bilen. 1956 hölls konferensen Bilsamhället på KTH i Stockholm, där experterna dömde ut den traditionella staden som ”en absurditet”.


Idag bör vi istället låta bilismen ta mindre plats. Bygga tätare och satsa på kollektivtrafiken.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Ska se om jag kan lägga upp något om detta ikväll, jag kanske i så fall kompletterar lite o sätter dig Jörgen, och mig, som gemensamma författare. Funkar det?
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Jörgen Sundström
66 Inlägg
Ort: Stockholm och Malmö, Gick med: Oktober 2008

 > Allmänt
SvD-artikel: "Bilen styr" (förslag till blogginlägg)

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter