Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer
 > Norrort

Nybyggande i Sollentuna - Det lutar åt rätt håll!

Jonas Forslin
48 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Februari 2008
En liten sammanställning av nya och pågående projekt i Sollentuna:

I stora drag tycker jag att Sollentuna kommuns planerare är på rätt spår i de flesta stora planeringsprojekt som pågår just nu. Jag kanske inte hade tyckte att ytterligare en bilberoende radhusmatta, likt Silverdal (bild), hade varit det bästa att satsa på visserligen men många vill uppenbarligen bo så och någonstans ska man börja. Den vidare planeringen av Silverdal tycker jag dock har övergått i allt mer urbana områden när man kommer närmare motorvägen och järnvägen och längre söderut. Visserligen är det mycket radhus fortfarande men i alla fall med lite tätare karaktär. Jag hoppas att man får till en bra koppling till Kista och vidare ner mot utbyggnaderna kring Ulriksdal (Järvastaden & Ulriksdal).

Längre norrut har vi området kring Sollentuna centrum som helt håller på att omvandlas till en mer stadslik karaktär. Nu senast såg jag att NCC har påbörjat etapp två av byggandet av bostäder runt centrumet. Glädjande att se att man fortsätter den inslagna vägen med relativt stadslik karaktär. Till och med plats för lokaler i bottenvåningen trots närheten till jätteköpcentrumet!

Uppe vid E4:an vid avfarten mot Häggviksleden planeras det för ny bebyggelse där man eftersträvar liknande formspråk som ABB-huset något kvarter bort. Nu tycker jag inte riktigt man lyckas med detta utifrån de första skisser som tagits fram. Hoppas man reviderar förslagen lite och får till en roligare fasad än vad som visats här.

Lite åt nordväst sedan hittar vi ett område som idag består av ett gammalt industriområde där lite bygghandel och annat numera huserar. Området är tänkt att byggas om till kvartersstrukterade (Visserligen inte slutna utan mer åt punkthushållet) flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen mot den större Sollentunavägen i norr. Intressant upplägg tycker jag. Hoppas man kan få till en bra kvartersstruktur bara och inte kör på med punkthustänket för mycket. Enligt skisserna tycker jag det ser ut som en vettig kompromiss med tanke på närområdets karaktär.

I norra Sollentuna så pågår det som enligt politikerna blir Sollentunas sista större nybyggnadsområde på jungfrulig mark. Det är vid Väsjön som ett område snarlikt Silverdal planeras men med större fokus på flerbostadshus utifrån vad jag kan drista mig till av plandokumenten. Detta område har varit på planeringsstadiet i flera år och man har omarbetat åt kör nu ytterligare ett samråd för att ta in synpunkter. Hoppas det blir annat än bara uppbrutna kvarter i detta område!

Slutligen vill jag också bara uppmärksamma ett utmärkt projekt i Rotebro i norr. Det är Johnson & Johnson som vill expandera och har därför ansökt om att få bygga ut sin nuvarande lokal. Det intressanta är ambitionen att skapa en mer stadsmässig karaktär även här. Man har ju faktiskt till stor del redan förutsättningar för det norr om Rotebro station där några hus redan är formade som mindre stadskvarter eller i alla fall hus längs med vägen med lokaler i bottenvåningen. Att då fortsätta med den ambitonen tycker jag är kanon. Nu återstår väl att se hur pass stadslik bebyggelsen sen verkligen blir men det finns onekligen många områden här i Rotebro att förändra och knyta samman på ett intressant sätt.

Givetvis är inte alla glada för den här utveckligen och senast idag läste jag i lokaltidningen en insändare som menade att Sollentuna behöver ett skönhetsråd som kan se till att Sollentuna inte utvecklas för stadslikt. Insändarskribenten menar på att hon tillsammans med andra inte är emot att det byggs men då ska det vara i samma stil som det som redan finns.
Vi får se om det är någon som nappar på den idén och om ett sådant framtida skönhetsråd då verkligen skulle vara emot den bebyggelse om uppförs?
Senast ändrad 29 januari 2009 00:38

 > Städer
 > Norrort
Nybyggande i Sollentuna - Det lutar åt rätt håll!

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter